Tải 10 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Miễn Phí Kèm 200+ Đề Tài

4.6/5 - (18 bình chọn)

Nếu các bạn là một sinh viên thạc sĩ chuyên ngành kế toán thì chắc hẳn các bạn rất quan tâm đến việc tìm kiếm các mẫu luận văn kế toán thạc sĩ. Vậy thì các bạn hãy tham khảo ngay 200 đề tài và 10 mẫu luận văn thạc sĩ kế toán. Vừa dễ “ăn điểm” và vừa phù hợp với khả năng của bản thân. Tất cả đều được Luận Văn Việt tổng hợp dưới đây.

Mục lục Ẩn

1. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị

Tên đề tài: 

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây dựng và Thương mại Tuấn Minh. 

Tóm tắt ý chính của luận văn

 • Thực hiện những nghiên cứu các vấn đề cơ bản về việc quản trị chi phí sản xuất
 • Phân tích thực trạng về vấn đề kế toán quản trị.
 •  Đưa ra những lý luận nghiên cứu và cách giải quyết kế toán quản trị của doanh nghiệp. 
 • Kiểm soát chi phí nâng cao hiệu quả quá trình quản trị và tăng cường khả năng cạnh tranh. Nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty.
Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị
Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán quản trị

Nếu thấy chủ đề về kế toán quản trị thú vị và phù hợp, bạn đừng bỏ qua 20+ đề tài thạc sĩ kế toán quản trị kèm thêm 7+ mẫu hoàn chỉnh, hỗ trợ bạn đắc lực trong quá trình làm bài.

2. Mẫu luận văn thạc sĩ về hàng tồn kho

Tên đề tài: 

Kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Anh Nguyên

 Tóm tắt ý chính của luận văn:

 • Đề tài luận văn kế toán thạc sĩ về hàng tồn kho này được thực hiện nhằm đưa ra lý luận, nghiên cứu. 
 • Và phân tích thực trạng về vấn đề kế toán quản trị hàng tồn kho tại Công ty Anh Nguyên. 
 • Từ những dữ liệu đó đưa ra những đánh giá về thực trạng kế toán hàng tồn kho và cuối cùng đưa ra định hướng phát triển. 
 • Cùng với đó là những yêu cầu cũng như giải pháp. Nhằm giúp hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho của công ty.
Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán về hàng tồn kho
Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán về hàng tồn kho

3. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định

Tên đề tài: 

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định trong tiến trình Hội nhập – Nghiên cứu tại các Doanh nghiệp Thủy sản tỉnh Bạc Liêu

Tóm tắt ý chính của luận văn:

 • Bài luận văn kế toán tài sản cố định cung cấp những lý luận chung. 
 • Đưa ra những nghiên cứu thực trạng và ý kiến giúp hoàn thiện quá trình kế toán tài sản cố định. 
 • Nhằm đưa những Doanh nghiệp thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu cùng hội nhập với tình hình phát triển hiện nay.
 • Có được những kinh nghiệm trong việc hạch toán tài sản cố định của các Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu.
Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định
Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định

4. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán về thuế

Tên đề tài:

Kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Tân Hưng Hà

Tóm tắt ý chính của luận văn: 

 • Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị này đưa ra những vấn đề chung về kế toán thuế mà Doanh nghiệp Tân Hưng Hà đang mắc phải. 
 • Bên cạnh đó, luận văn kế toán này cũng đưa ra những thực trạng kế toán thuế của công ty. 
 • Và có được những giải pháp hoàn thiện các vấn đề kế toán thuế thu nhập Công ty Tân Hưng Hà.
Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán về thuế
Mẫu luận văn kế toán về thuế

5. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán hành chính

Tên đề tài:

Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới

Tóm tắt ý chính của luận văn:

 • Mẫu luận văn kế toán đưa ra những đánh giá về quá trình công tác kế toán hành chính tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng. 
 • Cung cấp những thông tin cần thiết nhằm hỗ trợ công tác quản lý điều hành ở Bệnh viện.
 • Bên cạnh đó, cũng cung cấp những giải pháp hoàn thiện hoạt động kế toán hành chính. 
 • Và sự nghiệp của Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng theo Thông tư 107.
Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán hành chính
Mẫu luận văn kế toán hành chính

6. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp hay nhất

Tên đề tài: Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế để hoàn thiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Việt Nam

Cấu trúc bài luận: Ngoài phần mục lục, phần mở đầu, phần kết luận và các phụ lục, luận văn bao gồm ba chương chính:

 • Chương 1: Tổng quan về chế độ kế toán trong các tổ chức hành chính và sự nghiệp, đồng thời xem xét các tiêu chuẩn kế toán công quốc tế.
 • Chương 2: Đánh giá thực trạng của chế độ kế toán trong các tổ chức hành chính và sự nghiệp.
 • Chương 3: Đề xuất và phân tích các giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ kế toán trong các tổ chức hành chính và sự nghiệp.

7. Mẫu luận văn kế toán mua bán hàng hóa

Tên đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Nội dung luận văn:

 • Chương I: Vấn đề tổng quan về kế toán doanh thu và phân tích kết quả kinh doanh từ hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp.
 • Chương II: Hiện trạng kế toán doanh thu và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Thăng Long.
 • Chương III: Đánh giá và đề xuất cải tiến trong việc kế toán doanh thu và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Thăng Long.

8. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán nguyên vật liệu

Tên đề tài: Kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng cổ phần Hà Đô

Nội dung chuyên đề:

 • Phần Giới thiệu
 • Phần I: Tổng quan về kế toán quản lý nguyên vật liệu và dụng cụ, công cụ
 • Phần II: Thực trạng quá trình kế toán nguyên vật liệu và dụng cụ, công cụ tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Đô – Bộ Quốc Phòng.
 • Phần III: Đánh giá và đề xuất.

9. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới”

Mục đích luận văn: Tác giả đề xuất các hướng dẫn và biện pháp cụ thể nhằm điều chỉnh việc tổ chức kế toán tại bệnh viện, để phù hợp với chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới.

10. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Tên đề tài: Tổ chức công tác kế toán hàng hoá Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP TM Thiên Quang

Đề tài được chia làm 3 phần:

 • Phần 1: Tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp
 • Phần 2: Hiện trạng kế toán doanh thu và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Thiên Quang
 • Phần 3: Đánh giá và đề xuất liên quan đến kế toán hàng hoá và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Thiên Quang

11. 15 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp

Dưới đây là 15 đề tài luận văn thạc sĩ liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp:

Đề tài 1: Quản lý nguồn nhân lực và tác động đến hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp.

Đề tài 2: Phân tích và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính sự nghiệp.

Đề tài 3: Đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý tài liệu và thông tin trong doanh nghiệp.

Đề tài 4: Quản lý và đánh giá rủi ro pháp lý và tuân thủ pháp luật trong hành chính sự nghiệp.

Đề tài 5: Phân tích tác động của biến đổi công nghệ và quản lý dữ liệu đến hệ thống hành chính.

Đề tài 6: Quản lý và đánh giá hiệu quả của các chương trình phúc lợi và thăng tiến nhân viên.

Đề tài 7: Kế toán và quản lý dự án trong hành chính sự nghiệp: Chi phí, thời gian và nguồn lực.

Đề tài 8: Phân tích tác động của văn hóa doanh nghiệp đến quản lý hành chính và tài chính.

Đề tài 9: Quản lý và ứng dụng chính sách và quy trình tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.

Đề tài 10: Kế toán và đánh giá chi phí và hiệu quả của các sự kiện và hội thảo trong hành chính.

Đề tài 11: Phân tích và quản lý những biến động và biến đổi về nhân sự và cơ cấu tổ chức.

Đề tài 12: Quản lý và ước tính chi phí đào tạo nhân viên và tác động đến phát triển nghề nghiệp.

Đề tài 13: Phân tích và đánh giá tác động của yếu tố xã hội và chính trị đến quản lý hành chính.

Đề tài 14: Kế toán và quản lý quan hệ với đối tác kinh doanh và nhà cung cấp trong hành chính.

Đề tài 15: Quản lý và đánh giá chính sách bảo mật thông tin và quản lý dữ liệu trong hành chính.

Gợi ý 5 dạng đề tài luận văn thạc sĩ gây ấn tượng
Gợi ý 5 dạng đề tài luận văn thạc sĩ gây ấn tượng

Ngoài các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán trên, các bạn có thể tham khảo những đề tài luận văn kế toán dưới đây.

12. 11 đề tài luận văn thạc sĩ về hàng tồn kho

Đề tài 1: Công tác kế toán quản trị hàng tồn kho trong Công ty A

Đề tài 2: Quản trị hàng tồn kho tại Công ty CP B tại thành phố C

Đề tài 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị hàng tồn kho đối với công ty D sản xuất thức ăn gia súc theo mô hình Just in time

Đề tài 4: Quản trị hàng tồn kho ống nhựa tại công ty E

Đề tài 5: Quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH F

Đề tài 6: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH G

Đề tài 7: Tổ chức kế toán quản trị hàng tồn kho trong các Doanh nghiệp sản xuất giày tại H

Đề tài 8: Quản trị hàng tồn kho tại Công ty cổ phần A

Đề tài 9: Phân tích các mô hình tồn kho và ứng dụng công tác quản trị tồn kho tại các Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại B

Đề tài 10: Phân tích hoạt động quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH C

Đề tài 11: Tìm hiểu công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty TNHH D

10+ đề tài luận văn thạc sĩ về hàng tồn kho
10+ đề tài luận văn thạc sĩ về hàng tồn kho

13. 10 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị

Đề tài 1: Một số giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn A.

Đề tài 2: Một số giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro trong công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế quận B thành phố C

Đề tài 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro trong hoạt động kiểm soát thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận D thành phố E.

Đề tài 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường A.

Đề tài 5: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị tại trường B.

Đề tài 6: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhà nước thực hiện tại thành phố B

Đề tài 7: Một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát nội bộ trong công tác thanh tra kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận C thành phố E.

Đề tài 8: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty A.

Đề tài 9: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát nội bộ công tác quản lý thu và chi tại Chi cục Thuế quận E thành phố B.

Đề tài 10: Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty C.

10+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị
10+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị

14. 10 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán doanh nghiệp

Đề tài 1: Thực trạng kế toán hành chính tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại A hiện nay – Một số giải pháp nâng cao.

Đề tài 2: Phân tích về tình hình kế toán tài chính tại những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên thị trường B hiện nay.

Với đề tài về kế toán tài chính, Luận Văn Việt đã tổng hợp riêng bài viết về luận văn thạc sĩ kế toán tài chính với hơn 20+ đề tài kèm 7+ mẫu hoàn toàn miễn phí!

Đề tài 3: Một số yếu tố từ thị trường tác động và ảnh hưởng tới công tác kế toán doanh thu, chi phí tại doanh nghiệp.

Đề tài 4: Một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ những doanh nghiệp nước ngoài đối với công tác kế toán doanh thu chi phí của doanh nghiệp C.

Đề tài 5: Một số hạn chế trong công tác hoạch định kế toán doanh thu tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở thành phố C.

Đề tài 6: Những giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng công tác hoạch định kế toán đối với các khoản đầu tư cố định trong nội bộ doanh nghiệp D.

Đề tài 7: Những giải pháp khắc phục tình trạng thụt nợ và thiếu nợ trong công tác kế toán doanh thu chi phí của doanh nghiệp D.

Đề tài 8: Những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu chi phí đối với những khoản cố định của doanh nghiệp E hiện nay.

Đề tài 9: Quy trình đầy đủ và đạt chuẩn của một báo cáo kế toán các khoản thu chi cố định của một doanh nghiệp C tại Việt Nam.

Đề tài 10: Phân tích về tình trạng kế toán các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động trao đổi, buôn bán của doanh nghiệp A hiện nay.

10+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán doanh nghiệp
10+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán doanh nghiệp

15. 11 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán kinh doanh

Đề tài 1: Vai trò của công tác kế toán và quản trị kế toán của hệ thống ngân hàng A.

Đề tài 2: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty B.

Đề tài 3: Luận văn kế toán kinh doanh tại Công ty C.

Đề tài 4: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh công ty B.

Đề tài 5: Kế Toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH D.

Đề tài 6: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần D trên thị trường E.

Đề tài 7: Hoạt động kế toán trong việc đầu tư cho một chiến lược kinh doanh marketing thương mại của sản phẩm thuộc công ty Z.

Đề tài 8: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh A trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin.

Đề tài 9: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty sản xuất kinh doanh văn phòng phẩm trên địa bàn tỉnh B.

Đề tài 10: Tổ chức kế toán chi phí sản phẩm và định giá bán linh hoạt tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ trên địa bàn tỉnh E.

Đề tài 11: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuộc Tổng công ty H.

10+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán kinh doanh
10+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán kinh doanh

16. 11 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán thuế

Đề tài 1: Thực tiễn thi hành pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế A.

Đề tài 2: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế GTGT tại chi cục thuế thành phố D

Đề tài 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại cảng Hàng không Việt Nam

Đừng bỏ lỡ 20+ đề tài kèm 6 mẫu luận văn tổ chức công tác kế toán được chọn lọc từ bài điểm cao toàn khoá 2022 miễn phí 100%!

Đề tài 4: Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế tỉnh 

Đề tài 5: Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam

Đề tài 6: Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế TNDN tại chi cục thuế thành phố A, thực trạng và giải pháp

Đề tài 7: Sử dụng công cụ kế toán trong công tác quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp tại Cục/Chi cục thuế B.

Đề tài 8: Vận dụng thông tin kế toán trong kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty C.

Đề tài 9: Những vấn đề lý luận về kế toán thuế giá trị tăng và thực tiễn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương E.

Đề tài 10: Tình trạng kế toán về thuế và tài chính doanh nghiệp qua hoạt động thực tiễn tại công ty A.

Đề tài 11: Thực trạng công tác kế toán đối với các khoản thuế tài chính của doanh nghiệp H trong giai đoạn hiện nay dưới góc độ pháp luật.

10+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán thuế
10+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán thuế

17. 15 đề tài luận văn kế toán mua bán hàng hóa

Dưới đây là một số đề tài luận văn liên quan đến kế toán mua bán hàng hóa:

Đề tài 1: Quản lý hệ thống kế toán mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp sản xuất.

Đề tài 2: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kế toán mua bán hàng hóa.

Đề tài 3: Phân tích và đánh giá chi phí sản xuất trong kế toán mua bán hàng hóa.

Đề tài 4: Khảo sát các phương pháp định giá trong kế toán mua bán hàng hóa.

Đề tài 5: Ước tính tồn kho và quản lý lưu trữ trong kế toán mua bán hàng hóa.

Đề tài 6: Phân tích và quản lý rủi ro tín dụng trong kế toán mua bán hàng hóa.

Đề tài 7: Phân tích và quản lý rủi ro chuỗi cung ứng trong kế toán mua bán hàng hóa.

Đề tài 8: Đánh giá hiệu quả chi phí vận chuyển và giao nhận hàng hóa trong kế toán.

Đề tài 9: Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính liên quan đến kế toán mua bán hàng hóa.

Đề tài 10: Chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa và tác động của nó đến kế toán.

Đề tài 11: Kế toán đánh giá lại giá trị thực tế của hàng tồn kho.

Đề tài 12: Phân tích tình hình thanh toán và nợ phải trả trong kế toán mua bán hàng hóa.

Đề tài 13: Kế toán mua bán hàng hóa theo phương pháp kế toán hệ thống ABC (Activity-Based Costing).

Đề tài 14: Khảo sát cơ sở hạ tầng kế toán mua bán hàng hóa trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đề tài 15: Ước tính tồn kho theo phương pháp FIFO và LIFO và tác động lên kết quả tài chính.

18. 15 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán nguyên vật liệu 

Dưới đây là một số đề tài luận văn thạc sĩ liên quan đến kế toán nguyên vật liệu:

Đề tài 1: Quản lý nguyên vật liệu và tác động của nó đến hiệu quả sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất.

Đề tài 2: Phân tích chi phí và lựa chọn phương pháp định giá nguyên vật liệu hiệu quả.

Đề tài 3: Khảo sát và quản lý tồn kho nguyên vật liệu trong chuỗi cung ứng sản phẩm.

Đề tài 4: Ước tính rủi ro trong việc quản lý nguyên vật liệu và cách ứng phó với các biến đổi thị trường.

Đề tài 5: Phân tích tác động của biến động giá nguyên vật liệu đến lợi nhuận và tài chính của doanh nghiệp.

Đề tài 6: Sử dụng công nghệ Blockchain trong việc quản lý nguyên vật liệu và theo dõi nguồn gốc.

Đề tài 7: Kế toán và quản lý nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IFRS).

Đề tài 8: Đánh giá hiệu quả quản lý nguyên vật liệu dựa trên các chỉ số tài chính và sản xuất.

Đề tài 9: Quản lý nguyên vật liệu bằng cách áp dụng phương pháp JIT (Just-In-Time) trong sản xuất.

Đề tài 10: Ước tính tổn thất trong quá trình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.

Đề tài 11: Phân tích chi phí quản lý nguyên vật liệu và ảnh hưởng của nó đến giá thành sản phẩm.

Đề tài 12: Khảo sát tác động của chuỗi cung ứng đa dạng lên quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.

Đề tài 13: Kế toán nguyên vật liệu bằng phương pháp hệ số chu kỳ định giá (Weighted Average Method).

Đề tài 14: Tối ưu hóa quản lý tồn kho nguyên vật liệu thông qua các mô hình toán học.

Đề tài 15: Quản lý nguyên vật liệu dựa trên nguyên tắc “Green Accounting” và bảo vệ môi trường.

19. 15 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp

Đề tài 1: Phân tích hiệu quả của hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp trong việc quản lý tài chính.

Đề tài 2: Phương pháp đánh giá công việc và định mức nhân lực trong kế toán hành chính sự nghiệp.

Đề tài 3: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài liệu và dữ liệu kế toán hành chính.

Đề tài 4: Khảo sát và đánh giá nguy cơ gian lận và sai sót trong kế toán hành chính sự nghiệp.

Đề tài 5: Quản lý nguồn nhân lực và đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động trong kế toán hành chính.

Đề tài 6: Quản lý chi phí và tối ưu hóa nguồn lực trong kế toán hành chính sự nghiệp.

Đề tài 7: Kế toán và quản lý hợp đồng và thỏa thuận trong kế toán hành chính sự nghiệp.

Đề tài 8: Đánh giá tác động của biến đổi công nghệ và quản lý dữ liệu đến kế toán hành chính.

Đề tài 9: Quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế trong kế toán hành chính sự nghiệp.

Đề tài 10: Ước tính và quản lý dòng tiền trong kế toán hành chính và tài chính.

Đề tài 11: Kế toán nguồn vốn và tài sản trong kế toán hành chính sự nghiệp.

Đề tài 12: Khảo sát hiệu quả của quản lý rủi ro và bảo hiểm trong kế toán hành chính.

Đề tài 13: Quản lý tài sản cố định và định giá tài sản trong kế toán hành chính sự nghiệp.

Đề tài 14: Kế toán và quản lý dự án trong hành chính sự nghiệp: Chi phí, nguồn lực và tiến độ.

Đề tài 15: Sử dụng dữ liệu phân tích kinh doanh trong việc quản lý kế toán hành chính sự nghiệp.

20. 15 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Dưới đây là một số đề tài luận văn thạc sĩ liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

Đề tài 1: Phân tích và quản lý biến động tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.

Đề tài 2: Ước tính và quản lý nguồn nhân lực và tiền lương trong kế toán doanh nghiệp.

Đề tài 3: Quản lý và đánh giá hiệu quả của các chương trình thưởng và khuyến mãi trong kế toán tiền lương.

Đề tài 4: Phân tích tác động của thay đổi chính sách thuế và pháp luật lao động đến kế toán tiền lương.

Đề tài 5: Đánh giá tác động của các khoản trích bảo hiểm và quản lý rủi ro liên quan đến kế toán tiền lương.

Đề tài 6: Kế toán và quản lý lương và phụ cấp trong các công ty đa quốc gia và đa quốc gia.

Đề tài 7: Phân tích tác động của biến động giá cả và lạm phát đến quản lý tiền lương và trích trích theo lương.

Đề tài 8: Ước tính và quản lý tổn thất trong việc xử lý tiền lương và các khoản trích trong hệ thống kế toán.

Đề tài 9: Quản lý tiền lương và chính sách phúc lợi nhân viên trong hệ thống kế toán tài chính.

Đề tài 10: Đánh giá tác động của thay đổi mô hình kế toán tiền lương và trích trích theo lương theo chuẩn quốc tế (IFRS).

Đề tài 11: Sử dụng dữ liệu phân tích kinh doanh để đưa ra quyết định về quản lý tiền lương và các khoản trích.

Đề tài 12: Quản lý và ước tính chi phí tạo dựng và duy trì các chương trình phúc lợi nhân viên.

Đề tài 13: Phân tích và quản lý những biến động theo thời gian trong tiền lương và các khoản trích liên quan.

Đề tài 14: Kế toán và quản lý tài khoản liên quan đến tiền lương và các khoản trích trong bảng cân đối kế toán.

Đề tài 15: Quản lý nguồn vốn và tài chính liên quan đến tiền lương và các khoản trích trong doanh nghiệp.

21. 15 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Dưới đây là một số đề tài luận văn thạc sĩ liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh:

Đề tài 1: Phân tích chiến lược bán hàng và tác động của nó đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề tài 2: Đánh giá hiệu suất bán hàng và cách ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận.

Đề tài 3: Quản lý doanh thu và chi phí bán hàng trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Đề tài 4: Sử dụng dữ liệu phân tích kinh doanh để đưa ra quyết định về chiến lược bán hàng.

Đề tài 5: Ước tính và quản lý rủi ro và biến động thị trường trong kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh.

Đề tài 6: Quản lý nguồn vốn và đầu tư liên quan đến hoạt động bán hàng và tác động đến kết quả kinh doanh.

Đề tài 7: Phân tích hiệu suất của các kênh bán hàng khác nhau và cách tối ưu hóa chúng.

Đề tài 8: Kế toán và quản lý chiến dịch tiếp thị và quảng cáo trong tạo ra kết quả kinh doanh.

Đề tài 9: Đánh giá tác động của yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến chiến lược bán hàng và kết quả kinh doanh.

Đề tài 10: Khảo sát tác động của biến đổi công nghệ và xu hướng thị trường đến kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh.

Đề tài 11: Quản lý và đánh giá kế hoạch thưởng và khuyến mãi trong kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh.

Đề tài 12: Kế toán và quản lý quan hệ khách hàng trong việc tạo ra kết quả kinh doanh tích cực.

Đề tài 13: Phân tích và đánh giá tác động của giá cả và chiến lược định giá đến doanh thu và lợi nhuận.

Đề tài 14: Quản lý và ước tính chi phí tiếp thị và quảng cáo và tác động đến kết quả kinh doanh.

Đề tài 15: Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để theo dõi và đánh giá hiệu quả của chiến lược bán hàng.

22. “2 lưu ý” khi viết luận văn thạc sĩ kế toán đạt điểm tuyệt đối

Bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi sinh viên. Để có được một bài luận văn kế toán chất lượng, súc tích và rõ ràng thì các bạn cần phải xây dựng cũng như trình bày rõ ràng và chi tiết. Dưới đây là những “lưu ý” các bạn cần ghi nhớ khi viết bài luận văn thạc sĩ kế toán.

"2 lưu ý" khi viết luận văn thạc sĩ kế toán đạt điểm tuyệt đối
“2 lưu ý” khi viết luận văn thạc sĩ kế toán đạt điểm tuyệt đối

22.1.Về nội dung luận văn

– Tổng quan về tài liệu: 

Cần trình bày luận văn thạc sĩ kế toán theo trình tự rõ ràng, logic. Chỉ ra những thông tin/dữ liệu  quan trọng và phương thức thu thập dữ liệu. Có phương thức xử lý cũng như phân tích dữ liệu.

– Cơ sở lý thuyết: Chú ý cần tìm hiểu kỹ càng các nguồn tài liệu sử dụng đều có độ tin cậy cao. Từ các phòng ban, người ảnh hưởng hay có tiếng nói trong ngành kế toán để làm luận điểm khoa học cho đề tài.

– Trích dẫn tài liệu: Cách trích dẫn tài liệu tham khảo cần phải thống nhất, dẫn nguồn đầy đủ. Và phải phù hợp với cách thức trình bày tại danh mục tài liệu tham khảo.

– Đạo văn: Cam kết những nội dung bài luận văn kế toán đều do bạn thực hiện. Và đặc biệt là không được sao chép với bất kỳ bài viết của người khác.

Về nội dung luận văn
Về nội dung luận văn

22.2 Về hình thức trình bày

– Cấu trúc: Giấy A4

– Căn lề: Lề trên: 3cm, lề dưới: 3cm, lề phải: 2cm, lề trái 3.5cm

– Font chữ: Times New Roman

– Cỡ chữ: 13

– Tiểu mục: Được trình bày và đánh số theo nhóm chữ số ví dụ: 1.1.1, 1.1.2,…

Về hình thức trình bày
Về hình thức trình bày

Như vậy, với hơn 10 luận văn thạc sĩ kế toán kèm 200 đề tài mà Luận Văn Việt chia sẻ cho các bạn. Hy vọng sẽ giúp học viên lựa chọn được đề tài dễ dàng hơn trong quá trình hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ của mình.

4.5/5 (2 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan