[TẢI NGAY] 10 mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ

4.7/5 - (3 bình chọn)

Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ được sử dụng trong trường hợp bạn thấy đề tài không phù hợp hoặc vì lý do cá nhân mong muốn làm đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn. Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn sẽ được gửi lên hiệu trưởng và khoa phụ trách xem xét. Mẫu đơn xin thay đổi tên đề tài: Tên học viên, mã số, người hướng dẫn, lý do đổi đề tài,…

1. Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn số 1

 Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 1 bao gồm:

 • Bố cục đơn giản, mạch lạc 
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tiêu đề mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn.
 • Nơi, ngày viết đơn.
 • Thông tin người viết đơn: Tên, lớp, mã sinh viên, niên khóa.
 • Chữ ký và họ tên người làm đơn.
Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn số 1
Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn

Link tải: Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn số 1

2. Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ số 2

Mẫu đơn xin thay đổi tên đề tài số 2 có những nội dung:

 • Bố cục phân chia rõ ràng, có nhiều khoảng trống để viết.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Nơi, ngày viết đơn.
 • Thông tin người viết đơn : Tên, lớp, mã sinh viên, niên khóa.
 • Chữ ký và họ tên người làm đơn.
 • Ý kiến GVHD và lãnh đạo khoa.
 Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ số 2
Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ số 2

Link tải: Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 2

3. Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn số 3

Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn số 3 bao gồm:

 • Bố cục phân tối giản, rõ ràng.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Thông tin người viết đơn: Tên, lớp, mã sinh viên, niên khóa.
 • Chữ ký và họ tên người làm đơn.
 • Ý kiến GVHD và lãnh đạo khoa.
Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn số 3
Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn số 3

Link tải: Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn số 3

4. Mẫu đơn xin thay đổi đề tài luận văn số 4

Mẫu đơn xin thay đổi đề tài luận văn số 4 bao gồm:

 • Bố cục phân chia rõ ràng, có nhiều khoảng trống để viết.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Nơi, ngày viết đơn.
 • Thông tin người viết đơn: Tên, lớp, mã sinh viên, niên khóa.
 • Chữ ký và họ tên người làm đơn.
 • Ý kiến GVHD và lãnh đạo khoa.
Mẫu đơn xin thay đổi đề tài luận văn số 4
Mẫu đơn xin thay đổi đề tài luận văn số 4

Link tải : Đơn xin thay đổi đề tài luận văn số 4

5. Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 5

 Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 5 gồm có:

 • Bố cục đơn giản, không kẻ khung từng mục.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ. Nơi – ngày viết đơn.
 • Thông tin người viết đơn: Tên, lớp, mã sinh viên, niên khóa.
 • Chữ ký và họ tên người làm đơn.
Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 5
Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 5

Link tải : Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn số 5

Sau khi thay đổi đề tài, mọi thứ cũng cần thay đổi theo. Một trong những đầu mục cần phải sửa đổi ngay theo đó là đề cương sơ bộ. Nắm rõ ngay kiến thức chi tiết về đề cương sơ bộ luận văn thạc sĩ được Luận Văn Việt tổng hợp ngay nhé!

6. Mẫu đơn xin thay đổi tên đề tài luận văn số 6

 Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 6 gồm có:

 • Bố cục đơn giản, không kẻ khung từng mục.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ. Nơi – ngày viết đơn.
 • Thông tin người viết đơn: Tên, lớp, mã sinh viên, niên khóa.
 • Chữ ký và họ tên người làm đơn.
Mẫu đơn xin thay đổi tên đề tài luận văn số 6
Mẫu đơn xin thay đổi tên đề tài luận văn số 6

Link tải: Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn số 6

7. Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn số 7

Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn số 7 bao gồm:

 • Bố cục phân tối giản, rõ ràng.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Thông tin người viết đơn: Tên, lớp, mã sinh viên, niên khóa.
 • Chữ ký và họ tên người làm đơn.
 • Ý kiến GVHD và lãnh đạo khoa.
Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn số 7
Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn số 7

Link tải :  Đơn xin đổi đề tài luận văn số 7

8. Mẫu đơn xin thay đổi đề tài luận văn số 8

 Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 8 bao gồm:

 • Bố cục đơn giản, mạch lạc. Không chia khung từng mục.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tiêu đề mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn.
 • Thông tin người viết đơn.
 • Chữ ký và họ tên người làm đơn. Nơi, ngày viết đơn.
Mẫu đơn xin thay đổi đề tài luận văn số 8
Mẫu đơn xin thay đổi đề tài luận văn số 8

Link tải : Mẫu đơn xin đổi tên số 8

9. Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ số 9

 Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 9 bao gồm:

 • Bố cục đơn giản, ngắn gọn.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tiêu đề mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn.
 • Thông tin người viết đơn.
 • Chữ ký và họ tên người làm đơn. Nơi, ngày viết đơn.
Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ số 9
Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ số 9

Link tải: Mẫu đơn đổi tên số 9

10. Đơn xin thay đổi tên đề tài luận văn số 10

 Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 5 gồm có:

 • Bố cục đơn giản, không kẻ khung từng mục. Nhiều chỗ trống điền.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ. Nơi – ngày viết đơn.
 • Thông tin người viết đơn: Tên, lớp, mã sinh viên, niên khóa.
 • Chữ ký và họ tên người làm đơn.
Đơn xin thay đổi tên đề tài luận văn số 10
Đơn xin thay đổi tên đề tài luận văn số 10

Link tải: Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 10

Mỗi đề tài sẽ cần đưa ra phương pháp đặc trưng riêng. Để làm được điều này, bạn cần nắm rõ trường hượp sử dụng của từng loại tại bài viết phương pháp nghiên cứu luận văn thạc sĩ

11. Gợi ý 20 đề tài luận văn thạc sĩ khuyên dùng nhất 2023

Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế

 • Quản lý môi trường trong doanh nghiệp AAA.
 • Quản lý nhà nước đối với hàng hoá xuất nhập khẩu ở công ty V. 
 • Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của doanh nghiệp lớn tại thành phố B. 
 • Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại siêu thị AAA.

Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

 • Thực trạng công tác quản lý thu BHXH tại công ty C.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường Đại học AAA.
 • Quản lý hành vi lớp học Trường Trung học phổ thông chuyên AAA.
 • Quản lý Sinh viên ngoại trú của Trường Đại học AAA.
 • Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Trường THPT A.
 • Quản lý thiết bị dạy học ở các Trường Đại học trực thuộc thành phố A.
 • Pháp luật về cung ứng dịch vụ công ích – Thực tiễn áp dụng tại thành phố B.

Đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế

 • Pháp luật việt nam về xây dựng hạ tầng khu công nghiệp ở thành phố A.
 • Pháp luật Việt Nam về dịch vụ môi giới bất động sản.
 • Pháp luật về xác định giá đất trong hoạt động đền bù thu hồi đất phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội.

Đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh

 • Giải pháp thực hiện chiến lược bán hàng Ngân hàng AAA chi nhánh B đến năm 2021.
 • Giải pháp nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên trường Đại học B đến năm 2020.
 • Một số giải pháp hoàn thiện đội ngũ nhân sự tại Công ty VV đến năm 2020.
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất công ty AA đến năm 2018.
 • Tác động của máy móc thiết bị đến năng suất  trong công việc kinh doanh tại doanh nghiệp A.
 • Quản lý chất thải rắn tại khu công nghiệp B.

Sau khi lựa chọn lại được đề tài phù hợp, bạn cũng cần viết đề cương đã hoàn thiện trước đó. Xem ngay chi tiết về viết đề cương luận văn thạc sĩ chuẩn chỉ!

Mong rằng bài viết trên đây sẽ giúp bạn tham khảo thêm về các mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ. Đồng thời, gợi ý cho bạn thêm nhiều đề tài luận văn thạc sĩ hấp dẫn trong năm 2022. Chúc các bạn lựa chọn được đề tài phù hợp và hoàn thành xuất sắc khoá luận của mình.

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan