Sai Số Chuẩn Là Gì? Ý Nghĩa, Công Thức Và Ứng Dụng

Đánh giá

Khi nhắc đến lĩnh vực đo lường thì sai số chuẩn là khái niệm thường được nhắc đến. Sai số chuẩn đóng vai trò rất quan trọng trong việc nhận biết dữ liệu và nó là một phần không thể thiếu trong thống kê mô tả. Vậy sai số chuẩn là gì? Công thức, cách tính ra sao? Hãy cùng Luận Văn Việt tham khảo ngay bên viết bên dưới!

Sai số chuẩn là gì?

1. Sai số chuẩn là gì?

Sai số chuẩn (SE – Standard Error) đây là thuật ngữ được dùng trong lĩnh vực thống kê khi tiến hành nghiên cứu về đo lường độ chính xác mà các phân phối mẫu đại diện dành cho một mẫu tổng thể. 

2. Công thức tính sai số chuẩn

Công thức tính sai số chuẩn bằng cách lấy độ lệch chuẩn chia cho căn bậc hai của số lượng cỡ mẫu (n):

Cách tính sai số chuẩn theo công thức:

SEx = 8n

Trong đó:

 •  s: là độ lệch chuẩn
 •  n: là trị số quan trắc

Từ công thức tính sai số chuẩn đó mà chúng ta có thể tính toán được sai số chuẩn một cách dễ dàng trong những công thức đo lường diễn ra trong thực tế. Góp phần giúp đưa ra những số liệu có tính chính xác cao trong quá trình nghiên cứu và đo lường.

3. Ví dụ về sai số chuẩn

Ví dụ: Khi sai số chuẩn của giá trị hệ số trung bình là có liên quan đến độ lệch chuẩn của sự phân phối trung bình của cỡ mẫu được thu thập thông qua một tổng thể. Sai số chuẩn có hệ số càng nhỏ thì cỡ mẫu đó sẽ càng được xác định là đại diện cho tổng thể mẫu.

 • Sự đảo chiều theo xu hướng trong thị trường tài chính sẽ luôn tạo ra các khoảng vùng đáy hoặc vùng đỉnh, cho nên chúng ta thường sẽ nhìn vào mức độ biến thiên để dự báo thời cơ để đầu tư. 
 • Sau khi kết thúc thời kỳ đảo chiều sẽ gồm có các giai đoạn điều hòa và giai đoạn thời cơ, nó được xác định bằng những mức độ đo lường có tính biến động thấp. Do vậy, thông qua việc thống kê và đo lường sai số chuẩn thì các nhà đầu tư sẽ xác định được thị trường đó một cách dễ dàng hơn.

4. So sánh sai số chuẩn và độ lệch chuẩn

Sai số chuẩnĐộ lệch chuẩn
Sai số chuẩn được dùng trong quá trình đo lường độ chính xác của thống kê trong một ước tính. Trong quá trình kiểm tra đưa ra giả thuyết và ước lượng khoảng thời gian thì sai số chuẩn thường được dùng đến.Độ lệch chuẩn là một phép đo lường sự phân tán tuyệt đối của một chuỗi dữ liệu. Để làm rõ được số lượng biến thể tiêu chuẩn ở hai bên của giá trị trung bình, chúng ta thường sử dụng độ lệch chuẩn. Nó thường bị hiểu sai nghĩa so với sai số chuẩn, vì nó được ước lượng dựa trên độ lệch chuẩn và kích thước của mẫu.
Về mặt ý nghĩa: Sai số chuẩn chính là sự biến thiên của các giá trị mang tính chất thống kê. Về mặt ý nghĩa: Độ lệch chuẩn cung cấp cho chúng ta biết được mức độ phân tán của các giá trị thống kê so với các giá trị trung bình. 
Về mặt thống kê: Sử dụng bằng cách suy luận.Về mặt thống kê: Sử dụng bằng cách mô tả.
Về mặt biện pháp: Làm cách nào để mẫu được chính xác có ý nghĩa với dân số thực sự có nghĩa.Về mặt biện pháp: Bao nhiêu quan sát khác nhau từ nhau.
Về mặt phân phối: Phân phối một ước tính có liên quan đến các đường cong bình thường.Về mặt phân phối: Phân phối các quan sát có liên quan đến các đường cong bình thường.
Về công thức: Sai số chuẩn được tính bằng cách lấy độ lệch chuẩn chia cho căn bậc hai của cỡ mẫu.Về công thức: Độ lệch chuẩn được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai, đây là một đại lượng dùng để trong thống kê mô tả sự chênh lệch của một giá trị so với giá trị trung bình. 
Về sự tăng kích thước mẫu: Bằng cách giảm lỗi tiêu chuẩn.Về sự tăng kích thước mẫu: Bằng cách đưa ra một thước đo lường cụ thể hơn về độ lệch chuẩn.

5. Ý nghĩa của sai số chuẩn

 • Trên thực tế hiện nay, sai số chuẩn chính là sự biến thiên của các giá trị mang tính chất thống kê. Chính vì điều này cho chúng ta thấy được có sự chênh lệch về giá trị ở từng một thời điểm để đánh giá so với các giá trị trung bình trong tổng thể các kết quả trong thống kê. 
 • Qua đó, chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta cho quá trình đo lường tính toán, ghi nhận số liệu kết quả của những trường hợp đo lường về hệ số chiều dài, khối lượng.

6. Ứng dụng của sai số chuẩn 

Ứng dụng của sai số chuẩn

6.1. Ứng dụng của sai số chuẩn trong lĩnh vực kiểm định giả thuyết

Trong thực tế, đa phần các dữ liệu về phân tích, để đánh giá được mức độ tin cậy của mẫu đo lường, chúng ta thường dùng các tham số phương sai. Bên cạnh đó, dữ liệu này thường không cho thấy sẵn, nhưng sai số chuẩn là đại lượng đo lường mà đề bài thường cho. Chính vì thế, chúng ta cần phải xác định giá trị hệ số phương sai dựa theo những thứ tự sau đây:

 • Xác định độ lệch chuẩn dựa trên đại lượng đo lường của sai số chuẩn.
 • Xác định được phương sai bằng bình phương hệ số của độ lệch chuẩn.

Ngoài ra, nếu như mẫu đó có hệ số sai số chuẩn lớn thì sẽ có sự phân tán của mẫu lớn, dẫn đến độ tin cậy của hệ số đo lường thấp. Ngược lại, mẫu có hệ số sai số chuẩn nhỏ thì sự phân tán của mẫu ít, do đó sẽ có độ tin cậy hệ số cao hơn.

6.2. Ứng dụng của sai số chuẩn trong đo lường khoảng tin cậy

 • Sai số chuẩn được dùng trong đo lường khoảng tin cậy là để tính toán phạm vi có thể chứa các giá trị trung bình hoặc các tỷ lệ của dữ liệu tổng thể, với một mức độ tin cậy cụ thể nào đó. 
 • Khoảng tin cậy là một công cụ hữu ích dùng để đo lường phạm vi có thể chứa đựng giá trị thực tế của một biến số nào đó. Khi kích thước mẫu tăng dần, sai số chuẩn giảm, dẫn đến một khoảng tin cậy sẽ chính xác hơn cho giá trị đo lường trung bình hoặc tỷ lệ  đo lường của tổng thể.
 • Khi chúng ta muốn nhận biết sự khác biệt giữa các nhóm dữ liệu, chúng ta cần tiến hành phân tích dữ liệu thống kê bằng cách tìm ra được sai số chuẩn của từng nhóm dữ liệu, sau đó tiến hành so sánh các giá trị để tìm ra sự đồng đều giữa các nhóm dữ liệu. 
 • Nếu giữa các sai số chuẩn của hai nhóm dữ liệu có sự chênh lệch lớn, tức là hai nhóm dữ liệu đó có sự phân biệt đáng kể, ngược lại nếu như các chỉ số gần giống nhau, chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm dữ liệu.

7. Yếu tố ảnh hưởng đến sai số chuẩn

Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sai số chuẩn:

 • Phân phối của các dữ liệu: Dữ liệu thu thập được có thể phân phối theo nhiều cách khác nhau.
 • Kích thước cỡ mẫu: Kích thước cỡ mẫu càng lớn thì hệ số sai số chuẩn càng giảm. Khi kích thước cỡ mẫu là vô hạn, sai số chuẩn sẽ đạt tới 0.
 • Mức độ biến thiên của dữ liệu: Nếu dữ liệu có mức độ biến thiên cao hơn, thì sai số chuẩn của chúng ta sẽ lớn hơn. Và ngược lại, nếu như độ biến thiên thấp hơn, thì sai số chuẩn sẽ càng nhỏ hơn.
 • Đo lường phân phối của dữ liệu: Nếu dữ liệu được đo lường có phân phối gần chuẩn hoặc chuẩn hơn, thì sai số chuẩn sẽ đồng nhất hơn so với dữ liệu.
 • Sự xuất hiện của các hệ số giá trị ngoại lệ: Nếu như dữ liệu có các giá trị ngoại lệ trong tập dữ liệu đã thu thập, thì sai số chuẩn có thể sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, vì sai số chuẩn được  tính toán bằng cách bình phương sai số của các giá trị so với giá trị trung bình tổng thể.
 • Các phương pháp thu thập mẫu: Phương pháp thu thập mẫu có thể sẽ  ảnh hưởng đến hệ số sai số chuẩn. Nếu như phương pháp thu thập mẫu được tiến hành một cách ngẫu nhiên và đại diện cho hệ số của tập dữ liệu gốc, thì sai số chuẩn sẽ có mức độ phù hợp hơn so với dữ liệu.
 • Tính chính xác của sự đo lường: Tính chính xác của đo lường có thể làm ảnh hưởng đến hệ số sai số chuẩn. Nếu như tính chính xác của hệ số đo lường thấp, thì hệ số sai số chuẩn sẽ được lớn hơn. Ngược lại, nếu như độ chính xác của hệ số đo lường cao, thì sai số chuẩn sẽ có hệ số nhỏ hơn.
 • Các giá trị ngoại lai khác (outliers): Giá trị ngoại lai là các giá trị hệ số cực đại hoặc cực tiểu trong tập dữ liệu. Khi cỡ mẫu dữ liệu có giá trị hệ số ngoại lai, sai số chuẩn sẽ tăng dần lên do giá trị trung bình sẽ bị ảnh hưởng bởi nó.
 • Các bước tính sai số chuẩn: Có nhiều bước tính sai số chuẩn khác nhau, bao gồm dựa trên độ lệch chuẩn tuyệt đối, độ lệch chuẩn bình phương và mô hình dữ liệu. Các bước tính khác nhau có thể cho ra số liệu khác nhau cho sai số chuẩn.

Tóm tắt lại, việc xác định chính xác mức độ phân tán của tập dữ liệu chúng ta cần phải cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố để đảm bảo được sai số chuẩn sẽ được đo lường chính xác và phù hợp nhất so với dữ liệu.

8. Sai lầm phổ biến về sai số chuẩn 

Đừng để sai lầm khi tính sai số chuẩn ảnh hưởng đến kết quả đo lường của bạn

 • Nhầm lẫn với khái niệm của phương sai: Phương sai là một thước đo, dùng để cho biết mức độ biến thiên, phân tán của một biến ngẫu nhiên nào đó. 
 • Hiểu sai về sai số chuẩn là thước đo dùng để phân tán mẫu 
 • Không xác định tính đúng đắn của tập dữ liệu: Trước khi tiến hành tính toán sai số chuẩn, các bạn cần phải chắc chắn rằng nên đo lường tính đúng đắn của tập dữ liệu trước.
 • Không tính được độ lệch chuẩn: Để đo lường được sai số chuẩn, các bạn cần xác định độ lệch chuẩn của tập dữ liệu. Nếu như không xác định được mức độ lệch chuẩn, kết quả tính toán được sẽ cho ra số liệu không chuẩn xác và không đáng tin cậy.
 • Không đồng nhất hệ số đơn vị đo lường: Khi tính toán sai số chuẩn, các giá trị dữ liệu phải được đo và đánh giá bằng cùng một đơn vị đo lường. 

9. Lưu ý khi tính và sử dụng sai số chuẩn

Lưu ý khi tính giới hạn và mức độ ứng dụng của sai số chuẩn:

 • Sai số chuẩn trong hàm hồi quy có thể dùng trong hầu hết tất cả các phép tính đo lường và thống kê. 
 • Điển hình, các bạn có thể dùng đại lượng này trong các lĩnh vực tính toán, đo lường chiều cao, cân nặng, đo khối lượng, khảo sát sự hài lòng, tính tỷ lệ hệ số các sản phẩm, đo nhiệt độ,…Nhìn chung, chúng đều có thể sử dụng ở hầu hết các lĩnh vực trong xã hội hiện nay.

Lưu ý về sử dụng sai số chuẩn:

 • Các bạn cần tính giá trị trung bình của mẫu trước khi tính toán giá trị của sai số chuẩn.
 • Sai số chuẩn cho ra kết quả mang tính chính xác cao hơn trong trường hợp mẫu được thu thập một cách ngẫu nhiên, khi chúng ta đã tính được giá trị trung bình của một tổng thể và giá trị thực tế đã biết trước.
 • Khi chúng ta sử dụng nhiều mẫu khác nhau, giá trị trung bình có thể sẽ thay đổi nhằm tạo ra sự chênh lệch được gọi đó là hệ số sai số chuẩn.
 • Nếu như giá trị trung bình cỡ mẫu bằng với giá trị tham số chung thì hàm ước lượng của mẫu đó sẽ ít khi xảy ra sai số.
 • Nếu như mẫu thu thập được không mang số liệu có tính chính xác thì sẽ không được tính rõ ràng thông qua các phép đo lường khác nhau, tuy nhiên nó sẽ được đo lường chính xác tại điểm chênh lệch giữa giá trị thực của tham số đó với giá trị của hệ số sai số chuẩn.

Nếu như các bạn còn gặp khó khăn, vướng mắc chưa thể chia sẻ. Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay dịch vụ thuê chạy SPSS của Luận Văn Việt, cam kết dịch vụ uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam, giá cả hợp lý và bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối. Mời các bạn tham khảo!

10. Tiêu chuẩn sai số cho phép

Tiêu chuẩn sai số cho phép (tolerance) là một tham số quan trọng trong quá trình tối ưu hóa mô hình hồi quy logistic hoặc các thuật toán tối ưu hóa khác. Tiêu chuẩn này xác định mức độ chấp nhận được cho sai số khi thuật toán tìm cách tối ưu hóa hàm mất mát.
Trong ngữ cảnh của các thuật toán tối ưu hóa như Gradient Descent, tiêu chuẩn sai số cho phép định nghĩa mức độ chấp nhận được cho sự biến đổi trong giá trị của hàm mất mát. Nếu sai số của mô hình (thường được đo bằng đạo hàm của hàm mất mát) sau mỗi lần cập nhật hệ số nhỏ hơn tiêu chuẩn này, thuật toán sẽ ngừng tối ưu hóa và coi rằng đã đạt tới điểm tối ưu.
Ví dụ, nếu bạn đặt tiêu chuẩn sai số cho phép là 0.001, điều này có nghĩa là sau mỗi lần cập nhật, nếu giá trị của hàm mất mát thay đổi ít hơn 0.001, thuật toán sẽ dừng lại và cho rằng mô hình đã hội tụ đủ tốt. Ngược lại, nếu sai số vẫn lớn hơn 0.001, thuật toán tiếp tục cố gắng tối ưu hóa mô hình.
Lựa chọn tiêu chuẩn sai số cho phép phụ thuộc vào độ chính xác mà bạn mong muốn đạt được và tính chất của dữ liệu cụ thể. Một tiêu chuẩn sai số nhỏ hơn sẽ đòi hỏi thời gian huấn luyện lâu hơn nhưng có thể dẫn đến một mô hình tốt hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá trình tối ưu hóa có thể không bao giờ hội tụ nếu tiêu chuẩn sai số quá nhỏ và máy tính không thể đạt được độ chính xác mong muốn.

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp chi tiết, cụ thể về khái niệm, công thức, ý nghĩa, ứng dụng cũng như các yếu tố ảnh hưởng, các sai lầm và một số lưu ý về sai số chuẩn. Hy vọng sẽ góp phần giúp ích cho kiến thức thống kê cho các bạn. Chúc các bạn đạt kết quả cao!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan