Nguyên tắc và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp càng cao, chứng tỏ doanh nghiệp có tầm nhìn rộng. Để hiểu rõ hiệu quả sử dụng vốn là thế nào, những chỉ tiêu đánh giá là gì, hiệu suất sử dụng tổng tài sản là thế nào? Cùng Luận Văn Việt tìm hiểu nhé.

hinh-anh-hieu-qua-su-dung-von-1

1. Hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh là gì?

Nguồn vốn trong kinh doanh là toàn bộ vốn cần có để đảm bảo đầy đủ nhu cầu về tài sản cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vận hành quá trình kinh doanh được liên tục và hiệu quả.

Vốn trong kinh doanh được phân loại gồm:

 • Nợ phải trả
 • Nguồn vốn chủ sở hữu
 • Vốn cố định
 • Vốn lưu động

Hiệu quả sử dụng vốn (hiệu suất sử dụng vốn cố định) là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng và quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn cao, giúp cho doanh nghiệp tối đa hóa được đồng lời, nhằm đạt đến mục tiêu cuối cùng mà doanh nghiệp hướng đến là giảm thiểu chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

Hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh còn thể hiện hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. Đây còn được xem là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ quản lý, tổ chức của doanh nghiệp, trình độ sử dụng các nguồn lực xã hội để đạt được hiệu quả cao nhất. 

Trong lĩnh vực vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn chính là quan hệ giữa đầu ra và đầu vào của quá trình kinh doanh. Cụ thể là quan hệ giữa toàn bộ kết quả kinh doanh và toàn bộ chi phí của quá trình kinh doanh đó được xác định bằng thước đo tiền tệ.

Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn không chỉ thể hiện đơn thuần ở kết quả kinh doanh và chi phí kinh doanh, mà còn thể hiện ở nhiều chỉ tiêu liên quan khác.

hinh-anh-hieu-qua-su-dung-von-2

2. Nguyên tắc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Việc sử dụng nguồn vốn trong doanh nghiệp luôn phải tuân theo những nguyên tắc nhất định như sau:

 • Sử dụng nguồn vốn có mục đích rõ ràng 
 • Sử dụng nguồn vốn một cách hợp pháp
 • Sử dụng đồng vốn có lợi ích và tiết kiệm nhất
 • Kiểm tra các chi tiêu tài chính về an toàn hiệu quả
 • Sử dụng vốn kinh doanh và đầu tư có sự tính toán kỹ lưỡng
 • Mở rộng thị trường thông qua các chính sách bán hàng
 • Có chính sách kiểm soát tốt các chi phí để duy trì hiệu quả hoạt động

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn

Đánh giá về chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn người ta thường dựa vào các chỉ tiêu tổng quát như: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản, doanh lợi vốn, doanh lợi vốn chủ sở hữu.

 • Hiệu suất sử dụng tổng tài sản: 

Chỉ tiêu cho biết một đồng tài sản sẽ mang lại bao nhiêu đồng doanh thu mang về.

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = (Tổng doanh thu) / )Tổng tài sản)

 • Hệ số sinh lời doanh thu (ROA): 

Chỉ tiêu này cho biết thông tin tổng hợp nhất để đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tư. Chỉ tiêu ROA còn được gọi là tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, cho biết một đồng vốn đầu tư mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận.

ROA = (Lợi nhuận sau thuế) / (Tổng tài sản)

hinh-anh-hieu-qua-su-dung-von-3

 • Hệ số sinh lời vốn CSH (ROE): 

Chỉ số này phản ánh khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu sau khi trừ thuế, trình độ sử dụng vốn của nhà quản lý doanh nghiệp.

ROE = (Lợi nhuận sau thuế) / (Vốn chủ sở hữu)

3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định

Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định gồm các chỉ tiêu:

 • Hiệu suất sử dụng vốn cố định: 

ROA = (Tổng doanh thu) / (Tổng tài sản cố định)

Hiệu quả sử dụng vốn cố định cho biết một đồng tổng tài sản cố định sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu đơn thuần trong một năm.

 • Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định 

Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định = (Lợi nhuận sau thuế) / (Vốn cố định bình quân)

Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định cho biết trung bình một đồng vốn cố định tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng lớn cho thấy việc sử dụng tài sản cố định càng có hiệu quả. Chỉ tiêu này tương đối quan trọng trong việc đánh giá chất lượng và hiệu quả đầu tư cũng như chất lượng sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp.

 • Chỉ tiêu hàm lượng vốn cố định

Chỉ tiêu này thể hiện một đồng doanh thu trong kỳ cần bao nhiêu đồng vốn cố định. Hệ số này càng bé chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn cố định có hiệu quả và ngược lại.

Trong doanh nghiệp, các chỉ số trên được sử dụng đang xen với ý nghĩa đan xen và bổ sung cho nhau, được tính toán, phân tích để có cái nhìn đúng đắn nhất về tình trạng tài chính của doanh nghiệp. 

Đôi khi các chỉ tiêu được so sánh qua các thời kỳ để xem xét sự biến động của các tỷ số để thấy xu hướng biến động của nó, chứ không thể chỉ xem xét trong 1 năm. Mục đích chủ yếu để các nhà quản trị xem mặt nào chưa được, mặt nào được rồi để khắc phục, cải tiến nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

hinh-anh-hieu-qua-su-dung-von-4

3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn lưu động

Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động người ta thường dùng các chỉ tiêu:

 • Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động: 

Chỉ tiêu này thể hiệu một đồng doanh thu thuần thì cần bao nhiêu vốn lưu động. Hệ số này càng nhỏ, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao.

Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động = (Vốn lưu động bình quân trong kỳ) /( Tổng doanh thu)

 • Tỷ suất sinh lời vốn lưu động: 

Chỉ số này cho biết cứ một đồng vốn lưu động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ tiêu này càng lớn càng tốt.

Tỷ suất sinh lời của vốn lưu động = )Lợi nhuận sau thuế) / (Vốn lưu động bình quân trong kỳ)

 • Vòng quay vốn lưu động: 

Chỉ số này còn gọi là hệ số luân chuyển vốn lưu động, nó cho biết vốn lưu động được quay mấy vòng trong kỳ. Nếu số vòng quay càng tăng thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng tăng. 

Vòng quay vốn lưu động = (Doanh thu thuần) / (Tài sản lưu động bình quân trong kỳ)

 • Kỳ thu tiền bình quân: 

Chỉ tiêu này cho biết thời gian cần thiết để thu hồi được các khoản thu là bao lâu. Nếu số ngày này lớn hơn thời gian bán chịu quy định cho khách hàng thì việc thu hồi các khoản phải thu là chậm và ngược lại.

Kỳ thu tiền bình quân = (Các khoản phải thu) / (Doanh thu bình quân một ngày)

hinh-anh-hieu-qua-su-dung-von-5

Như vậy, hiệu quả sử dụng vốn thật sự rất quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và duy trì là bài toán mà mỗi doanh nghiệp luôn hướng đến để tối ưu hóa lợi nhuận. 

Với những chia sẻ trên, Luận Văn Việt tin rằng các bạn đã trang bị cho mình tất tần tật kiến thức về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Hy vọng đây sẽ là những thông tin kiến thức nền tảng quan trọng, giúp cho bạn tăng sự tự tin hơn trong học tập và trong công việc. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc trong quá trình nghiên cứu, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0915 686 999 hoặc qua email: luanvanviet.group@gmail.com. Chúc các bạn gặt hái thật nhiều thành công!

Nguồn: Luanvanviet.com

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

0915686999