Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh: 15 Bài Mẫu & 200 Đề Tài – New 2023

5/5 - (1 bình chọn)

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc nghiên cứu và viết luận văn trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, hãy tham khảo danh sách 15 bài mẫu và hơn 200 đề tài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh xuất sắc dưới đây. Tất cả tài liệu này đã được Luận Văn Việt tổng hợp một cách tỉ mỉ, nhằm giúp bạn tìm kiếm thêm cảm hứng và ý tưởng hữu ích trong quá trình nghiên cứu và viết luận văn của mình một cách hiệu quả!

Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh
Mục lục Ẩn

1. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam đến 2010

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam đến 2010”

Mục tiêu luận văn: 

 • Phân tích tình hình thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, môi trường bên ngoài và môi trường nội bộ của công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam. 
 • Xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với Dai-ichi Life Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hãng tiếp quản Bảo Minh CMG sau 7 năm hoạt động. 
 • Đề xuất chiến lược kinh doanh cho Dai-ichi Life Việt Nam và xem xét các biện pháp thực thi chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

2. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty chè Lâm Đồng đến năm 2015

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty chè Lâm Đồng đến năm 2015”

Mục tiêu luận văn: Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của Công ty chè Lâm Đồng, bao gồm lý luận, môi trường ngoại vi, và môi trường nội bộ. Đề xuất chiến lược dài hạn đến năm 2015 và các biện pháp thực hiện, cùng với kiến nghị Chính phủ hỗ trợ ngành Chè.

3. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Vissan đến năm 2015

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Vissan đến năm 2015”

Mục tiêu luận văn

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị chiến lược, bao gồm khái niệm về quản trị chiến lược và quy trình xây dựng và lựa chọn chiến lược.
 • Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty, đồng thời đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Mục tiêu là xác định các vấn đề và cơ hội tiềm năng để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.
 • Xây dựng các giải pháp để triển khai thành công các chiến lược đã đề ra, với mục tiêu giúp công ty tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Nếu bạn đang cần hỗ trợ trong việc viết luận văn tốt nghiệp hoặc luận văn thạc sĩ về lĩnh vực nguồn nhân lực và kinh tế, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn cao học kinh tế của chúng tôi tại Luận Văn Việt để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất!

4. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh thiết bị y tế cho Công ty REXCO đến năm 2015

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược kinh doanh mặt hàng trang thiết bị y tế cho Công ty REXCO đến năm 2015”

Mục tiêu luận văn

 • Hệ thống hóa các lý thuyết, công cụ lựa chọn, và quan điểm chiến lược kinh doanh của Công ty REXCO.
 • Đánh giá và phân tích các hoạt động thực tế của Công ty REXCO trong quá khứ để xác định điểm mạnh, điểm yếu và những thời cơ cụ thể có thể góp phần vào việc phát triển chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Đề xuất một số giải pháp và các hướng dẫn cụ thể để xây dựng chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực sản phẩm y tế cho Công ty REXCO đến năm 2015, nhằm đảm bảo hiệu quả cao.

5. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH xây dựng Đức Hà đến năm 2025

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH xây dựng Đức Hà đến năm 2025”

Mục tiêu luận văn

 • Khám phá cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp.
 • Tiến hành phân tích và xem xét các cơ sở và dẫn chứng để đề xuất việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH xây dựng Đức Hà trong giai đoạn 2016 – 2018.
 • Đề xuất mục tiêu và đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH xây dựng Đức Hà đến năm 2025.

Nếu bạn đang cần hỗ trợ cho việc hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ tại TP HCM, hãy liên hệ với dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ TP HCM tại Luận Văn Việt. Với hơn 18 năm trong lĩnh vực này và đội ngũ chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm, chúng tôi đã thành công trong việc hỗ trợ hàng ngàn học viên hoàn thiện luận văn của họ. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng bạn trên hành trình nghiên cứu và viết luận văn thạc sĩ của bạn.

6. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh thức ăn chăn nuôi của GUYOMARC’H VN

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngành hàng thức ăn chăn nuôi của GUYOMARC’H VN tại Miền Trung”

Mục tiêu luận văn

 • Áp dụng các cơ sở lý luận và hệ thống hóa các quan niệm liên quan đến quá trình phân tích và xây dựng chiến lược trong ngành công nghiệp phụ trợ nông nghiệp.
 • Thực hiện phân tích chuỗi giá trị trong ngành chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi.
 • Đánh giá tình hình thực tế về sản xuất kinh doanh của công ty tại miền Trung và dựa trên cơ hội và thách thức hiện tại, xác định chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của công ty tại miền Trung trong bối cảnh mới.

7. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh của CTCP Bình Điền – Ninh Bình đến năm 2022

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Bình Điền – Ninh Bình đến năm 2022”

Mục tiêu của luận văn: 

 • Tổ chức và hệ thống hóa lại các vấn đề lý luận quan trọng về chiến lược kinh doanh và tiến hành xây dựng chiến lược, tạo nền tảng lý thuyết cho luận văn.
 • Tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bình Điền – Ninh Bình và thực hiện phân tích môi trường kinh doanh trong giai đoạn tới. Điều này sẽ cung cấp cơ sở thực tế để xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty trong tương lai.
 • Đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2018 – 2022.

Luận Văn Việt tự tin là lựa chọn đáng tin cậy cho dịch vụ viết thuê luận văn tại Cần Thơ . Với hơn 18 năm kinh nghiệm từ 250 CTV và trên 5.000+ luận văn hoàn thành thành công, chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của bạn và luôn tuân thủ thời hạn nộp bài. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn bài luận văn chất lượng và đáp ứng mọi mong đợi.

8. Bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH TM& ĐT Châu Long đến năm 2023

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH TM& ĐT Châu Long đến năm 2023”

Mục tiêu luận văn

 • Xác định cơ sở lý thuyết liên quan đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực doanh nghiệp thương mại.
 • Tiến hành phân tích và đánh giá điều kiện xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, bao gồm ảnh hưởng của các yếu tố môi trường kinh doanh. Mục tiêu là tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để xác định chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Châu Long trong những năm tới.
 • Đề xuất một chiến lược kinh doanh phù hợp với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Châu Long đến năm 2023.

9. Bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh của khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình giai đoạn 2019 – 2023

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh của khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình giai đoạn 2019 – 2023”

Mục tiêu của nghiên cứu:

 • Tổ chức và hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực doanh nghiệp.
 • Tiến hành phân tích tình hình kinh doanh hiện tại của Khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình.
 • Đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh cho Khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình trong giai đoạn từ 2019 đến 2023.

10. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh về dịch vụ internet tại Tập đoàn FPT

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ internet tại Công ty cổ phần Viễn thông FPT, Tập đoàn FPT”

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Tổ chức và hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho một đơn vị kinh doanh chiến lược.
 • Thực hiện phân tích thực trạng trong quá trình xây dựng chiến lược của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.
 • Đề xuất xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thực trạng hiện tại tại Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT và đề ra các giải pháp để thực hiện một cách hiệu quả các chiến lược kinh doanh.

10. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị phần môi giới chứng khoán

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị phần môi giới chứng khoán của Công ty Cổ phần chứng khoán CV”

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Lựa chọn lý thuyết phù hợp cho việc tăng thị phần môi giới chứng khoán và phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của CTCK.
 • Đánh giá hoạt động môi giới cá nhân của công ty chứng khoán CVS và xác định hạn chế.
 • Đề xuất chiến lược mở rộng thị phần môi giới chứng khoán và giải pháp quản lý thực hiện.

11. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh rượu truyền thống của Nhà máy bia Thăng Long

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh rượu truyền thống của Nhà máy bia Thăng Long giai đoạn 2018-2023”

Nhiệm vụ của nghiên cứu: Dựa trên việc phân tích điểm mạnh và yếu của Nhà máy bia Thăng Long, cùng với việc nhận định cơ hội và thách thức trong lĩnh vực kinh doanh rượu truyền thống trong tương lai, tác giả đã xây dựng một chiến lược kinh doanh cho Nhà máy này đến năm 2023. Đồng thời, tác giả đã đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực rượu truyền thống.

12. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm phần mềm cho CTCP Tin học Lạc Việt

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm phần mềm cho Công ty cổ phần Tin học Lạc Việt”

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Tiến hành phân tích chi tiết về các yếu tố quyết định đến sự thành công của công ty trong tương lai.
 • Xây dựng một chiến lược phát triển hợp lý dựa trên việc tạo ra những lợi thế cạnh tranh bền vững.
 • Đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện thành công các chiến lược đã đề ra.

13. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm thép tại CTCP Thép Thái Bình Dương

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm thép tại Công ty cổ phần Thép Thái Bình Dương”

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến hoạt động chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Áp dụng kiến thức lý luận vào chiến lược kinh doanh sản phẩm Thép tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương.

14. Bài mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV Cơ khí 25 giai đoạn 2015 – 2020

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV Cơ khí 25 giai đoạn 2015 – 2020”

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Đề xuất một chiến lược kinh doanh phù hợp với môi trường kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cơ khí 25 trong giai đoạn 2015 – 2020.
 • Phân tích và chỉ ra các điểm mạnh và điểm yếu của công ty, từ đó xác định cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp đang đối diện.
 • Đề xuất chiến lược kinh doanh cho Lãnh đạo công ty, cùng với các điều chỉnh thích hợp để cải thiện hiệu suất sản xuất kinh doanh hiện tại và đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn hơn.

15. Bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Phú Nguyên giai đoạn 2020-2025

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Phú Nguyên giai đoạn 2020-2025”

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Nghiên cứu các cơ sở lý luận liên quan đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • Tiến hành phân tích tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên để cung cấp cơ sở lý luận cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020-2025.
 • Đề xuất hướng đi và giải pháp để xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên trên thị trường Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế.

16. 200 đề tài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh gần đây

Đề tài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh

Dưới đây là danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh:

 1. Phân tích chiến lược kinh doanh của các tập đoàn đa quốc gia.
 2. Chiến lược kinh doanh trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.
 3. Xây dựng chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp mới thành lập.
 4. Ứng dụng phân tích SWOT trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh.
 5. Chiến lược kinh doanh và sự cạnh tranh trong ngành dịch vụ tài chính.
 6. Nghiên cứu về chiến lược kinh doanh của các công ty gia đình.
 7. Xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
 8. Chiến lược tiếp thị số và chiến lược kinh doanh truyền thống: Sự so sánh.
 9. Chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực khai thác dầu và khí đốt.
 10. Quản lý rủi ro trong chiến lược kinh doanh.
 11. Chiến lược phát triển thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 12. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp gia đình truyền thống.
 13. Chiến lược kinh doanh và ứng dụng của blockchain trong ngành tài chính.
 14. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp xã hội.
 15. Quản lý khách hàng trong chiến lược kinh doanh.
 16. Chiến lược kinh doanh và phát triển bền vững.
 17. Chiến lược tiếp thị xanh và ảnh hưởng của nó đối với chiến lược kinh doanh.
 18. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp công nghệ mới.
 19. Chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ.
 20. Chiến lược kinh doanh và tạo giá trị cho khách hàng.
 21. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp xuất khẩu.
 22. Chiến lược kinh doanh trong thị trường tiêu dùng nhanh chóng thay đổi.
 23. Phân tích chiến lược kinh doanh của các tập đoàn tài chính.
 24. Chiến lược kinh doanh và thay đổi mô hình kinh doanh.
 25. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp phân phối và bán lẻ.
 26. Chiến lược kinh doanh và quản lý chuỗi cung ứng.
 27. Chiến lược tiếp thị dành cho người tiêu dùng trẻ.
 28. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp xã hội mới thành lập.
 29. Chiến lược kinh doanh và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 30. Quản lý nhân tài và chiến lược kinh doanh.
 31. Chiến lược kinh doanh trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.
 32. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp du lịch và dịch vụ.
 33. Chiến lược tiếp thị số trong môi trường kinh doanh truyền thống.
 34. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu.
 35. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.
 36. Chiến lược kinh doanh trong ngành công nghiệp thể thao và giải trí.
 37. Quản lý tài chính và chiến lược kinh doanh.
 38. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro toàn cầu.
 39. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp công nghệ y tế.
 40. Chiến lược tiếp thị và quảng cáo trong chiến lược kinh doanh.
 41. Chiến lược kinh doanh và quản lý nguồn nhân lực đa quốc gia.
 42. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp dịch vụ tài chính.
 43. Chiến lược kinh doanh và quản lý thay đổi tổ chức.
 44. Chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực y tế và dược phẩm.
 45. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp gia đình thế hệ thứ hai.
 46. Chiến lược kinh doanh và quản lý hợp nhất và mua lại.
 47. Chiến lược tiếp thị nội dung và chiến lược kinh doanh.
 48. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp xanh.
 49. Chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
 50. Chiến lược kinh doanh và quản lý vùng đô thị.
 51. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp gia đình thế hệ thứ ba.
 52. Chiến lược kinh doanh và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
 53. Quản lý dự án và chiến lược kinh doanh.
 54. Xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững trong môi trường kinh doanh biến đổi.
 55. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.
 56. Phân tích SWOT và xây dựng chiến lược kinh doanh.
 57. Chiến lược kinh doanh và ứng dụng công nghệ thông tin.
 58. Chiến lược kinh doanh và quản lý chuỗi cung ứng.
 59. Chiến lược kinh doanh và tiếp thị số.
 60. Chiến lược kinh doanh và quản lý chuỗi cung ứng trong ngành dịch vụ.
 61. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài sản trí tuệ công ty công nghệ.
 62. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường năng lượng tái tạo.
 63. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp xã hội có trách nhiệm xã hội.
 64. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro môi trường trong ngành công nghiệp.
 65. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường du lịch sinh thái bền vững.
 66. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính cá nhân trong ngành tài chính.
 67. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu sản phẩm công nghệ.
 68. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường dịch vụ y tế cá nhân hóa.
 69. Chiến lược kinh doanh và quản lý khách hàng đa quốc gia.
 70. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài sản tài chính cá nhân.
 71. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường công nghệ động.
 72. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
 73. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu thời trang cá nhân.
 74. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường thời trang bền vững.
 75. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro thay đổi khí hậu trong ngành công nghiệp.
 76. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường dịch vụ y tế trực tuyến.
 77. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài sản trí tuệ trong công nghiệp 4.0.
 78. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính công ty khởi nghiệp công nghệ.
 79. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường nông sản hữu cơ.
 80. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu thực phẩm hữu cơ.
 81. Chiến lược kinh doanh và quản lý dự án công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
 82. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường sản phẩm thể thao cá nhân hóa.
 83. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro tài chính cá nhân trong ngành tài chính.
 84. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp gia đình trong lĩnh vực công nghiệp.
 85. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường công nghệ cá nhân hóa.
 86. Chiến lược kinh doanh và quản lý khách hàng tại thị trường nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ.
 87. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn.
 88. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường sản phẩm y tế tiên tiến.
 89. Chiến lược kinh doanh và quản lý chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp 4.0.
 90. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài sản trí tuệ trong công ty công nghệ.
 91. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường năng lượng tái tạo cá nhân hóa.
 92. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp xã hội có trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực công nghệ.
 93. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro môi trường trong ngành công nghiệp 4.0.
 94. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường du lịch sinh thái bền vững cá nhân hóa.
 95. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính cá nhân trong lĩnh vực công nghệ.
 96. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu sản phẩm công nghệ tiên tiến.
 97. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường dịch vụ y tế cá nhân hóa trong lĩnh vực công nghệ.
 98. Chiến lược kinh doanh và quản lý khách hàng đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ.
 99. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài sản tài chính cá nhân trong lĩnh vực công nghệ.
 100. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường sản phẩm y tế.
 101. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu trong thế kỷ 21
 102. Chiến lược kinh doanh và tạo ra giá trị cho khách hàng.
 103. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính.
 104. Chiến lược kinh doanh và quản lý nhân sự.
 105. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu.
 106. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường mới.
 107. Chiến lược kinh doanh và quản lý dự án.
 108. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường công nghệ động cá nhân hóa.
 109. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.
 110. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu thời trang cá nhân hóa trong lĩnh vực công nghệ.
 111. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường thời trang bền vững cá nhân hóa trong lĩnh vực công nghệ.
 112. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro thay đổi khí hậu trong ngành công nghiệp 4.0.
 113. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường dịch vụ y tế trực tuyến cá nhân hóa trong lĩnh vực công nghệ.
 114. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài sản trí tuệ trong công nghiệp 4.0.
 115. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính cá nhân trong lĩnh vực công nghệ.
 116. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường năng lượng tái tạo cá nhân hóa trong lĩnh vực công nghệ.
 117. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp xã hội có trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực công nghệ.
 118. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro môi trường trong ngành công nghiệp 4.0.
 119. Chiến lược kinh doanh và phát triển quốc tế.
 120. Chiến lược kinh doanh và quản lý rối loạn trong doanh nghiệp.
 121. Chiến lược kinh doanh và quản lý cơ cấu tổ chức.
 122. Chiến lược kinh doanh và quản lý sản phẩm.
 123. Chiến lược kinh doanh và quản lý dòng sản phẩm.
 124. Chiến lược kinh doanh và quản lý hậu cần.
 125. Chiến lược kinh doanh và tư duy sáng tạo.
 126. Chiến lược kinh doanh và quản lý cơ cấu vốn.
 127. Chiến lược kinh doanh và phát triển sản phẩm dựa trên dữ liệu.
 128. Chiến lược kinh doanh và quản lý khách hàng.
 129. Chiến lược kinh doanh và quản lý nhượng quyền.
 130. Chiến lược kinh doanh và quản lý thay đổi.
 131. Chiến lược kinh doanh và quản lý văn phòng đại diện.
 132. Chiến lược kinh doanh và phát triển thương hiệu cá nhân.
 133. Chiến lược kinh doanh và quản lý mối quan hệ đối tác.
 134. Chiến lược kinh doanh và quản lý dự án đầu tư.
 135. Chiến lược kinh doanh và quản lý tiêu dùng.
 136. Chiến lược kinh doanh và phát triển sản phẩm xanh.
 137. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro tài chính.
 138. Chiến lược kinh doanh và thương mại điện tử.
 139. Chiến lược kinh doanh và quản lý nguồn nhân lực đa quốc gia.
 140. Chiến lược kinh doanh và quản lý thế hệ millennial.
 141. Chiến lược kinh doanh và quản lý tăng trưởng.
 142. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường bền vững.
 143. Chiến lược kinh doanh và quản lý cách mạng công nghiệp 4.0.
 144. Chiến lược kinh doanh và quản lý cạnh tranh.
 145. Chiến lược kinh doanh và quản lý hệ thống cung ứng.
 146. Chiến lược kinh doanh và phát triển dự án xã hội.
 147. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu cá nhân.
 148. Chiến lược kinh doanh và quản lý tiếp thị nội dung.
 149. Chiến lược kinh doanh và quản lý quy trình sản xuất.
 150. Chiến lược kinh doanh và quản lý dự án xây dựng.
 151. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường đô thị hóa.
 152. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp gia đình.
 153. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường nước ngoài.
 154. Chiến lược kinh doanh và quản lý vùng kinh tế đặc biệt.
 155. Chiến lược kinh doanh và quản lý vùng nông thôn.
 156. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài sản tài chính.
 157. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính cá nhân.
 158. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp xã hội.
 159. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường du lịch.
 160. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu quốc gia.
 161. Chiến lược kinh doanh và quản lý khách hàng doanh nghiệp.
 162. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường bất động sản.
 163. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài sản trí tuệ.
 164. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro doanh nghiệp xã hội.
 165. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu xanh.
 166. Chiến lược kinh doanh và quản lý cạnh tranh trong thương mại điện tử.
 167. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường thực phẩm hữu cơ.
 168. Chiến lược kinh doanh và quản lý dự án năng lượng tái tạo.
 169. Chiến lược kinh doanh và quản lý chuỗi cung ứng nông sản.
 170. Chiến lược kinh doanh và quản lý khách hàng trực tuyến.
 171. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường công nghệ thông tin.
 172. Chiến lược kinh doanh và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 173. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 174. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro môi trường.
 175. Chiến lược kinh doanh và quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.
 176. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường giáo dục trực tuyến.
 177. Chiến lược kinh doanh và quản lý tình hình tài chính khủng hoảng.
 178. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường sản phẩm sạch.
 179. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro sức khỏe công nhân.
 180. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro doanh nghiệp gia đình.
 181. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường du lịch sinh thái.
 182. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính cá nhân.
 183. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường công nghệ xanh.
 184. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp xã hội có trách nhiệm.
 185. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường dịch vụ tài chính.
 186. Chiến lược kinh doanh và quản lý khách hàng dự án xây dựng.
 187. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường du lịch văn hóa.
 188. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp.
 189. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu thể thao.
 190. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường thời trang bền vững.
 191. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro thay đổi khí hậu.
 192. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường dịch vụ y tế.
 193. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài sản trí tuệ trong ngành công nghiệp.
 194. Chiến lược kinh doanh và quản lý tài chính công ty khởi nghiệp.
 195. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường nông sản hữu cơ.
 196. Chiến lược kinh doanh và quản lý thương hiệu thực phẩm.
 197. Chiến lược kinh doanh và quản lý dự án công nghiệp.
 198. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường sản phẩm thể thao.
 199. Chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro tài chính cá nhân.
 200. Chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp gia đình trong ngành công nghiệp.
 201. Chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường dịch vụ công nghệ.
 202. Chiến lược kinh doanh và quản lý khách hàng tại thị trường nước ngoài.

Trong bài viết này, Luận Văn Việt tổng hợp 15 bài mẫu và hơn 200 đề tài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh tiêu biểu trong những năm gần đây. Danh sách này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các đề tài và cung cấp tài liệu tham khảo cụ thể. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương và viết luận văn một cách hiệu quả. Chúc bạn thành công trong việc hoàn thành bài luận văn của mình.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan