Cách Trích Dẫn Tài Liệu Tham Khảo Luận Văn Từ A Đến Z Đạt Chuẩn

4.1/5 - (28 bình chọn)

Trong khi làm luận văn, việc sử dụng và trích dẫn tài liệu tham khảo của các tác giả khác cũng rất cần thiết và giúp cho bài luận văn có thêm luận cứ thuyết phục hơn khi kế thừa được kết quả nghiên cứu của các tác giả khác. Tham khảo bài viết dưới đây để biết cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn bậc thạc sĩ đúng chuẩn. 

1. Hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu tham khảo luận văn chi tiết từ A đến Z

Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo trình tự sử dụng (trích dẫn) trong luận văn, luận án, bài viết… không phân biệt tiếng Việt, Anh, Pháp…Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số (đã được xác định trong danh mục tài liệu tham khảo), không theo tên tác giả và năm.

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Những tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài ít người Việt biết thì có thể ghi thêm phần tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu. Không nên dùng luận văn, luận án, Website và hạn chế dùng sách giáo khoa làm tài liệu tham khảo.

hinh-anh-cach-trich-dan-tai-lieu-tham-khao-1

Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả của tài liệu

 • Xếp thứ tự theo tên của tác giả đầu tiên trong danh sách.
 • Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
 • Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v….

Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, tập san

Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • tên các tác giả (không có dấu phẩy hoặc chấm cuối phần tên)
 • (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tập (không có dấu ngăn cách)
 • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.).

Ví dụ:

 • Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn và cộng sự (2010). Đột biến gen mã hóa EGFR trong ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu y học,3, 30-37.
 • Amanda B.R, Donna P.A, Robin J.L et al (2008). Total prostate specific antigen stability confirmed after long-term storage of serum at -80C. J.Urol, 180(2), 534-538.

Tham khảo thêm về chi tiết cách làm danh mục chữ viết tắt để tăng tính chuyên nghiệp cho bài luận.

hinh-anh-cach-trich-dan-tai-lieu-tham-khao-3

Tài liệu tham khảo là một chương (một phần) trong cuốn sách ghi

 • Họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành;
 • năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn).
 • Tên phần (hoặc chương)
 • Tên sách (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên),
 • lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi),
 • nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản);
 • nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia),
 • tập, trang…

Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.).

Ví dụ

Kouchoukos N.T (2013). Postoperative care. Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery, fourth edition, Elsevier Saunder, Philadenphia, 1, 190-249.Bottom of Form

Tài liệu tham khảo là sách ghi

 • Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành;
 • năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn).
 • Tên sách(ghi nghiêng, dấu phẩy cuối),
 • lần xuất bản (chỉ ghi mục này với lần xuất bản thứ hai trở đi),
 • nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản);
 • nơi xuất bản (ghi tên thành phố, không phải ghi tên quốc gia, đặt dấu chấm kết thúc).

Nếu sách có hai tác giả thì sử dụng chữ và (hoặc chữ and) để nối tên hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất và cụm từ cộng sự (hoặc et al.).

Ví dụ:

 • Trần Thừa (1999). Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
 • Phạm Thắng và Đoàn Quốc Hưng (2007). Bệnh mạch máu ngoại vi, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
 • Boulding K.E (1995). Economic Analysis, Hamish Hamilton, London

Trong quá trình làm bài, bạn cần thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện. Tải ngay 10+ mẫu báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ miễn phí 100%

Tài liệu tham khảo là luận án, luận văn, khóa luận

Cần ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu phẩy hoặc chấm cuối phần tên)
 • (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo). (xem ví dụ trang sau tài liệu số 3 và 4).

Ví dụ:

 • Đoàn Quốc Hưng (2006). Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị ngoại khoa bệnh thiếu máu chi dưới mạn tính do vữa xơ động mạch, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Nguyễn Hoàng Thanh (2011). Nghiên cứu mức sẵn sàng chi trả cho cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại huyện Kim Bảng, Hà Nam năm 2010, Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng,Trường Đại học Y Hà Nội.

Tài liệu tham khảo trích dẫn từ nguồn internet, báo mạng 

(hết sức hạn chế loại trích dẫn này)

Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có). Tên tài liệu tham khảo, <đường dẫn để tiếp cận tài liệu đó>, thời gian trích dẫn.

Ví dụ:

Nguyễn Trần Bạt (2009). Cải cách giáo dục Việt Nam.

Bạn cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

2. Hình thức trích dẫn tài liệu tham khảo luận văn

Trích dẫn trực tiếp

Là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,… của bản gốc vào bài viết. Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác từng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn.

“Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”, [số TLTK] đặt trong ngoặc vuông. Không nên dùng quá nhiều cách trích dẫn này vì bài viết sẽ nặng nề và đơn điệu.

Trích dẫn gián tiếp

Là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng và chính xác để tránh diễn dịch sai, đảm bảo trung thành với nội dung của bài gốc.

Trích dẫn thứ cấp

Là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác.

Ví dụ: khi người viết muốn trích dẫn một thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng không tìm được trực tiếp bản gốc tác giả A mà thông qua một tài liệu của tác giả B.

Khi trích dẫn theo cách này không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong danh mục tài liệu tham khảo. Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.

Một bài luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh còn cần rất rất nhiều yếu tố quan trọng khác. Để đảm bảo bài làm được đúng chuẩn nhất, nhiều người tìm đến dịch vụ nhận làm thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt. Được thành lập từ 2005, 200+ CTV chất lượng cao, Giá cả cạnh tranh nhất thị trường, Chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng!

3. 7 nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo luận văn

 • Tài liệu tham khảo có thể được trích dẫn và sử dụng trong các phần đặt vấn đề, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bàn luận. Phần giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị không sử dụng tài liệu tham khảo.
 • Cách trích dẫn tài liệu tham khảo phải được thống nhất trong toàn bộ bài viết và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông , khi cần có đánh số trang, ví dụ [15, 314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và theo thứ tự tăng dần, cách nhau bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng, ví dụ [19],[25],[41].
 • Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.
 • Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tài liệu được liệt kê trong danh mục tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.
 • Khi một thông tin có nhiều người nói đến thì nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả có tiếng trong chuyên ngành.

Luận Văn Việt đã tổng hợp 20+ bài mẫu luận văn hoàn chỉnh, đạt điểm cao nhất tại các khoá. Tải luận văn thạc sĩ miễn phí 100% ngay!

Bài viết trên đây đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng MS Word làm công cụ hỗ trợ trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo.

Mong rằng qua bài viết này sẽ giúp các bạn có thể hoàn thành tốt bài luận văn của mình. Nếu còn điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0915686999 để nhận được sự tư vấn giúp đỡ của Luận Văn Việt.

Nguồn: Luận Văn Việt

4.1/5 (7 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan