100 Đề Tài Kèm 5 Bài Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Nhà Nước – MIỄN PHÍ

4.5/5 - (2 bình chọn)

Tiểu luận pháp luật đại cương về Nhà nước là một trong những học phần không thể thiếu đối với sinh viên học đại học, cao đẳng. Tuy nhiên rất nhiều sinh viên còn gặp khó khăn trong việc chọn đề tài phù hợp với mình. 100+ đề tài kèm 5 bài mẫu tiểu luận pháp luật đại cương về Nhà nước dưới đây sẽ là những gợi ý hữu ích mà bạn không nên bỏ qua khi làm bài tiểu luận.

1. Tiểu luận pháp luật đại cương về văn bản quy phạm pháp luật

Tên đề tài: Các cơ quan nhà nước ở Trung Ương và thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan đó

Nội dung các chương:

 • Chương 1: Những khái niệm cơ bản về nhà nước xã hội chủ nghĩa và hệ thống các cơ quan nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Chương 2: Khái niệm, đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành của các cơ quan nhà nước

2. Tiểu luận pháp luật đại cương về nhà nước

Tên đề tài: Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Nội dung các chương: 

 • Chương 1: Tìm hiểu chung về hệ thống cơ quan quản lý nhà nước
 • Chương 2: Đặc điểm, nhiệm vụ, chức năng của từng cơ quan quản lý nhà nước
 • Chương 3: Những hạn chế và kiến nghị liên quan đến việc ban hành các văn bản pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước.

mẫu Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Nhà NướC

 

3. Tiểu luận pháp luật đại cương bộ máy nhà nước

Tên đề tài: Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung các chương: 

 • Chương 1: Tìm hiểu chung về hệ thống cơ quan quản lý nhà nước
 • Chương 2: Đặc điểm, nhiệm vụ, chức năng của từng cơ quan quản lý nhà nước
 • Chương 3: Những hạn chế và kiến nghị liên quan đến việc ban hành các văn bản pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước.

mẫu Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Nhà NướC

4. Tiểu luận pháp luật đại cương về nhà nước pháp quyền

Tên đề tài: Nhà nước pháp quyền

Nội dung các chương:

 • Phần 1: Lý luận

Định nghĩa Pháp quyền, Pháp trị – Phân biệt Pháp quyền và Pháp trị

Đặc điểm của nhà nước pháp quyền

Các yếu tố để đánh giá một Nhà nước Pháp quyền

Các thể hiện của Pháp quyền

Chức năng của Pháp quyền

 • Phần 2: Liên hệ thực tế

Các quốc gia có thể chế pháp quyền đặc biệt trên thế giới

Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

mẫu Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Nhà NướC

5. Tiểu luận pháp luật đại cương bộ máy nhà nước theo hiến pháp 1992

Tên đề tài: Vị trí, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1992

Nội dung các chương:

 • Chương 1: Khái quát chung về các cơ quan trong bộ máy nhà nước
 • Chương 2: Vị trí, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong bộ máy nhà nước

mẫu Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Nhà NướC

Trong lần đầu hoàn thành một bài tiểu luận, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Để giải quyết đơn giản nhất, bạn nên nhờ đến sự giúp đỡ của những chuyên gia. Nổi bật lên là dịch vụ viết tiểu luận của Luận Văn Việt với kinh nghiệm 18 năm, cùng 500 CTV chuyên viên trong và ngoài nước.

6. Top 100 đề tài tiểu luận pháp luật đại cương về nhà nước – MIỄN PHÍ

Đề tài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật tại Việt Nam
Đề tài 2: Trình bày và so sánh các kiểu pháp luật trong lịch sử
Đề tài 3: Quan hệ giữa điều ước quốc tế và luật quốc gia
Đề tài 4: Nội dung cơ bản và bình luận pháp luật Việt Nam về điều ước quốc tế
Đề tài 5: Phân tích mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Việt Nam
Đề tài 6: Hiệp ước về giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia và pháp nhân thuộc quốc gia khác
Đề tài 7: Chế giám sát thực hiện quyền con người dựa trên hiến chương theo pháp luật Việt Nam
Đề tài 8: Tăng cường thực hiện pháp luật về giáo dục trong các trường đại học tại Việt Nam
Đề tài 9: Các cơ quan nhà nước ở trung ương và thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan đó
Đề tài 10: Nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam về điều ước quốc tế

Top 20 đề tài tiểu luận pháp luật đại cương về nhà nước - MIỄN PHÍ
Top 20 đề tài tiểu luận pháp luật đại cương về nhà nước – MIỄN PHÍ

Đề tài 11: Trình bày các kiểu pháp luật trong lịch sử
Đề tài 12: Thời cơ và thách thức vị thế của Việt Nam trong ASEAN
Đề tài 13: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
Đề tài 14: Hiệp ước về giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia và pháp nhân thuộc quốc gia khác
Đề tài 15: Hoạt động chất vấn của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh XX
Đề tài 16: Nghiên cứu về hình thức chính thể quân chủ đại nghị trên thế giới
Đề tài 17: Nhà nước pháp quyền và nhân dân
Đề tài 18: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Đề tài 19: Quan hệ giữa điều ước quốc tế và luật quốc gia.
Đề tài 20: Liên Hợp Quốc và các khía cạnh pháp lý
Đề tài 21: Vai trò của pháp luật và hệ thống tư pháp trong quản lý nhà nước.
Đề tài 22: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý môi trường trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 23: Sự phân cấp và quản lý hành chính địa phương trong nhà nước.
Đề tài 24: Quan hệ giữa các nguồn lực và pháp luật trong quản lý kinh tế nhà nước.
Đề tài 25: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hoá, giáo dục trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 26: Sự phân cấp và quản lý hành chính tại các cấp quản lý khác nhau trong nhà nước.
Đề tài 27: Quan hệ giữa quốc tế và chính trị nội bộ của một quốc gia.
Đề tài 28: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý công nghệ và thông tin trong nhà nước.
Đề tài 29: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước tư bản.
Đề tài 30: Quan hệ giữa chính phủ và các cơ quan phi chính phủ trong quản lý nhà nước.
Đề tài 31: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý thể thao và văn hóa thể dục trong nhà nước.
Đề tài 32: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Đề tài 33: Quan hệ giữa chính phủ và các tổ chức tôn giáo trong quản lý nhà nước.
Đề tài 34: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý lao động và xã hội trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 35: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng văn hóa.
Đề tài 36: Quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận.
Đề tài 37: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý giao thông và vận tải trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 38: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng dân tộc.
Đề tài 39: Quan hệ giữa cơ quan tư pháp và cơ quan hành pháp trong quản lý nhà nước.
Đề tài 40: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 41: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng tôn giáo.
Đề tài 42: Quan hệ giữa cơ quan quản lý tài chính và các tổ chức tài chính quốc tế.
Đề tài 43: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý công nghệ thông tin và viễn thông trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 44: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng vùng miền.
Đề tài 45: Quan hệ giữa cơ quan quản lý nhân lực và các tổ chức đào tạo nhân lực.
Đề tài 46: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên và năng lượng trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 47: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng kinh tế.
Đề tài 48: Quan hệ giữa cơ quan quản lý thể thao và giải trí và các tổ chức thể thao.
Đề tài 49: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 50: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng mô hình phát triển.
Đề tài 51: Quan hệ giữa cơ quan quản lý nguồn cung ứng và cơ quan quản lý thị trường trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 52: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và y tế trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 53: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng hệ thống tài chính.
Đề tài 54: Quan hệ giữa cơ quan quản lý nguồn nước và cơ quan quản lý môi trường trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 55: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý xây dựng và quy hoạch trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 56: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực.
Đề tài 57: Quan hệ giữa cơ quan quản lý văn hóa và thể thao và các tổ chức văn hóa và thể thao.
Đề tài 58: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý luật pháp và hệ thống tư pháp trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 59: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực kinh doanh.
Đề tài 60: Quan hệ giữa cơ quan quản lý thương mại và cơ quan quản lý xuất nhập khẩu trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 61: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý bất động sản và xây dựng trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 62: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực giáo dục.
Đề tài 63: Quan hệ giữa cơ quan quản lý tài nguyên nước và cơ quan quản lý môi trường thủy văn trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 64: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý bảo vệ người tiêu dùng trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 65: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực y tế.
Đề tài 66: Quan hệ giữa cơ quan quản lý thuế và cơ quan quản lý tài chính trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 67: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý luật bản quyền và văn bản hợp đồng trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 68: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực công nghệ thông tin.
Đề tài 69: Quan hệ giữa cơ quan quản lý an toàn lao động và cơ quan quản lý y tế trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 70: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 71: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực thể thao.
Đề tài 72: Quan hệ giữa cơ quan quản lý luật sở hữu trí tuệ và cơ quan quản lý văn hóa trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 73: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý an ninh mạng và thông tin trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 74: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực văn hoá.
Đề tài 75: Quan hệ giữa cơ quan quản lý tài chính và cơ quan quản lý kế toán trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 76: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý bảo vệ người tiêu dùng và công khai thông tin trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 77: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực công nghệ.
Đề tài 78: Quan hệ giữa cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý y tế trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 79: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý quan hệ lao động và công đoàn trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 80: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực kỹ thuật.
Đề tài 81: Quan hệ giữa cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên và cơ quan quản lý môi trường thủy văn trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 82: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý vận tải và giao thông trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 83: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực kinh tế.
Đề tài 84: Quan hệ giữa cơ quan quản lý tài chính và cơ quan quản lý ngân sách trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 85: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý bảo vệ người tiêu dùng và cơ quan quản lý thương mại trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 86: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực giáo dục.
Đề tài 87: Quan hệ giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan quản lý xây dựng trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 88: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý quyền sở hữu trí tuệ và văn bản hợp đồng trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 89: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực y tế.
Đề tài 90: Quan hệ giữa cơ quan quản lý thuế và cơ quan quản lý tài chính trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 91: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý an toàn lao động và cơ quan quản lý y tế trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 92: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực công nghệ thông tin.
Đề tài 93: Quan hệ giữa cơ quan quản lý môi trường và cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 94: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 95: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực văn hoá.
Đề tài 96: Quan hệ giữa cơ quan quản lý luật sở hữu trí tuệ và cơ quan quản lý văn hóa trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 97: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý an ninh mạng và thông tin trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 98: Sự phân cấp và quản lý hành chính trong hệ thống nhà nước đa dạng lĩnh vực kỹ thuật.
Đề tài 99: Quan hệ giữa cơ quan quản lý tài chính và cơ quan quản lý kế toán trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 100: Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý quan hệ lao động và công đoàn trong hệ thống nhà nước.

Đề tài 101: Sự phân chia và tương quan giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị nhà nước.
Đề tài 102: Khái niệm về chế độ nhà nước dân chủ và cơ chế thực hiện.
Đề tài 103: Quyền và trách nhiệm của chính phủ trong quản lý nhà nước.
Đề tài 104: Vai trò của quốc hội trong quá trình ra quyết định và lập pháp.
Đề tài 105: Sự phân chia và sự cân bằng giữa các cơ quan nhà nước.
Đề tài 106: Nguyên tắc và phương pháp quản lý tài chính nhà nước.
Đề tài 107: Quyền và trách nhiệm của Tổng thống (hoặc Chủ tịch nước) trong hệ thống chính trị.
Đề tài 108: Sự phân loại và chức năng của các cơ quan y tế trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 109: Quyền và trách nhiệm của tòa án trong hệ thống chính trị.
Đề tài 110: Quá trình tạo lập và thay đổi hiến pháp của một quốc gia.
Đề tài 111: Vai trò của bộ máy hành pháp trong việc thực thi pháp luật và quản lý nhà nước.
Đề tài 112: Quyền và trách nhiệm của cơ quan kiểm toán nhà nước.
Đề tài 113: Sự quản lý và quyết định về tài nguyên thiên nhiên trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 114: Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương.
Đề tài 115: Tổ chức và hoạt động của các cơ quan an ninh trong nhà nước.
Đề tài 116: Vai trò của đảng phái trong hệ thống chính trị và quản lý nhà nước.
Đề tài 117: Quyền và trách nhiệm của cơ quan truyền thông và thông tin trong hệ thống nhà nước.
Đề tài 118: Quá trình bầu cử và quản lý cử tri trong hệ thống dân chủ.
Đề tài 119: Nguyên tắc quản lý và sử dụng vốn công của nhà nước.

Với gợi ý gồm 100+ đề tài kèm 5 bài mẫu tiểu luận pháp luật đại cương về nhà nước trên đây, hy vọng bạn sẽ có kết quả thật tốt với đề tài của mình. Để tham khảo những bài viết hay khác, bạn có thể truy cập website của Luận văn Việt, bạn cũng có thể liên hệ hotline 0915 686 999 hoặc email luanvanviet.group@gmail.com, đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Chúc bạn đạt được kết quả thật tốt. 

4/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan