Luận Văn Kế Toán Nguyên Vật Liệu: 10 Bài Mẫu & 200 Đề Tài

5/5 - (1 bình chọn)

Luận văn kế toán nguyên vật liệu thường bao gồm việc xem xét các chính sách, quy trình, và phương pháp kế toán được áp dụng cho nguyên vật liệu, tồn kho nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu, và các vấn đề liên quan. Luận Văn Việt đã tổng hợp 15 bài mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu và 100 đề tài liên quan giúp bạn nắm vững cách viết và có thêm ý tưởng cho bài luận văn.

Luận văn kế toán nguyên vật liệu
Mục lục Ẩn

1. Bài mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bia Hoà Bình

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bia Hoà Bình”

Nội dung luận văn: 

 • Chương I: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bia Hoà Bình.
 • Chương II: Một số nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bia Hoà Bình.
 • Chương III: Kết luận

2. Bài mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu tại công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp tại đội xây dựng số 9- công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội”

Nội dung luận văn

 • Phần I: Đặc điểm tình hình chung tại công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội.
 • Phần II: Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn Kế toán Doanh nghiệp.
 • Phần III: Báo cáo thực tập môn phân tích Hoạt động tài chính Doanh nghiệp.

3. Bài mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng cổ phần Hà Đô

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng cổ phần Hà Đô”

Nội dung luận văn

Phần I: Các vấn đề chung về kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ.

 1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ.
 2. Phân loại đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ.

III. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ.

 1. Chứng từ kế toán và thủ tục, nhập, xuất kho vật liệu và công cụ, dụng cụ.
 2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ,dụng cụ.
 3. Kế toán và thủ tục nhập, xuất kho vật liệu và công cụ, dụng cụ

Phần II. Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại công ty xây dựng cổ phần Hà Đô – Bộ Quốc phòng.

Phần III. Nhận xét và kiến nghị

4. Bài mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty TNHH XDTM và DV Thành Tú

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty TNHH XDTM và DV Thành Tú”

Nội dung đề tài gồm có ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ.

Chương 2: Thực trạng vấn đề nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH XDTM và DV Thành Tú

Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ, biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH XDTM và DV Thành Tú

5. Bài mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 bộ quốc phòng – 3

Tên đề tài: “Luận văn kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 bộ quốc phòng”

Kiến nghị luận văn

 • Chuyển tiền trước khi lấy hàng: Xí nghiệp cần quản lý chặt chẽ việc chuyển tiền trước khi nhận hàng để đảm bảo sự liên tục trong cung ứng nguyên liệu sản xuất.
 • Đánh giá kết quả công tác tài chính năm 2005: Mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn tồn tại các vấn đề cần khắc phục để cải thiện quản lý tài chính.
 • Cam kết cải thiện hiệu suất tài chính: Xí nghiệp cam kết hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt hơn trong năm 2006 và cần sự hỗ trợ từ lãnh đạo công ty để đảm bảo thành công.

6. Bài mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Lisemco 3

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán Nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Lisemco 3”

Nội dung luận văn

 • Chương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về công tác kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Lisemco 3.
 • Chương 3: Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Lisemco 3.

7. Bài mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu ở mỏ than Phấn Mễ

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán nguyên vật liệu ở mỏ than Phấn Mễ”

Nội dung của nghiên cứu:

 • Hệ thống kiến thức đã học để xây dựng các lý thuyết chung về quá trình kế toán nguyên vật liệu trong sản xuất.
 • Nghiên cứu và đánh giá quá trình kế toán nguyên vật liệu tại Máy Than Pha Lê, xác định được các điểm mạnh và yếu.
 • Dựa trên đánh giá, đề xuất những khuyến nghị nhằm cải thiện quá trình kế toán nguyên vật liệu tại công ty, nhằm góp phần hoàn thiện công tác này.

8. Bài luận văn kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Âu Trường Thành – Hà Nội

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Âu Trường Thành – Hà Nội”

Nội dung của luận văn: 

 • Sự toàn cầu hóa và tham gia vào các khối kinh tế đòi hỏi sự hòa nhập của các quốc gia.
 • Công ty đang phải đối mặt với thách thức của việc xoá bỏ thuế quan theo hiệp định WTO.
 • Công ty chọn phát triển bằng cách nâng cao hiệu suất và quản lý tài chính.
 • Tác giả đề xuất một số kiến nghị để cải thiện công tác kế toán nguyên vật liệu.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành luận văn thạc sĩ vì thiếu thời gian hoặc tài liệu tham khảo hạn chế, đừng lo lắng. Tại Luận Văn Việt, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với giá thuê viết luận văn thạc sĩ hấp dẫn, nhiều ưu đãi. Cam kết chất lượng bài luận văn cao nhất, giúp bạn đạt được những kết quả xuất sắc trong hành trình nghiên cứu của mình.

9. Bài luận văn kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí 30 – 4

Tên đề tài: “LUẬN VĂN Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí 30 – 4”

Nội dung của nghiên cứu: 

 • Phần I: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
 • Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí 30-4.
 • Phần III: Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ khí 30-4 và đề xuất cải tiến.

10. Bài mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt May Hà Nội

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt May Hà Nội”

Nội dung của nghiên cứu: 

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.
 • Chương 2: Tình hình công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt May Hà Nội.
 • Chương 3: Phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Dệt May Hà Nội.

11. Bài luận văn kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bao bì Vạn Lợi

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bao bì Vạn Lợi”

Nội dung của nghiên cứu: 

 • Phần I: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong DNSX.
 • Phần II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bao bì vạn Lợi
 • Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bao bì vạn Lợi.

12. Bài mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thép An Thịnh

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thép An Thịnh”

Mục lục của nghiên cứu: 

LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………………………… 1

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY. …………………………… 4

1-Lịch sử phát triển ………………………………………………………………….. 4

2-Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình sản xuất

kinh doanh. ……………………………………………………………………………… 5

3.Một số chỉ tiêu đơn vị đã đạt được …………………………………………… 7

4-Chức năng và nhiệm vụ của công ty…………………………………………. 8

5-Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp. …………………………….. 10

Chức năng của phòng kế toán…………………………………………………… 10

PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU. 12

1-Lý do chọn chuyên đề ………………………………………………………….. 12

2.Vai trò nhiệm vụ của kế toán nguyên liệu, vật liệu. …………………… 13

3-Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ……………………………………………… 18

4-Các phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu ………………. 19

Phương pháp hạch toán …………………………………………………………… 34

PHẦN 3: KẾT LUẬN ………………………………………………………………. 67

13. Bài luận văn kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp”

Nội dung của nghiên cứu: 

 • Phần I: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
 • Phần II: Phương pháp kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
 • Phần III: Một số nhận xét và giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

14. Bài luận văn kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Tên đề tài: “Luận văn Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ”

Nội dung của nghiên cứu: 

 • Phần 1: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
 • Phần 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Trường Quang II.
 • Phần 3: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Trường Quang II.

15. Bài mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ tại Xí nghiệp 22 – Công ty 22 BQP

Tên đề tài: “Luận Văn Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ tại Xí nghiệp 22 – Công ty 22 BQP”

Nhiệm vụ của nghiên cứu: 

 • Chương I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
 • Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 – Công ty 22 BQP.
 • Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.

16. 100 đề tài luận văn kế toán nguyên vật liệu

Đề tài luận văn kế toán nguyên vật liệu

Dưới đây là 100 đề tài luận văn về kế toán nguyên vật liệu, được phân thành các chủ đề chính khác nhau:

16.1. Luận văn phân tích chi phí nguyên vật liệu

 1. Phân tích và quản lý chi phí nguyên vật liệu trong công ty sản xuất.
 2. Tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu trong ngành sản xuất.
 3. Phân tích chi phí nguyên vật liệu và ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty sản xuất.
 4. Tối ưu hóa quản lý chi phí nguyên vật liệu trong ngành chế biến thực phẩm.
 5. Xác định nguồn gốc của biến động trong chi phí nguyên vật liệu và cách kiểm soát chúng.
 6. Phân tích chi phí nguyên vật liệu và cách ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.
 7. Đánh giá cách chi phí nguyên vật liệu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty.
 8. Sử dụng phân tích chi phí để cải thiện quản lý nguyên vật liệu trong ngành chế biến thực phẩm.

16.2. Luận văn Quản lý tồn kho nguyên vật liệu

 1. Nghiên cứu về quản lý tồn kho nguyên vật liệu và cách tối ưu hóa nó.
 2. Ước tính giá trị còn lại của nguyên vật liệu trong kho.
 3.  Đánh giá cách quản lý tồn kho nguyên vật liệu và ảnh hưởng đến hiệu suất sản xuất.
 4. Xem xét các phương pháp quản lý tồn kho nguyên vật liệu trong ngành xây dựng.
 5. Nghiên cứu về việc đánh giá giá trị tồn kho nguyên vật liệu và cách cải thiện nó.
 6. Nghiên cứu về quản lý tồn kho nguyên vật liệu và cách tối ưu hóa nó.
 7. Xem xét cách giảm thiểu tồn kho nguyên vật liệu và cải thiện lưu thông vốn.
 8. Đánh giá tác động của quản lý tồn kho đối với hiệu suất sản xuất.

16.3. Luận văn Nguyên vật liệu tái chế và kế toán

 1. Ước tính giá trị nguyên vật liệu tái chế trong quá trình sản xuất.
 2. Kế toán và quản lý nguyên vật liệu tái chế trong công ty thân thiện với môi trường.
 3.  Kế toán và quản lý nguyên vật liệu tái chế trong công ty thân thiện với môi trường.
 4. Đánh giá ảnh hưởng của nguyên vật liệu tái chế đối với lợi nhuận và tài chính công ty.
 5.  Ước tính giá trị nguyên vật liệu tái chế trong quá trình sản xuất và cách kế toán cho nó.
 6. Kế toán và quản lý nguyên vật liệu tái chế trong công ty thân thiện với môi trường.
 7. Đánh giá tác động của tái chế nguyên vật liệu đối với tài chính và môi trường.

16.4. Luận văn Kế toán chi phí và hiệu suất

 1. Phân tích cách chi phí nguyên vật liệu ảnh hưởng đến hiệu suất sản xuất.
 2. Xem xét cách áp dụng kế toán chi phí vào việc quản lý nguyên vật liệu để tối ưu hóa lợi nhuận.
 3. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí nguyên vật liệu và hiệu suất sản xuất.
 4. Cách kế toán chi phí nguyên vật liệu để cải thiện hiệu suất và lợi nhuận.
 5. Phân tích cách kế toán chi phí nguyên vật liệu ảnh hưởng đến hiệu suất sản xuất.
 6. Đánh giá cách áp dụng kế toán chi phí vào việc quản lý nguyên vật liệu để tối ưu hóa lợi nhuận.
 7. Xem xét cách chi phí nguyên vật liệu có thể ảnh hưởng đến sáng tạo trong quá trình sản xuất.

16.5. Luận văn kiểm kê và kiểm soát nguyên vật liệu

 1. Nghiên cứu về quá trình kiểm kê và kiểm soát nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.
 2. Thực hiện kiểm kê định kỳ và đánh giá kiểm soát nguyên vật liệu.
 3. Đánh giá quá trình kiểm kê và kiểm soát nguyên vật liệu trong công ty sản xuất.
 4. Xác định biện pháp kiểm soát để giảm thiểu sự mất mát và lãng phí nguyên vật liệu.
 5. Nghiên cứu về quá trình kiểm kê và kiểm soát nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
 6. Thực hiện kiểm kê định kỳ và đánh giá kiểm soát nguyên vật liệu.
 7. Xem xét cách kiểm kê có thể giúp cải thiện quản lý nguyên vật liệu và giảm thiểu sự mất mát.

16.6. Luận văn chính sách mua sắm nguyên vật liệu

 1. Xem xét cách chính sách mua sắm nguyên vật liệu ảnh hưởng đến tài chính và quản lý nguyên vật liệu.
 2. Quy trình xây dựng chính sách mua sắm hiệu quả cho nguyên vật liệu.
 3.  Phân tích tầm quan trọng của chính sách mua sắm nguyên vật liệu đối với tài chính và quản lý nguyên vật liệu.
 4. Xem xét cách xây dựng chính sách mua sắm hiệu quả cho nguyên vật liệu trong ngành dược phẩm.
 5. Xác định tầm quan trọng của chính sách mua sắm nguyên vật liệu đối với tài chính và quản lý nguyên vật liệu.
 6. Quy trình xây dựng chính sách mua sắm hiệu quả cho nguyên vật liệu trong ngành sản xuất điện tử.

16.7. Luận văn quản lý chuỗi cung ứng nguyên vật liệu

 1. Nghiên cứu về cách quản lý chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và cách nó ảnh hưởng đến kế toán và hiệu suất.
 2. Sự quan trọng của việc đảm bảo chuỗi cung ứng nguyên vật liệu liên tục và ổn định.
 3. Đánh giá cách quản lý chuỗi cung ứng nguyên vật liệu ảnh hưởng đến kế toán và hiệu suất.
 4. Quản lý chuỗi cung ứng nguyên vật liệu trong ngành sản xuất ô tô và các biện pháp tối ưu hóa.
 5. Đánh giá cách quản lý chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và cách nó ảnh hưởng đến kế toán và hiệu suất.
 6. Sự quan trọng của việc đảm bảo chuỗi cung ứng nguyên vật liệu liên tục và ổn định trong bối cảnh toàn cầu hóa.

16.8. Luận văn kế toán nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

 1. Xem xét cách kế toán nguyên vật liệu có thể được tích hợp vào các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 2. Đánh giá tác động của quá trình sản xuất nguyên vật liệu đối với môi trường và cách kế toán có thể giúp cải thiện nó.
 3. Kế toán và quản lý nguyên vật liệu có liên quan đến bảo vệ môi trường trong ngành năng lượng tái tạo.
 4. Đánh giá tác động của quá trình sản xuất nguyên vật liệu đối với môi trường và cách kế toán có thể giúp cải thiện nó.
 5. Xem xét cách kế toán nguyên vật liệu có thể được tích hợp vào các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 6. Đánh giá tác động của quá trình sản xuất nguyên vật liệu đối với môi trường và cách kế toán có thể giúp cải thiện nó.

16.9. Luận văn so sánh kế toán nguyên vật liệu trong các ngành công nghiệp

 1. So sánh cách kế toán nguyên vật liệu được thực hiện trong các ngành như sản xuất, dịch vụ, xây dựng, và quy trình sản xuất khác nhau.
 2. Xem xét sự khác biệt trong việc kế toán nguyên vật liệu giữa các ngành công nghiệp.
 3. So sánh cách kế toán nguyên vật liệu trong các ngành như sản xuất, dịch vụ, xây dựng và quy trình sản xuất thực phẩm.
 4. Đánh giá sự khác biệt trong việc kế toán nguyên vật liệu giữa các ngành công nghiệp và tìm hiểu các điểm chung.
 5. So sánh cách kế toán nguyên vật liệu trong các ngành như sản xuất, dịch vụ, xây dựng và quy trình sản xuất thực phẩm.
 6. Đánh giá sự khác biệt trong việc kế toán nguyên vật liệu giữa các ngành công nghiệp.

16.10. Luận văn kế toán và thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu

 1. Nghiên cứu về cách thực hiện các thủ tục và chứng từ kế toán liên quan đến việc nhập và xuất kho nguyên vật liệu.
 2. Phân tích cách quản lý kho và ghi nhận giao dịch liên quan đến nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ.
 3. Nghiên cứu về việc kế toán và thực hiện thủ tục liên quan đến việc nhập và xuất kho nguyên vật liệu.
 4. Phân tích cách quản lý kho và ghi nhận giao dịch liên quan đến nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong ngành công nghiệp chế tạo.
 5. Nghiên cứu về việc kế toán và thực hiện thủ tục liên quan đến việc nhập và xuất kho nguyên vật liệu.
 6. Phân tích cách quản lý kho và ghi nhận giao dịch liên quan đến nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong ngành công nghiệp chế tạo.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn một tài liệu quý báu. Đó là 15 mẫu luận văn kế toán nguyên vật liệu và hơn 100 đề tài tiêu biểu mà chúng tôi đã tổng hợp gần đây. Hy vọng rằng đây sẽ là nguồn thông tin hữu ích để bạn dễ hình dung về cách làm bài và có thêm những ý tưởng mới cho luận văn của riêng bạn.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan