Miễn phí tải 10+ mẫu luận văn thạc sĩ chính trị học xuất sắc nhất 2024

4.7/5 - (3 bình chọn)

Luận văn thạc sĩ chính trị học là  bài luận văn rất quan trọng đối với các bạn học viên chuyên ngành chính trị. Để lựa chọn được một mẫu đề tài tham khảo ưng ý không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, bài viết này Luận văn Việt gửi đến các bạn hơn 10 mẫu đề tài luận văn chính trị học hoàn toàn miễn phí. Mong rằng những bài mẫu này sẽ giúp ích được cho các bạn.

Miễn phí tải 10+ mẫu luận văn thạc sĩ chính trị học xuất sắc nhất 2022
Miễn phí tải 10+ mẫu luận văn thạc sĩ chính trị học xuất sắc nhất 2022

1. 10 mẫu luận văn thạc sĩ chính trị học đạt điểm cao – MIỄN PHÍ

Dưới đây là những mẫu bài luận tiêu biểu đã được chọn lọc sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn đề tài phù hợp.

1.1. Mẫu 1

Tên đề tài: “Giải quyết vấn đề tự do tôn giáo trong quan hệ chính trị quốc tế hiện nay”

Nội dung:

 • Vấn đề tự do tôn giáo trong quan hệ chính trị quốc tế hiện nay như thế nào?
 • Quyền tự do niềm tin tôn giáo và phân tích yếu tố tôn giáo trong quan hệ chính trị quốc tế.
Giải quyết vấn đề tự do tôn giáo trong quan hệ chính trị quốc tế hiện nay
Giải quyết vấn đề tự do tôn giáo trong quan hệ chính trị quốc tế hiện nay

Download đề tài luận văn chính trị học TẠI ĐÂY

1.2. Mẫu 2

Tên đề tài: “Vai trò của hệ thống chính trị trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người M’Nông ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông hiện nay”

Nội dung:

 • Nhằm mục đích làm rõ, phân tích và đánh giá hiện trạng về văn hóa, bản sắc văn hóa của người M’Nông.
 • Nêu ra những thuận lợi, khó khăn đối với công tác giữ gìn bản sắc văn hóa của người M’Nông
Vai trò của hệ thống chính trị trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người M’Nông
Vai trò của hệ thống chính trị trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người M’Nông

Download đề tài tại kho luận văn thạc sĩ chính trị TẠI ĐÂY

1.3. Mẫu 3

Tên đề tài: “Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh”

Nội dung:

 • Nêu cơ sở lý luận, vai trò, phân tích thực trạng vai trò trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại xã Vĩnh Lộc A.
 • Đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân xã Vĩnh Lộc A.
Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại xã Vĩnh Lộc A
Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại xã Vĩnh Lộc A

Download đề tài kho luận văn thạc sĩ chính trị học MIỄN PHÍ

1.4. Mẫu 4

Tên đề tài: “Tìm hiểu mối quan hệ giữa vua và quan trong tư tưởng chính trị của Hàn Phi”

Nội dung:

 • Nghiên cứu các điều kiện về kinh tế xã hội, quan điểm của Hàn Phi về vua, về quan và mối quan hệ giữa vua và quan.
 • Thông qua những quan điểm đó đánh giá những mặt hạn chế và gợi mở việc kế thừa và vận dụng ở nước ta.
Tìm hiểu mối quan hệ giữa vua và quan trong tư tưởng chính trị của Hàn Phi
Tìm hiểu mối quan hệ giữa vua và quan trong tư tưởng chính trị của Hàn Phi

Download đề tài luận văn thạc sĩ chính trị học hiện nay MIỄN PHÍ

Ngoài chính trị học, bạn cũng có thể tham khảo thêm luận văn chính sách công với hơn 20+ đề tài cùng 6+ mẫu hoàn toàn miễn phí!

1.5. Mẫu 5

Tên đề tài: “Phân tích quan hệ chính trị – an ninh Nhật – Mỹ trong bối cảnh Châu Á hiện nay”

Người thực hiện: Nguyễn Kiều Oanh

Nội dung: 

 • Luận văn có nhiệm vụ trình bày và nêu lên tình hình chính trị – an ninh có tác động đến quan hệ chính trị – an ninh Nhật – Mỹ.
 • Phân tích những đặc điểm, xu hướng và chỉ ra tác động của quan hệ chính trị – an ninh Nhật – Mỹ trong bối cảnh châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.
Phân tích quan hệ chính trị - an ninh Nhật - Mỹ trong bối cảnh Châu Á hiện nay
Phân tích quan hệ chính trị – an ninh Nhật – Mỹ trong bối cảnh Châu Á hiện nay

Download đề tài kho luận văn thạc sĩ chính trị học MIỄN PHÍ

1.6. Mẫu 6

Tên đề tài: “Làm rõ vai trò của các tổ chức xã hội đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay”

Người thực hiện: Nguyễn Thị Tôn Linh

Nội dung:

 • Đặc trưng, vai trò, mối quan hệ của chúng đối với các thành tố của hệ thống chính trị.
 • Đánh giá, phân tích thực trạng, vai trò của các tổ chức xã hội đối với quá trình đổi mới nhằm hoàn thiện hệ thống chính trị Việt Nam.
Làm rõ vai trò của các tổ chức xã hội đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
Làm rõ vai trò của các tổ chức xã hội đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Download đề tài luận văn thạc sĩ chính trị học hiện nay MIỄN PHÍ

1.7. Mẫu 7

Tên đề tài: “Phân tích vấn đề hồi giáo trong biến đổi chính trị ở Bắc Phi và Trung Đông từ mùa Xuân Arab đến nay”

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nhung

Nội dung: 

 • Đề tài nhằm chỉ ra nguyên nhân của cuộc khủng hoảng
 • Đánh giá được những hệ lụy của nó đối với khu vực và thế giới.
Phân tích vấn đề hồi giáo trong biến đổi chính trị ở Bắc Phi và Trung Đông từ mùa Xuân Arab đến nay
Phân tích vấn đề hồi giáo trong biến đổi chính trị ở Bắc Phi và Trung Đông

Download đề tài luận văn chính trị học TẠI ĐÂY

1.8. Mẫu 8

Người thực hiện: Nguyễn Thị Huyền Trang

Tên đề tài: “So sánh vấn đề hoạt động của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong hệ thống chính trị Mỹ từ năm 2001 đến nay”

Nội dung:

 • Nghiên cứu, tìm hiểu và làm rõ khái niệm, bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị
 • Trọng tâm nghiên cứu và đưa ra nhận xét là về hoạt động của hai đảng lớn: Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
So sánh vấn đề hoạt động của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong hệ thống chính trị Mỹ
So sánh vấn đề hoạt động của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong hệ thống chính trị Mỹ

Download đề tài luận văn thạc sĩ chính trị học hiện nay MIỄN PHÍ

1.9. Mẫu 9

Tên đề tài: “Vấn đề tranh chấp trên Biển Đông dưới góc nhìn địa chính trị”

Người thực hiện: Nguyễn Bá Phúc

Nội dung: 

 • Đi sâu phân tích vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Giải mã cơ bản những hành động và chiến lược của các quốc gia có liên quan. Đồng thời, bước đầu đưa ra các hệ hình chuyển động của địa chính trị trên Biển Đông trong tương lai. 
 • Kiến nghị các giải pháp, góp phần vào công cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Vấn đề tranh chấp trên Biển Đông dưới góc nhìn địa chính trị
Vấn đề tranh chấp trên Biển Đông dưới góc nhìn địa chính trị

Download đề tài luận văn chính trị học TẠI ĐÂY

1.10. Mẫu 10

Tên đề tài: “Tìm hiểu vấn đề văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội”

Người thực hiện: Nguyễn Việt Giao

Nội dung:

 • Làm rõ những vấn đề lý luận, phân tích thực trạng về văn hóa chính trị, góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa chính trị.
 • Yêu cầu và những vấn đề đặt ra trong điều kiện hiện nay.
 • Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu của đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội thời gian tới
Tìm hiểu vấn đề văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì
Tìm hiểu vấn đề văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì

Download đề tài kho luận văn thạc sĩ chính trị học MIỄN PHÍ

1.11. Mẫu 11

Tên đề tài: “Tìm hiểu vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Thắng

Nội dung:

 • Làm rõ lý luận chung về vai trò, thực trạng vai trò của UBMTTQ Việt Nam Quận Phú Nhuận, tp HCM trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở.
 • Giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của UBMTTQ Việt Nam Quận Phú Nhuận, TPHCM trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở.
Tìm hiểu vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận Phú Nhuận trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Download đề tài tại kho luận văn thạc sĩ chính trị TẠI ĐÂY

1.12. Mẫu 12

Tên đề tài: “Vấn đề nâng cao hiệu quả về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay”

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương

Nội dung:

 • Phân tích, làm rõ nội dung, đánh giá thực trạng
 • Đề xuất một số giải pháp của việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay.
Vấn đề nâng cao hiệu quả về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay
Nâng cao hiệu quả về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan

Download đề tài kho luận văn thạc sĩ chính trị học MIỄN PHÍ

Toàn bộ trên đây là mẫu về chính trị học. Nếu bạn có hứng thú với ngành nhỏ hơn là luận văn thạc sĩ quản lý công với hơn 25+ mẫu đề tài miễn phí!

2. Bật mí trình bày soạn thảo chuẩn một bài luận văn thạc sĩ

Khổ giấy

 • Luận văn được in theo chiều đứng trên một mặt giấy trắng A4, khổ A4 (210 x 297mm). 
 • Nội dung trình bày tối thiểu là 40 trang và không quá 80 trang (không bao gồm phụ lục). Hàm lượng nội dung của luận văn còn phụ thuộc quy định riêng của từng ngành. 

Phông chữ

 • Sử dụng kiểu chữ Times New Roman, thuộc mã Unicode

Cỡ chữ

 • Cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword; không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.
Bật mí trình bày soạn thảo chuẩn một bài luận văn thạc sĩ
Bật mí trình bày soạn thảo chuẩn một bài luận văn thạc sĩ

Dãn dòng

 • Dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines

Căn lề

 • Căn lề trên 3.5 cm; lề dưới 3cm; lề trái 3.5 cm; lề phải 2cm. 
 • Nếu có bảng, biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang

Vị trí của số trang

 • Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang.

Bài viết trên đây là chọn lọc hơn 10 luận văn thạc sĩ chính trị học hay nhất dành cho bạn đang chuẩn bị cho bài luận của mình. Hãy theo dõi Luận văn Việt để nhận được thêm nhiều bài viết bổ ích mà các bạn đang tìm kiếm nhé.

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan