Tuyển Tập 7 Mẫu Tiểu Luận Môn Nhà Nước Và Pháp Luật Điểm 10/10

4.5/5 - (2 bình chọn)

Nhà nước và pháp luật là một môn học đại cương đòi hỏi tính tư duy, khả năng nhận biết nhạy bén đối với tình hình chính trị, xã hội của đất nước. Vì thế, không ít người gặp khó khăn trong việc nghiên cứu và thực hiện bài tập cuối kỳ môn học này. Cùng tìm hiểu ngay 30+ đề tài, mẫu tiểu luận môn Nhà nước và pháp luật dưới đây để lên ý tưởng tốt hơn. 

1. Tiểu luận môn nhà nước và pháp luật số 1

Tên đề tài

 • Vai trò của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành đại dịch Covid-19 ở Việt Nam. 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Lý luận chung về chính phủ: Vị trí pháp lý, Nhiệm vụ và quyền hạn, Cơ cấu tổ chức.
 • Chương 2. Vai trò của chính phủ trong việc phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
 • Chương 3. Hành động của chính phủ trong việc phòng, chống dịch ở Việt Nam. 
 • Chương 4: Những thách thức nước ta đang gặp phải
 • Chương 5: Những điều chưa được thực hiện tốt 
 • Chương 6: Giải pháp 
 • Kết luận và khuyến nghị 

Mẫu Tiểu Luận Môn Nhà Nước Và Pháp Luật

Tải mẫu luận văn tại đây

2. Bài tiểu luận về nhà nước và pháp luật số 2

Tên đề tài

 • Mối quan hệ giữa phong tục, tập quán và pháp luật. 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Mối quan hệ giữa pháp luật và tập quán.
 • Chương 2. Sự giống nhau giữa phong tục tập quán và pháp luật. 
 • Chương 3. Sự khác nhau giữa phong tục tập quán và pháp luật. 

Mẫu Tiểu Luận Môn Nhà Nước Và Pháp Luật

Tải mẫu luận văn tại đây: Link tải

3. Tiểu luận nhà nước và pháp luật số 3

Tên đề tài

 • Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp. 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Cơ sở lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Khái niệm, Đặc trưng cơ bản, Chức năng vai trò. 
 • Chương 2. Thực trạng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
 • Chương 3. Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Kết luận và khuyến nghị. 

Mẫu Tiểu Luận Môn Nhà Nước Và Pháp Luật

Tải mẫu luận văn tại đây: Link tải

4. Tiểu luận về nhà nước và pháp luật số 4

Tên đề tài

 • Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Những nội dung cơ bản của lý luận về nhà nước: Nguồn gốc, bản chất và đặc trưng; Chức năng và vai trò kinh tế; Các kiểu và hình thức.
 • Chương 2. Nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 • Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
 • Kết luận và khuyến nghị 

Mẫu Tiểu Luận Môn Nhà Nước Và Pháp Luật

Tải mẫu luận văn tại đây: Link tải

5. Tiểu luận môn nhà nước và pháp luật số 5

Tên đề tài

 • Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam: khái niệm, phân loại các cơ quan bộ máy nhà nước, vị trí, vai trò, chức năng cơ bản của các cơ quan nhà nước. Cách thức nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Khái niệm về bộ máy nhà nước, hệ thống nguyên tắc bộ máy nhà nước phải tuân thủ và đặc điểm của bộ máy nhà nước. 
 • Chương 2. Phân loại các cơ quan bộ máy nhà nước. 
 • Chương 3. Vị trí, vai trò và chức năng cơ bản của các cơ quan nhà nước.
 • Chương 4: Giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động Nhà nước.

Mẫu Tiểu Luận Môn Nhà Nước Và Pháp Luật

Tải mẫu luận văn tại đây: Link tải

6. Tiểu luận nhà nước và pháp luật số 6

Tên đề tài

 • Nhà nước và pháp luật Việt Nam (1945 – 1986). 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Cơ sở lý luận về Nhà nước và pháp luật: Nhận thức chung về Nhà nước, Nhận thức chung về pháp luật, Mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật. 
 • Chương 2. Thực tiễn Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1986. 
 • Chương 3. Phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 
 • Kết luận và kiến nghị. 

Mẫu Tiểu Luận Môn Nhà Nước Và Pháp Luật

Tải mẫu luận văn tại đây: Link tải

7. Tiểu luận môn nhà nước và pháp luật số 7

Tên đề tài

 • Vị trí, vai trò của nhà nước trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của nhà nước trong quản lý xã hội. 
 • Chương 2. Vị trí, vai trò của nhà nước trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay. 
 • Kết luận và khuyến nghị. 

Mẫu Tiểu Luận Môn Nhà Nước Và Pháp Luật

Tải mẫu luận văn tại đây: Link tải

8. Tổng hợp 20 đề tài tiểu luận môn nhà nước và pháp luật tuyển chọn toàn quốc

Đề tài 1: Thực trạng vấn đề pháp lý trong giám sát và phản biện xã hội với điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. 

Đề tài 2: Thực trạng văn hoá pháp luật trong hoạt động tại Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố X. 

Đề tài 3: Vai trò của pháp lý về điều kiện và thủ tuch thành lập Hội đối với quá trình hoàn thiện xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay. 

Đề tài 4: Thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức. (hoặc tập quán, điều lệ,…) 

Đề tài 5: Nguyên tắc phân quyền và nguyên tắc tập quyền trong việc tổ chức quyền lực Nhà nước. 

Đề tài 6: Tính hợp hiến và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Đề tài 7: Hệ thống chính trị Việt Nam và mối quan hệ giữa nhà nước và các thiết chế khác. 

Đề tài 8: Một số tiêu chí đánh giá chế độ chính trị dân chủ trong các Nhà nước hiện nay.

Đề tài 9: Tầm quan trọng của hoạt động áp dụng pháp luật đối với sự phát triển ucar hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay. 

Đề tài 10: Vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đề tài 11: Hoạt động kiểm tra và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương tỉnh X. 

Đề tài 12: Lịch sử hình thành và phát triển của hình thức Nhà nước tại Trung Quốc. (Nga, Mỹ,…) 

Đề tài 13: Định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Đề tài 14: Phương hướng nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh – sinh viên trong đời sống hiện nay. 

Đề tài 15: Sự hình thành, phát triển của tôn giáo đối với đời sống xã hội. 

Đề tài 16: Sự ảnh hưởng của toàn cầu hoá đối với Nhà nước và pháp luật. 

Đề tài 17: Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước. 

Đề tài 18: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của hiệu lực văn bản pháp quy. 

Đề tài 19: Giải pháp hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước – Lịch sử và hiện đại. 

Đề tài 20: Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng đối với tòa án hiến pháp của Việt Nam. 

Với 30+ đề tài, mẫu tiểu luận môn nhà nước và pháp luật được đánh giá cao ở trên, hy vọng bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích cho bài làm của mình. Chúc bạn đạt được thành tích cao trong học tập và không ngừng vươn tới những chân trời mới. 

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan