Lưu Hà Chi    09/04/2018

Tổng hợp 50 đề tài luận văn kế toán dễ đạt điểm cao

Bài viết sau đây Luận văn việt chuyên thuê viết luận văn giới thiệu tới bạn 50 đề tài luận văn kế toán các chuyên ngành như kế toán thuế, kế toán nguyên vật liệu, quản trị chi phí, tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán hàng tồn kho, kế toán các khoản […]

Bài viết sau đây Luận văn việt chuyên thuê viết luận văn giới thiệu tới bạn 50 đề tài luận văn kế toán các chuyên ngành như kế toán thuế, kế toán nguyên vật liệu, quản trị chi phí, tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán hàng tồn kho, kế toán các khoản phải thu,..

Tổng hợp 50 đề tài luận văn kế toán dễ đạt điểm cao

Tổng hợp 50 đề tài luận văn kế toán dễ đạt điểm cao

1. Danh mục 50 đề tài luận văn kế toán dễ đạt điểm cao

1. Luận văn Thạc sỹ: Kế toán chi phí và giá thành sản xuất bê tông tươi tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà

2. Luận văn thạc sĩ kế toán: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ Điều khiển và Tự động hóa.

3. Luận văn thạc sỹ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang

4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Đại Kim

5. Luận văn thạc sỹ kế toán: Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Quân đội – MIC.

6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắm tại Công ty CP thiết bị và vật liệu xây dựng Hanconrp.

7. Phân tích năng lực tài chính Công ty TNHH Thương mại nội thất Mai Vân

8. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội

9. Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.

10. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bibica.

Tổng hợp 50 đề tài luận văn kế toán dễ đạt điểm cao

Tổng hợp 50 đề tài luận văn kế toán dễ đạt điểm cao

11. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang.

12. hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội

13. Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện.

14. Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.

15. Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty cổ phần Dược phẩm y tế.

16. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Trung Việt.

17. Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương.

18. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Vật tư và xuất nhập khẩu Hóa chất.

19. Luận văn kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp.

20. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

21. Hoàn thiện công tác hạch toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần và tư vấn đầu tư kiểm định xây dựng.

22. Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán.

23. Thực tế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng Sông Đà.

24. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty tư vấn xây dựng dân dụng việt Nam.

25. Một số giải pháp nhằm tổ chức tốt công tác thanh toán và quản lí công nợ trong hoạt động kinh doanh của công ty Dịch vụ và thương mại TSC.

26. Thực trạng công tác kế toán tại cửa hàng Thương mại Cát Linh thuộc Công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi.

27. Kế toán về nguyên vật liệu – Công cụ dụng cụ.

28. Luận văn kế toán thành phẩm – bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

29. Ý nghĩa và vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các Doanh nghiệp Việt Nam.

30. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Trình Việt Anh.

31. Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩn tại Công ty TNHH Sakurai.

32. Hạch toán lao động tiền lương trong cơ chế thị trường ở Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Nhật Nam.

33. Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán.

34. Tăng cương vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam.

35. Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm tại Nhà xuất bản Giáo Dục.

36. Hoàn thiện quá trình hạch toàn xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh trong Doanh nghiệp thương mại.

37. Tổ chứ kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp Nhà nước về xây dựng.

38. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần may Hưng Yên.

39. Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu với việc nâng cao hiểu quả kinh doanh.

40. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thảnh sản phẩm trong doanh nghiệp.

41. Hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại Công ty May mặc xuất khẩu Thành Công Hà Tĩnh.

42. Nâng cao hiểu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

43. Những vấn đề về tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Công trình đường thủy.

44. kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tài xí nghiệp 22.

45. Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.

46. Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Định.

47. Kế toán tăng, giảm và trích khẩu hao tài sản cố định trong công ty.

48. Kiểm toán chi trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính.

49. Kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại Công ty Dệt May.

50 . Một số vấn đề về kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.

2. Mẫu lời mở đầu luận văn kế toán tiêu biểu

Mẫu lời mở đầu 1:

Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày một phát triển, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp đang không ngừng vận động, sáng tạo để có thể tồn tại và phát triển mạnh hơn nữa. Mục đích chung của các doanh nghiệp là lợi nhuận.

Lợi nhuận càng cao chứng tỏ các biện pháp, chính sách của doanh nghiệp là đúng đắn. Doanh nghiệp sản xuất với vai trò là nơi trực tiếp tạo ra sản phẩm cần đi trước một bước trong việc tìm ra các biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm để từ đó tăng tích luỹ và mở rộng sản xuất. Một trong những biện pháp tiết kiệm chi phí có hiệu quả là tiết kiệm chi phí về nguyên vật liệu .

Để đạt được điều đó doanh nghiệp không những phải lập kế hoạch chặt chẽ từ khâu thu mua, bảo quản, dự trữ mà còn phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu hợp lý để có thể vừa quản lý tổng thể toàn bộ nguyên vật liệu, vừa có thể quản lý chi tiết tới từng loại cả về số lượng và giá trị của chúng.

Kế toán nguyên vật liệu đòi hỏi sự chặt chẽ, chính xác từ khâu thu mua và lập chứng từ, đảm bảo cho xuất dùng kịp thời, đầy đủ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Và phục vụ cho quá trình vào sổ sách và lên các báo cáo đảm bảo sự chính xác, rõ ràng. Việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình biến động của nguyên vật liệu sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng chung trong quá trình sản xuất kinh doanh, tránh được hiện tượng lãng phí trong sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận cho Công ty.

Với tầm quan trọng trên của công tác kế toán nguyên vật liệu và trong thời gian thực tập tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn, em nhận thấy công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty luôn được coi trọng. Các nhà quản lý luôn cố gắng  tìm các biện pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác kế toán về NVL.

Xuất phát từ lý luận về vai trò của công tác kế toán nguyên vật liệu, và từ thực tế thực trạng công tác này tại Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo – GVCC Phan Quang Niệm và của các cô chú trong phòng KT – TK – TC đã giúp em hoàn thành tốt luận văn, và em xin chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung của Luận văn này bao gồm 3 phần:

Phần I: Cơ sở lí luận về kế toán nguyên vật liệu

Phần II: Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

Phần III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn.

Mẫu lời mở đầu 2:

Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng năng lực, cơ hội để lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Thực tế những năm qua cho thấy, có không ít các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, đi đến phá sản nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều doanh nghiệp đã vươn lên để khẳng định mình và ngày càng phát triển… một trong số đó là Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

Nói đến công ty sản xuất bánh kẹo ở Việt Nam, không ai là không biết đến Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, một thương hiệu nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn ở cả ngoài nước. Với bề dày kinh nghiệm, bánh kẹo Hải Hà đã và đang ngày càng khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường. Để có được vị thế đó, tất cả cán bộ, công nhân viên trong Công ty đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu làm việc hết mình để phát triển Công ty cùng với sự đóng góp quan trọng của bộ máy quản lý nói chung và bộ máy kế toán nói riêng.

Kế toán NVL là một trong những phần hành phức tạp nhất cũng là phần hành quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp sản xuất. Vì chi phí về NVL chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm. Do vậy, tổ chức tốt công tác kế toán NVL sẽ giúp cho người quản lý lập dự toán nguyên vật liệu đảm bảo được việc cung cấp đầy đủ, đúng chất lượng và kịp thời cho sản xuất, giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng, đúng kế hoạch, tránh làm ứ đọng vốn, gây phát sinh ra nhưng chi phí không cần thiết, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu, đồng thời sau một thời gian thực tập tại phòng tài vụ của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, trên cơ sở những kiến thức đã học và tích lũy trong nhà trường cùng với sự hướng dẫn của của cô giáo THS Phạm Thị Minh Hồng và các cô, chú, anh, chị trong phòng tài vụ, em đã mạnh dạn chọn đề tài : “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà”. Đề tài của em ngoài lời mở đầu và kết luận, gồm 3 chương sau:

Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

Do thời gian nghiên cứu có hạn, khả năng nhận thức còn nhiều hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được ý kiến góp ý của cô giáo và các cô, chú, anh, chị trong Phòng tài vụ của công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Mẫu lời mở đầu 3:

Đề tài: Vấn đề hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy chế Từ Sơn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu

Tương ứng mỗi giai đoạn phát triển của xã hội loài người là một hình thái kinh tế – xã hội và gắn liền với nó là một phương thức sản xuất nhất định. Sự thay thế của phương thức sản xuất tiến bộ hơn phương thức sản xuất cũ là một quy luật khách quan, một yếu tố của quá trình phát triển lịch sử xã hội. Để quá trình sản xuất diễn ra một cách thông suốt thì một yếu tố không thể thiếu được đó là nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất, là đối tượng lao động.

Đối với ngành sản xuất công nghiệp thì nguyên vật liệu là một yếu tố vô cùng quan trọng, nó là cơ sở vật chất để cấu tạo nên thực thể sản phẩm thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng. Đất nước ta đang trên đà phát triển, để hội nhập cùng bạn bè thế giới đòi hỏi kinh tế phải lớn mạnh mà đặc biệt ngành công nghiệp sản xuất phải phát triển mạnh và giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân. Muốn cho ngành công nghiệp phát triển mạnh, đem lại lợi ích lớn cho đất nước thì các doanh nghiệp phải chú trọng tới yếu tố giảm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao.

Chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất cũng như trong tổng giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Chính vì thế mà đòi hỏi doanh nghiệp phải tiết kiệm một cách triệt để và hợp lý nguyên vật liệu. Để làm được việc đó phải xây dựng được chu trình quản lý vật liệu từ khâu cung cấp đến khâu dự trữ, sử dụng về số lượng, chủng loại. Điều đó đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Công tác kế toán vật liệu trở thành bộ phận quan trọng, có tác động tích cực đến công tác quản lý nguyên vật liệu, quản lý sản xuất kinh doanh. Kế toán vật liệu có kịp thời, chính xác, đầy đủ tình hình nhập xuất, dự trữ nguyên vật liệu, giá mua,… thì lãnh đạo mới có thể nhận biết được, từ đó đề ra kế hoạch thu mua, kế hoạch sản xuất. Hơn nữa, chất lượng của công tác kế toán nguyên vật liệu quyết định tính kịp thời, chính xác của hạch toán giá thành, bởi vậy để đảm bảo cho hạch toán giá thành chính xác thì trước hết kế toán vật liệu là khâu đầu tiên cũng phải chính xác.

Nguyên vật liệu có vai trò quan trọng trong tổng chi phí sản xuất. Hơn nữa tổ chức quản lý và hạch toán nguyên vật liệu luôn là vấn đề cấp bách đòi hỏi nhà quản lý không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện nhằm quản lý và sử một cách có hiệu quả nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Công ty Quy chế Từ Sơn là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các loại: Bulông, ốc vít, đai ốc, các thiết bị lắp xiết phục vụ cho lắp ráp ô tô, xe máy và phục vụ điện dân dụng nên nguyên vật liệu là một yếu tố đầu vào rất quan trọng, chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất. Do vậy, Công ty cũng rất quan tâm chú trọng đến công tác kế toán nguyên vật liệu để giảm chi phí nguyên vật liệu, góp phần hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đem lại lợi nhuận cao.

Xuất phát từ lí luận và thực tiễn trên, em đã chọn đề tài “ Vấn đề hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy chế Từ Sơn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu” với mong muốn tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty và từ đó đưa ra ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Quy chế Từ Sơn.

Do thời gian nghiên cứu và thực tế có hạn nên trong bài viết của mình em chỉ đi sâu nghiên cứu thực trạng kế toán nguyên vật liệu ở bộ phận sản xuất của Công ty. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương chính sau:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.

Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Quy chế Từ Sơn.

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Quy chế Từ Sơn.

Mẫu lời mở đầu 4:

Đề tài: Kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định

Trong nền kinh tế nước ta, ngân sách nhà nước có vai trò hết sức quan trọng. Ngân sách nhà nước là xương sống của nền kinh tế nhà nước, là nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Chi ngân sách nhà nước là quá trình nhà nước phân bổ, sử dụng quỹ NSNN để đảm bảo điều kiện vật chất nhằm duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường cũng như thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước theo những mục tiêu đã định. Đồng thời, chi NSNN được sử dụng như một công cụ quan trọng trong hệ thống chính sách của một quốc gia, góp phần giải quyết các vấn đề tài chính và cân đối vĩ mô của nền kinh tế.

Kế toán chi ngân sách nhà nước là công tác thu thập, xử lý thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình chi ngân sách nhà nước; đánh giá, dự báo tình hình chi ngân sách nhà nước; kiểm soát thực hiện chế độ chi ngân sách nhà nước; quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình chi ngân sách nhà nước.

Kế toán chi ngân sách nhà nước là công cụ không thể thiếu để quản lý, điều hành ngân sách nhà nước các cấp, thông tin kế toán chi ngân sách nhà nước giúp cho các cấp chính quyền trong quản lý điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội.

Khoản 2, Điều 55, Nghị định 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước nêu rõ: “Kho bạc nhà nước có trách nhiệm quản lý quỹ ngân sách nhà nước, thống nhất quản lý, tổ chức thanh toán, điều hòa vốn và tiền mặt thuộc quỹ ngân sách nhà nước nhằm tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu; đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước”.

Là đơn vị trực thuộc Kho bac nhà nước, Kho bạc nhà nước Nam Định mang những thuận lợi và khó khăn chung của ngành trong hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là trong công tác kế toán ngân sách nhà nước. Ngoài ra, với qui mô là một tỉnh nhỏ, nguồn lực tài chính còn hạn hẹp, việc tìm tòi và thực hiện các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước một cách tiết kiệm, có hiệu quả luôn được các cấp chính quyền, các ban, ngành hữu quan tỉnh Nam Định quan tâm.

Việc hoàn thiện kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định nhằm đáp ứng đòi hỏi trong công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước một cách có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nhất là với tỉnh nghèo như Nam Định là việc làm cần thiết. Với những nhận thức trên, tôi chọn đề tài: “Kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định” làm luận văn thạc sỹ.

Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước.

Chương 2: Thực trạng kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định.

Chương 3: Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Nam Định

Mẫu lời mở đầu 5:

Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Tiên Sơn

Trong nền sản xuất xã hội của bất kỳ một quốc gia nào, tiền lương luôn luôn là một vấn đề “thời sự nóng bỏng”. Nó hàm chứa trong đó nhiều mối quan hệ giữa sản xuất và phân phối trao đổi, giữa tích luỹ và tiêu dùng, giữa thu nhập và nâng cao mức sống của thành phần dân cư.

Khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập chung quan niêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp phải tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự hạch toán chi phí mà trong chi phí tiền lương chiếm phần không nhỏ, thì tiền lương càng trở thành vấn đề quan trọng trong các doanh nghiệp đó.

Đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, để tồn tại và phát triển thì họ phải tìm mọi cách nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Muốn vậy thì công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương phải được chú ý đúng mức. Những việc làm khác sẽ không phát huy được tác dụng, thậm chí không có hiệu quả nếu công tác này sẽ không được quan tâm đúng mức và không thường xuyên được củng cố.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tổ chức quản lý lao động và tiền lương là nội dung quan trọng trong công tác quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, nó là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định số lượng, chất lượng sản phẩm hàng hoá. Tổ chức công tác, sử dụng tiền lương giúp cho việc quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào lề nếp thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, chấp hành tốt kỷ luật lao động nhằm tăng năng suất và hiệu quả công việc, đồng thời cũng tạo cơ sở tính lương đối với nguyên tắc phân phối theo lao động.

Nếu tổ chức tốt công tác lao động- tiền lương, quản lý tốt quỹ lương và đảm bảo trả lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội theo đúng chế độ chính sách  thì tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành được chính xác, đặc biệt đối với doanh nghiệp có quy mô và số lượng cán bộ công nhân viên lớn. Công ty Cổ Phần Xây dựng số 1 Tiên Sơn là một doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp.

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất những mặt hàng phục vụ cho người tiêu dùng trong nước và nước ngoài. Do đó yêu cầu đặt ra với Công ty là phải có một đội ngũ công nhân viên đông đảo, trình độ chuyên môn cao, năng lực làm việc tốt để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ngưng trệ nhằm tạo cho Công ty chỗ đứng vững trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh nóng bỏng hiện nay. Chính vì lẽ đó mà công tác quản lý tiền lương ở Công ty rất được coi trọng.

Qua việc nghiên cứu thực tế tại Công ty Cổ phần, bằng những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường cùng sự chỉ đạo tận tình của giáo viên hướng dẫn và các cán bộ công nhân viên phòng tổ chức, phòng tài vụ em đã chọn đề tài:

“Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Tiên Sơn” để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp .

Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, bài luận văn được kết cấu thành 3 chương:

– Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

– Chương 2: Thực trạng của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại – Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Tiên Sơn.

– Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Do kiến thức cũng như kinh nghiệm của một sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế nên khó tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn sinh viên để bài báo cáo này được hoàn thiện hơn.

Trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp em đã được sự quan tâm hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Hà Ninh và các cô chú, anh chị trong Công ty đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn.!

Mẫu lời mở đầu 6:

Đề tài: Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty Cổ phần Vận tải Sao Mai

Thông qua thực tập, giúp sinh viên chúng em có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường và thực tiễn. Trên cơ sở đó củng cố được những kiến thức đã học, đi sâu tìm hiểu và nắm bắt cách tổ choc công tác kế toán trong tưng loại hình doanh nghiệp cụ thể. Từ đó giúp chúng em khi ra trường không bỡ ngỡ và có thể có những phân tích, xem xét, đánh giá các hoạt động kinh doanh, đề ra các kiến nghị về phương hướng, biện pháp giải quyết các tồn tại của cơ sở.

Đứng trước sự thay đổi hàng ngày của khoa học –kỹ thuật – công nghệ, và sự cạnh tranh khốc liệt, nguồn nhân lực đã thực sự trở thành tài sản quý giá đối với các doanh nghiệp. Bởi vì các doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển dựa trên cơ sở phát huy hiệu quả nhân tố con người.

Một trong những yếu tố cơ bản nhằm duy trì, củng cố và phát triển lực lượng lao động mãI làm việc với doanh nghiệp đều lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng dù lựa chọn bất kỳ hình thức trả lương nào trong doanh nghiệp thì bên cạnh những ưu điểm của nó luôn tồn tại những nhược điểm. Do vậy, việc hoàn thiện các hình thức trả lương không bao giờ dừng lại ở một giới hạn nào cả.

Công ty cổ phần Vận tải Sao mai là một trong những doanh nghiệp như vậy. Công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe và vận chuyển hành khách bằng Taxi, đây là lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng. Do vậy, muốn kinh doanh hiệu quả đạt kết quả tốt phải luôn chú trọng đến nhân tố con người.

Sau giai đoạn thực tập tổng hợp, em đã có được cáI nhìn kháI quát nhất về Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai: lịch sử hình thành, phát triển, đặc điểm tổ chức kinh doanh, bộ máy tổ chức quản lý, bộ máy kế toán đặc biệt là tìm hiểu về công tác tổ chức quản lý hạch toán kế toán, để đạt được hiệu quả cao nhất của Công ty. Vì thế, em đã chọn đề tài:

“ Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty Cổ phần Vận tải Sao Mai”. Trong báo cáo này em sẽ trình bày cụ thể theo những nội dung dưới đấy:

Ngoài phần mở đầu và kết luận kết cấu bài viết của tôI gồm ba phần sau:

Phần I: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vận tảI Sao Mai

Phần II: Một số biện pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai

Mẫu lời mở đầu 7:

Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công  ty CP Thành phố Mặt Trời

Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lương với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người.

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công  ty CP Thành phố Mặt Trời” làm khoá luận tốt nghiệp. Luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:

– Chương I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.

– Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP thành phố Mặt Trời.

– Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại  Công ty CP thành phố Mặt Trời.

Ngoài dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Luận Văn Việt, bạn có thể tham khảo dịch vụ  xử lý số liệu spss , viết thuê assignmentviết tiểu luận thuê

3. Mẫu lời cảm ơn bài luận văn kế toán

Qua thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế, tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sỹ kế toán với đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần ABC”.

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới cô giáo PGS.TS Nguyễn Phú Giang, đã tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ, chỉ bảo và đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tác giả hoàn thiện Luận văn này.

Tác giả cũng xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô, các anh chị và bạn bè đã dìu dắt, giúp đỡ trong khóa học. Xin cảm ơn gia đình và bè bạn, những người luôn khuyến khích và giúp đỡ tác giả trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Trong quá trình thực hiện khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết, vì vậy tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô giáo và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn:luanvanviet.com

Các tìm kiếm liên quan: luận văn kế toán vốn bằng tiền, luận văn kế toán xác định kết quả kinh doanh, luận văn kế toán quản trị, luận văn kế toán thuế gtgt, luận văn kế toán nguyên vật liệu, luận văn kế toán quản trị chi phí, luận văn kế toán, luận văn kế toán bán hàng, luận văn kế toán tài sản cố định, luận văn kế toán tiền lương, luận văn kế toán hàng tồn kho, luận văn kế toán bán hàng đại học thương mại, luận văn kế toán các khoản phải thu, luận văn kế toán công nợ phải thu phải trả, đề tài luận văn kế toán, luận văn kế toán thuế giá trị gia tăng, luận văn kế toán tiền mặt, luận văn kế toán ngân hàng, luận văn kế toán thuế, các đề tài luận văn kế toán, luận văn tốt nghiệp kế toán giá thành, luận văn về kế toán tiền lương, luận văn thạc sĩ kế toán quản trị, luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí, luận văn thạc sĩ kế toán, những đề tài kế toán hay, đề tài luận văn thạc sĩ kế toán, đề tài tốt nghiệp kế toán, luận văn kế toán, luận văn tốt nghiệp kế toán, báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng, đề tài kế toán, luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí, cao học kế toán, báo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh, đề cương luận văn thạc sĩ kế toán, đề tài tôt nghiệp chuyên ngành kế toán, báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng, báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty may, khóa luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, luận văn tốt nghiệp ngành kế toán