Tin tức

 • Tín dụng là gì, Tổng quan về tín dụng ngân hàng

   Nam Nguyen    19/04/2018

  1. Tín dụng là gì? Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng, sau một thời gian nhất định hoàn trả với một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu. Theo quan điểm này, phạm trù tín dụng có 3 […]

 • Cấp quản trị, lĩnh vực và chức năng quản trị

   Nam Nguyen    05/03/2018

  Cấp quản trị, lĩnh vực và chức năng quản trị 1. Cấp quản trị – Quản trị cấp cao: Quản trị chung tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người quản trị ở cấp này gọi là nhà quản trị cấp cao nhất. – Cấp quản trị trung gian (giữa): Là một […]

 • Khái niệm quy hoạch và vai trò của quy hoạch sử dụng đất hiện nay

   Nam Nguyen    28/02/2018

  Khái niệm quy hoạch và vai trò của quy hoạch sử dụng đất hiện nay 1. Khái niệm quy hoạch Quy hoạch là quá trình sắp xếp, bố trí các đối tượng quy hoạch vào một không gian nhất định nhằm đạt được mục tiêu của kế hoạch đề ra. (Theo Từ điển mở Wiktionary) […]

 • Khái niệm thu Ngân sách nhà nước và quản lý thu Ngân sách nhà nước

   Nam Nguyen    26/02/2018

  Khái niệm thu Ngân sách nhà nước và quản lý thu Ngân sách nhà nước 1. Khái niệm thu Ngân sách nhà nước Thu Ngân sách nhà nước phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình Nhà nước dùng quyền lực chính trị  để thực hiện phân phối các nguồn tài […]