5 mẫu lời nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp hay nhất

4.8/5 - (47 bình chọn)

Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập là một phần quan trọng trong mỗi bài báo cáo thực tập tốt nghiệp. Mẫu phiếu nhận xét được dùng khi các bạn cần xin những đánh giá, nhận xét từ đơn vị thực tập. Thông qua bài viết dưới đây, hãy cùng Luận Văn Việt tìm hiểu chi tiết về nội dung và tham khảo một số mẫu nhận xét của đơn vị thực tập nhé!

Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập
Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

1. Nhận xét của đơn vị thực tập là gì?

Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập là một phần không thể thiếu để các bạn sinh viên có thể thông qua được vòng xét duyệt báo cáo thực tập. 

 • Nhận xét của một đơn vị thực tập được cụ thể hóa dưới dạng văn bản, là nơi thể hiện sự theo dõi và nhận xét những gì mà các bạn đã làm được tại các công ty, doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. 
 • Có được mẫu nhận xét của đơn vị thực tập chính là minh chứng cho quá trình thực tập của sinh viên với đơn vị thực tập. Thông qua mẫu phiếu này, Hội đồng chấm có thể căn cứ theo đó mà có cái nhìn ban đầu về chất lượng bài báo cáo. 
 • Trong trường hợp các bạn đã hoàn thành quá trình thực tập nhưng chưa xin được giấy nhận xét từ đơn vị thì điều này đồng nghĩa với việc bạn không tham gia hoặc chưa hoàn nội dung thực tập bắt buộc.

Hiện tại Luận Văn Việt đang cung cấp dịch vụ từ làm báo cáo thực tập cho đến viết thuê luận văn.

2. Nội dung của phiếu nhận xét thực tập 

Trong suốt quá trình mà sinh viên thực tập tại đơn vị, người quản lý sẽ ghi lại, đánh giá kết quả làm việc và chấm điểm dựa trên thang điểm 10. Những nội dung chủ yếu thể trong phiếu nhận xét thường bao gồm:

 • Thái độ 
 • Đạo đức nghề nghiệp
 • Kiến thức chuyên ngành
 • Kỹ năng chuyên môn

Số điểm càng cao thì càng chứng tỏ bạn đã thực hiện các công việc tại đơn vị thực tập một cách nghiêm túc và được ghi nhận. Mặt khác, với những lời nhận xét tốt từ đơn vị sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các bạn sau khi ra trường. 

3. Cách viết nhận xét của đơn vị thực tập

Để viết được một mẫu giấy nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp hay, bạn cần phải chú trọng cả về hình thức và nội dung của lời nhận xét.

3.1. Hình thức trình bày

Đối với hình thức trình bày, tùy thuộc vào các trường khác nhau mà mẫu nhận xét của đơn vị thực tập cũng có sự khác nhau. Tuy nhiên, các bạn cần phải thể hiện đầy đủ một số thông tin sau:

 • Đơn vị giáo dục (Tên trường)
 • Tên/ tuổi
 • Mã số sinh viên
 • Quê quán
 • Khóa
 • Chuyên ngành bạn đang theo học 
 • Đơn vị thực tập
 • Thời gian thực tập …
Cách viết nhận xét của đơn vị thực tập
Cách viết nhận xét của đơn vị thực tập

3.2. Nội dung nhận xét của đơn vị thực tập

Trong phần này, các bạn nên đảm bảo được các nội dung sau:

 • Nội dung công việc được phân công trong thời gian thực tập (Liệt kê)
 • Tên và chức vụ nghề nghiệp của người hướng dẫn

Ngoài ra, về phần nhận xét, người hướng dẫn sẽ căn cứ vào các yếu tố sau để đưa ra đánh và chấm điểu:

 • Ý thức chấp hành kỷ luật
 • Thái độ làm việc 
 • Kỹ năng làm việc 
 • Nhận xét khác 
 • Đánh giá chung …

4. “5 mẫu lời nhận xét” của đơn vị thực tập mới nhất

Dưới đây là một số mẫu nhận xét của đơn vị thực tập mà Luận Văn Việt gửi đến để quý bạn tham khảo. 

4.1. Mẫu lời nhận xét của đơn vị thực tập 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

_____________________

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………………………….Quê quán………………………………. Lớp:…………………………………………………………. Chuyên ngành:………………………………………………………… Khoa:………………………………………………………..Trực thuộc trường:…………………………………………………… Người hướng dẫn:……………………………………………………………………………………………………………………….. Thời gian thực tập từ ngày:………………………………………………đến ngày…………………………………….. Tại đơn vị:…………………………………………………..Địa chỉ:…………………………………………………………………….. Nội dung công việc mà……………………………………………được phân công, bao gồm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trải qua thời gian sinh viên thực tập tại đơn vị, chúng tôi có một số đánh giá như sau:

Về ý thức chấp hành kỷ luật: 

Trong suốt thời gian thực tập tại doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy sinh viên ……….. có ý thức chấp hành kỷ luật cao, tuân thủ mọi quy định, chịu khó tiếp thu và có sự cầu tiến. 

Về trình độ chuyên môn: 

Sinh viên ……….. có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, biết áp dụng kiến thức chuyên ngành được học tại trường để vận dụng vào thực tiễn. Trải qua …. tháng hợp tác, chúng tôi rất hài lòng về đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của em. 

Những nội dung mà sinh viên trình bày trong bài báo cáo thực tập về đề tài ……….. là đúng đắn và phù hợp với tình hình phát triển hiện tại của doanh nghiệp. 

     ….., ngày…, tháng,.., năm….             Người viết đánh giá                                                                               Xác nhận của đơn vị thực tập             (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                              (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu nhận xét đơn vị thực tập 3

4.2. Mẫu lời nhận xét của đơn vị thực tập 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

_____________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

                                                                                         ….., ngày…, tháng,.., năm….

Họ và tên sinh viên:……………………………………………………………………………………………………………… Chuyên ngành:………………………………………Niên khóa:…………………………………………………………… Đơn vị giáo dục:…………………………………………………………………………………………………………………….. Người hướng dẫn sinh viên :………………………………………………………………………………………………. Đơn vị thực tập:……………………………………………………………………………………………………………………… Thời gian thực tập:…………………………………………………………………………………………………………………. Nhiệm vụ thực tập của sinh viên…………………….. tại doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong suốt khoảng thời gian thực tập, đơn vị chúng tôi có một số đánh giá dưới đây:

– Sinh viên…. là một người có tính kỷ luật, tuân thủ các quy định chung của phòng ban và doanh nghiệp. 

– Trong quá trình làm việc, sinh viên đã biết vận dụng lý thuyết vào thực tế, nhanh chóng tiếp thu và hòa nhập với công việc. 

– Doanh nghiệp nhận thấy tố chất phát triển của sinh viên …. trong lĩnh vực…. Chúng tôi hy vọng những thế hệ sinh viên chuyên ngành… mà trường đào tạo trong tương lai sẽ là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp đã và đang có nhu cầu tuyển dụng. 

                        Đại diện đánh giá thực tập                                    Xác nhận của doanh nghiệp                              (Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

4.3. Mẫu lời nhận xét của đơn vị thực tập 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

_____________________

GIẤY ĐÁNH QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI …

Họ và tên sinh viên:……………………………………………….MSSV:……………………………………………………

Khoa…………………………………………….. Chuyên ngành:………………………………………………………………..

Trực thuộc đơn vị đào tạo:……………………………………………………………………………………………………..

Thực tập tại đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………………

Từ………………………………….đến………………………………………..

Tại phòng ban:……………………………………………………………………………………………….

Sau quá trình sinh viên………….thực tập tại đơn vị, chúng tôi có một số nhận xét như sau:

1. Đạo đức nghề nghiệp

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kỹ năng chuyên môn

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Đánh giá chung

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Những nội dung được trình bày trong bài báo cáo thực tập của sinh viên ….. khá phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả trong thời gian …. làm việc của sinh viên. Rất hy vọng trong tương lai sẽ tiếp tục được đón nhận và hỗ trợ thế hệ sinh viên chuyên ngành………của trường. 

                                                                                                                               ….., ngày…, tháng,.., năm….

                                  Người viết đánh giá                                           Xác nhận của đơn vị thực tập 

                                   (Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu nhận xét đơn vị thực tập 4

4.4. Mẫu lời nhận xét của đơn vị thực tập 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

_____________________

GIẤY NHẬN XÉT SINH VIÊN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP…

Người hướng dẫn sinh viên thực tập:…………………………………………………………………………………………. Đơn vị thực tập:…………………………………………………………….Địa chỉ:……………………………………………………. Phòng ban:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………………………………………………………………………………… Quá trình thực tập diễn ra từ ngày:………………………đến ngày…………………. Trong quá trình thực tập, sinh viên….. được phân công làm những nhiệm vụ sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trải qua …. làm việc tại đơn vị, chúng tôi nhận thấy sinh viên …….. là một người có tinh thần cầu tiến, có năng lực và trách nhiệm với công việc. 

Đặc biệt, thời gian mà sinh viên thích nghi với hoạt động tại đơn vị rất nhanh.

Bên cạnh đó, sinh viên ……….. còn tích cực tìm hiểu, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và được mọi người yêu quý. 

Kết thúc quá trình thực tập, chúng tôi vô cùng hài lòng với những gì mà sinh viên đóng góp cho doanh nghiệp trong suốt quãng thời gian thực tập. 

                                                                                                                             ….., ngày…, tháng …, năm …                           Người nhận xét                                                        Xác nhận của doanh nghiệp                          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

4.5. Mẫu lời nhận xét của đơn vị thực tập 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

_____________________

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP…

                                                                                                                 .… , ngày…, tháng…, năm…

Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………………………………………MSSV:……………………………………… Chuyên ngành:…………………………………………………………………………Thuộc khoa:………………………………………… Trực thuộc:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thực tập tại doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………. Thời gian từ:…………………………………………………đến …………………..………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nội dung nghiệm vụ được phân công của sinh viên, gồm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trong khoảng thời gian thực tập tại doanh nghiệp, với cương vị là…. tôi nhận thấy sinh viên……….. là một người nhiệt tình, năng nổ, có trách nhiệm với công việc, tích cực học hỏi, nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc. 

Mặt khác, chúng tôi nhìn thấy được khả năng sáng tạo, vận dụng lý thuyết vào trong thực tiễn công việc tại doanh nghiệp của sinh viên. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đó. Đơn vị…. rất hy vọng sẽ được đón nhận các thế hệ sinh viên chuyên ngành…. của trường. 

                     Người đánh giá                                                                        Xác nhận của doanh nghiệp                      (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

Bên cạnh các mẫu nhận xét của đơn vị thực tập Luận Văn Việt còn cung cấp dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp thuê cam kết điểm cao, đúng hạn do cho những ai không có thời gian, nguồn tài liệu tham khảo còn hạn chế, không phải thế mạnh. Hãy tham khảo ngay!

Trên đây là những vấn đề có liên quan đến mẫu nhận xét của đơn vị thực tập cũng như một số mẫu mà Luận Văn Việt gửi đến quý bạn. Nếu các bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua SĐT: 0915 686 999 hoặc qua website: Luanvanviet.com và gmail: Luanvanviet.group@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm và đón đọc của các bạn. 

4/5 (3 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan