Lưu Hà Chi    24/04/2018

Thời gian hoàn vốn là gì? Công thức tính thời gian hoàn vốn

Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp xin chia sẻ bài viết về thời gian hoàn vốn là gì? Công thức tính thời gian hoàn vốn Mục Lục1. Thời gian hoàn vốn là gì?2. Công thức tính thời gian hoàn vốn2.1 Công thức tính thời gian hoàn vốn không chiết khấu2.2 Công thức […]

Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp xin chia sẻ bài viết về thời gian hoàn vốn là gì? Công thức tính thời gian hoàn vốn

1. Thời gian hoàn vốn là gì?

Thời gian hoàn vốn tiếng anh là Payback Peried. Thời gian hoàn vốn của một dự án là độ dài thời gian để chủ dự án có thể thu hồi đủ vốn đầu tư ban đầu.

Theo một cách diễn đạt khác, thời gian hoàn vốn còn có thể hiểu là thời gian để ngân lưu tạo ra  từ dự án đủ bù đắp chi phí đầu tư ban đầu. Cơ sở để chấp nhận dự án dựa trên tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn là thời gian hoàn vốn phải thấp hơn hoặc bằng thời gian hoàn vốn yêu cầu hay còn gọi là ngưỡng thời gian hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn là gì? Công thức tính thời gian hoàn vốn Thời gian hoàn vốn là gì? Công thức tính thời gian hoàn vốn

Dựa vào công thức tình thời gian hoàn vốn và bản chất của nó, có thể nói, dự án có thời gian hoàn vốn càng nhỏ càng tốt. Ngân hàng chỉ lưa chọn những dự án có T< số năm trong vòng đời của dự án.

2. Công thức tính thời gian hoàn vốn

Cách tính thời gian hoàn vốn được chia làm 2 loại: Cách tính thời gian hoàn vốn không chiết khấu và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

2.1 Công thức tính thời gian hoàn vốn không chiết khấu

Để áp dụng phương pháp thời gian hoàn vốn, trước tiên cần tính số năm hay  thời gian hoàn vốn của dự án. Công thức tính thời gian hoàn vốn như sau:

Công thức tính thời gian hoàn vốn không chiết khấu

Công thức tính thời gian hoàn vốn không chiết khấu

Trong đó n là số năm để ngân lưu tích lũy của dự án < 0, nhưng ngân lưu tích lũy sẽ dương khi đến năm n+1.

Ưu điểm của chỉ tiêu hoàn vốn là đơn giản, nó thể hiện khả năng thanh  khoản và rủi ro của dự án, nếu thời gian hoàn vốn ngắn cho thấy tính thanh khoản của dự án càng cao và rủi ro đối với vốn đầu tư của dự án càng thấp. Nhược điểm của nó là không xem xét dòng ngân lưu sau thời gian hoàn vốn, vì vậy sẽ gặp sai lầm khi lựa chọn và xếp hạng dự án theo tiêu chuẩn này. Mặt khác, chỉ tiêu hoàn vốn không chiết khấu không quan tâm đến giá trị của tiền theo thời gian. Cuối cùng, thời gian hoàn vốn yêu cầu mang tính chủ quan, không có cơ sở nào để xác định.

2.2 Công thức tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu

Để khắc phục nhược điểm không quan tâm đến thời giá tiền tệ của chỉ tiêu thời gian hoàn vốn không chiết khấu, người ta có thể sử dụng phương pháp thời gian hoàn vốn có chiết khấu. Thời gian  hoàn vốn có chiết khấu được tính toán giống như công thức xác định thời gian hoàn vốn không chiết khấu, nhưng dựa trên dòng ngân lưu có chiết khấu.

Ngoài dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Luận Văn Việt, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm báo cáo thuê, nhận chạy mô hình spss , viết thuê assignment , thuê viết tiểu luận giá rẻ

Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

2.3 Hướng dẫn phân tích rủi ro dự án

Nội dung phân tích gồm có phân loại rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.

– Rủi ro về cơ chế chính sách: là tất cả những bất ổn tài chính, chính sách ở khu vực thực hiện dự án.

– Rủi ro về thị trường : gồm thị trường đầu vào (nguồn cung cấp, giá cả,..), thị trường đầu ra (sản phẩm có phù hợp, có sức cạnh tranh..)

– Rủi ro về kỹ thuật, vận hành bảo trì: Đây là rủi ro về việc dự án không thể vận hành và bảo trì ở mức độ phù hợp với nhưng thông số thiết kế ban đầu.

– Rủi ro về môi trường và xã hội: có thể là những tác động tiêu cực đối với môi trường và người dân xung quanh

– Rủi ro kinh tế vĩ mô: những biến động do tỷ giá hối đoái; lạm phát, lãi suất….

2.4 Thẩm định tài sản đảm bảo:

Để thẩm định được tài sản đảm bảo cho dự án, cán bộ tín dụng dựa vào các nguồn thông tin liên quan như: Hồ sơ dự án, thông tin do khách hàng cung cấp, các giấy tờ có giá do cơ quan có thẩm quền cấp, thông qua khảo sát thực tế và các nguồn khác..

Theo đó, nôi dụng thẩm định tài sản đảm bảo gồm :

– Thẩm định tính pháp lý của các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản

– Xem xét nguồn gốc tài sản. đặc điểm của tài sản.

– Tài sản hiện nay có nằm trong diện tranh chấp hay không?

– Kiểm tra xem tài sản có được phép giao dịch hay không?

– Tài sản có dễ bán, dễ chuyển nhượng hay không?

– Có bảo hiểm tài sản không?

Công việc tiếp theo và có ý nghĩa quyết định đó là xác định giá trị tài sản bảo đảm .

Cán bộ tín dụng phân tích tài sản sẽ xem xét phân loại tài sản: Tài sản là quyền sử dụng đất ( sẽ xác định theo quy định của Nhà nước ) ; và tài sản không phải quyền sử dụng ( tiền, kim loại quý, giấy tờ có giá, máy móc, kim loại…)

Kết luận : Tài sản đảm bảo có đủ điều kiện để cấp tín dụng không? Cụ thể chi tiết về tài sản đảm bảo sẽ được nêu rõ trong Hợp đồng tài sản đảm bảo sau này.

Bằng cách dựa vào công thức tính thời gian hoàn vốn, chủ đầu tư có thể biết được dự án A có khả quan không. Đây là bước trước khi ra quyết định đầu tư nên vô cùng quan trọng và đòi hỏi độ chính xác cao.

Hiện tại đã có nhiều video hướng dẫn cách tính thời gian hoàn vốn trong excel, bạn có thể tham khảo thêm để tính toán nhanh hơn nhé.

Tham khảo thêm những bài viết liên quan khác:

Nguồn:luanvanviet.com