Luận Văn Nghiên Cứu Hành Vi Người Tiêu Dùng: 11 Bài Mẫu & 150 Đề Tài

5/5 - (1 bình chọn)

Hành vi của người tiêu dùng đang trở thành một lĩnh vực quan trọng để sinh viên nghiên cứu về nhiều khía cạnh khác nhau của quyết định mua sắm và tương tác của người tiêu dùng với thị trường. Để giúp bạn nắm rõ hơn, Luận Văn Việt đã tổng hợp 11 mẫu luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và cung cấp cho bạn 150 đề tài khả thi. Điều này sẽ giúp bạn nắm vững cách viết viết và cung cấp ý tưởng cho luận văn của bạn.

Luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
Mục lục Ẩn

1. Bài mẫu luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với sản phẩm giả thương hiệu trong lĩnh vực thời trang

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Thái độ và hành vi người tiêu dùng đối với sản phẩm giả thương hiệu trong lĩnh vực thời trang – Trường hợp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh”

Mục tiêu luận văn: 

 • Nghiên cứu và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của người tiêu dùng đối với sản phẩm giả thương hiệu.
 • Đo lường tác động của những yếu tố này đối với thái độ và hành vi của người tiêu dùng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đối với sản phẩm giả thương hiệu.
 • Đề xuất và đề nghị các biện pháp quản trị liên quan đến sản phẩm giả thương hiệu tại Tp. HCM.

2. Bài mẫu luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sống theo pháp luật Việt Nam”

Mục tiêu luận văn

 • Xác định và làm rõ vấn đề lý luận về Quản lý và Đảm bảo chất lượng nguồn thực phẩm tươi sống trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 • Phân tích và đánh giá hiện tình các quy định pháp luật liên quan đến Quản lý và Đảm bảo chất lượng nguồn thực phẩm tươi sống, nhấn mạnh các hạn chế và tồn tại cần giải quyết.
 • Điều tra thực tế trong việc thực thi các quy định pháp luật về Quản lý và Đảm bảo chất lượng nguồn thực phẩm tươi sống tại Việt Nam gần đây, và xác định những vướng mắc và khó khăn.

3. Bài mẫu luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong giao dịch mua bán hàng hóa trên sàn TMĐT

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch mua bán hàng hóa trên sàn Thương mại điện tử”

Mục tiêu luận văn

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ lý luận và tình trạng vi phạm liên quan đến Quản lý và Đảm bảo chất lượng nguồn thực phẩm tươi sống trong giao dịch mua bán hàng hóa trên sàn Thương mại Điện tử (TMĐT) tại Việt Nam hiện tại.
 • Đề xuất các kiến nghị và giải pháp để cải thiện và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Tiêu Dùng (NTD) trong giao dịch mua bán hàng hóa trên sàn TMĐT tại Việt Nam trong tương lai.

4. Bài mẫu luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đến ý định mua lặp lại sản phẩm sữa rửa mặt

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua lặp lại sản phẩm sữa rửa mặt của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh mua lặp lại sản phẩm sữa rửa mặt. Tác giả sẽ đánh giá tác động của những yếu tố này thông qua một cuộc khảo sát và đề xuất giải pháp để cải thiện chất lượng sản phẩm và chiến lược tiếp thị.

5. Bài mẫu luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng sử dụng ứng dụng Foody để đặt thức ăn ngay

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiếp tục sử dụng ứng dụng Foody để đặt thức ăn ngay của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh sau giãn cách xã hội”

Mục tiêu luận văn

 • Xác định yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến việc người tiêu dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng Foody để đặt thức ăn hàng ngày sau thời gian giãn cách xã hội.
 • Đề xuất giải pháp quản lý để thu hút người tiêu dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng Foody.

6. Bài mẫu luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng tại cửa hàng Bách Hóa Xanh tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng tại cửa hàng Bách Hóa Xanh tại khu vực quận 7, TP. Hồ Chí Minh”

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đối với quyết định mua của Người Tiêu Dùng (NTD) tại các cửa hàng BHX trong khu vực quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Dựa trên kết quả nghiên cứu, sẽ đề xuất các biện pháp quản trị nhằm thúc đẩy các cửa hàng BHX thu hút NTD để mua hàng nhiều hơn trong tương lai.

7. Bài luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng ảnh hưởng văn hóa đến quyết định mua mỹ phẩm Hàn Quốc

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố văn hóa Hàn Quốc đến quyết định mua mỹ phẩm Hàn Quốc của người tiêu dùng nữ”

Mục tiêu của luận văn: 

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình để đo lường tác động của yếu tố văn hóa Hàn Quốc đối với quyết định mua sản phẩm làm đẹp của phụ nữ tiêu dùng ở Đà Nẵng.
 • Đề xuất các giải pháp cải thiện sản phẩm để tăng khả năng phụ nữ tiêu dùng mua mỹ phẩm trong nước, áp dụng cho cả cá nhân, doanh nghiệp, và sản phẩm mỹ phẩm trong và ngoài nước.

Bạn đang đối diện với khó khăn trong việc hoàn thành luận văn thạc sĩ do thiếu thời gian, tài liệu tham khảo hạn chế …? Đừng lo lắng, dịch vụ viết luận văn tại Luận Văn Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ viết luận văn thạc sĩ với chất lượng cao nhất, giúp bạn đạt được kết quả xuất sắc.

8. Bài luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng sản phẩm bánh kẹo tại thị trường thành phố Đà Nẵng

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Nghiên cứu ảnh hưởng của tính vị chủng đến ý định mua hàng nội của người tiêu dùng – Trường hợp sản phẩm bánh kẹo tại thị trường thành phố Đà Nẵng”

Mục tiêu luận văn

 • Kiểm tra tính vị chủng của người tiêu dùng đối với sản phẩm bánh kẹo nội.
 • Đánh giá tác động của tính vị chủng, giá trị cảm nhận lên ý định mua hàng nội của người tiêu dùng đối với sản phẩm bánh kẹo nội.
 • Xác định cách các yếu tố dân số học ảnh hưởng đến tính vị chủng của người tiêu dùng.
 • Đề xuất các khuyến nghị cần thiết cho các cơ quan chính phủ, các bên liên quan, và doanh nghiệp để phát triển chiến lược sản phẩm bánh kẹo.

9. Bài luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với truyền hình internet

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với truyền hình internet”

Mục tiêu của nghiên cứu: 

 • Khảo sát các mô hình lý thuyết được sử dụng để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận và sử dụng các ứng dụng OTT trên toàn cầu. Mục tiêu là để xây dựng một mô hình lý thuyết phù hợp cho nghiên cứu tại Việt Nam.
 • Kiểm định mô hình nghiên cứu đề xuất bằng cách sử dụng dữ liệu thực tế thu thập tại thành phố Đà Nẵng.
 • Đề xuất các giải pháp cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình qua internet (ITV).

10. Bài mẫu luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng do ảnh hưởng của quảng cáo qua mạng xã hội

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ đối với quảng cáo qua mạng xã hội của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Nhiệm vụ của nghiên cứu: 

 • Tổng hợp lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo trên mạng xã hội.
 • Xây dựng mô hình yếu tố tác động đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo trên mạng xã hội.
 • Đánh giá tác động của các yếu tố này đối với thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo trên mạng xã hội tại Đà Nẵng.
 • Đề xuất các chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quảng cáo và tiếp thị trên mạng xã hội.

11. Bài mẫu luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trên kênh internet và cửa hàng của người tiêu dùng Đà Nẵng

Tên đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ mua hàng trên kênh internet và cửa hàng của người tiêu dùng tại Đà Nẵng”

Nhiệm vụ của nghiên cứu: 

 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ mua hàng trên kênh mà người tiêu dùng đã lựa chọn.
 • Nghiên cứu và so sánh sự khác biệt rõ rệt trong cách mà các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ mua hàng khi mua sắm trực tuyến qua kênh Internet và khi mua sắm tại cửa hàng truyền thống.

Mục tiêu của nghiên cứu là cung cấp thông tin hữu ích để hỗ trợ công việc và kinh doanh, đặc biệt trong việc thiết kế các chương trình tiếp thị nhằm thúc đẩy thái độ tích cực của người tiêu dùng đối với việc mua sắm.

12. 150 đề tài luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

Đề tài luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

Dưới đây là danh sách 150 đề tài luận văn nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng:

 1. Ảnh hưởng của quảng cáo trực tuyến đối với hành vi mua sắm trực tuyến.
 2. Tác động của mạng xã hội lên quyết định mua hàng của người tiêu dùng.
 3. Sự tác động của chứng nhận hữu cơ lên sự lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 4. Mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm và sự trung thành của người tiêu dùng.
 5. Hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng dưới góc độ tâm lý học.
 6. Tác động của quà tặng và khuyến mãi lên quyết định mua sắm của người tiêu dùng.
 7. Tác động của giá cả lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 8. Sự tác động của nhãn hiệu và sự nhận biết thương hiệu đối với lựa chọn sản phẩm.
 9. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và phong cách sống.
 10. Ảnh hưởng của văn hóa và giới tính lên quyết định mua sắm.
 11. Sự tác động của quan điểm người tiêu dùng đối với sự lựa chọn sản phẩm.
 12. Sự ảnh hưởng của đánh giá sản phẩm trực tuyến lên quyết định mua sắm.
 13. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và tầm nhìn sáng tạo.
 14. Ảnh hưởng của môi trường trực tuyến đối với hành vi mua sắm.
 15. Tác động của tiếp thị trải nghiệm lên quyết định mua sắm của người tiêu dùng.
 16. Sự tác động của xu hướng thời trang lên lựa chọn sản phẩm thời trang của người tiêu dùng.
 17. Mối quan hệ giữa loại hình thanh toán và hành vi mua sắm trực tuyến.
 18. Ảnh hưởng của tính tương tác trong cửa hàng lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 19. Sự tác động của đặc tính cá nhân và hành vi mua sắm.
 20. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và mức độ kiến thức về sản phẩm.
 21. Tác động của sự đa dạng sản phẩm lên quyết định mua sắm của người tiêu dùng.
 22. Ảnh hưởng của hành vi mua sắm trực tuyến lên mô hình mua sắm truyền thống.
 23. Sự tác động của sự tin tưởng đối với thương hiệu lên lựa chọn sản phẩm.
 24. Ảnh hưởng của hành vi tiêu dùng đối với bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững.
 25. Tác động của khả năng truy cập vào thông tin sản phẩm lên quyết định mua sắm.
 26. Sự tác động của cảm xúc lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 27. Mối quan hệ giữa hành vi mua sắm và sự hài lòng sau mua.
 28. Ảnh hưởng của sự đánh giá xã hội lên lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 29. Tác động của kinh nghiệm trước đó lên quyết định mua sắm.
 30. Sự tác động của sự nhận biết rủi ro lên hành vi mua sắm.
 31. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự tham gia xã hội.
 32. Ảnh hưởng của tình hình kinh tế lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 33. Tác động của sự phản hồi từ khách hàng trước lên quyết định mua sắm.
 34. Sự tác động của sự kiểm duyệt sản phẩm trước mua lên lựa chọn sản phẩm.
 35. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.
 36. Ảnh hưởng của sự tương tác với nhân viên bán hàng lên quyết định mua sắm.
 37. Tác động của sự hiểu biết về thị trường lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 38. Sự tác động của sự tự hào cá nhân lên lựa chọn sản phẩm.
 39. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự đánh giá về dịch vụ khách hàng.
 40. Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lên quyết định mua sắm.
 41. Tác động của sự tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết lên lựa chọn sản phẩm.
 42. Sự tác động của sự kiểm tra đáng tin cậy lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 43. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự phân loại của sản phẩm.
 44. Ảnh hưởng của sự cơ địa địa lý lên quyết định mua sắm của người tiêu dùng.
 45. Tác động của sự ảnh hưởng từ bạn bè và gia đình lên lựa chọn sản phẩm.
 46. Sự tác động của sự tự hào về quốc gia lên hành vi mua sắm.
 47. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự đo lường hiệu suất sản phẩm.
 48. Ảnh hưởng của công cộng và phản ứng xã hội đối với lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 49. Tác động của sự khủng hoảng tài chính lên quyết định mua sắm.
 50. Sự tác động của sự cần thiết lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 51. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự đánh giá sản phẩm dựa trên trải nghiệm.
 52. Ảnh hưởng của sự cân nhắc và phân tích chi phí lên quyết định mua sắm của người tiêu dùng.
 53. Tác động của sự phân phối sản phẩm lên lựa chọn sản phẩm.
 54. Sự tác động của sự thay đổi tình trạng kết hôn và gia đình lên hành vi mua sắm.
 55. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và quyết định về thời gian mua sắm.
 56. Ảnh hưởng của phương thức giao hàng và dịch vụ sau mua lên quyết định mua sắm.
 57. Tác động của sự quản lý cơ địa và tổ chức lên lựa chọn sản phẩm.
 58. Sự tác động của sự thay đổi thị trường và cạnh tranh lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 59. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và quyết định về mức giá tiêu thụ.
 60. Ảnh hưởng của sự động viên và chương trình khuyến mãi lên quyết định mua sắm của người tiêu dùng.
 61. Tác động của mô hình thức mua sắm (online và offline) lên lựa chọn sản phẩm.
 62. Sự tác động của tính năng và ưu điểm sản phẩm lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 63. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự cải thiện khả năng thanh toán.
 64. Ảnh hưởng của xu hướng môi trường và bảo vệ động vật lên quyết định mua sắm của người tiêu dùng.
 65. Tác động của sự thời gian cận kề (tương lai) và việc tương tác với sản phẩm lên lựa chọn sản phẩm.
 66. Sự tác động của sự đảm bảo chất lượng và bảo hành sản phẩm lên hành vi mua sắm.
 67. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự quản lý chi tiêu cá nhân.
 68. Ảnh hưởng của nguồn cung ứng sản phẩm và chuỗi cung ứng lên quyết định mua sắm.
 69. Tác động của việc đặt hàng trực tuyến và chất lượng dịch vụ giao hàng lên lựa chọn sản phẩm.
 70. Sự tác động của yếu tố an toàn và sức kháng sản phẩm lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 71. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự quản lý thông tin sản phẩm.
 72. Ảnh hưởng của các kênh phân phối và điểm bán hàng lên quyết định mua sắm.
 73. Tác động của sự đánh giá xã hội và bài viết đánh giá sản phẩm lên lựa chọn sản phẩm.
 74. Sự tác động của sự nổi tiếng và thương hiệu cá nhân lên hành vi mua sắm.
 75. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự kiểm tra đánh giá sản phẩm.
 76. Ảnh hưởng của sự tập trung vào giá trị lên quyết định mua sắm của người tiêu dùng.
 77. Tác động của tính tiện lợi và tốc độ giao hàng lên lựa chọn sản phẩm.
 78. Sự tác động của sự tương tác với cộng đồng trực tuyến và diễn đàn mua sắm lên hành vi mua sắm.
 79. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự nhận biết thương hiệu quốc tế.
 80. Ảnh hưởng của sự phản ánh và phản hồi từ khách hàng lên quyết định mua sắm.
 81. Tác động của sự chất lượng của dịch vụ khách hàng và hỗ trợ sau mua lên lựa chọn sản phẩm.
 82. Sự tác động của các yếu tố văn hoá và tôn giáo lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 83. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và quyết định về sử dụng thẻ tín dụng.
 84. Ảnh hưởng của sự nghiên cứu trước mua sắm và sự tìm kiếm thông tin sản phẩm lên quyết định mua sắm.
 85. Tác động của sự đầu tư vào tiếp thị kỹ thuật số lên lựa chọn sản phẩm.
 86. Sự tác động của sự kiểm tra đáng tin cậy và đánh giá sản phẩm lên hành vi mua sắm.
 87. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự đánh giá sản phẩm dựa trên tính năng kỹ thuật.
 88. Ảnh hưởng của sự tương tác với tín đồ sản phẩm và cộng đồng người hâm mộ lên quyết định mua sắm.
 89. Tác động của xu hướng thực phẩm và dinh dưỡng lên lựa chọn sản phẩm thực phẩm.
 90. Sự tác động của sự tăng trưởng và sự sụt giảm của thị trường lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 91. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự đánh giá sản phẩm dựa trên thương hiệu.
 92. Ảnh hưởng của phương thức trả tiền và sự quản lý tài chính lên quyết định mua sắm.
 93. Tác động của sự tương tác với nhóm chuyên môn và diễn đàn người tiêu dùng lên lựa chọn sản phẩm.
 94. Sự tác động của sự tương tác với đối thủ cạnh tranh và so sánh giá lên hành vi mua sắm.
 95. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự kiểm tra danh sách và so sánh sản phẩm.
 96. Ảnh hưởng của sự đánh giá sản phẩm dựa trên trải nghiệm người tiêu dùng lên quyết định mua sắm.
 97. Tác động của sự chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi lên lựa chọn sản phẩm.
 98. Sự tác động của sự tiếp xúc với sản phẩm trước khi mua lên hành vi mua sắm.
 99. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự hài lòng về dịch vụ khách hàng.
 100. Ảnh hưởng của sự đáp ứng nhu cầu cá nhân lên quyết định mua sắm của người tiêu dùng.
 101. Tác động của sự chứng minh xác nhận sản phẩm lên lựa chọn sản phẩm.
 102. Sự tác động của tính linh hoạt và tùy chỉnh sản phẩm lên hành vi mua sắm.
 103. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự đánh giá sản phẩm dựa trên hiệu suất.
 104. Ảnh hưởng của sự thay đổi trong công nghệ và xu hướng công nghệ lên quyết định mua sắm.
 105. Tác động của sự cung cấp sản phẩm thương hiệu riêng lên lựa chọn sản phẩm.
 106. Sự tác động của tính năng và phân loại sản phẩm lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 107. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự quản lý đối tác cung ứng.
 108. Ảnh hưởng của sự đánh giá sản phẩm dựa trên thương hiệu và uy tín thương hiệu lên quyết định mua sắm.
 109. Tác động của sự hệ thống hóa sản phẩm và bộ sưu tập lên lựa chọn sản phẩm.
 110. Sự tác động của tính cấu trúc và sự hiệu quả sản phẩm lên hành vi mua sắm.
 111. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự kiểm tra nguồn gốc sản phẩm.
 112. Ảnh hưởng của sự chăm sóc sức khỏe và sản phẩm sức khỏe lên quyết định mua sắm.
 113. Tác động của sự phân phối sản phẩm và điểm bán hàng lên lựa chọn sản phẩm.
 114. Sự tác động của các ưu đãi và ưu đãi đặc biệt lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 115. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự đánh giá sản phẩm dựa trên thiết kế.
 116. Ảnh hưởng của sự hài lòng về dịch vụ khách hàng và hỗ trợ sau mua lên quyết định mua sắm.
 117. Tác động của sự động viên và khuyến mãi từ người thân lên lựa chọn sản phẩm.
 118. Sự tác động của sự đánh giá sản phẩm dựa trên khía cạnh xã hội và môi trường.
 119. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự quản lý tài chính cá nhân.
 120. Ảnh hưởng của sự tương tác với tình dục và sản phẩm liên quan đến tình dục lên quyết định mua sắm.
 121. Tác động của tính cá nhân và tự tin lên lựa chọn sản phẩm.
 122. Sự tác động của sự cân nhắc giữa giá và chất lượng lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 123. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự quản lý thông tin sản phẩm.
 124. Ảnh hưởng của sự đánh giá sản phẩm dựa trên thương hiệu và phản ứng xã hội.
 125. Tác động của sự thay đổi trong cách thức trả tiền và phương thức thanh toán lên lựa chọn sản phẩm.
 126. Sự tác động của sự tương tác với sự tạo hình xã hội và sự ảnh hưởng đến sự thay đổi xã hội.
 127. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự đánh giá sản phẩm dựa trên sự đáng tin cậy.
 128. Ảnh hưởng của sự tương tác với nhóm người mua sắm và sự đánh giá từ người thân lên quyết định mua sắm.
 129. Tác động của sự phân phối sản phẩm và sự sáng tạo sản phẩm lên lựa chọn sản phẩm.
 130. Sự tác động của tính năng độc đáo và sự sáng tạo sản phẩm lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 131. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự kiểm tra đáng tin cậy và đánh giá sản phẩm.
 132. Ảnh hưởng của sự đánh giá sản phẩm dựa trên trải nghiệm cá nhân lên quyết định mua sắm.
 133. Tác động của sự quản lý tài chính cá nhân và sự quản lý chi tiêu lên lựa chọn sản phẩm.
 134. Tác động của sự thị trường và cạnh tranh trực tuyến lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 135. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự đánh giá sản phẩm dựa trên hiệu suất kỹ thuật.
 136. Ảnh hưởng của sự thực phẩm và dinh dưỡng lên quyết định mua sắm.
 137. Tác động của sự tập trung vào giá trị và tiết kiệm lên lựa chọn sản phẩm.
 138. Sự tác động của sự tự hào cá nhân và sự nhận diện về bản thân lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 139. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự phản hồi từ khách hàng trước.
 140. Ảnh hưởng của sự đánh giá sản phẩm dựa trên trải nghiệm và đánh giá từ người thân lên quyết định mua sắm.
 141. Tác động của sự chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi lên lựa chọn sản phẩm.
 142. Sự tác động của sự tương tác với tín đồ sản phẩm và cộng đồng người hâm mộ lên hành vi mua sắm.
 143. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự quản lý đối tác cung ứng.
 144. Ảnh hưởng của sự đánh giá sản phẩm dựa trên thương hiệu và uy tín thương hiệu lên quyết định mua sắm.
 145. Tác động của sự hệ thống hóa sản phẩm và bộ sưu tập lên lựa chọn sản phẩm.
 146. Sự tác động của tính cá nhân và tự tin lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 147. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự quản lý tài chính cá nhân.
 148. Ảnh hưởng của sự tương tác với sự tạo hình xã hội và sự ảnh hưởng đến sự thay đổi xã hội lên quyết định mua sắm.
 149. Tác động của sự tương tác với nhóm người mua sắm và sự đánh giá từ người thân lên lựa chọn sản phẩm.
 150. Sự tác động của sự phân phối sản phẩm và sự sáng tạo sản phẩm lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 151. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự kiểm tra đáng tin cậy và đánh giá sản phẩm.
 152. Ảnh hưởng của sự đánh giá sản phẩm dựa trên trải nghiệm cá nhân lên quyết định mua sắm.
 153. Tác động của sự quản lý tài chính cá nhân và sự quản lý chi tiêu lên lựa chọn sản phẩm.
 154. Sự tác động của sự thị trường và cạnh tranh trực tuyến lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 155. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự đánh giá sản phẩm dựa trên hiệu suất kỹ thuật.
 156. Ảnh hưởng của sự thực phẩm và dinh dưỡng lên quyết định mua sắm.
 157. Tác động của sự tập trung vào giá trị và tiết kiệm lên lựa chọn sản phẩm.
 158. Sự tác động của sự tự hào cá nhân và sự nhận diện về bản thân lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 159. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự phản hồi từ khách hàng trước.
 160. Ảnh hưởng của sự đánh giá sản phẩm dựa trên trải nghiệm và đánh giá từ người thân lên quyết định mua sắm.
 161. Tác động của sự chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi lên lựa chọn sản phẩm.
 162. Sự tác động của sự tương tác với tín đồ sản phẩm và cộng đồng người hâm mộ lên hành vi mua sắm.
 163. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự quản lý đối tác cung ứng.
 164. Ảnh hưởng của sự đánh giá sản phẩm dựa trên thương hiệu và uy tín thương hiệu lên quyết định mua sắm.
 165. Tác động của sự hệ thống hóa sản phẩm và bộ sưu tập lên lựa chọn sản phẩm.
 166. Sự tác động của tính cá nhân và tự tin lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng.
 167. Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng và sự quản lý tài chính cá nhân.
 168. Ảnh hưởng của sự tương tác với sự tạo hình xã hội và sự ảnh hưởng đến sự thay đổi xã hội lên quyết định mua sắm.

Như vậy, Luận Văn Việt đã chia sẻ với bạn 13 mẫu luận văn nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và hơn 100 đề tài tiêu biểu trong thời gian gần đây. Nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng có thể giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách thị trường thực sự hoạt động và cách các doanh nghiệp tương tác với khách hàng. Điều này có thể giúp họ áp dụng kiến thức vào thực tế khi tham gia vào các dự án hoặc công việc trong tương lai.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan