Lưu Hà Chi    03/05/2018

Khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền

Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ giá luận văn thạc sĩ xin chia sẻ bài viết về khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền Mục Lục1, Khái niệm hạch toán vốn bằng tiền2, Ý nghĩa của công tác hạch toán vốn bằng tiền3. Vai trò và nhiệm vụ của hạch toán vốn […]

Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ giá luận văn thạc sĩ xin chia sẻ bài viết về khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền

1, Khái niệm hạch toán vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các ngân hàng, công ty tài chính và tiền đang chuyển. Với tính lưu hoạt cao nhất, vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán ủa doanh nghiệp, thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí.

2, Ý nghĩa của công tác hạch toán vốn bằng tiền

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền là tài sản linh hoạt nhất, sự luân chuyển của nó có liên quan đến hầu hết các giai đoạn sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp như thanh toán tiền mua hàng cho người bán hoặc trả các khoản nợ phải trả… và là kết quả của quá trình bán hàng hay thu hồi các khoản nợ phải thu.

Như vậy qua sự luân chuyển của vốn bằng tiền người ta có thể kiểm tra, đánh giá chất lượng của hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác số hiện có của vốn bằng tiền còn phản ánh khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của công tác hạch toán vốn bằng tiền

Ý nghĩa của công tác hạch toán vốn bằng tiền

3. Vai trò và nhiệm vụ của hạch toán vốn bằng tiền

3.1, Vai trò của hạch toán vốn bằng tiền

Hạch toán vốn bằng tiền là nghệ thuật quan sát, ghi chép, phân loại, tổng hợp. Vì vậy nó có chức năng cơ bản nhất là cung cấp thông tin tài chính cho những người ra quyết định, cung cấp thông ti tài chính cho nhà quản lý kinh tế, cho nhà đầu tư, cho các cơ quan nhà nước về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

3.2, Nhiệm vụ của hạch toán vốn bằng tiền

Hạch toán vốn bằng tiền có 3 nhiệm vụ:

– Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thương xuyên với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.

– Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền.

– Thông qua việc ghi chép vốn bằng tiền, kế toán thực hiện sai chế độ, phát hiện các chênh lệch, xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch vốn bằng tiền.

Vậy có những nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây!

Ngoài dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Luận Văn Việt, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm báo cáo thuêdịch vụ xử lý dữ liệu , nhận viết essay thuê , thuê viết tiểu luận giá rẻ

3.3, Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền

Bao gồm các nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền cơ bản sau:

– Phải sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp liên doanh có thể sử dụng đơn vị ngoại tệ để ghi sổ nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài Chính.

– Các doanh nghiệp có sử dụng ngoại tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán. Đồng thời phải hạch toán chi tiết ngoại tệ theo từng loại nguyên tệ trên TK 007 – Ngoại tệ các loại ( TK ngoài bảng cân đối kế toán ). Nếu có chênh lệch giữa tỷ giá thực tế và tỷ giá đã ghi sổ kế toán thì phải phản ánh chênh lệch này vào TK 413 – Chênh lệch tỷ giá.

Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền

Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền

Cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục vốn bằng tiền có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập Bảng cân đối kế toán cuối năm tài chính.

– Vàng, bạc, đá quý phản ánh ở tài khoản vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

Vàng, bạc, đá quý phải theo dõi số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất và giá trị của từng thứ, từng loại. Giá vàng, bạc, đá quý được tính theo giá thực tế (giá hoá đơn hoặc giá thanh toán).

Khi tính giá xuất của vàng, bạc, đá quý và ngoại tệ có thể áp dụng một trong các phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho (đích danh, bình quân gia quyền,…).

Các nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền được tuân thủ một cách nghiêm ngặt để tránh khỏi những rủi ro không đáng có đối với doanh nghiệp.

Hiện nay các chuyên đề kế toán vốn bằng tiền được nhiều sinh viên lựa chọn để nghiên cứu, phân tích và đạt được đánh giá rất cao.

Chúc các bạn học tập tốt!

Tham khảo thêm những bài viết khác:

Nguồn:luanvanviet.com