Tuyển dụng

  • Tuyển dụng luận văn việt

     luanvanviet    04/03/2015

    Do nhu cầu mở rộng quy mô và tập khách hàng, Luận Văn Việt đang có nhu cầu tuyển dụng thêm nhiều vị trí CTV viết thuê luận văn, viết báo cáo thuê, làm tiểu luận thuê,… Mô tả công việc: – Có khả năng viết hoàn thiện đề tài trong các lĩnh vực: Tin […]