20 đề tài + 7 mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai – TẢI FREE

4.6/5 - (5 bình chọn)

Đất đai là nguồn tài nguyên giá trị, có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Chính vì vậy, quản lý đất đai luôn là một trong những chủ đề được nhiều học viên lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ. Tham khảo ngay top đề tài và các mẫu luận văn thạc sĩ quản lý đất đai hay nhất được Luận Văn Việt chia sẻ trong phần bài viết dưới đây. 

1. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp

Tên đề tài

 • Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện

 • Nguyễn Thị Thanh Liêm  

Nội dung luận văn luật đất đai:

 • Tổng quan vấn đề nghiên cứu: các cơ sở lý luận, khung lý thuyết về tình hình, công tác quản lý đất đai 
 • Nội dung và phương pháp nghiên cứu của đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai
 • Kết quả nghiên cứu và thảo luận về thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai 1
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp

Tải mẫu luận văn: Tại đây 

2. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch đất

Tên đề tài

 • Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình. 

Người thực hiện

 • Nguyễn Bát Phát 

Nội dung luận văn luật đất đai:

 • Tính cấp thiết của đề tài: mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài. 
 • Tổng quan vấn đề nghiên cứu: các cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý về quy hoạch sử dụng đất đai, khái niệm về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,… 
 • Nội dung và phương pháp: phương pháp nghiên cứu sử dụng trong bài: thu thập số liệu, khảo sát thực tế,… 
 • Kết quả nghiên cứu và thảo luận về đề tài đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình. 
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai 2
Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch đất

Tải mẫu luận văn: Tại đây

3. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tên đề tài

 • Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

Người thực hiện: 

 • Hoàng Thị Hương 

Nội dung luận văn luật đất đai:

 • Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, những lý luận về quy hoạch sử dụng đất. 
 • Nội dung và phương pháp nghiên cứu: đối tượng, phạm vi và nội dung, các phương pháp nghiên cứu, phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đánh giá và đề xuất giải pháp. 
 • Kết quả nghiên cứu và thảo luận về vấn đề thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai 3
Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tải mẫu luận văn: Tại đây

4. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư

Tên đề tài

 • Đánh giá công tác bồi dưỡng, hỗ trợ tái định cư tại một số dự án trên địa bàn quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người thực hiện

 • Nguyễn Danh Nhân 

Nội dung luận văn luật đất đai:

 • Tổng quan tài liệu: thông tin, các tài liệu, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư. 
 • Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu
 • Kết quả nghiên cứu và thảo luận về đánh giá công tác bồi dưỡng, hỗ trợ tái định cư tại một số dự án trên địa bàn quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. .
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai 4
Đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư

Tải mẫu luận văn: Tại đây

Quản lý đất đai cũng có liên quan mật thiết tới ô nhiễm môi trường. Bạn đừng nên bỏ lỡ 20+ đề tài kèm 6+ mẫu luận văn về ô nhiễm môi trường xuất sắc nhất 2023!

5. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Tên đề tài

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Quỳnh Lưu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An. 

Người thực hiện 

 • Đinh Văn Hoàng 

Nội dung luận văn luật đất đai:

 • Tổng quan tài liệu về quản lý đất đai, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đất đai, quy trình xây dựng, quản lý khai thác thông tin dữ liệu về đất đai tại tỉnh Nghệ An và Việt Nam.
 • Nội dung và phương pháp nghiên cứu đề tài. 
 • Kết quả và thảo luận về điều kiện kinh tế – xã hội xã Quỳnh Lưu, Nghệ An, phân tích và đánh giá hiện trạng, kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã và đề xuất những giải pháp phù hợp. 
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai 5
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Tải mẫu luận văn: Tại đây

6. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Thực trạng công tác quản lý về đất đai

Tên đề tài

 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Người thực hiện 

 • Phạm Duy Hùng 

Nội dung luận văn luật đất đai:

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về đất đai và quản lý nhà nước về đất đai
 • Thực trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2012 – 2015.  
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đến năm 2020
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai 6
Thực trạng công tác quản lý về đất đai

Tải mẫu luận văn: Tại đây

7. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai

Tên đề tài

 • Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn quận 8, TP. Hồ Chí Minh. 

Người thực hiện 

 • Phan Thị Ngọc Lan 

Nội dung luận văn luật đất đai:

 • Tổng quan tài liệu nghiên cứu về thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai. 
 • Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu 
 • Kết quả nghiên cứu và thảo luận về thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai 7
Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai

Tải mẫu luận văn: Tại đây

8. Tham khảo 20+ đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai được khuyên dùng nhất

20+ đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai được khuyên dùng nhất
20+ đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai được khuyên dùng nhất

Để có một bài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai được đánh giá cao, trước tiên bạn cần chọn lựa chọn một đề tài hay, có nhiều ý nghĩa thực tiễn. Sau đây, Luận Văn Việt sẽ gợi ý đến bạn 20+ đề tài thạc sĩ ngành quản lý đất đai được khuyên dùng nhiều nhất: 

Đề tài 1: Luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện XXX

Đề tài 2: Đánh giá tiềm năng sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện XXX

Đề tài 3: Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất canh tác nông nghiệp tại xã XXX.

Đề tài 4: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện XXX. 

Đề tài 5: Tăng cường nghiên cứu, đào tạo về viễn thám và hệ thông tin địa lý trong việc quản lý, dự báo sạt lở đất tại tỉnh XXX.

Đề tài 6: Giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện XXX.

Đề tài 7: Luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai: Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp tại huyện XXX.

Đề tài 8: Đánh giá tình hình triển khai việc thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện XXX.

Đề tài 9: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất từ năm 2016 – 2021 tại huyện XXX.

Đề tài 10: Phát huy vai trò của cơ quan chức năng trong quản lý đất đai – Thực tiễn tại XXX.

Đề tài 11: Một số giải pháp tăng cường việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên địa bàn thành phố XXX.

Đề tài 12: Đặc điểm địa chất thủy văn trong mối liên quan với cấu trúc địa chất khu vực huyện XXX.

Đề tài 13: Đánh giá công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn xã XXX.

Đề tài 14: Nghiên cứu, đánh giá tình trạng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các huyện XXX.

Đề tài 15: Luận văn thạc sĩ ngành quản lý đất đai: Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện XXX.

Đề tài 16: Nghiên cứu các yếu tố lý hóa học trong thành phần đất trồng cây hoa màu tại huyện XXX.

Đề tài 17: Đánh giá công tác bồi thường đất đai dự án XXX.

Đề tài 18: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất – Thực tiễn tại thành phố XXX.

Đề tài 19: Quản lý tài chính từ đất đai trên địa bàn huyện XXX.

Đề tài 20: Ứng dụng GIS và AHP để quy hoạch phân vùng nuôi tôm hợp lý tại huyện XXX. 

An toàn thực phẩm cũng là một chủ đề rất hot, dang được dư luận dậy sóng rất nhiều, không kém gì quản lý đất đai. Bạn cũng có thể tham khảo thêm 20+ đề tài luận văn thạc sĩ vệ sinh an toàn thực phẩm để có thêm cái nhìn mới mẻ.

9. 3 tips chọn đề tài luận văn thạc sĩ đạt điểm cao

Khi chọn chủ đề luận văn thạc sĩ, người thực hiện có thể vận dụng 3 tips như sau: 

Cụ thể, có tính thực tiễn cao

 • Nên lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ mới, thú vị. Bởi lẽ, những chủ đề độc đáo, mới lạ, gắn với thời đại sẽ để lại ấn tượng tốt với các giáo sư, đồng thời thể hiện được sự đầu tư của học viên đối với công trình nghiên cứu.
 • Cần chú ý đến sự phù hợp và ý nghĩa của đề tài đối với thực tiễn. Đây là một trong những yếu tố cốt lõi có thể thu hút sự hứng thú với người đọc và giúp học viên đạt được điểm số cao hơn.

Đề tài được lựa chọn ngay từ ban đầu, nên nếu chọn không kĩ lưỡng sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Do đó, bạn cần tham khảo từ nhiều nguồn và nhiều chủ đề khác nhau. Đừng bỏ lỡ 20+ đề tài luận văn thạc sĩ chính trị học được đánh giá cao và hoàn toàn miễn phí!

tips chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai đạt điểm cao
Tips chọn đề tài luận văn thạc sĩ đạt điểm cao

Có nhiều nguồn tài liệu tham khảo

 • Chuẩn bị các tài liệu tham khảo để thực hiện triển khai các nội dung: từ làm đề cương đến đi vào phân tích, nghiên cứu chi tiết. 
 • Nguồn tài liệu được sử dụng cần đảm bảo chất lượng, đáng tin cậy và phù hợp với chủ đề bạn chọn. Gợi ý: Google Scholar là nguồn tài liệu có độ uy tín cao. 
 • Tìm hiểu thêm ở thư viện để có thể nghiên cứu sâu về đề tài hơn. Đọc thêm các nguồn dẫn khác để sự tham khảo, chắt lọc nhiều hơn, nâng cao chất lượng cho bài luận của mình. 

Phù hợp với thế mạnh của bản thân

 • Lựa chọn đề tài theo thế mạnh: Mỗi học viên có một thế mạnh riêng. Vì vậy, khi chọn đề tài luận văn quản lý đất đai, hãy chọn một chủ đề có thể làm nổi bật được những điểm mạnh của bản thân. 
 • Lý do: Khi có một chủ đề phù hợp, bạn sẽ dễ dàng nghiên cứu, lập luận và đưa ra những quan điểm, dẫn chứng logic. Điều đó sẽ giúp bài làm tạo ấn tượng hơn đối với giáo viên. Qua đó, còn thể hiện được sự am hiểu của người viết về vấn đề đang được đề cập đến trong bài luận. 

Trên đây là các tips chọn đề tài luận văn thạc sĩ đạt điểm cao, 20+ đề tài và 7 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý đất đai mới nhất mà Luận Văn Việt vừa tổng hợp. Bạn đọc có thể tham khảo. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ hotline: 0915 686 999 hoặc email luanvanviet.group@gmail.com để đội ngũ chăm sóc khách hàng tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

4/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan