Lưu Hà Chi    17/07/2018

Download 102 đề tài luận văn thạc sĩ Luật tiêu biểu Miễn phí

Việc tìm một đề tài luận văn trong lĩnh vực bạn theo học mà trước giờ chưa được nghiên cứu kĩ càng. Đề tài khiến người chấm điểm vô cùng hứng thú khi đọc một đề tài đưa ra những lập luận của mình về chủ đề đó chứ không phải những thông tin có […]

Việc tìm một đề tài luận văn trong lĩnh vực bạn theo học mà trước giờ chưa được nghiên cứu kĩ càng.

Đề tài khiến người chấm điểm vô cùng hứng thú khi đọc một đề tài đưa ra những lập luận của mình về chủ đề đó chứ không phải những thông tin có sẵn.

Bạn mong muốn bắt đầu càng sớm càng tốt, vạch ra ý tưởng và nghĩ đến những hướng chính mà bạn muốn dẫn dắt chủ đề đó.

Bạn rất dễ bị mất phương hướng trong quá trình nghiên cứu nếu bạn không có kế hoạch và phương pháp lập luận rõ ràng trước đó. Bạn có thể thay đổi một vài ý tưởng trong quá trình nghiên cứu nhưng bạn vẫn cần những ý tưởng nền tảng cho luận văn của mình.

Đề tài luận văn của mình sử dụng những kiến thức và kỹ năng mà bạn đã tiếp thu được trong suốt quá trình học và khiến giáo viên hướng dẫn và hội đồng phản biện đánh giá một cách chuyên nghiệp và thuyết phục.

Hiểu được khó khăn trong việc nghĩ ra một tên đề tài có thể đáp ứng được những tiêu chí trên, Luận Văn Việt xin chia sẻ cho các bạn chuyên ngành luật về 102 đề tài thuê viết luận văn tiêu biểu, dễ làm đạt điểm cao.

Download 102 đề tài luận văn thạc sĩ Luật tiêu biểu Miễn phí Download 102 đề tài luận văn thạc sĩ Luật tiêu biểu Miễn phí

1. Những đề tài nên tránh và lưu ý khi viết luận văn thạc sĩ Luật

1.1. Đề tài quá lớn hoặc quá cũ

Những đề tài quá lớn như:

– Hoàn thiện pháp luật hợp đồng

– Hoàn thiện luật công ty

– Luật cạnh tranh và kiểm soát độc quyền

– Xây dựng luật an sinh xã hội

– Xây dựng pháp luật cho thị trường chứng khoán, thị trường nhà đất..

Đề tài quá cũ, cách tiếp cận cũ:

– Địa vị pháp lý của Tổng công ty

– Quản lí nội bộ CTCP

– Hợp đồng mua bán hàng hóa theo LTM

– Pháp luật về cổ phần hóa DNNN (viết chung chung)

1.2. Đề tài có nguy cơ không hợp với mã số chuyên ngành

– Quản lí nhà nước về doanh nghiệp (lạc đề với hành chính)

– Xử lí phạt vi phạm luật lao động (lạc đề với hành chính)

– Tự do kinh doanh (lạc đề với lí luận chung)

– Văn hóa kinh doanh (lạc đề với lí luận chung)

– Cơ cấu tổ chức UBCK etc (lạc với hành chính, hiến pháp)

1.3. Doanh nghiệp, quản trị công ty

Khu vực kinh tế truyền thống (classical firms)

– Vai trò điều tiết của PL/can thiệp của nhà nước đối với khu vực kinh tế phi chính thức (kinh doanh mà không đăng kí, cá nhân/hộ kinh doanh nhỏ)

– Liên kết gia đình, làng nghề truyền thống (khuyến khích làng nghề, bảo hộ lợi ích các nhà đầu tư)

– Liên kết hợp tác xã: bản chất, quyền của xã viên, hạn chế của mô hình HTX

– Chuyển ĐKKD từ tỉnh xuống quận, thành lập 2 Phòng ĐKKD ở TP HCM: Những vấn đề cần lưu ý trong hệ thống ĐKKD hiện nay: chia sẻ thông tin

– ĐKKD ở những lĩnh vực đặc biệt: giáo dục, y tế, ngân hàng, bảo hiểm

Khu vực dân doanh trong nước:

– Tính chịu TNHH: sự du nhập, điều kiện thực thi, hạn chế

– Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH: thực tế, rào cản, tranh chấp

– Chuyển đổi từ DNTN sang công ty TNHH: thực tiễn, tranh chấp, xung đột lợi ích, cơ chế

– Gia nhập thị trường sau khi đăng kí kinh doanh: nhận diện rào cản (con dấu, mã số thuế) => tiến tới xóa bỏ, hạn chế điều kiện, giấy phép kinh doanh bất hợp lí

CTCP: Quyền của cổ đông thiểu số

CTCP: Sự tách bạch giữa sở hữu và điều hành ở Việt Nam; nghĩa vụ của người điều hành (mẫn cán, trung thành)

CTCP: Vi phạm LDN và sự phá vỡ tính chịu trách nhiệm hữu hạn

CTCP: Tranh chấp giữa các cổ đông, tranh chấp giữa cổ đông và người quản lí công ty

CTCP: Điều kiện niêm yết, nghĩa vụ minh bạch khi niêm yết (công khai thông tin)

CTCP: Vốn rủi ro (venture capital) ở Việt Nam: nhận diện, thực tiễn

CTCP: Phát hành chứng khoán không niêm yết: nhu cầu quản lí, tranh chấp

CTCP: Mua bán chứng khoán trao tay, thị trường OTC

CTCP: Quy định mới của LDN (thống nhất) về thành lập, vốn, etc.

Quốc doanh

– Chuyển từ TCT sang mô hình công ty mẹ-công ty con

– Thành lập TCT kinh doanh, quản lí vốn nhà nước (kinh nghiệm TQ, Singapore và Việt Nam)

– Giám sát người quản lí trong DNNN (điện kế điện tử, Bảo Minh, Seaprodex, Dệt Long An etc.)

– Niêm yết và cổ phần hóa: vì sao phải CPH và niêm yết đồng thời

– QSĐ trong cổ phần hóa: định giá đất, định giá thương hiệu

– Chuyển đổi từ công ty nhà nước sang CTCP hay CTTNHH (một thành viên)

– Can thiệp của chủ quản (cơ chế chủ quản), đại diện chủ sở hữu etc.

– Tương quan giữa quyền tự chủ kinh doanh và định hướng chính sách trong DNNN: vai trò đặc biệt của doanh nghiệp công => nghiên cứu so sánh kinh nghiệm (Đài loan, Hàn Quốc và TQ)

– Thiết chế công quản có chức năng kinh doanh: xã hội hóa, tự chủ hoạt động tài chính của báo chí, đài phát thanh

Đầu tư nước ngoài

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong HĐHTKD

– Quản trị trong công ty liên doanh quốc tế (vai trò của HĐQT, quyền phủ quyết của bên VN, tranh chấp trong quản trị và cơ chế giải quyết xung đột lợi ích)

– Sự cần thiết của giấy phép đầu tư (Dự luật đầu tư chung): Kinh nghiệm quốc tế đối với hạn chế/kiểm soát đầu tư nước ngoài

– Xung đột lợi ích trong công ty liên doanh (chuyển giá, công ty ngoài khơi, tranh chấp định giá thương hiệu, ví dụ Daso, P/S)

– Khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài

– Những vụ án liên quan đến ĐTNN: Thẩm định và cấp GPĐT theo LĐT mới 2005

Liên kết công ty

– Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh, cở sở kinh doanh phụ thuộc

– Thương hiệu tập thể, nhãn hiệu hàng hóa tập thể

– Công khai tài chính của tập đoàn

– Kinh nghiệm về tập đoàn, tài đoàn Hàn Quốc, Nhật bản

– Liên kết kinh doanh Hoa Kiều, liên kết kinh doanh của người Việt

– Các tập đoàn xuyên quốc gia TNC: nhận diện, đặc trưng, cách can thiệp

1.4. Hợp đồng, thương mại

Phần chung về luật hợp đồng

-Xác lập quan hệ hợp đồng, tự do ý chí, bày tỏ ý chí, nhầm lẫn, hợp đồng vô hiệu tương đối và tuyệt đối

-Can thiệp điều chỉnh thông tin bất cân xứng

-Can thiệp điều chỉnh rủi ro

-Thực hiện hợp đồng (tự nguyện, can thiệp): so sánh với khu vực: WB, Removing Obstacles for Growth, 2005 (VN hạng bét, chỉ trên Indonexia)

-Truyền thống hợp đồng ở VN, hợp đồng trong cổ luật

-Nhu cầu thống nhất, hệ thống hóa pháp luật hợp đồng ở VN

Mua bán

-Tìm hiểu so sánh Unidroit Principles 2004, CISG 1980 và LTM 2005

-Tìm hiểu so sánh UCC, Article 2 (Sale) và LTM 2005

-Mua bán ngoại thương: thực tiễn từ những bài học của thương nhân VN và kiến nghị thay đổi nhận thức, thay đổi luật

-Thực tiễn áp dụng Incoterms 2000 vào Việt Nam: kinh nghiệm, bài học

-Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu (bị tuyên khá nhiều do PL HĐKT 1999 => bài học rút ra cho thực thi LTM 2005)

-Trách nhiệm của người sản xuất => bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng => gắn liền với nghĩa vụ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, thông tin cho khách hàng

-Các trường hợp miễn trách nhiệm do bất khả kháng, do điều kiện thay đổi

-Nghĩa vụ thanh toán, thanh toán bằng thư tín dụng: quyền và nghĩa vụ của người mua, ngân hàng mở LC và những người liên quan

-Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

-Nghiên cứu giải quyết nợ tồn động và chiếm dụng vốn, dây dưa không thực hiện hợp đồng: nguyên nhân, các cơ chế giải quyết

-Nhượng quyền thương mại

-Bán hàng đa cấp

Trung gian tiêu thụ

-Đại lý mua bán hàng hóa: quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ đại lí, nhất là các đại lí phổ biến như hàng không, đại lí tiêu thụ, đại lí xăng dầu

-Nghiên cứu địa vị pháp lí của người đại diện thương mại

-Nghiên cứu quan hệ ủy thác: quyền và nghĩa vụ, rủi ro, thực tiễn ủy thác xuất khẩu, tranh chấp phổ biến

-Môi giới: địa vị pháp lí, nhu cầu điều chỉnh người môi giới nhà đất, môi giới dịch vụ, nhất là dịch vụ hàng hải, hàng không

Thương mại dịch vụ

-Nghiên cứu các dịch vụ phổ biến ở VN: dịch vụ viễn thông, dịch vụ giám định, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng: địa vị pháp lí của người cung cấp, điều kiện kinh doanh, môi trường kinh doanh, tranh chấp etc.

-Mở cửa dịch vụ trong bối cảnh hội nhập KTQT: sức ép thay đổi pháp luật

Vận tải, hàng không

Đặc thù trong quan hệ hợp đồng trong dịch vụ vận tải hàng hải, hàng không: quan hệ hợp đồng, quan hệ đại lí, phân chia rủi ro trong vận tải

1.5. Tranh chấp hợp đồng

Phi quan phương

Tranh chấp giữa các doanh nghiệp thuộc TCT => chủ quản

Tranh chấp trong liên doanh quốc tế => cơ quan nhà nước

Tranh chấp trong công ty mẹ con, trong công ty TNHH => thân hữu

Thương lượng, hòa giải ngoài tòa

Trọng tài

Quan hệ tòa án và trọng tài

Công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài

Các điều kiện để trọng tài hoạt động ở VN

Tòa kinh tế

So sánh tòa kinh tế VN và tòa thương mại ở các nước: nhu cầu hình thành tài phán riêng cho doanh nhân => thương nhân là hội thẩm

Xét xử án kinh tế tại tòa án cấp huyện

Xét xử án kinh tế tại tòa án cấp tỉnh

Các nguyên tắc tố tụng

Bình luận so sánh BLTTDS mới, phát hiện bất cập

Thẩm quyền ban hành án lệ: nghiên cứu tiên phong xây dựng lí lẽ cho việc công bố, tập hợp án lệ ở VN

Hành chính hóa

Thiết chế hành chính tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh

Hình sự hóa

Nguyên nhân, biểu hiện, cách hạn chế hình sự hóa án kinh tế

Vai trò của cảnh sát kinh tế trong giải quyết tranh chấp kinh doanh

1.6. Phá sản

Cấu trúc tòa phá sản

Các thiết chế thực thi luật phá sản (tòa án, quản tài viên, thi hành án)

Nghiên cứu so sánh thẩm quyền thụ lí việc phá sản theo PL VN và nước ngoài

Triết lí

Bảo vệ quyền lợi của chủ nợ trong việc phá sản

Phá sản doanh nghiệp nhà nước: đặc trưng, quy trình đặc biệt, thực tế áp dụng (Dệt Long An, Mía đường)

Phá sản ngân hàng: đặc trưng, quy trình đặc biệt, thực tế áp dụng

Phục hồi

Quyền và nghĩa vụ của chủ nợ và dn mắc nợ trong thủ tục phục hồi

Vai trò của tòa án và quản tài viên trong thủ tục phục hồi

Thanh lí tư pháp

Thủ tục thanh lí tư pháp theo Luật phá sản 2003

1.7. Ngân hàng

– Xử lí nợ xấu trong ngân hàng thương mại quốc doanh

– Cổ phần hóa ngân hàng thương mại quốc doanh (Vietcombank)

– Thôn tính ngân hàng trong nước bởi ngân hàng nước ngoài

1.8. Tài chính

– Thanh toán quốc tế: hàng đổi hàng, L/C

– Bảo đảm vốn vay cho ngân hàng

– Thuê mua tài chính

– Vốn rủi ro (venture capital)

– Thị trường chứng khoán

1.9. Đất đai

– Nhìn nhận Luật đất đai 2003 dưới khía cạnh quyền tài sản tư của người dân

– Hiểu biết về hệ thống trước bạ và các loại sổ “đỏ, hồng, xanh”: Mục đích của trước bạ, tìm hiểu nha điền địa Pháp thuộc, thực tiễn hiện nay

– Thu hồi, giải tỏa mặt bằng: Xung đột lợi ích, tranh chấp, cách giải quyết

– Góp QSD đất làm vốn trong liên doanh quốc tế

– QSD đất trong cổ phần hóa, công ty hóa, tư nhân hóa

– Chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệp: quyền tiệm cận, quyền quyết định, xung đột lợi ích

1.10. Môi trường

– Môi trường là hàng hóa khan hiếm: các biện pháp kinh tế nhằm bảo vệ môi trường sống

– Giải quyết tranh chấp, đền bù thiệt hại do ô nhiễm/suy thoái môi trường

– Xã hội hóa bảo vệ môi trường: rác thải, công viên, rừng

– Bảo vệ đa dạng sinh học, thủy sinh, gien, và các thành tố môi trường khác

1.11. Lao động

Hiệu lực áp dụng thực tế của BLLĐ 2002

Hợp đồng lao động: vì sao trốn kí kết, thực tế hợp đồng vi phạm BLLĐ, hợp đồng vô hiệu, etc.

Vai trò của công đoàn trong đình công, tranh chấp tập thể

Tranh chấp lao động cá nhân

Quan hệ ba bên, quyền tự lập quy của giới chủ, giới thợ

1.12. An sinh xã hội

Xây dựng luật bảo hiểm xã hội: Thực tế, khó khăn, giải pháp

Chế độ bảo hiểm ốm đau

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề

Chế độ hưu trí

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

1.13. Kinh tế công chuyên ngành

Luật hàng không dân dụng: Can thiệp của nhà nước vào thị trường, điều kiện kinh doanh, an toàn, bảo vệ khách hàng etc.

Luật điện lực

Luật dầu khí

Cung cấp nước sạch: sự can thiệp của nhà nước, điều kiện kinh doanh

Luật bưu chính viễn thông

Đấu thầu mua sắm công cộng

Đấu thầu xây dựng cơ sở hạ tầng

Quản lý các dự án ODA: quy trình, cơ quan quản lí, xung đột lợi ích

Ngoài dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Luận Văn Việt, bạn có thể tham khảo dịch vụ  xử lý số liệu spss , viết thuê assignmentviết tiểu luận thuê

2. Gợi ý 102 đề tài luận văn thạc sĩ Luật

50 đề tài luận văn tốt nghiệp tiêu biểu dành cho các bạn ngành Luật

 1. Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa thiên Huế
 2. Chế tài do vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam
 3. Pháp luật về bảo vệ và khai thác giá trị di sản vật thể phục vụ phát triển kinh tế – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. Pháp luật về chữ ký số trong giao dịch thương mại ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 5. Pháp luật về thuế giá trị gia tăng – Thực tiễn áp dụng tại Thừa Thiên Huế
 6. Pháp luật lao động với vấn đề bảo vệ lao động nữ – Thực trạng và một số kiến nghị
 7. Pháp luật về bán đấu giá tài sản – Thực tiễn thực hiện tại Thừa Thiên Huế
 8. Xử lý vi phạm trong hoạt động chống buôn lậu trên thị trường nội địa ở tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. Pháp luật về chống buôn lậu và gian lận thương mại- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 10. Pháp luật Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch qua thực tiễn thi hành tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. Các biện pháp bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam
 12. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền trong hoạt động nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng
 13. Xét xử phúc thẩm các vụ án kinh doanh thương mại theo pháp luật Việt Nam
 14. Khắc phục sự khác biệt về những khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ theo Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Quốc tế
 15. Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng – Thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 16. Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
 17. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại theo Pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp – Thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình
 18. Pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
 19. Thực trạng pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế ở Việt Nam và những giải pháp hoàn thiện
 20. Pháp luật về cho thuê đất – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 21. Hoàn thiện khung pháp lý của Việt Nam về hàng rào phi thuế quan bảo hộ hoạt động sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu Hiệp định TPP
 22. Pháp luật về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa Nhập khẩu –Thực tiễn áp dụng tại thành phố Đà Nẵng
 23. Pháp luật về sáp nhập tổ chức tín dụng ở Việt Nam.
 24. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng
 25. Thực thi các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ qua biên giới – Thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
 26. Thực hiện pháp luật về ưu đãi Thuế đối với hàng hóa là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Thực tiễn tại Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Quảng Trị
 27. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng kinh doanh Bảo hiểm theo Pháp luật Việt Nam
 28. Xây dựng cơ chế thực thi Luật Doanh nghiệp 2014
 29. Pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 30. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản
 31. Khắc phục những bất cập của Pháp luật Việt Nam về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ
 32. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp
 33. Bảo hộ tên thương mại theo pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 34. Pháp luật bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 35. Pháp luật về doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam
 36. Pháp luật về bảo vệ môi trường biển qua thực tiễn thi hành tại Thừa Thiên Huế
 37. Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp – Thực tiễn áp dụng tại Tỉnh Quảng Bình
 38. Pháp luật về kiểm soát hành vi gian lận thương mại trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa – Thực tiễn tại tỉnh An Giang
 39. Chế độ pháp lý về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng – Thực tiễn áp dụng tại Tỉnh Quảng trị
 40. Pháp luật về xử lý hành vi buôn lậu và gian lận thương mại – Thực trạng và giải pháp
 41. Pháp luật về thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế xã hội – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa thiên Huế
 42. Giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước theo Luật Thương Mại 2005
 43. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường theo pháp luật Việt Nam
 44. Pháp luật về quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 45. Pháp luật về cho thuê nhà ở thương mại
 46. Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa giả mạo theo pháp luật Việt Nam
 47. Bảo vệ cổ đông trong công ty cổ phần theo Pháp luật Việt Nam
 48. Pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường
 49. Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan
 50. Thực tiễn thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và một số kiến nghị

Download 102 đề tài luận văn thạc sĩ Luật tiêu biểu Miễn phí

Download 102 đề tài luận văn thạc sĩ Luật tiêu biểu Miễn phí

Danh mục 51 đề tài luận văn thạc sĩ luật tham khảo

 1. Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân qua thực tiễn thi hành trên địa bàn huyện Thủy Nguyên- TP Hải Phòng
 2. Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án qua thực tiễn tại địa bàn huyện Thủy Nguyên- thành phố Hải Phòng
 3. Quy chế pháp lý về khu công nghiệp qua thực tiễn tại Thành phố Hải Phòng
 4. Trách nhiệm của thương nhân trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo pháp luật của Việt Nam hiện nay
 5. Pháp luật về chống buôn lậu và gian lận thương mại- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 6. Pháp luật về tài chính đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2013
 7. Pháp luật về giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013
 8. Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động ở thành phố Hải Phòng- Thực trạng và giải pháp
 9. Pháp luật về lao động chưa thành niên – Thực trạng và một số kiến nghị
 10. Bồi thường thiệt hại theo Bộ luật lao động 2012 – Thực trạng và một số kiến nghị
 11. Pháp luật về chữ ký số trong giao dịch thương mại ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 12. Góp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam
 13. Xác định biên độ phá giá thông qua phương pháp quy về không trong khuôn khổ WTO
 14. Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn ở huyện Đoan Hùng – tỉnh Phú Thọ
 15. Hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất bảo đảm phù hợp với Hiến pháp 2013 từ thực tiễn của huyện Thanh Trì- Thành phố Hà Nội
 16. Pháp luật lao động với vấn đề bảo vệ lao động nữ – Thực trạng và một số kiến nghị
 17. Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam
 18. Những vấn đề pháp lý trong hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp Việt Nam
 19. Tự do thỏa thuận trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam
 20. Giải pháp khắc phục những rào cản về sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam khi tham gia Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
 21. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 22. Pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý trong nghề Luật sư và thực tiễn áp dụng tại công ty Luật TNHH Hà Nội VDT
 23. Pháp luật về bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 24. Tội tổ chức đánh bạc, gá bạc trong BLHS Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 25. Cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài qua thực tiễn thành phố Hà Nội
 26. Tăng cường năng lực thanh tra việc thực hiện pháp luật của sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn TP Hà Nội về nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
 27. Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện
 28. Pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 29. Pháp luật về môi giới thương mại
 30. Pháp luật về môi giới bất động sản – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 31. Pháp luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 32. Hợp đồng quảng cáo theo pháp luật Việt Nam
 33. Nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
 34. Pháp luật xử lý hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng – Thực tiễn tại tỉnh Quãng Ngãi
 35. Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam
 36. Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay
 37. Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp – Thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 38. Hoàn thiện pháp luật về cán bộ chính quyền cấp cơ sở theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay
 39. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam
 40. Pháp luật về quản lý tài chính đối với hợp tác xã nông nghiệp – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên  Huế
 41. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam – Thực tiễn tại tỉnh Bình Dương
 42. Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
 43. Pháp luật về thu hồi đất, phục vụ phát triển khu kinh tế – Từ thực tiễn một số khu công nghiệp, khu kinh tế ở miền Trung
 44. Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hóa xuất khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ
 45. Hòa giải các vụ án kinh doanh, thương mại trong giai đoạn xét xử sơ thẩm
 46. Pháp luật về khu kinh tế – Từ thực tiễn tại khu vực miền Trung
 47. Pháp luật về hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 48. Các điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam
 49. Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ internet và thông tin di động tại Việt Nam
 50. Áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng ở Việt Nam
 51. Kiểm soát hành vi của doanh nghiệp lạm dụng vị trí độc quyền theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay

30 đề tài luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế đạt bằng Giỏi

 1. Quy chế pháp lý của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
 2. An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ trong pháp luật lao động Việt Nam
 3. Khía cạnh pháp lý của vấn đề hạn chế thương mại trong thương mại quốc tế
 4. Áp dụng pháp luật bảo hiểm tự nguyện theo Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 5. Áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong dự án đầu tư trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng
 6. Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
 7. Bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
 8. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
 9. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài ở Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 10. Những bất cập của Luật cạnh tranh năm 2004 và giải pháp hoàn thiện
 11. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh thông qua thực tiễn hoạt động quản lý thị trường tạiB
 12. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại
 13. Nhãn hiệu và vấn đề bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại
 14. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 15. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam nhằm thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu
 16. Hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả giám sát trong hoạt động ngân sách nhà nước ở Việt Nam
 17. Chỉ dẫn địa lý và vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại
 18. Thực tiễn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng tại ngân hàng B
 19. Pháp luật về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng”
 20. Thực trạng thi hành Luật An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn Thành phố C
 21. Hoàn thiện pháp luật về về vốn của công ty cổ phần liên quan đến bảo vệ quyền lợi của cổ đông
 22. Mối quan hệ giữa tòa án và trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo pháp luật Việt nam hiện nay
 23. Tên thương mại và vấn đề bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại
 24. Hoàn thiện pháp luật về quản lý và đầu tư nguồn tài chính từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 25. Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo quy định của Luật trọng tài thương mại 2010
 26. Áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam và một số kiến nghị
 27. Xác lập, duy trì, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng- Thực trạng và giải pháp
 28. Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công chức trong hoạt động quản lý kinh doanh
 29. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng Tòa án – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 30. Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân qua thực tiễn thi hành trên địa bàn huyện C

Tham khảo: Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ Luật – Luật kinh tế để tham khảo

3. Mẫu lời mở đầu luận văn thạc sĩ luật kinh tế

Đề tài: Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam

3.1. Tính cấp thiết của đề tài

Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước (NSNN), là công cụ quan trọng để phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân và là vấn đề đại cục của mỗi Quốc gia, đặc biệt trong tiến trình hội nhập quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện cải cách thuế bước hai. Điểm nổi bật của cuộc cải cách này là thay thế Luật Thuế Doanh thu bằng Luật thuế giá trị gia tăng 1997 được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Việt Nam bắt đầu thi hành một luật thuế mới, đó là thuế giá trị gia tăng (GTGT). Sau hơn mười năm thực hiện đến nay, Luật Thuế GTGT đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước, đã khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước, thu hút hoạt động đầu tư nước ngoài, mở rộng và phát triển xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và ngày càng tăng cho ngân sách nhà nước…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã gặp những vướng mắc khó khăn. Trong những năm gần đây, hiện tượng gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT của các doanh nghiệp để bòn rút tiền ngân sách Nhà nước đã trở thành một vấn nạn của toàn xã hội.

Trước thực tế này, tôi đã chọn đề tài “Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam”, không có tham vọng sẽ giải quyết toàn bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng mà chỉ dừng lại ở việc hiểu rõ bản chất của các quy định pháp luật hiện hành về khấu trừ và hoàn thuế GTGT ở Việt Nam, thực trạng các quy định pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT và qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm khắc phục được phần nào của thực trạng nêu trên.

3.2. Tình hình nghiên cứu 

Khấu trừ và hoàn thuế là vấn đề muôn thuở của Luật Thuế GTGT, mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu khai thác vấn đề này, tuy nhiên đây là vấn đề khá rộng và phức tạp dưới nhiều góc độ khác nhau. Đi sâu vào khai thác thực tiễn áp dụng pháp luật để tìm ra những tồn tại hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục cho vấn đề “Pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT” là vấn đề rất quan trọng trong việc hoàn thiện pháp luật về thuế GTGT ở Việt Nam. Luận văn “Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam” sẽ là một trong những đề tài tiếp tục việc nghiên cứu những vấn đề pháp luật về thuế GTGT ở Việt Nam.

3.3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

Thông qua việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn: “Pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại Việt Nam” nhằm hai mục đích:

Thứ nhất: Nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận về thuế GTGT nói chung, pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam.

Thứ hai: Về mặt thực tiễn, nhằm đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại Việt Nam hiện nay. Qua đó đưa ra một số đánh giá và kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam.

Xuất phát từ hai mục đích cơ bản nêu trên, Luận văn có những nhiệm vụ cơ bản sau:

– Làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất của Thuế GTGT khấu trừ, hoàn thuế GTGT và các quy định pháp luật về thuế GTGT, khấu trừ, hoàn thuế GTGT ở Việt Nam;

– Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về khấu trừ và hoàn Thuế GTGT ở Việt Nam hiện nay;

– Từ những nghiên cứu và thực trạng pháp luật về khấu trừ và hoàn Thuế GTGT ở Việt Nam rút ra những nhận xét, đánh giá những mặt tồn tại để có những kiến nghị góp phần khắc phục và hoàn thiện hơn nữa pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT ở Việt Nam.

3.4. Phạm vi nghiên cứu đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu những quy định pháp luật liên quan đến khấu trừ và hoàn thuế GTGT, thực tiễn áp dụng pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại Việt Nam hiện nay.

Qua đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

3.5. Những đóng góp của đề tài

Đề tài là công trình khoa học có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ các vấn đề lý luận về khấu trừ, hoàn thuế GTGT và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật hiện hành về khấu trừ, hoàn thuế GTGT ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra một số kiến nghị hoàn  thiện pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam, đặc biệt nhằm khắc phục những tồn tại trong quy định hiện hành về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam hiện nay.

3.6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu có tính chất bao trùm được quán triệt để thực hiện trong luận văn là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lê nin, kết hợp với các phương pháp so sánh. Theo đó vấn đề điều chỉnh pháp luật phải được đặt trong bối cảnh lịch sử, cụ thể của quá trình hình thành và phát triển cơ chế thị trường ở nước ta trên cơ sở vận dụng các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chính sách khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, tổng kết thực tiễn để làm rõ cơ sở lý luận về khấu trừ, hoàn thuế GTGT ở Việt Nam.

3.7. Kết cấu luận văn

Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, kết cấu của luận văn được trình bày theo 2 phần như sau:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về thuế GTGT và các quy định của pháp luật về khấu trừ, hoàn thuế GTGT ở Việt Nam.

Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT ở Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện.

Nguồn:luanvanviet.com