Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học: 13 Bài Mẫu & 100 Đề Tài

5/5 - (1 bình chọn)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ là một phần quan trọng trong việc hoàn thiện luận văn. Dưới đây, Luận Văn Việt cung cấp 13 mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học và 100 đề tài để giúp bạn viết tóm tắt một cách hiệu quả. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với cách viết tóm tắt và cung cấp ý tưởng cho luận văn thạc sĩ của bạn.

Tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học

Luận văn thạc sĩ Luật học thường được phân thành nhiều chuyên ngành cụ thể dựa trên các chủ đề và lĩnh vực cụ thể trong lĩnh vực Luật học. Dưới đây là một số nhóm ngành chính về luận văn thạc sĩ Luật học:

Luật dân sự và Luật hôn nhân gia đình:

 • Phân tích quyền thừa kế và di sản.
 • Quản lý quyền con cái và quyền hôn nhân.

Luật hình sự và Tội phạm:

 • Nghiên cứu về hệ thống tố tụng hình sự.
 • Điều tra về quản lý tội phạm và hình phạt.

Luật kinh doanh và Thương mại:

 • Phân tích quản lý thương mại toàn cầu và hiệp định thương mại tự do.
 • Nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp và quản lý rủi ro.

Luật Môi trường và Bảo vệ môi trường:

 • Nghiên cứu về quản lý tài nguyên tự nhiên và biến đổi khí hậu.
 • Phân tích tác động của luật pháp môi trường đối với ngành công nghiệp.

Luật Quốc tế và Quan hệ quốc tế:

 • Tìm hiểu về quản lý thương mại quốc tế và hiệp định đa phương.
 • Nghiên cứu về quyền con người và an ninh quốc tế.

Luật về Quyền con người và Quyền tương đối:

 • Phân tích quyền tôn giáo và quyền tôn trọng đa dạng tôn giáo.
 • Nghiên cứu về quyền của người LGBT và người dân tộc thiểu số.

Luật Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin:

 • Điều tra về quản lý dữ liệu và quyền riêng tư trong thời đại số hóa.
 • Phân tích tác động của luật pháp mạng và an ninh mạng.

Luật y tế và Sức khỏe:

 • Tìm hiểu về quản lý dược phẩm và quyền sức khỏe.
 • Nghiên cứu về quyền của người bệnh và quản lý cơ sở y tế.

Luật Công cộng và Quản lý chính trị:

 • Nghiên cứu về cơ cấu chính phủ và phân chia quyền lực.
 • Phân tích tác động của luật pháp về quản lý dự án công trình và xây dựng.

Luật Mới và Đổi mới pháp luật:

 • Nghiên cứu về quản lý biến đổi xã hội và cải cách pháp luật.
 • Điều tra về quyền công dân và cải cách hệ thống tư pháp.

Mỗi ngành chính này có những chủ đề cụ thể và khía cạnh độc đáo mà bạn có thể nghiên cứu trong luận văn thạc sĩ của mình. Cùng tìm hiểu các bài tóm tắt luận văn thạc sĩ sau đây:

Mục lục Ẩn

1. Bài mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học bảo đảm quyền của trẻ em thông qua hoạt động xét xử

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Bảo đảm quyền của trẻ em thông qua hoạt động xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”

Mục tiêu luận văn: Nghiên cứu về việc bảo vệ quyền của trẻ em trong quá trình xét xử tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu cho thấy có những hạn chế, bất cập trong việc này, như thiếu hiểu biết về quyền của trẻ em và thiếu tài liệu cần thiết. Đề xuất đào tạo, cung cấp tài liệu và nguồn lực, cũng như tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền trẻ em trong quá trình xét xử.

2. Bài mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học Địa vị pháp lý của công chức thuế tại Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Địa vị pháp lý của công chức thuế tại Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính”

Mục tiêu luận văn: Tập trung vào việc hệ thống hóa lý luận liên quan đến địa vị pháp lý của các công chức trong ngành thuế, đặc biệt tại Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính. Tác giả đã thực hiện một cuộc đánh giá tổng quan về tình hình pháp lý hiện tại của các công chức thuế và đã đề xuất một số giải pháp để cải thiện hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ của họ trong tương lai.

3. Bài mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học Địa vị pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán độc lập theo pháp luật Việt Nam

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Địa vị pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán độc lập theo pháp luật Việt Nam”

Mục tiêu luận văn: Xem xét cơ sở lý luận của pháp luật về kiểm toán độc lập và doanh nghiệp kiểm toán độc lập (DNKT độc lập). Kiểm tra thực trạng thực hiện pháp luật và phát hiện ra những khó khăn. Đề xuất giải pháp để cải thiện pháp luật liên quan và tăng hiệu quả của DNKT độc lập trong kinh tế Việt Nam.

4. Bài mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học giải quyết tranh chấp đất đai của uỷ ban nhân dân Quận

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Giải quyết tranh chấp đất đai của uỷ ban nhân dân Quận – trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội”

Mục tiêu luận văn: Nghiên cứu và phân tích cách giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND Quận Hai Bà Trưng. Đề xuất giải pháp để cải thiện hiệu quả trong giải quyết tranh chấp này, góp phần vào quản lý Nhà nước tốt hơn, tăng cường an ninh, trật tự, và phát triển kinh tế bền vững tại khu vực.

5. Bài mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học về bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”

Mục tiêu luận văn: Luận văn nghiên cứu tình hình hiện tại của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến việc bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền SHTT.

6. Bài mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học về chống trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Pháp luật về chống trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam”

Mục tiêu luận văn: Nghiên cứu về pháp luật liên quan đến chống thất thoát lợi nhuận trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và dựa vào kết quả nghiên cứu để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả áp dụng pháp luật chống thất thoát lợi nhuận trong ngành BHNT tại Việt Nam hiện tại.

7. Bài mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Pháp luật về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam”

Mục tiêu của luận văn: Đề xuất giải pháp để cải thiện và tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật liên quan đến công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Các bạn đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành luận văn thạc sĩ do nhiều lý do, như thiếu thời gian, tài liệu tham khảo hạn chế, hoặc không tự tin trong việc viết luận văn? Đừng lo lắng, dịch vụ viết luận văn thuê tại Luận Văn Việt sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Chúng tôi cam kết viết luận văn thạc sĩ cho bạn với chất lượng cao nhất, đảm bảo bạn đạt được kết quả xuất sắc. Hãy tham khảo ngay để nhận sự hỗ trợ tận tâm và chuyên nghiệp!

8. Bài tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Pháp luật về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong dự án bất động sản”

Mục tiêu luận văn: Đề xuất giải pháp cải thiện pháp luật về kinh doanh bất động sản và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

9. Bài tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học về giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ, qua thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân Tỉnh Quảng Trị”

Mục tiêu của nghiên cứu: Đề xuất giải pháp cải thiện pháp luật và tăng hiệu quả thực hiện pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ. Mục đích này nhằm đáp ứng sự phát triển của thị trường bảo hiểm và cải cách tư pháp.

Xem thêm các nội dung khác liên quan: 40 đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế đạt điểm cao nhất

10. Bài mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học về hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án”

Nhiệm vụ của nghiên cứu: Đề xuất các định hướng nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật về hòa giải các tranh chấp kinh doanh thương mại theo Luật Hòa giải và đối thoại tại Tòa án.

11. Bài mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học về hợp đồng ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa thực tiễn

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Pháp luật về hợp đồng ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

Nhiệm vụ của nghiên cứu: Dựa trên việc làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam hiện nay.

12. Bài mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học về trao quyền sử dụng đất cho các chủ thể kinh doanh bất động sản

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Pháp luật về trao quyền sử dụng đất cho các chủ thể kinh doanh bất động sản ở Việt Nam”

Nhiệm vụ của nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật về việc trao quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

13. Bài mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học về xử lý tài sản đảm bảo

Tên đề tài: “Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học Pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo, qua thực tiễn tại ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

Nhiệm vụ của nghiên cứu: Xem xét thực trạng của quy định pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm và đánh giá các thuận lợi, khó khăn, và vướng mắc trong hoạt động xử lý tài sản bảo đảm của các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu này nhằm đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện quy định pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm và nâng cao hiệu quả trong việc xử lý tài sản bảo đảm tại các ngân hàng thương mại.

Xem thêm các mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật trong bài viết: Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ Luật – Luật kinh tế mới nhất

16. 125 đề tài tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học gần đây

Đề tài tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học

Dưới đây là 100 đề tài tóm tắt luận văn thạc sĩ về lĩnh vực Luật học mà bạn có thể tham khảo:

 1. Hiệu quả của quy tắc phân chia quyền lực trong hệ thống chính trị.
 2. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với pháp luật môi trường.
 3. Quản lý sự đa dạng văn hóa trong luật pháp.
 4. Hệ thống luật về nguồn nước và bảo vệ môi trường.
 5. Sự phát triển của luật di trú và người tị nạn trong thế kỷ 21.
 6. Tác động của công nghệ thông tin và bảo vệ quyền riêng tư.
 7. Vấn đề quyền con người trong luật pháp quốc tế.
 8. Luật về cấu trúc và hoạt động của tập đoàn đa quốc gia.
 9. Quản lý rủi ro và luật pháp về bảo hiểm.
 10. Sự tương tác giữa Luật và Kinh tế trong việc kiểm soát thị trường.
 11. Hệ thống luật về sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền tác giả.
 12. Tác động của biến đổi xã hội đối với luật pháp hôn nhân và gia đình.
 13. Quản lý hệ thống tư pháp trong môi trường phức tạp.
 14. Sự phát triển của luật pháp về thương mại điện tử.
 15. Đối diện với tội phạm mạng và luật pháp quản lý Internet.
 16. Luật về quyền công dân và biên giới.
 17. Sự phát triển của luật pháp về sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp giải trí.
 18. Quản lý dữ liệu và quyền cá nhân trong thời đại số hóa.
 19. Tác động của luật pháp biển đổi khí hậu đối với ngành năng lượng.
 20. Luật pháp và quản lý về quyền người tàn tật.
 21. Vai trò của tòa án trong bảo vệ quyền con người.
 22. Sự phát triển của luật pháp về an ninh quốc gia.
 23. Quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
 24. Phân tích hiệu quả của luật pháp về biển và quyền biển.
 25. Phân tích vai trò của Tòa án Trọng tài quốc tế trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.
 26. Quản lý và luật pháp về tình dục và quyền của người LGBT.
 27. Sự phát triển của luật pháp về quản lý dự án và xây dựng.
 28. Hiệu quả của luật pháp về bản quyền và sáng chế trong khuyến khích đổi mới.
 29. Sự phát triển của luật pháp về thương mại và đầu tư quốc tế.
 30. Quản lý và luật pháp về quyền của người tình dục thứ ba.
 31. Luật pháp và quản lý về nợ công và tài chính công.
 32. Phân tích tác động của luật pháp về lao động và nhân quyền trong ngành công nghiệp toàn cầu.
 33. Sự phát triển của luật pháp về thương mại và quan hệ quốc tế.
 34. Hiệu quả của luật pháp về quản lý môi trường và phát triển bền vững.
 35. Quản lý và luật pháp về quyền thừa kế và di sản.
 36. Sự phát triển của luật pháp về vận tải và giao thông.
 37. Phân tích tác động của luật pháp về năng lượng tái tạo và xanh.
 38. Luật pháp và quản lý về quyền tôn giáo và tôn trọng đa dạng tôn giáo.
 39. Sự phát triển của luật pháp về tài chính và ngân hàng.
 40. Quản lý và luật pháp về quyền thúc đẩy và bảo vệ người tiêu dùng.
 41. Hiệu quả của luật pháp về quản lý rừng và tài nguyên tự nhiên.
 42. Sự phát triển của luật pháp về quyền và bảo vệ người khuyết tật.
 43. Phân tích tác động của luật pháp về dược phẩm và quyền sức khỏe.
 44. Luật pháp và quản lý về quyền tác giả và sở hữu tác phẩm nghệ thuật.
 45. Sự phát triển của luật pháp về thương mại quốc tế và thỏa thuận thương mại tự do.
 46. Quản lý và luật pháp về quyền của người cao tuổi và người già.
 47. Hiệu quả của luật pháp về quản lý dự án cơ sở hạ tầng.
 48. Sự phát triển của luật pháp về thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến.
 49. Phân tích tác động của luật pháp về quản lý dầu khí và nguồn năng lượng hóa thạch.
 50. Luật pháp và quản lý về quyền thụ động và y tế tâm thần.
 51. Sự phát triển của luật pháp về quản lý khủng bố và an ninh quốc gia.
 52. Quản lý và luật pháp về quyền của người dân tộc thiểu số và dân tộc ít người.
 53. Hiệu quả của luật pháp về quản lý sân bay và an toàn hàng không.
 54. Sự phát triển của luật pháp về công bằng và quyền công dân.
 55. Phân tích tác động của luật pháp về quản lý biển và quyền ngư dân.
 56. Luật pháp và quản lý về quyền và bảo vệ người tiêu dùng.
 57. Sự phát triển của luật pháp về thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng.
 58. Quản lý và luật pháp về quyền của người tìm kiếm bảo ổn và người tị nạn.
 59. Hiệu quả của luật pháp về quản lý sự kiện thể thao và giải trí.
 60. Sự phát triển của luật pháp về chính trị và quyền biểu quyết.
 61. Phân tích tác động của luật pháp về quản lý nước và tài nguyên nước.
 62. Luật pháp và quản lý về quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em.
 63. Sự phát triển của luật pháp về an ninh mạng và quản lý dữ liệu.
 64. Quản lý và luật pháp về quyền của người khuyết tật và điều kiện sống hợp lý.
 65. Hiệu quả của luật pháp về quản lý chất thải và bảo vệ môi trường.
 66. Sự phát triển của luật pháp về thương mại và quan hệ quốc tế.
 67. Phân tích tác động của luật pháp về quản lý nhiễm khuẩn và sức khỏe cộng đồng.
 68. Luật pháp và quản lý về quyền của người tiêu dùng trong lĩnh vực thực phẩm và thuốc men.
 69. Sự phát triển của luật pháp về thương mại toàn cầu và các hiệp định thương mại tự do.
 70. Quản lý và luật pháp về quyền của người đàn ông và phụ nữ.
 71. Hiệu quả của luật pháp về quản lý đô thị và phát triển kinh tế đô thị.
 72. Sự phát triển của luật pháp về công bằng và quyền con người.
 73. Phân tích tác động của luật pháp về quản lý biển và bảo vệ môi trường biển.
 74. Luật pháp và quản lý về quyền của người tương lai và thế hệ sau.
 75. Sự phát triển của luật pháp về quản lý khí hậu và biến đổi khí hậu.
 76. Quản lý và luật pháp về quyền của người dân tộc thiểu số và dân tộc địa phương trong phát triển bền vững.
 77. Hiệu quả của luật pháp về quản lý thực phẩm và an toàn thực phẩm.
 78. Sự phát triển của luật pháp về thương mại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính.
 79. Phân tích tác động của luật pháp về quản lý rừng và bảo vệ môi trường.
 80. Luật pháp và quản lý về quyền tôn giáo và tôn trọng đa dạng tôn giáo.
 81. Sự phát triển của luật pháp về quản lý sân bay và hàng không dân dụng.
 82. Quản lý và luật pháp về quyền của người cao tuổi và người già.
 83. Hiệu quả của luật pháp về quản lý công nghiệp thể thao và giải trí.
 84. Sự phát triển của luật pháp về tài chính và ngân hàng quốc tế.
 85. Phân tích tác động của luật pháp về quản lý dự án cơ sở hạ tầng.
 86. Luật pháp và quản lý về quyền của người tình dục thứ ba.
 87. Sự phát triển của luật pháp về quản lý biển và quyền biển.
 88. Quản lý và luật pháp về quyền của người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử.
 89. Hiệu quả của luật pháp về quản lý dự án và xây dựng công trình.
 90. Sự phát triển của luật pháp về quản lý biến đổi khí hậu và tác động môi trường.
 91. Phân tích tác động của luật pháp về quản lý dầu khí và nguồn năng lượng hóa thạch.
 92. Luật pháp và quản lý về quyền của người tìm kiếm bảo ổn và người tị nạn.
 93. Sự phát triển của luật pháp về quản lý sự kiện thể thao và giải trí.
 94. Quản lý và luật pháp về quyền thúc đẩy và bảo vệ người tiêu dùng.
 95. Hiệu quả của luật pháp về quản lý nước và tài nguyên nước.
 96. Sự phát triển của luật pháp về quản lý tài chính công và nợ công.
 97. Phân tích tác động của luật pháp về quyền của người LGBT và đám đông.
 98. Luật pháp và quản lý về quyền và bảo vệ người khuyết tật.
 99. Sự phát triển của luật pháp về công bằng và quyền công dân trong xã hội đa văn hóa.
 100. Phân tích tác động của luật pháp môi trường đối với phát triển bền vững trong ngành năng lượng

Như vậy, Luận Văn Việt đã chia sẻ với bạn 13 mẫu tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học và hơn 100 đề tài tiêu biểu trong thời gian gần đây. Mục tiêu chính là giúp bạn tham khảo các bài tóm tắt đa dạng, cung cấp ý tưởng hữu ích để viết tóm tắt luận văn một cách hiệu quả. Chúc bạn thành công trong quá trình hoàn thiện luận văn của mình.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan