Kiểm Định Giá Trị Trung Bình Trong SPSS: Cách Tính, 7 Phương Pháp, Ví Dụ

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết này Luận Văn Việt xin chia sẻ chi tiết về cách kiểm định giá trị trung bình trong SPSS từ các bước thực hiện, từ thu thập dữ liệu, nhập liệu vào SPSS, cho đến phân tích và hiểu kết quả. Bài viết cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách áp dụng kiểm định giá trị trung bình để kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm hoặc điều tra ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên một biến quan trọng trong nghiên cứu. Tìm hiểu ngay thôi!

1. Kiểm định giá trị trung bình trong SPSS

Kiểm định giá trị trung bình là một phương pháp thống kê được sử dụng để đánh giá sự khác biệt ý nghĩa giữa giá trị trung bình của hai hoặc nhiều nhóm trong một nghiên cứu.

Mục tiêu của kiểm định giá trị trung bình là xác định xem sự khác biệt giữa các nhóm có thật sự là do biến độc lập (yếu tố cần kiểm tra) hay chỉ là do sự ngẫu nhiên.

Vậy kiểm định giá trị trung bình trong SPSS là quá trình sử dụng các phương pháp thống kê để đánh giá sự khác biệt giữa giá trị trung bình của các nhóm trong dữ liệu.

Kiểm định giá trị trung bình trong SPSS

Dưới đây là tên các phương pháp kiểm định giá trị trung bình trong SPSS:

 • Kiểm định t tham số độc lập (Independent Samples t-test)
 • Kiểm định t tham số phụ thuộc (Paired Samples t-test)
 • Kiểm định ANOVA (Analysis of Variance)
 • Kiểm định ANCOVA (Analysis of Covariance)
 • Kiểm định Kruskal-Wallis
 • Kiểm định Mann-Whitney U
 • Kiểm định Wilcoxon Signed-Rank

2. Kiểm định t tham số độc lập (Independent Samples t-test)

Mục tiêu: So sánh giá trị trung bình giữa hai nhóm độc lập.

Cách tính giá trị trung bình trong SPSS: Analyze > Compare Means > Independent-Samples T Test

Kiểm định t tham số độc lập

Ví dụ: So sánh giảm cân trung bình giữa nam và nữ.

 • Dữ liệu: Biến độc lập “Giới tính” (Nam/Nữ) và biến phụ thuộc “Mức giảm cân.”
 • Giả thuyết: H0: Không có sự khác biệt giảm cân trung bình giữa nam và nữ.

3. Kiểm định t tham số phụ thuộc (Paired Samples t-test)

Mục tiêu: So sánh giá trị trung bình của hai điều kiện phụ thuộc trong cùng một nhóm.

Cách tính giá trị trung bình trong SPSS: Analyze > Compare Means > Paired-Samples T Test

Kiểm định t tham số phụ thuộc

Ví dụ: So sánh trước và sau khi áp dụng phương pháp giảm cân X.

 • Dữ liệu: Biến phụ thuộc “Mức giảm cân” trước và sau khi áp dụng phương pháp X.
 • Giả thuyết: H0: Không có sự khác biệt giảm cân trước và sau khi áp dụng phương pháp X.

4. Kiểm định ANOVA (Analysis of Variance)

Mục tiêu: So sánh giá trị trung bình của ba nhóm trở lên.

Cách tính giá trị trung bình trong SPSS: Analyze > Compare Means > One-Way ANOVA

Kiểm định ANOVA

Ví dụ: So sánh hiệu quả giảm cân giữa ba phương pháp A, B và C.

 • Dữ liệu: Biến độc lập “Phương pháp” (A, B, C) và biến phụ thuộc “Mức giảm cân.”
 • Giả thuyết: H0: Không có sự khác biệt giảm cân trung bình giữa ba phương pháp.

5. Kiểm định ANCOVA (Analysis of Covariance)

Mục tiêu: Kết hợp kiểm định ANOVA với kiểm định hồi quy để kiểm soát một biến liên tục.

Cách tính giá trị trung bình trong SPSS: Analyze > General Linear Model > Univariate

Kiểm định ANCOVA

Ví dụ: So sánh mức giảm cân giữa ba phương pháp giảm cân sau khi kiểm soát lượng calo tiêu thụ hàng ngày.

 • Dữ liệu: Biến độc lập “Phương pháp” (A, B, C), biến phụ thuộc “Mức giảm cân,” và biến cơ sở “Lượng calo tiêu thụ hàng ngày.”
 • Giả thuyết: H0: Không có sự khác biệt giảm cân trung bình giữa ba phương pháp sau khi kiểm soát lượng calo.

6. Kiểm định Kruskal-Wallis

Mục tiêu: Kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm khi giả định về phân phối chuẩn không thỏa mãn.

Cách tính giá trị trung bình trong SPSS: Analyze > Nonparametric Tests > Independent-Samples

Kiểm định Kruskal-Wallis

Ví dụ: So sánh sự hài lòng với ba sản phẩm A, B và C.

 • Dữ liệu: Biến độc lập “Sản phẩm” (A, B, C) và biến phụ thuộc “Đánh giá sự hài lòng.”
 • Giả thuyết: H0: Không có sự khác biệt về sự hài lòng giữa ba sản phẩm.

7. Kiểm định Mann-Whitney U

Mục tiêu: So sánh giá trị trung bình của hai nhóm độc lập khi giả định về phân phối chuẩn không thỏa mãn.

Cách tính giá trị trung bình trong SPSS: Analyze > Nonparametric Tests > 2 Independent Samples

Kiểm định Mann-Whitney U

Ví dụ: So sánh doanh số bán hàng giữa hai phương pháp quảng cáo X và Y.

 • Dữ liệu: Biến độc lập “Phương pháp quảng cáo” (X, Y) và biến phụ thuộc “Doanh số bán hàng.”
 • Giả thuyết: H0: Không có sự khác biệt về doanh số bán hàng giữa hai phương pháp quảng cáo.

8. Kiểm định Wilcoxon Signed-Rank

Mục tiêu: So sánh giá trị trung bình của hai điều kiện phụ thuộc khi giả định về phân phối chuẩn không thỏa mãn.

Cách tính giá trị trung bình trong SPSS: Analyze > Nonparametric Tests > 2 Related Samples

Kiểm định Wilcoxon Signed-Rank

Ví dụ: So sánh đánh giá trước và sau khi thực hiện chương trình tập luyện Z.

 • Dữ liệu: Biến phụ thuộc “Đánh giá” trước và sau khi thực hiện chương trình Z.
 • Giả thuyết: H0: Không có sự khác biệt về đánh giá trước và sau khi thực hiện chương trình Z.

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học, việc phân tích và xử lý số liệu thường đòi hỏi nhiều thời gian và công sức đáng kể. Nếu bạn đang đối mặt với khó khăn trong việc thao tác trên phần mềm hoặc gặp khó khăn với việc thu thập đủ số liệu, liên hệ dịch vụ nhận xử lý số liệu SPSS của Luận Văn Việt. Chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn đạt được kết quả như mong đợi, tuân thủ đúng deadline, và với mức giá cả phải chăng.

9. Ví dụ cách tính giá trị trung bình trong SPSS cụ thể

9.1. Tình huống cần tính giá trị trung bình

Tình huống: Nghiên cứu về hiệu quả của ba phương pháp giảm cân khác nhau và sự ảnh hưởng của giới tính

Ví dụ cách tính giá trị trung bình trong SPSS cụ thể

9.2. Cách tính giá trị trung bình trong SPSS với 6 bước

Bước 1: Thu thập Dữ liệu

 • Chia một nhóm người tham gia thành ba phương pháp giảm cân: X, Y và Z.
 • Ghi lại mức giảm cân cho từng người tham gia.
 • Thêm một biến giới tính để xác định giới tính của mỗi người tham gia (Nam hoặc Nữ).

Bước 2: Nhập Dữ liệu vào SPSS

Mở SPSS và nhập dữ liệu với các biến:

 • Biến độc lập: “Phương pháp” (X, Y, Z)
 • Biến phụ thuộc “Mức giảm cân,” 
 • Biến phân nhóm “Giới tính.”

Bước 3. Chọn biến cần phân tích

Chọn biến mà bạn muốn tính giá trị trung bình và thực hiện các phương pháp kiểm định. Đảm bảo biến đó là biến định lượng (quantitative variable).

Bước 4. Kiểm định ANOVA

Chọn Analyze trên thanh công cụ > Compare Means > One-Way ANOVA (nếu bạn có nhiều hơn hai nhóm).

Ví dụ kiểm định ANOVA

Chọn “Mức giảm cân” là biến phụ thuộc vào ô “Dependent List”

Chọn  “Phương pháp” là biến độc lập vào ô “Factor”.

Chọn biến cần phân tích

Bước 5. Kiểm định t tham số độc lập

Nếu kiểm định ANOVA có ý nghĩa, thực hiện kiểm định t tham số độc lập để xác định sự khác biệt giữa từng cặp phương pháp.

Chọn Analyze > Compare Means > Independent-Samples T Test

Kiểm định t tham số độc lập

Bước 6. Kiểm định ANOVA theo giới tính

Tiếp theo, xem xét xem có sự khác biệt nào đó về mức giảm cân giữa nam và nữ không.

Chọn Analyze > Compare Means > One-Way ANOVA

Chọn “Mức giảm cân” là biến phụ thuộc và “Giới tính” là biến độc lập.

9.3. Đọc kết quả

Dựa trên kết quả của các kiểm định, có thể đưa ra kết luận về sự ảnh hưởng của phương pháp giảm cân và giới tính đối với mức giảm cân của người tham gia.

Kết quả ANOVA cho phương pháp giảm cân:

 • Bảng kết quả ANOVA sẽ hiển thị giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và kích thước mẫu cho mỗi phương pháp giảm cân (X, Y, Z).
 • Kết quả p-value dưới 0.05 (ví dụ: p < 0.05) sẽ cho biết sự khác biệt đáng kể giữa ít nhất một cặp phương pháp giảm cân.

Kết quả kiểm định T tham số độc lập:

 • Bảng kết quả kiểm định t sẽ hiển thị giá trị t, p-value cho mỗi cặp so sánh giữa các phương pháp giảm cân.
 • Nếu p-value < 0.05, bạn có thể kết luận rằng có sự khác biệt đáng kể giữa các cặp phương pháp giảm cân.

Kết quả ANOVA theo giới tính:

 • Bảng kết quả ANOVA sẽ hiển thị giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và kích thước mẫu cho nam và nữ.
 • Nếu p-value < 0.05, bạn có thể kết luận rằng có sự khác biệt đáng kể về mức giảm cân giữa nam và nữ.

Ý Nghĩa Thống Kê:

Nếu có sự khác biệt đáng kể (p-value < 0.05), đây là một dấu hiệu khẳng định có sự ảnh hưởng của phương pháp giảm cân hoặc giới tính đối với mức giảm cân.

Lưu ý rằng việc chọn phương pháp kiểm định, kiểm tra giả định, và đánh giá ý nghĩa thống kê rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của nghiên cứu của bạn.

Hi vọng rằng những chia sẻ của Luận Văn Việt về kiểm định giá trị trung bình trong SPSS sẽ hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu và phân tích của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm thêm thông tin hữu ích trên trang web của Luận Văn Việt. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm về các gói dịch vụ SPSS chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0915 686 999 hoặc email luanvanviet.group@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc!

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan