Luận Văn Là Gì? Quy Định, Cấu Trúc, Cách Viết Luận Văn Xuất Sắc

5/5 - (1 bình chọn)

Luận văn đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên, góp phần nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Luận Văn Việt xin chia sẻ về định nghĩa, quy định, cấu trúc và bí quyết làm bài luận văn giúp bạn đọc hoàn thành bài luận văn dễ dàng, đạt điểm cao.

Luận văn là gì?

Luận văn là một bài viết khoa học trình bày kết quả nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề khoa học hoặc thực tiễn cụ thể, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên, đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức theo quy định của trường đại học, đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp hoặc lấy bằng thạc sĩ/tiến sĩ.

Luận văn là gì

Luận văn chia làm mấy loại?

Luận văn thường được chia thành 3 loại chính là luận văn tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận văn tiến sĩ.

Điều kiện để được làm luận văn là gì?

Điều kiện để được làm luận văn phụ thuộc vào quy định của từng trường đại học và chuyên ngành đào tạo. Tuy nhiên, các điều kiện chung để được làm luận văn bao gồm:

 • Hoàn thành đầy đủ số tín chỉ: Sinh viên phải đạt được tối thiểu số tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo.
 • Đạt yêu cầu học tập: Tùy vào quy định của từng trường, sinh viên cần đạt điểm trung bình môn học hoặc tích lũy điểm số theo quy định để đủ điều kiện làm luận văn.
 • Hoàn thành các môn học tiên quyết: Một số chuyên ngành có thể yêu cầu sinh viên hoàn thành một số môn học nhất định trước khi bắt đầu làm luận văn.
 • Không vi phạm kỷ luật: Sinh viên không vi phạm các quy định về kỷ luật học tập của nhà trường trong thời gian học tập.
 • Có đề tài nghiên cứu được duyệt: Sinh viên cần lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành và được hội đồng khoa học hoặc giảng viên hướng dẫn duyệt.
 • Có đủ điều kiện về sức khỏe: Sinh viên có đủ sức khỏe để tham gia nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Làm luận văn mất bao nhiêu thời gian?

Thời gian làm luận văn có thể dao động từ vài tháng đến 4 năm hoặc lâu hơn tùy loại luận văn:

 • Viết luận văn tốt nghiệp đại học thường mất từ 2 đến 4 tháng để hoàn thành, tùy vào quy định của từng trường đại học và chuyên ngành đào tạo.
 • Làm luận văn thạc sĩ thường mất từ 6 tháng đến 1 năm để hoàn thành, có thể lâu hơn tùy vào chuyên ngành nghiên cứu và tiến độ thực hiện của sinh viên.
 • Còn thời gian viết luận văn tiến sĩ mất từ 2 đến 4 năm hoặc lâu hơn để hoàn thành, thậm chí có thể lên đến 7 năm hoặc hơn.

Ngoài ra, một số loại luận văn khác như:

 • Luận văn chuyên ngành: Thường dành cho sinh viên theo học các chương trình đào tạo chuyên sâu, thời gian hoàn thành có thể từ 6 tháng đến 1 năm.
 • Báo cáo khoa học: Thường được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu khoa học, thời gian hoàn thành phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của nghiên cứu.

Do vậy, sinh viên cần căn cứ vào thực tế bản thân và các yếu tố liên quan để lập kế hoạch làm luận văn phù hợp.

Luận văn có những quy định gì?

Luận văn có những quy định gì?
Luận văn có những quy định gì?

Quy định trình bày luận văn gồm những gì?

Quy định trình bày luận văn trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, in hai mặt.

 • Lề trang phải thống nhất:
  • Lề trái: 3.5 cm
  • Lề phải: 2.5 cm
  • Lề trên: 3 cm
  • Lề dưới: 2.5 cm
 • Khoảng cách dòng: 1.5 lines.
 • Các trang phải được đánh số thứ tự liên tục.
 • Hình ảnh, bảng biểu phải được chú thích rõ ràng, đầy đủ.
 • Công thức phải được trình bày rõ ràng, khoa học.
 • Chữ viết phải rõ ràng, dễ đọc, không tẩy xóa, không lem nhem.

Quy định đánh số trang trong luận văn là gì?

Nội dung chính của quy định đánh số trang trong luận văn bao gồm:

Vị trí đánh số trang:

 • Số trang được đánh ở giữa trang, dưới cùng của mỗi trang.
 • Khoảng cách từ mép dưới trang đến số trang là 1.5 cm.

Kiểu chữ:

 • Số trang được đánh bằng chữ số Ả Rập (1, 2, 3,…).
 • Cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman.

Số lượng số trang:

 • Tất cả các trang trong luận văn đều phải được đánh số trang, trừ các trang bìa, trang tiêu đề, trang mục lục, trang lời cảm ơn, trang tóm tắt.
 • Các trang bìa, trang tiêu đề, trang mục lục, trang lời cảm ơn, trang tóm tắt được đánh số bằng chữ số La Mã (i, ii, iii,…).

Lưu ý:

 • Số trang đầu tiên của phần nội dung chính (sau trang tóm tắt) được đánh là trang 1.
 • Các phần, chương, mục, tiểu mục trong luận văn cũng được đánh số thứ tự riêng.
 • Số trang của các phần, chương, mục, tiểu mục được đánh thẳng hàng với lề trái của trang.

Dưới đây là một số ví dụ về cách đánh số trang trong luận văn:

 • Trang bìa: Không đánh số trang.
 • Trang tiêu đề: Đánh số trang i.
 • Trang mục lục: Đánh số trang ii, iii, iv,….
 • Trang lời cảm ơn: Đánh số trang v.
 • Trang tóm tắt: Đánh số trang vi.
 • Trang nội dung chính: Đánh số trang 1, 2, 3,….
 • Phần 1: Đánh số trang 1.
 • Chương 1: Đánh số trang 1.1.
 • Mục 1.1.1: Đánh số trang 1.1.1.

Độ dài của 1 bài luận văn là bao nhiêu?

Độ dài luận văn theo quy định thông thường như sau:

 • Luận văn tốt nghiệp đại học: 40 – 50 trang (không kể bìa, phụ lục, tài liệu tham khảo).
 • Luận văn thạc sĩ: 60 – 80 trang (không kể bìa, phụ lục, tài liệu tham khảo).
 • Luận văn tiến sĩ: Khoảng 100 – 150 trang (không kể bìa, phụ lục, tài liệu tham khảo).

Cấu trúc luận văn gồm những gì?

Cấu trúc luận văn gồm những gì?
Cấu trúc luận văn gồm những gì?

Cấu trúc luận văn chung tại Việt Nam bao gồm:

 1. Trang bìa: Thông tin về luận văn, tác giả, trường, khoa/ngành, năm bảo vệ.
 2. Lời cam đoan: Cam đoan về tính trung thực của nội dung luận văn.
 3. Mục lục: Liệt kê chi tiết các phần, chương, mục, tiểu mục và số trang.
 4. Nội dung chính:

* Phần mở đầu: Giới thiệu vấn đề, lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, ý nghĩa.

* Phần nội dung:

* Lý thuyết cơ sở: Giới thiệu các lý thuyết liên quan đến đề tài.

* Phương pháp nghiên cứu: Trình bày các phương pháp sử dụng.

* Phương pháp thu thập dữ liệu: Mô tả cách thu thập dữ liệu.

* Phương pháp phân tích dữ liệu: Mô tả cách phân tích dữ liệu.

* Kết quả nghiên cứu: Trình bày kết quả thu được từ nghiên cứu.

* Thảo luận kết quả: Phân tích, giải thích, so sánh kết quả với nghiên cứu trước.

* Kết luận: Tóm tắt nội dung, nêu kết quả chính, đóng góp khoa học và thực tiễn.

 1. Danh mục tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả tài liệu sử dụng trong nghiên cứu và viết luận văn.
 2. Phụ lục (nếu có): Bao gồm tài liệu bổ sung cho luận văn (bảng dữ liệu, bảng khảo sát, bản đồ, hình ảnh,…).

Làm thế nào để viết 1 bài luận văn tốt?

Làm thế nào để viết 1 bài luận văn tốt?
Làm thế nào để viết 1 bài luận văn tốt?

Để viết 1 bài luận văn tốt bạn có thể tham khảo các bước sau:

Bước 1. Lựa chọn đề tài: Xác định lĩnh vực, tìm kiếm đề tài tiềm năng, đánh giá tính khả thi, đặt tên đề tài.

Bước 2. Xây dựng đề cương: Xác định mục tiêu, lập dàn bài, lập kế hoạch, lựa chọn phương pháp.

Tham khảo ví dụ:

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các yếu tố của marketing truyền thông xã hội ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của khách hàng trẻ tuổi tại Việt Nam.

Đề cương chi tiết:

 • Phần mở đầu:
 • Giới thiệu đề tài nghiên cứu
 • Nêu bật tầm quan trọng của đề tài
 • Giới thiệu mục tiêu nghiên cứu
 • Phần thân:
 • Phân tích các yếu tố của marketing truyền thông xã hội
 • Đánh giá ảnh hưởng của từng yếu tố đến hành vi mua sắm của khách hàng trẻ tuổi
 • Phân tích kết quả nghiên cứu
 • Phần kết luận:
 • Tóm tắt lại nội dung nghiên cứu
 • Nêu ra kết luận
 • Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Kế hoạch nghiên cứu:

Thu thập tài liệu

Thiết kế và thực hiện khảo sát

Phân tích dữ liệu

Viết luận văn

Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát định lượng

Bước 3. Trình đề cương: Gặp gỡ giảng viên, trình bày đề cương, tiếp thu ý kiến phản hồi.

Bước 4. Sưu tầm, lưu trữ tài liệu, lập danh mục tư liệu, làm thí nghiệm … :

 • Tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sách báo, tạp chí khoa học, luận án, báo cáo, v.v.
 • Sử dụng các công cụ tìm kiếm khoa học như Google Scholar, Scopus, v.v.
 • Ghi chép đầy đủ và cẩn thận các thông tin thu thập được.
 • Lập danh mục tư liệu để dễ dàng quản lý và tra cứu.
 • Nếu cần thiết, thực hiện thí nghiệm để thu thập dữ liệu.

Bước 5. Tiến hành viết luận văn:

 • Viết phần mở đầu, giới thiệu đề tài nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.
 • Viết phần thân, trình bày nội dung nghiên cứu theo từng phần trong dàn bài.
 • Viết phần kết luận, tóm tắt lại nội dung nghiên cứu, đưa ra kết luận và đề xuất nghiên cứu tiếp theo.
 • Sử dụng ngôn ngữ chính xác, chuẩn mực và phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.
 • Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo một cách đầy đủ 

Bước 6. Chỉnh sửa: Chỉnh sửa nội dung, hình thức, ngôn ngữ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của trường.

Bước 7. Nộp luận văn: Nộp đúng hạn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tham dự bảo vệ luận văn

Các câu hỏi thường gặp:

Bạn có thể tham khảo ý kiến của ai khi chọn đề tài luận văn?

Khi chọn đề tài luận văn, bạn nên tham khảo ý kiến của nhiều người khác nhau để có được những góc nhìn đa chiều và lựa chọn được đề tài phù hợp nhất. Cụ thể tham khảo ý kiến của Giảng viên hướng dẫn, Nhà nghiên cứu trong lĩnh vực,Kết nối với bạn bè sinh viên cùng ngành, Tìm kiếm ý tưởng từ các nguồn tài liệu sách, báo cáo khoa học, bài báo khoa học, Công cụ tìm kiếm khoa học, từ gia đình, bạn bè.

Có nên sử dụng ChatGPT để viết luận văn không?

ChatGPT là một công cụ hữu ích hỗ trợ việc viết luận văn, nhưng nó không thể thay thế hoàn toàn cho nỗ lực và sự sáng tạo của bản thân người viết. Bạn nên sử dụng ChatGPT một cách có trách nhiệm, kết hợp với việc nghiên cứu, phân tích và tư duy độc lập để tạo ra bài luận chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của trường đại học và đảm bảo đạo đức học thuật.

Việc sử dụng ChatGPT để viết luận văn có cả lợi íchhạn chế, cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Lợi ích:

 • Hỗ trợ tìm ý tưởng và tài liệu: ChatGPT có thể giúp bạn tìm kiếm ý tưởng cho bài luận, gợi ý các nguồn tài liệu tham khảo liên quan, và tóm tắt nội dung tài liệu một cách nhanh chóng.
 • Tiết kiệm thời gian: ChatGPT có thể giúp bạn viết bài luận nhanh hơn, đặc biệt là phần giới thiệu, kết luận và tóm tắt nội dung.
 • Cải thiện ngữ pháp và chính tả: ChatGPT có thể giúp bạn phát hiện và sửa lỗi ngữ pháp, chính tả, và dấu chấm phẩy trong bài luận.

Hạn chế:

 • Thiếu tính sáng tạo và độc đáo: Bài luận được viết bởi ChatGPT có thể thiếu tính sáng tạo và độc đáo, dẫn đến việc sao chép hoặc trùng lặp nội dung từ các nguồn khác.
 • Sai sót về thông tin: ChatGPT chỉ dựa trên dữ liệu mà nó được đào tạo, do đó có thể dẫn đến sai sót về thông tin hoặc thiếu chính xác trong bài luận.
 • Vi phạm đạo đức học thuật: Việc sử dụng ChatGPT để viết toàn bộ bài luận có thể bị coi là vi phạm đạo đức học thuật, dẫn đến việc bị kỷ luật hoặc thậm chí bị đuổi học.

Thông tin người viết luận văn gồm những gì?

Thông tin người viết luận văn (thường được gọi là “Thông tin tác giả”) là phần quan trọng trong luận văn, cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về người đã thực hiện nghiên cứu và viết luận văn. Thông tin này thường bao gồm:

 1. Họ và tên đầy đủ:
 • Ghi rõ họ và tên đầy đủ của tác giả, theo thứ tự họ trước tên.
 • Có thể thêm tên tiếng Anh (nếu có).
 1. Chức danh (nếu có):
 • Ghi rõ chức danh của tác giả tại cơ quan công tác (nếu có).
 • Ví dụ: Thạc sĩ, Tiến sĩ, Kỹ sư, Giảng viên, v.v.
 1. Email liên hệ:
 • Cung cấp địa chỉ email cá nhân hoặc email công việc của tác giả để người đọc có thể liên hệ nếu cần thiết.
 • Nên sử dụng địa chỉ email chính thức và có uy tín.
 1. Thông tin liên hệ khác (nếu có):
 • Có thể cung cấp thêm thông tin liên hệ khác như số điện thoại, website cá nhân, v.v.
 • Tuy nhiên, chỉ nên cung cấp thông tin liên hệ cần thiết và phù hợp.
 1. Thuộc tính bài viết:
 • Ghi rõ thuộc tính bài viết, ví dụ như: Luận văn thạc sĩ, Luận văn tiến sĩ, Bài báo khoa học, v.v.
 • Nêu rõ tên chương trình đào tạo, chuyên ngành, khoa, trường đại học mà tác giả đang theo học hoặc công tác.
 • Năm hoàn thành luận văn.

Ví dụ:

Nguyễn Văn A

Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử

Khoa Điện tử – Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

Email:

Luận văn thạc sĩ

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển tự động

Năm hoàn thành: 2024

Các mốc thời gian cần nhớ trong quá trình làm luận văn là gì?

Các mốc thời gian cần nhớ trong quá trình làm luận văn

Để đảm bảo tiến độ và hoàn thành luận văn đúng hạn, bạn cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng sau:

Chọn đề tài và giáo viên hướng dẫn (2 – 4 tuần đầu):

 • Tham khảo ý kiến giảng viên để chọn đề tài phù hợp.
 • Xác nhận đề tài và nhận lời hướng dẫn.

Nghiên cứu tài liệu (2 – 3 tháng):

 • Thu thập đầy đủ tài liệu liên quan (sách, báo, luận văn,…).
 • Ghi chép, phân loại tài liệu theo chủ đề.
 • Hình thành dàn ý luận văn.

Viết luận văn (1 – 2 tháng):

 • Viết phần mở đầu, nội dung, kết luận theo dàn ý.
 • Tham khảo ý kiến giảng viên hướng dẫn.
 • Hoàn thiện bản thảo luận văn.

Nộp và bảo vệ luận văn (trước tốt nghiệp 1 – 2 tháng):

 • Nộp bản thảo luận văn đúng hạn.
 • Sửa luận văn theo yêu cầu.
 • Chuẩn bị bảo vệ luận văn.
 • Tham dự bảo vệ, trả lời hội đồng chấm.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng khác như:

 • Hạn chót nộp đề xuất nghiên cứu: Thông thường, sinh viên cần nộp đề xuất nghiên cứu trước khi bắt đầu thực hiện nghiên cứu.
 • Hạn chót nộp báo cáo tiến độ: Giảng viên hướng dẫn có thể yêu cầu sinh viên nộp báo cáo tiến độ định kỳ để theo dõi quá trình nghiên cứu và viết luận văn.
 • Hạn chót đăng ký bảo vệ luận văn: Sinh viên cần đăng ký bảo vệ luận văn trước một thời hạn nhất định để được sắp xếp lịch bảo vệ.

Nên hay không nên tự viết luận văn/ thuê viết luận văn?

Việc tự viết luận văn hay thuê viết luận văn là một quyết định mang tính cá nhân, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực, thời gian, tài chính và đạo đức học tập của mỗi người.

Lợi ích của việc tự viết luận văn:

 • Nâng cao kiến thức và kỹ năng: Quá trình nghiên cứu và viết luận văn giúp bạn trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, logic, lập luận, trình bày,… Đây là những kỹ năng quan trọng cho sự phát triển trong học tập và công việc sau này.
 • Có được sản phẩm chất lượng và phù hợp: Khi tự viết luận văn, bạn có thể đảm bảo chất lượng nội dung, sự phù hợp với đề tài và yêu cầu của trường.
 • Trải nghiệm học tập ý nghĩa: Viết luận văn là một phần quan trọng trong quá trình học tập đại học, giúp bạn hoàn thiện bản thân và có được những trải nghiệm quý giá.

Lợi ích của việc thuê viết luận văn:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức: Việc thuê viết luận văn giúp bạn giải phóng gánh nặng thời gian, tập trung vào các môn học khác và các hoạt động cá nhân.
 • Có được luận văn chất lượng: Các dịch vụ viết luận văn uy tín thường có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, có thể đảm bảo chất lượng nội dung và đáp ứng yêu cầu của trường.
 • Giảm bớt áp lực: Việc thuê viết luận văn giúp bạn giảm bớt áp lực học tập, đặc biệt là khi bạn gặp khó khăn trong việc nghiên cứu và viết bài. 

Như vậy, bài viết đã chia sẻ chi tiết về khái niệm luận văn là gì, cấu trúc và cách viết luận văn hiệu quả. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ là hành trang quý giá giúp bạn chinh phục bài luận văn cách xuất sắc nhất!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan