Top 14 Bài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Xây Dựng & 200 Đề Tài Hay Nhất

Đánh giá

Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng là một tài liệu nghiên cứu chuyên sâu, nhằm cung cấp cái nhìn sâu rộng về hiện trạng và giải pháp về quản lý chiến lược, chất lượng xây dựng của các doanh nghiệp, tổ chức. Dưới đây là danh sách hơn 200 đề tài đa dạng cùng với 14 bài luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng mẫu mới nhất để bạn tham khảo.

Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng

 

Dưới đây là danh sách các chủ đề chính của luận văn thạc sĩ trong lĩnh vực kinh tế xây dựng:

 • Chiến lược kinh doanh trong ngành xây dựng.
 • Quản lý dự án xây dựng: Chiến lược và hiệu quả.
 • Quản lý chất lượng xây dựng và cải thiện quy trình kiểm định chất lượng.
 • Quản lý chi phí xây dựng và tối ưu hóa nguồn lực tài chính.
 • Quản lý thời gian xây dựng và lập kế hoạch thực hiện dự án.
 • Tài chính xây dựng và đầu tư trong ngành xây dựng.
 • Phân tích giá trị xây dựng và ứng dụng trong quản lý dự án.
 • Quản lý rủi ro trong xây dựng và các chiến lược giảm thiểu rủi ro.
 • Kinh tế học xây dựng: Hiệu quả kinh tế của dự án xây dựng.
 • Kinh doanh bất động sản và phát triển dự án bất động sản.

Mỗi chủ đề này có thể được phát triển thành một đề tài luận văn thạc sĩ riêng biệt, tùy thuộc vào quan tâm và mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Mục lục Ẩn

1. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sơn La”

Mục đích luận văn chính: Nghiên cứu thực trạng đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Sơn La trong giai đoạn gần đây, và sau đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Sơn La.

2. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng cấu trúc vốn của công ty cổ phần ngành xây dựng – BĐS

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng cấu trúc vốn của công ty cổ phần ngành xây dựng – BĐS”.

Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể: Hệ thống hóa lý luận về cấu trúc vốn của công ty cổ phần và tiến hành khảo sát nghiên cứu thực trạng cấu trúc vốn của công ty cổ phần nhằm xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định xây dựng cấu trúc vốn hợp lý của công ty. Cuối cùng, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện cấu trúc vốn cho các công ty cổ phần, giúp họ cơ cấu lại nguồn vốn một cách an toàn và hiệu quả.

3. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chỉ số giá gốc căn hộ chung cư thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chỉ số giá gốc căn hộ chung cư nghiên cứu điển hình tại quận 2 và 7 thành phố Hồ Chí Minh”.

Đề tài nghiên cứu của tác giả bao gồm 5 chương chính:

 • Chương 1: Mở đầu
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết về chỉ số giá và mô hình xác định chỉ số giá
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
 • Chương 4: Kết quả nghiên cứu
 • Chương 5: Kết luận và kiến nghị

4. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược cho VNPT Tây Ninh đến năm 2020

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược cho VNPT Tây Ninh đến năm 2020”

Mục tiêu của luận văn:

 • Cụ thể hóa các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.
 • Phát triển chương trình hành động cụ thể và chi tiết.
 • Tổ chức triển khai và phân bố nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu.

Các bạn chưa thể hoàn thành luận văn thạc sĩ đúng hạn do không có thời gian, nguồn tài liệu tham khảo còn hạn chế, không phải thế mạnh…Đừng lo lắng, Luận Văn Việt cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín cho các bạn đạt kết quả cao nhất, chất lượng nhất. Hãy tham khảo ngay!

5. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần chè Lâm Đồng đến năm 2020

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần chè Lâm Đồng đến năm 2020”

Mục tiêu luận văn: 

 • Nghiên cứu lý thuyết về chiến lược kinh doanh và quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • Đánh giá môi trường nội bộ và ngoại vi của Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng để xác định cơ hội và rủi ro.
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh đến năm 2020 và đề xuất các biện pháp thực hiện chiến lược cùng với kiến nghị hỗ trợ từ Chính phủ, Hiệp hội chè, và tỉnh Lâm Đồng.

6. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược kinh doanh CTCP giống cây trồng miền Nam đến năm 2020

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam đến năm 2020”

Mục tiêu của nghiên cứu là phát triển chiến lược kinh doanh hiệu quả và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện chiến lược kinh doanh của SSC đến năm 2020.

7. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Điện lực Phú Thọ (PTPC) đến 2020

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Điện lực Phú Thọ (PTPC) đến 2020”

Mục đích của luận văn:

 • Hệ thống hóa lý luận về quản trị chiến lược, bao gồm khái niệm và quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đánh giá những yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty.
 • Xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện thành công chiến lược kinh doanh được đề ra.

8. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược phát triển cho công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long đến năm 2020”

Nội dung chính: 

 • Đánh giá tác động của môi trường bên ngoài lên hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long để xác định cơ hội và rủi ro.
 • Phân tích môi trường nội bộ của công ty để xác định các điểm mạnh và yếu, cung cấp cơ sở cho việc xây dựng chiến lược.
 • Xây dựng và lựa chọn chiến lược phù hợp với tình hình công ty.
 • Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện chiến lược được đề ra.

9. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty tnhh MTV Cao su Phú Riềng đến năm 2020

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty tnhh MTV Cao su Phú Riềng đến năm 2020”

Nội dung chính: Luận văn tập trung nghiên cứu về tình hình kinh doanh của công ty Cao su Phú Riềng, so sánh với các nước sản xuất cao su hàng đầu, xác định cơ hội và thách thức, đề xuất chiến lược phù hợp.

10. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng định mức chi ngân sách nhà nước hợp lý trên địa bàn Hồng Ngự, Đồng Tháp

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng định mức chi ngân sách nhà nước hợp lý trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp”

Nội dung luận văn sẽ tập trung vào nghiên cứu về việc xây dựng định mức chi theo phân cấp ngân sách tại huyện và đề xuất khuyến nghị để cải thiện quản lý ngân sách tại huyện Hồng Ngự dựa trên Luật NSNN năm 2015.

11. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng công ty niêm yết phục vụ cho sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng hệ thống phân ngành các công ty niêm yết phục vụ cho sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam”

Mục tiêu nghiên cứu:

 • Nghiên cứu về cơ sở lý luận về phân ngành, giới thiệu các tiêu chuẩn phân ngành quốc tế và lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp cho thị trường chứng khoán Việt Nam. 
 • Phân tích thực trạng hoạt động phân ngành của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. 
 • Sử dụng tiêu chuẩn phân ngành để xây dựng hệ thống phân ngành thống nhất cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

12. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp ở Việt Nam

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp ở Việt Nam”

Mục tiêu chính: 

 • Dựa trên việc khảo sát tình hình áp dụng hệ thống TKKT hiện tại tại một số đơn vị trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) và một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hệ thống chất lượng sản phẩm (HCSN), nghiên cứu này sẽ tiến hành đánh giá thực trạng.
 • Dựa trên đánh giá thực trạng, nghiên cứu sẽ đề xuất các giải pháp thiết kế hệ thống TKKT áp dụng chung cho các đơn vị này. Các giải pháp này sẽ dựa trên nguyên tắc, quan điểm và cơ sở của việc thiết kế hệ thống TKKT.

13. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng và bảo vệ thương hiệu của hàng hoá ở Việt Nam

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng và bảo vệ thương hiệu của hàng hoá ở Việt Nam”

Mục tiêu luận văn:

 • Hệ thống hóa vấn đề lý luận và thực tiễn về thương hiệu
 • Đánh giá thực trạng xây dựng và bảo vệ thương hiệu ở Việt Nam
 • Đề xuất giải pháp xây dựng và bảo vệ thương hiệu

14. Luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng và phát triển công cụ quyền chọn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng và phát triển công cụ quyền chọn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Luận văn gồm mở đầu, kết luận và 3 chương chính:

 • Quyền chọn và quyền chọn cổ phiếu: Lý luận cơ bản.
 • Sử dụng quyền chọn trong thị trường chứng khoán Việt Nam: Khả năng và ứng dụng.
 • Xây dựng và phát triển quyền chọn trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Giải pháp.

15. 180 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng về xuất sắc

Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng

15.1. 20 đề tài luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược kinh doanh

Dưới đây là 20 đề tài luận văn Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng chiến lược kinh doanh mà bạn có thể tham khảo:

 1. Xây dựng chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam.
 2. Chiến lược tiếp thị và phát triển thị trường trong ngành xây dựng.
 3. Quản lý chi phí trong xây dựng và tối ưu hóa lợi nhuận.
 4. Chiến lược đầu tư và phát triển dự án xây dựng ở các thị trường nước ngoài.
 5. Quản lý rủi ro trong dự án xây dựng và các biện pháp ứng phó.
 6. Phân tích tình hình kinh doanh của các công ty xây dựng hàng đầu và đề xuất chiến lược cạnh tranh.
 7. Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ cho công ty xây dựng.
 8. Chiến lược quản lý tài chính và nguồn vốn trong lĩnh vực xây dựng.
 9. Xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho các dự án xây dựng.
 10. Chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm xây dựng.
 11. Quản lý chuỗi cung ứng trong ngành xây dựng và tối ưu hóa quá trình sản xuất.
 12. Chiến lược phát triển công nghệ và sáng tạo trong xây dựng.
 13. Phân tích ảnh hưởng của yếu tố môi trường và pháp luật đến chiến lược kinh doanh xây dựng.
 14. Chiến lược quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng.
 15. Xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên khách hàng và phản hồi thị trường.
 16. Chiến lược tạo dựng và quản lý thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng.
 17. Quản lý quan hệ khách hàng và phát triển dịch vụ sau bán hàng trong xây dựng.
 18. Phân tích sự cạnh tranh trong thị trường xây dựng và xác định điểm mạnh và điểm yếu.
 19. Xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng.
 20. Chiến lược đối phó với biến đổi khí hậu và sự tăng cường về bền vững trong xây dựng.

15.2. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế về quản lý dự án xây dựng

Dưới đây là 20 đề tài luận văn Thạc sĩ Kinh tế về quản lý dự án xây dựng mà bạn có thể tham khảo:

 1. Chiến lược quản lý dự án xây dựng cho các dự án giao thông lớn.
 2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dự án xây dựng.
 3. Quản lý dự án xây dựng bền vững và hiệu quả về năng lượng.
 4. Xây dựng và quản lý dự án xây dựng nhà ở xã hội.
 5. Quản lý dự án xây dựng công trình cầu đường.
 6. Quản lý rủi ro trong dự án xây dựng và biện pháp ứng phó.
 7. Quản lý dự án xây dựng trường học và cơ sở giáo dục.
 8. Chiến lược quản lý dự án xây dựng trung tâm thương mại.
 9. Quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp.
 10. Quản lý dự án xây dựng công trình thủy lợi và điều chỉnh nguồn nước.
 11. Xây dựng chiến lược quản lý dự án xây dựng đô thị thông minh.
 12. Quản lý dự án xây dựng cơ sở y tế và bệnh viện.
 13. Xây dựng và quản lý dự án xây dựng sân bay và hạ cánh.
 14. Quản lý dự án xây dựng nhà ga và hệ thống giao thông đô thị.
 15. Chiến lược quản lý dự án xây dựng dự án năng lượng tái tạo.
 16. Quản lý dự án xây dựng khu du lịch và nghỉ dưỡng.
 17. Xây dựng chiến lược quản lý dự án xây dựng nhà máy sản xuất.
 18. Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng điện và điện tử.
 19. Chiến lược quản lý dự án xây dựng cho các công trình biệt thự và căn hộ cao cấp.
 20. Quản lý dự án xây dựng hệ thống điện và năng lượng.

15.3. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế về quản lý chất lượng xây dựng

Dưới đây là 20 đề tài luận văn Thạc sĩ Kinh tế về quản lý chất lượng xây dựng mà bạn có thể tham khảo:

 1. Chiến lược quản lý chất lượng xây dựng trong các dự án nhà ở đô thị.
 2. Quản lý chất lượng xây dựng cho các dự án cơ sở hạ tầng giao thông.
 3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng xây dựng.
 4. Đánh giá tác động của chất lượng xây dựng đối với giá trị bất động sản.
 5. Quản lý chất lượng xây dựng và bảo đảm an toàn trong ngành xây dựng.
 6. Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.
 7. Quản lý chất lượng xây dựng cho dự án xây dựng trường học và cơ sở giáo dục.
 8. Xây dựng chiến lược quản lý chất lượng xây dựng cho các công trình thương mại.
 9. Đánh giá và cải thiện chất lượng xây dựng trong dự án công trình cầu đường.
 10. Quản lý chất lượng xây dựng công trình thủy lợi và điều chỉnh nguồn nước.
 11. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng xây dựng bền vững và tiết kiệm năng lượng.
 12. Quản lý chất lượng xây dựng cho các dự án cải tạo và tái sử dụng công trình.
 13. Chiến lược quản lý chất lượng xây dựng trong xây dựng nhà máy và nhà xưởng.
 14. Quản lý chất lượng xây dựng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội.
 15. Đánh giá hiệu quả của quá trình quản lý chất lượng xây dựng trong dự án.
 16. Quản lý chất lượng xây dựng hệ thống giao thông đô thị.
 17. Xây dựng chiến lược quản lý chất lượng xây dựng dự án năng lượng tái tạo.
 18. Quản lý chất lượng xây dựng công trình khu du lịch và nghỉ dưỡng.
 19. Đánh giá tác động của quản lý chất lượng xây dựng đối với tài chính dự án.
 20. Quản lý chất lượng xây dựng hệ thống điện và năng lượng.

15.4. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế về quản lý chi phí xây dựng

Dưới đây là 20 đề tài luận văn Thạc sĩ Kinh tế về quản lý chi phí xây dựng mà bạn có thể tham khảo:

 1. Chiến lược quản lý chi phí xây dựng trong các dự án nhà ở đô thị.
 2. Phân tích chi phí xây dựng và ước tính nguồn lực cần thiết cho các công trình cơ sở hạ tầng.
 3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và theo dõi chi phí xây dựng.
 4. Đánh giá tác động của chi phí xây dựng đối với giá trị bất động sản.
 5. Chi phí xây dựng và quản lý rủi ro trong dự án xây dựng.
 6. Xây dựng hệ thống quản lý chi phí xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.
 7. Quản lý chi phí xây dựng cho các dự án xây dựng trường học và cơ sở giáo dục.
 8. Xây dựng chiến lược quản lý chi phí xây dựng cho các công trình thương mại.
 9. Đánh giá và cải thiện hiệu suất chi phí xây dựng trong dự án công trình cầu đường.
 10. Quản lý chi phí xây dựng cho dự án xây dựng nhà máy và nhà xưởng.
 11. Xây dựng hệ thống quản lý chi phí xây dựng bền vững và tiết kiệm năng lượng.
 12. Quản lý chi phí xây dựng cho các dự án cải tạo và tái sử dụng công trình.
 13. Chiến lược quản lý chi phí xây dựng trong xây dựng nhà ở xã hội.
 14. Đánh giá hiệu quả của quá trình quản lý chi phí xây dựng trong dự án.
 15. Quản lý chi phí xây dựng hệ thống giao thông đô thị.
 16. Xây dựng chiến lược quản lý chi phí xây dựng dự án năng lượng tái tạo.
 17. Quản lý chi phí xây dựng công trình khu du lịch và nghỉ dưỡng.
 18. Đánh giá tác động của quản lý chi phí xây dựng đối với tài chính dự án.
 19. Quản lý chi phí xây dựng hệ thống điện và năng lượng.
 20. Chi phí xây dựng và ứng dụng quy trình Lean Construction trong dự án xây dựng.

15.5. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế về quản lý thời gian xây dựng

Dưới đây là 20 đề tài luận văn Thạc sĩ Kinh tế về quản lý thời gian xây dựng mà bạn có thể tham khảo:

 1. Quản lý thời gian xây dựng cho các dự án nhà ở đô thị.
 2. Ứng dụng phương pháp quản lý thời gian xây dựng Lean Construction.
 3. Quản lý thời gian xây dựng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.
 4. Phân tích nguyên nhân gây trễ hạn trong quản lý thời gian xây dựng.
 5. Ước tính thời gian cần thiết cho các dự án xây dựng trường học và cơ sở giáo dục.
 6. Tối ưu hóa lịch trình thời gian xây dựng cho dự án công trình cầu đường.
 7. Quản lý thời gian xây dựng cho dự án xây dựng nhà máy và nhà xưởng.
 8. Xây dựng hệ thống quản lý thời gian xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.
 9. Quản lý thời gian xây dựng cho các dự án cải tạo và tái sử dụng công trình.
 10. Phân tích và cải thiện hiệu suất thời gian xây dựng trong dự án.
 11. Quản lý thời gian xây dựng hệ thống giao thông đô thị.
 12. Xây dựng chiến lược quản lý thời gian xây dựng dự án năng lượng tái tạo.
 13. Quản lý thời gian xây dựng trong xây dựng nhà ở xã hội.
 14. Đánh giá hiệu quả của quá trình quản lý thời gian xây dựng trong dự án.
 15. Quản lý thời gian xây dựng hệ thống điện và năng lượng.
 16. Thực hiện phương pháp tiết kiệm thời gian xây dựng trong dự án xây dựng.
 17. Quản lý thời gian xây dựng công trình khu du lịch và nghỉ dưỡng.
 18. Đánh giá tác động của quản lý thời gian xây dựng đối với tài chính dự án.
 19. Xây dựng lịch trình thời gian xây dựng cho dự án xây dựng nghệ thuật.
 20. Quản lý thời gian xây dựng cho các dự án xây dựng cao tầng.

15.6. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế về tài chính xây dựng và đầu tư

Dưới đây là 20 đề tài luận văn Thạc sĩ Kinh tế về tài chính xây dựng và đầu tư mà bạn có thể tham khảo:

 1. Phân tích tài chính và đánh giá hiệu suất đầu tư trong các dự án xây dựng.
 2. Nghiên cứu về quản lý nguồn vốn và tài chính cho các dự án xây dựng lớn.
 3. Đánh giá rủi ro tài chính và quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng.
 4. Phân tích tài chính dự án xây dựng hạ tầng và ảnh hưởng của chúng đối với phát triển đô thị.
 5. Quản lý tài chính và chi phí trong dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.
 6. Tài chính xây dựng bền vững và quản lý nguồn vốn xanh cho các dự án xây dựng.
 7. Ứng dụng công nghệ tài chính trong quản lý đầu tư xây dựng.
 8. Đánh giá tài chính dự án xây dựng nhà ở và tác động của thị trường bất động sản.
 9. Nghiên cứu về tài chính xây dựng và phát triển khu công nghiệp.
 10. Tối ưu hóa quản lý tài chính trong dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vận tải.
 11. Phân tích đầu tư xây dựng công trình công cộng và tài chính nguồn vốn công.
 12. Tài chính xây dựng và đầu tư trong các dự án năng lượng tái tạo.
 13. Quản lý tài chính xây dựng và phát triển dự án khu đô thị mới.
 14. Đánh giá tài chính và khả năng thu hồi đầu tư trong dự án xây dựng hạ tầng giao thông.
 15. Tài chính xây dựng và đầu tư trong các dự án xây dựng cơ sở sản xuất.
 16. Quản lý tài chính xây dựng và đầu tư trong dự án xây dựng dân cư ưu đãi.
 17. Tài chính xây dựng và quản lý đầu tư trong dự án xây dựng cơ sở giáo dục.
 18. Đánh giá tài chính và khả năng sinh lời trong đầu tư xây dựng.
 19. Tài chính và đầu tư trong dự án xây dựng nông nghiệp và thủy sản.
 20. Quản lý tài chính và đầu tư trong các dự án xây dựng công trình nhà nước.

15.7. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế về phân tích giá trị xây dựng

Dưới đây là 20 đề tài luận văn Thạc sĩ Kinh tế về phân tích giá trị xây dựng mà bạn có thể tham khảo:

 1. Phân tích giá trị xây dựng trong quản lý dự án xây dựng.
 2. Ứng dụng phân tích giá trị xây dựng trong việc tối ưu hóa chi phí xây dựng.
 3. Đánh giá hiệu quả kinh tế của phân tích giá trị xây dựng trong các dự án xây dựng.
 4. Xây dựng hệ thống phân tích giá trị xây dựng cho ngành công nghiệp xây dựng.
 5. Ứng dụng phương pháp phân tích giá trị xây dựng trong việc quản lý dự án xây dựng.
 6. Phân tích giá trị xây dựng và tối ưu hóa thiết kế kiến trúc trong dự án xây dựng.
 7. Ứng dụng phân tích giá trị xây dựng trong việc quản lý rủi ro trong dự án xây dựng.
 8. Đánh giá tác động của phân tích giá trị xây dựng đối với hiệu suất dự án.
 9. Phân tích giá trị xây dựng và quản lý nguồn lực trong dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.
 10. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích giá trị xây dựng.
 11. Phân tích giá trị xây dựng và tạo giá trị cho khách hàng trong ngành xây dựng.
 12. Đánh giá hiệu quả kinh tế của phân tích giá trị xây dựng trong xây dựng bền vững.
 13. Xây dựng hệ thống phân tích giá trị xây dựng cho các dự án xây dựng cao tầng.
 14. Ứng dụng phân tích giá trị xây dựng trong việc đánh giá tài sản và bất động sản.
 15. Phân tích giá trị xây dựng và quản lý chi phí trong dự án xây dựng nhà ở.
 16. Ứng dụng phân tích giá trị xây dựng trong quản lý dự án xây dựng nhà máy.
 17. Đánh giá tác động của phân tích giá trị xây dựng đối với quản lý nguồn nhân lực.
 18. Phân tích giá trị xây dựng và tối ưu hóa quy trình sản xuất trong xây dựng công nghiệp.
 19. Ứng dụng phân tích giá trị xây dựng trong việc đánh giá hiệu suất vận hành dự án.
 20. Phân tích giá trị xây dựng và quản lý rủi ro trong dự án xây dựng.

15.8. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế về quản lý rủi ro trong xây dựng

Dưới đây là 20 đề tài luận văn Thạc sĩ Kinh tế về quản lý rủi ro trong xây dựng mà bạn có thể tham khảo:

 1. Phân tích và quản lý rủi ro xây dựng trong các dự án cao tầng.
 2. Rủi ro liên quan đến môi trường và cách quản lý chúng trong ngành xây dựng.
 3. Quản lý rủi ro và an toàn trong xây dựng công trình giao thông.
 4. Rủi ro tài chính và cách ứng phó trong dự án xây dựng.
 5. Ứng dụng phương pháp Monte Carlo trong đánh giá rủi ro xây dựng.
 6. Rủi ro thay đổi thời tiết và biện pháp kiểm soát trong xây dựng.
 7. Đánh giá và quản lý rủi ro trong xây dựng công trình cầu đường.
 8. Quản lý rủi ro và dự án xây dựng nhà ở.
 9. Rủi ro và quản lý dự án xây dựng công nghiệp.
 10. Quản lý rủi ro và bảo trì công trình xây dựng.
 11. Rủi ro và quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.
 12. Ứng dụng phương pháp FMEA trong đánh giá và quản lý rủi ro xây dựng.
 13. Rủi ro liên quan đến nhân viên trong xây dựng và biện pháp phòng ngừa.
 14. Quản lý rủi ro và các chuỗi cung ứng trong ngành xây dựng.
 15. Rủi ro và quản lý dự án xây dựng tại các quốc gia phát triển và đang phát triển.
 16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro xây dựng.
 17. Rủi ro liên quan đến thay đổi pháp luật và cách ứng phó trong xây dựng.
 18. Quản lý rủi ro và tiết kiệm năng lượng trong các dự án xây dựng bền vững.
 19. Rủi ro và quản lý dự án xây dựng tại các khu vực địa chấn động.
 20. Ứng dụng các mô hình phân tích rủi ro đa chiều trong xây dựng.

15.9. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế học xây dựng

Dưới đây là 20 đề tài luận văn Thạc sĩ Kinh tế học xây dựng mà bạn có thể tham khảo:

 1. Tác động của chu kỳ kinh tế trong ngành xây dựng: Một phân tích kinh tế học.
 2. Ước tính tác động của chính sách tài khóa và tiền tệ đối với thị trường bất động sản.
 3. Ứng dụng kinh tế học hành vi người tiêu dùng trong dự án xây dựng nhà ở.
 4. Tác động của biến đổi khí hậu lên kinh tế xây dựng và bất động sản.
 5. Đánh giá chi phí xây dựng và tác động của chúng đối với giá bất động sản.
 6. Mô hình kinh tế học xây dựng và tiềm năng cho phát triển bền vững.
 7. Tính bền vững của các công trình xây dựng xanh.
 8. Tác động của công nghệ và sự chuyển đổi số trong ngành xây dựng.
 9. Đánh giá tác động của chính sách quy hoạch đô thị đối với thị trường bất động sản.
 10. Kinh tế học hành vi người mua nhà và quản lý giá bất động sản.
 11. Tác động của các quy tắc an toàn và tiêu chuẩn xây dựng đối với chi phí và hiệu quả.
 12. Kinh tế học xây dựng và cơ hội đầu tư trong dự án hạ tầng.
 13. Nghiên cứu về tác động của thay đổi pháp luật xây dựng trên thị trường bất động sản.
 14. Kinh tế học hành vi các nhà phát triển bất động sản và quản lý dự án.
 15. Ước tính tác động của các yếu tố xã hội và văn hóa đối với dự án xây dựng.
 16. Tác động của khung thời gian dự án đối với chi phí xây dựng và lợi nhuận.
 17. Kinh tế học xây dựng và các vấn đề liên quan đến pháp lý trong lĩnh vực bất động sản.
 18. Tích hợp kinh tế học hành vi người mua và chiến lược tiếp thị trong ngành xây dựng.
 19. Đánh giá tác động của các yếu tố đô thị hóa lên giá bất động sản.
 20. Tích hợp kinh tế học xây dựng và quản lý rủi ro trong dự án xây dựng.

15.10. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế về kinh doanh bất động sản

Dưới đây là 20 đề tài luận văn Thạc sĩ Kinh tế về kinh doanh bất động sản mà bạn có thể tham khảo:

 1. Tác động của biến đổi khí hậu lên thị trường bất động sản và cơ hội đầu tư.
 2. Ước tính tác động của các chính sách thuế và tài khóa đối với thị trường bất động sản.
 3. Quản lý dự án bất động sản và hiệu quả tài chính.
 4. Tích hợp kinh tế học hành vi người mua vào chiến lược bất động sản.
 5. Phân tích thị trường bất động sản để dự đoán xu hướng và cơ hội đầu tư.
 6. Tính bền vững của các dự án bất động sản xanh.
 7. Tác động của công nghệ và sự chuyển đổi số trong ngành bất động sản.
 8. Tác động của chính sách quy hoạch đô thị và hạ tầng đô thị lên thị trường bất động sản.
 9. Ước tính tác động của thay đổi pháp luật và quy định đối với thị trường bất động sản.
 10. Kinh tế học hành vi các nhà phát triển bất động sản và quản lý dự án.
 11. Tác động của khung thời gian dự án lên chi phí xây dựng và lợi nhuận.
 12. Quản lý rủi ro và đánh giá tác động của các yếu tố thị trường đối với dự án bất động sản.
 13. Tích hợp kinh tế học hành vi người mua và chiến lược tiếp thị trong bất động sản.
 14. Tác động của thay đổi trong mô hình sở hữu bất động sản lên thị trường.
 15. Đánh giá tác động của thay đổi trong nhu cầu về không gian sống và làm việc đối với dự án bất động sản.
 16. Ước tính tác động của các yếu tố xã hội và văn hóa đối với giá và vị trí bất động sản.
 17. Tác động của nguồn cung và cầu đối với giá bất động sản.
 18. Quản lý tài sản bất động sản và tối ưu hóa lợi nhuận.
 19. Tích hợp kinh tế học xây dựng và quản lý chi phí vào chiến lược kinh doanh bất động sản.
 20. Nghiên cứu về tác động của các yếu tố kinh tế toàn cầu lên thị trường bất động sản.

Lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng là quyết định quan trọng để thành công trong nghiên cứu của bạn. Dưới đây là danh sách hơn 200+ đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế xây dựng miễn phí và 14 bài mẫu luận văn để bạn tham khảo và chọn đề tài phù hợp. Hy vọng danh sách này sẽ giúp bạn tìm được đề tài thú vị cho luận văn của mình.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan