14 Bài Tiểu Luận Văn Hóa Doanh Nghiệp & 200 Đề Tài Xuất Sắc

5/5 - (1 bình chọn)

Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp là một bài nghiên cứu về giá trị, tư duy, và cách nhân viên tương tác trong tổ chức doanh nghiệp. Nó tập trung vào ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đối với hiệu suất và thành công của doanh nghiệp. Để hỗ trợ bạn trong việc nghiên cứu và thực hiện tiểu luận về chủ đề này, bạn có thể tham khảo 14 bài mẫu tiểu luận văn hóa doanh nghiệp và đề tài dưới đây để nghiên cứu và phân tích văn hóa doanh nghiệp từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp

1. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp đạo đức kinh doanh của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk

Đề tài: “Tiểu luận môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Đạo đức kinh doanh của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk”.

Kết luận tiểu luận: Việc thực hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn cải thiện khả năng cạnh tranh của quốc gia. Để làm điều này hiệu quả, trách nhiệm xã hội cần được tích hợp vào chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Vinamilk là một ví dụ thành công trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, tạo niềm tin từ khách hàng và đóng góp vào thành công của họ.

2. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn FPT

Đề tài: “Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn FPT”.

Giới thiệu bài tiểu luận: Văn hóa doanh nghiệp là bộ giá trị và tiêu chuẩn chung, tạo niềm tin và cam kết của mọi người trong tổ chức, hướng đến mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Nó cũng gây ấn tượng tích cực đối với khách hàng và đối tác qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ, làm cho doanh nghiệp nổi bật trên thị trường và khiến đối thủ phải kính nể.

3. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp về vai trò của Triết lý kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp

Đề tài: “Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp Các cách thức xây dựng, vai trò của Triết lý kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp”.

Mục lục tiểu luận: 

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRIẾT LÝ KINH DOANH 3

1.1. Khái niệm và phân loại triết lý kinh doanh 3

1.2. Nội dung cơ bản của một văn bản triết lý kinh doanh 3

1.3. Hình thức thể hiện của triết lý doanh nghiệp 6

1.4. Vai trò của triết lý kinh doanh trong doanh nghiệp 7

1.5. Cách thức xây dựng triết lý kinh doanh 10

CHƯƠNG 2: TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA CÁC DNNN 16

2.1. Thực trạng sử dụng triết lý kinh doanh của các DN hiện nay……………….16

2.2. Chính phủ với việc phát triển triết lý kinh doanh của DN 21

CHƯƠNG 3: TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA VIETTEL TELECOM 23

3.1. Giới thiệu về Viettel Telecom 23

3.2. Triết lý kinh doanh trong quá trình hoạt động 26

3.3. So sánh với các đối thủ cạnh tranh 43

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

4. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp doanh nghiệp của tập đoàn TH đối với xã hội Việt Nam

Đề tài: “Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của tập đoàn TH đối với xã hội Việt Nam”.

Mục lục tiểu luận: 

CHƯƠNG 1: TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP ĐOÀN TH ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM …. 4

1.1. Khía cạnh kinh tế ……………………………………………………………… 5

1.2. Khía cạnh pháp lý ………………………………………………………………… 7

1.3. Khía cạnh đạo đức ………………………………………………………………………. 8

1.4. Từ thiện ………………………………………………………………………………….. 11

CHƯƠNG 2: BIỂU HIỆN CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG TẬP ĐOÀN TH 12

2.1. Đạo đức của chủ sở hữu doanh nghiệp – Thái Hương ……………………….. 12

2.2. Đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực ……………………………………….. 13

2.3 Đạo đức trong trong marketing ……………………………………………………. 14

2.4. Đạo đức đối với khách hàng …………………………………………………….. 15

2.5. Đạo đức đối với đối thủ cạnh tranh……………………………………………….. 16

CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT ………………………………………………………………………. 16

5. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp doanh nghiệp giữ người tài

Đề tài: “Tiểu luận Văn hoá doanh nghiệp giữ người tài”

Mục lục của tiểu luận:

Lời nói đầu 2

Chương 1: Một số cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp 3

1.1. Khái niệm văn hoá doanh nghiệp 3

1.2. Cấp độ của văn hoá doanh nghiệp 4

1.2.1. Cấp độ thứ nhất 4

1.2.2. Cấp độ thứ hai 5

1.2.3. Cấp độ thứ ba 5

1.3. Tác động của văn hoá doanh nghiệp đối với sự phát triển của doanh nghiệp 6

1.3.1. Tác động tích cực của văn hoá doanh nghiệp 7

1.3.1.1. Văn hóa doanh nghiệp tạo nên phong thái của doanh nghiệp, giúp phân

biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác 7

1.3.1.2. Văn hóa doanh nghiệp tạo nên lực hướng tâm chung cho toàn doanh

nghiệp 7

1.3.1.3. Văn hóa doanh nghiệp khích lệ quá trình đổi mới và sáng chế 8

1.3.2. Tác động tiêu cực của văn hoá doanh nghiệp 8

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hoá doanh

nghiệp Việt Nam 9

1.4.1. ảnh hưởng của các đặc trưng văn hoá dân tộc 9

1.4.2. ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới sự hình thành văn hoá doanh

nghiệp Việt Nam 10

Chương 2: Văn hóa doanh nghiệp giữ người tài 11

2.1. Một số nguyên nhân người tài ra đi 11

2.2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp giữ người tài 12

2.2.1. Đối với Đảng và Nhà nước 12

2.2.2. Đối với bản thân các doanh nghiệp 13

Kết luận 15

Luận Văn Việt tự hào về dịch vụ nhận viết tiểu luận thuê chất lượng cao, trọn gói và với mức giá hợp lý. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn hoàn thành tiểu luận của mình, cam kết đảm bảo chất lượng và tuân thủ thời hạn giao bài.

6. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp phân biệt văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây

Đề tài: “Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp Khái niệm văn hóa doanh nghiệp, vai trò văn hóa doanh nghiệp, các dạng văn hóa doanh nghiệp, phân biệt văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây”

Mục lục của tiểu luận:

PHẦN 1: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ……………………………………… 1

1.1 Khái niệm văn hóa………………………………………………………………………………. 1

1.2 Văn hóa doanh nghiệp ………………………………………………………………………. 1

1.3 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp……………………………………………………… 2

1.4 Các dạng văn hóa doanh nghiệp……………………………………………………… 3

1.4.1 Phân theo cơ cấu và định hướng về con người và nhiệm vụ…………………. 3

1.4.1.1 Văn hóa gia đình………………………………………………………………….. 3

1.4.1.2 Văn hóa tháp Eiffel………………………………………………………………….. 3

1.4.1.3. Văn hóa theo kiểu tên lửa được định hướng………………………………………… 3

1.4.1.4. Văn hóa lò ấp trứng:………………………………………………………………….. 4

1.4.2 Phân theo sự phân cấp quyền lực ………………………………………………………….. 4

1.4.2.1 Văn hóa nguyên tắc………………………………………………………………………. 4

1.4.2.2 Văn hóa quyền hạn………………………………………………………………………… 4

1.4.2.3 Văn hóa đồng đội……………………………………………………………………………… 4

1.4.2.4 Văn hóa sáng tạo……………………………………………………………………….. 4

1.4.3 Phân theo mối quan tâm đến nhân tố con người và mối quan tâm đến

thành tích………………………………………………………………. 4

1.4.3.1 Văn hóa kiểu lãnh đạm ………………………………………………………………. 4

1.4.3.2 Văn hóa kiểu chăm sóc …………………………………………………………… 4

1.4.3.3 Văn hóa kiểu đòi hỏi nhiều…………………………………………………………… 4

1.4.3.4 Văn hóa hợp nhất………………………………………………………………………. 4

1.4.4 Phân theo vai trò của nhà lãnh đạo……………………………………………………….. 4

1.4.4.1 Văn hóa quyền lực…………………………………………………………………… 5

1.4.4.2 Văn hóa gương mẫu…………………………………………………………………… 5

1.4.4.3 Văn hóa nhiệm vụ………………………………………………………………………….. 5

1.4.4.4 Văn hóa chấp nhận rủi ro……………………………………………………………………. 5

1.4.4.5 Văn hóa đề cao vai trò cá nhân…………………………………………………………… 5

1.4.4.6 Văn hóa đề cao vai trò tập thể…………………………………………………………….. 5

1.4.5 Dạng văn hóa khác …………………………………………………………………….. 5

1.4.5.1 Văn hóa bánh kem……………………………………………………………………… 5

1.4.5.2 Văn hóa bánh chưng………………………………………………………………….. 5

1.5 Cách phân loại văn hóa doanh nghiệp theo quan điểm của các nhà nghiên cứu……. 6

1.5.1 Phân loại văn hóa doanh nghiệp của Harrison/ Handy………………………… 6

1.5.2 Các dạng văn hóa doanh nghiệp của Deal và Kennedy ………………………… 7

1.5.3 Các dạng văn hóa doanh nghiệp của Quinn và McGrath…………………….. 8

1.5.4 Các mô hình văn hóa doanh nghiệp của Scholz…………………………………….. 9

1.5.4.1 Văn hóa tiến triển……………………………………………………………………………….. 9

1.5.4.2 Văn hóa nội sinh và văn hóa ngoại sinh……………………………………………..10

1.5.5 Các dạng văn hóa doanh nghiệp của Daft…………………………………………….11

1.5.5.1 Văn hóa thích ứng ………………………………………………………………11

1.5.5.2 Văn hóa sứ mệnh……………………………………………………………………..11

1.5.5.3 Văn hóa hòa nhập…………………………………………………………………………..11

1.5.5.4 Văn hóa nhất quán……………………………………………………………………….12

1.5.6 Các dạng văn hóa doanh nghiệp của Sethia và Klinow ……………………….12

1.5.6.1 Văn hóa thờ ơ…………………………………………………………………………… 12

1.5.6.2 Văn hóa chu đáo……………………………………………………………………………….13

1.5.6.3 Văn hóa thử thách …………………………………………………………………13

1.5.6.4 Văn hóa hiệp lực………………………………………………………………………………..13

PHẦN 2: PHÂN BIỆT VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY…………15

TÀI LIỆU THAM KHẢO

7. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Mai Linh

Đề tài: “Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp Nghiên cứu Văn hóa Doanh nghiệp của Tập đoàn Mai Linh”

Giới thiệu bài tiểu luận: Taxi Mai Linh đã trải qua quá trình phát triển và trưởng thành, đồng thời xây dựng một văn hóa đặc biệt với những giá trị cốt lõi riêng biệt. Nhờ sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên và sự hướng dẫn của tập đoàn Mai Linh, taxi Mai Linh ngày càng khẳng định được vị thế của mình và tiến gần hơn đến khách hàng. Văn hóa này mang lại sự an tâm và tin cậy cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của họ, biến Mai Linh thành một người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường.

8. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp trong tập đoàn FPT

Đề tài: “Tiểu luận Văn hoá doanh nghiệp Phân tích biểu hiện văn hoá doanh nghiệp trong tập đoàn FPT”

Mục lục tiểu luận: 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 1

1.1. Một số khái niệm cơ bản 1

1.2. Biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp 3

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hoá doanh nghiệp 6

1.4 Vai trò của văn hoá doanh nghiệp 7

CHƯƠNG 2: VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẬP ĐOÀN FPT 9

2.1. Giới thiệu về tập đoàn FPT 9

2.2. Biểu hiện văn hoá doanh nghiệp tập đoàn FPT 11

2.3. Đánh giá chung 13

9. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Phở 24

Đề tài: “Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp Phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Phở 24”

Kết luận tiểu luận: Phở là một biểu tượng ẩm thực Việt, nhưng để phát triển thành thương hiệu quốc tế cần đối mặt với nhiều thách thức. Mô hình kinh doanh và thành công của doanh nghiệp ẩm thực có sự khác biệt giữa các nước châu Á và Tây Âu. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đòi hỏi quan tâm đến cả yếu tố chủ quan và khách quan, bao gồm tạo lập thị trường và lợi ích của người tiêu dùng.

10. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đề tài: “Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”

Mục lục bài tiểu luận: 

Lời nói đầu………………………………………………1

Chương I: Cơ sở lý luận………………………………………….3

I-Các khái niệm cơ bản ………………………………………………………..3

1.Văn hoá……………………………………………………………………………………..3

2.Văn hoá doanh nghiệp……………………………………………………………3

II-Tính tất yếu phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp……………………………….5

1.Vai trò của văn hoá doanh nghiệp……………………………………………….5

2.Đòi hỏi khách quan của việc xây dựng VHDN ……………………………..7

III-Các bộ phận cấu thành VHDN………………………………………………………..8

1.Triết lý kinh doanh ……………………………………………………………………..8

2.Đạo đức kinh doanh……………………………………………………………………10

3.Hệ thống sản phẩm …………………………………………………………………….11

4.Phương thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp ……………………….14

5.Phương thức giao tiếp của doanh nghiệp với xã hội……………………..17

IV-Kinh nghiệm nước ngoài ……………………………………………………………….17

1.Nhật bản với doanh nghiệp …………………………………………………………17

2.Một số thí dụ về VHDN Nhật bản ………………………………………………..19

Chương II:Thực trạng………………………………………………………………………………….23

I-Khái quát thành tựu …………………………………………………………………………23

1.Công ty taxi Mai Linh…………………………………………………………….25

2.Công ty Traphaco………………………………………………………………….30

II-Hạn chế………………………………………………………………………………………..32

1.Lý do khách quan ……………………………………………………………………….32

2.Lý do chủ quan……………………………………………………………………..33

Chương III: Kiến nghị và giải pháp ……………………………………………………………….41

I-Giải pháp……………………………………………………………………………………….41

1.Giảm thiểu cấp phép, xin phép…………………………………………………….41

2.Tổ chức các hiệp hội kinh doanh …………………………………………………44

3.Tổ chức các hiệp hội người tiêu dùng ………………………………………….45

4.Phát huy tốt vai trò của các cơ quan công luận ……………………………47

5.Giám sát đối với một số ngành nghề đặc biệt……………………………….47

6.Phát triển các hàng hoá mang bản sắc dân tộc…………………………….49

7.Giao lưu kinh tế đi đôi với giao lưu văn hoá ………………………………..49

8.Giáo dục văn hoá cho những người làm kinh tế……………………………50

II-Kiến nghị ……………………………………………………………………………………..50

III-Kết luận ………………………………………………………………………………………51

Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………………………….53

11. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp – Thực Trạng và giải pháp

Đề tài: “Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp Văn hóa Doanh Nghiệp – Thực Trạng và giải pháp”

Kết luận tiểu luận: 

 • Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề này, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Các doanh nghiệp cần thấu hiểu giá trị cốt lõi của họ để xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ.
 • Mở cửa và hội nhập quốc tế đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu dựa trên văn hóa doanh nghiệp, và sự duy trì và phát triển văn hóa này là quyết định quan trọng để tồn tại và phát triển trong tương lai.

12. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Đề tài: “Tiểu luận Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)”

Mục lục tiểu luận: 

MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………….3

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH …………………….4

1.Nguồn gốc chiến lược ………………………………………………………………4

2.Quá trình phát triển của khái niệm chiến lược kinh doanh…………………………4

3.Bản chất của chiến lược kinh doanh ……………………………………….5

4.Khái niệm chiến lược kinh doanh…………………………………………………………5

5.Đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh …………………………………………..6

6.Vai trò của chiến lược kinh doanh……………………………………………………………6

7.Phân loại chiến lược……………………………………………………………………………6

8.Quy trình xây dựng chiến lược …………………………………………………..7

PHẦN II: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTEL………………8

1.Giới thiệu về Tổng công ty Viettel ………………………………………………8

2.Phân tích chiến lược kinh doanh……………………………………………………………8

2.1.Chiến lược cấp công ty……………………………………………………………………8

2.1.1.Chiến lược thâm nhập thị trường………………………………………9

2.1.2.Chiến lược phát triển thị trường ………………………………………………..9

2.1.3.Chiến lược phát triển sản phẩm……………………………………………………10

2.2.Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh ………………………………………………..10

2.2.1.Chiến lược về chi phí thấp…………………………………………………11

2.2.2.Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm…………………………………………11

2.2.3.Chiến lược tập trung vào một phân khúc thị trường xác định………………………12

2.3.Chiến lược cấp bộ phận chức năng ……………………………………………..12

2.3.1.Chiến lược về marketing ………………………………………………………12

2.3.2.Chiến lược đầu tư vào công nghệ thông tin (R&D) ……………………………………12

2.3.3.Chiến lược về nhân sự …………………………………………………….13

2.4.Chiến lược đầu tư nước ngoài ……………………………………………………..15

3.Các thành công đã đạt được………………………………………………………………16

4.Bài học kinh nghiệm rút ra……………………………………………………………….16

4.1.Bài học kinh nghiệm ………………………………………………………………….16

4.2. Các biện pháp hành động của Viettel từ những bài học kinh nghiệm………..17

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………..20

13. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp và tinh thần khởi nghiệp Triết lý kinh doanh của Tập đoàn Vinamilk

Đề tài: “Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp và tinh thần khởi nghiệp Triết lý kinh doanh của Tập đoàn Vinamilk”

Mục lục tiểu luận: 

LỜI NÓI ĐẦU

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRIẾT LÝ KINH DOANH

1.1. Khái niệm triết lý kinh doanh …………………………………………………………….3

1.2. Nội dung triết lý kinh doanh của doanh nghiệp …………………………………..3

1.2.1. Sứ mệnh của doanh nghiệp ……………………………………………………………………3

1.2.2. Các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp……………………………………………….4

1.2.3. Hệ thống các giá trị của doanh nghiệp…………………………………………………….4

1.3. Cách thức xây dựng triết lý kinh doanh của doanh nghiệp ……………5

1.3.1. Những điều kiện cơ bản cho sự ra đời của triết lý doanh nghiệp………………….5

1.3.2. Cách thức xây dựng triết lý doanh nghiệp………………………………………………7

1.4. Các hình thức thể hiện của triết lý doanh nghiệp ………………………………………8

1.5. Vai trò của triết lý doanh nghiệp trong quản lý và phát triển doanh nghiệp ………9

CHƯƠNG 2. TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN VINAMILK

PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK

 1. Khái quát về công ty sữa vinamilk……………………………………………………..10

2.Một số đặc điểm chính của công ty……………………………………………………………11

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty N m……………………………………..11

2.2 Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi của công ty…………………………….11

2.3 Lĩnh vực kinh doanh……………………………………………………………………………11

2.4 Mục tiêu của công ty……………………………………………………………………………….12

PHẦN II: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP

 1. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài của doanh nghiệp……………….12

1.1. Môi trường vĩ mô quốc gia và toàn cầu 2.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy………………….12

1.2. Chính sách về xuất nhập khẩu sữa và thuế…………………….13

1.3 Thói quen uống sữa của người dân………………………………………………………..13

1.4 Phân tích ngành sữa………………………………………………………………..14

 1. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp……………………………………………….15

3.Định hướng kinh doanh và mục tiêu của doanh nghiệp………………………..16

 1. Phân tích ma trận SWOT và hình thành các chiến lược kinh doanh…………16

PHẦN III :CÁC VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

 1. Hoạt động marketing của doanh nghiệp…………………………………………………18

2.Kiến nghị của doanh nghiệp………………………………………………………………………..18

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

14. Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp và tinh thần khởi nghiệp Trình bày triết lý, chiến lược kinh doanh của Viettel

Đề tài: “Tiểu luận Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Trình bày triết lý, chiến lược kinh doanh của Viettel”

Mục lục tiểu luận: 

 1. Giới thiệu về Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel 5

1.1 Giới thiệu chung về viettel 5

1.2 Sứ mệnh và tầm nhìn của Viettel 7

1.3 Tình hình kinh doanh 10

 1. Phân tích môi trường ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của Viettel 11
 2. Các yếu tố về môi trường vĩ mô 11
 3. Các yếu tố về môi trường vi mô 12

III. Môi trường nội tại, Khả năng tài chính, Khả năng phân phối, Uy tín thương

hiệu của Doanh nghiệp, sản phẩm Chất lượng dịch vụ Đa dạng gói cước Giá bán

trên thị trường 12

3.1 Phân tích môi trường vĩ mô 12

3.2 Phân tích môi trường vi mô sản phẩm, dịch vụ thay thế 18

3.3 Phân tích môi trường nội bộ 19

 1. KẾT LUẬN 23

Đánh giá chiến lược phát triển của Viettel 23

15. 100 đề tài tiểu luận văn hóa doanh nghiệp

Đề tài tiểu luận môn văn hóa doanh nghiệp

Dưới đây là danh sách 100 đề tài tiểu luận về văn hóa doanh nghiệp mà bạn có thể tham khảo:

 1. Ưu điểm của văn hóa doanh nghiệp trong việc thu hút và giữ chân nhân tài.
 2. Tầm quan trọng của giá trị và đạo đức trong văn hóa doanh nghiệp.
 3. Sự ảnh hưởng của lãnh đạo vào văn hóa doanh nghiệp.
 4. Văn hóa doanh nghiệp và sự đổi mới.
 5. Văn hóa doanh nghiệp và khả năng thích nghi với biến đổi.
 6. Văn hóa doanh nghiệp và phát triển bền vững.
 7. Quản lý đa văn hóa trong môi trường doanh nghiệp.
 8. Mối liên quan giữa văn hóa doanh nghiệp và hài lòng của khách hàng.
 9. Văn hóa doanh nghiệp và hiệu suất lao động.
 10. Sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quá trình ra quyết định.
 11. Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty khởi nghiệp.
 12. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh.
 13. Văn hóa doanh nghiệp và việc phát triển năng lực nhân sự.
 14. Cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực.
 15. Sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý rủi ro.
 16. Mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và sự đổi mới sản phẩm.
 17. Văn hóa doanh nghiệp và sự thất bại trong kinh doanh.
 18. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý kiểm soát chất lượng.
 19. Cách xây dựng sự thân thiện với môi trường trong văn hóa doanh nghiệp.
 20. Văn hóa doanh nghiệp và quyết định đầu tư.
 21. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý dự án.
 22. Văn hóa doanh nghiệp và quyết định giá cả sản phẩm.
 23. Sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý chuỗi cung ứng.
 24. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý tài chính.
 25. Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân viên trong văn hóa doanh nghiệp.
 26. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi tổ chức.
 27. Sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý thương hiệu.
 28. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thông tin và dữ liệu.
 29. Sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sản phẩm.
 30. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý xuất khẩu.
 31. Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong các tập đoàn đa quốc gia.
 32. Văn hóa doanh nghiệp và tạo ra giá trị cho cổ đông.
 33. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý rủi ro tài chính.
 34. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý chất lượng dịch vụ.
 35. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 36. Sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý dự án phát triển sản phẩm.
 37. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thương hiệu trong thị trường quốc tế.
 38. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu suất làm việc.
 39. Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh biến đổi.
 40. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý sáng tạo.
 41. Tầm quan trọng của lãnh đạo trong việc thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp.
 42. Văn hóa doanh nghiệp và phát triển bền vững.
 43. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với hài hòa công việc-gia đình.
 44. Mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và động viên nhân viên.
 45. Văn hóa doanh nghiệp và tạo lập giá trị cho khách hàng.
 46. Xây dựng văn hóa đa dạng trong doanh nghiệp.
 47. Sự đa dạng và văn hóa doanh nghiệp: Ảnh hưởng và lợi ích.
 48. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý xung đột.
 49. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với đổi mới công nghệ.
 50. Xây dựng lòng tự trọng trong văn hóa doanh nghiệp.
 51. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý tri thức.
 52. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quyết định đầu tư.
 53. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro.
 54. Sự biến đổi văn hóa doanh nghiệp trong quá trình sáp nhập và mua lại.
 55. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến phát triển sự nghiệp cá nhân.
 56. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi.
 57. Xây dựng môi trường làm việc tích cực thông qua văn hóa doanh nghiệp.
 58. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý hiệu suất.
 59. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến phát triển kỹ năng nhân viên.
 60. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thương hiệu.
 61. Phân tích sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quy trình làm việc.
 62. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý tự động hóa.
 63. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý chuỗi cung ứng.
 64. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi mô hình kinh doanh.
 65. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên giá trị và đạo đức.
 66. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý dự án.
 67. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý sự đổi mới sản phẩm.
 68. Sự quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp từ phía các nhà đầu tư và cổ đông.
 69. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với tạo lập mối quan hệ với khách hàng.
 70. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin.
 71. Quy trình đánh giá và cải tiến văn hóa doanh nghiệp.
 72. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến quản lý rủi ro tài chính.
 73. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi tổ chức.
 74. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp định hướng vào khách hàng.
 75. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý dự án quốc tế.
 76. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi công nghệ.
 77. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến quản lý tài nguyên loài người.
 78. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý sản phẩm và dịch vụ.
 79. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua việc đào tạo và phát triển nhân viên.
 80. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý hình ảnh công ty.
 81. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 82. Sự thay đổi văn hóa doanh nghiệp và tương tác với khách hàng.
 83. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý triển khai chiến lược.
 84. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi trong hình thức sở hữu.
 85. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến quản lý vùng địa lý và toàn cầu hóa.
 86. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về thị trường và cạnh tranh.
 87. Phát triển văn hóa doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh nhiều văn hóa.
 88. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi của nguồn lực.
 89. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về chính trị và luật pháp.
 90. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp gia đình.
 91. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến quản lý tương tác xã hội.
 92. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về môi trường tự nhiên.
 93. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi trong lĩnh vực công nghiệp 4.0.
 94. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp định hướng vào phát triển cá nhân.
 95. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý thay đổi về an ninh thông tin.
 96. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi trong mô hình tài chính.
 97. Sự quản lý và duy trì văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp khởi nghiệp.
 98. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý thay đổi về luân phiên lãnh đạo.
 99. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về tương lai lao động.
 100. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc của công bằng và cơ hội.
 101. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến quản lý sự thay đổi về an toàn lao động.
 102. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
 103. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý hình ảnh thương hiệu cá nhân.
 104. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý đầu tư xã hội.
 105. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về phân phối sản phẩm.
 106. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên khái niệm về trách nhiệm xã hội.
 107. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến quản lý sự thay đổi về quyền sở hữu trí tuệ.
 108. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý dự án công nghệ thông tin.
 109. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý định giá sản phẩm.
 110. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý thay đổi về tiêu chuẩn chất lượng.
 111. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về chính trị môi trường.
 112. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên khái niệm về tạo lập giá trị cho cộng đồng.
 113. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến quản lý sự thay đổi về tạo lập mối quan hệ xã hội.
 114. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về tương tác với chính phủ.
 115. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý phát triển nhân viên.
 116. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý thay đổi về tài trợ xã hội.
 117. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý chuỗi cung ứng bền vững.
 118. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc của đạo đức kinh doanh.
 119. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến quản lý sự thay đổi về phát triển bền vững.
 120. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quyền con người và công bằng xã hội.
 121. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý đổi mới công nghệ.
 122. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về mô hình kinh doanh.
 123. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý tri thức.
 124. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên tư duy khởi nghiệp.
 125. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến quản lý sự thay đổi về quản lý rủi ro.
 126. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý dự án quốc tế.
 127. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin.
 128. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý thay đổi về quản lý tài nguyên loài người.
 129. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về sản phẩm và dịch vụ toàn cầu.
 130. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý hình ảnh thương hiệu công ty.
 131. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến quản lý sự thay đổi về quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 132. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về chính trị quốc tế.
 133. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên khái niệm về trách nhiệm môi trường.
 134. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý thay đổi về quản lý tự động hóa.
 135. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý thương hiệu.
 136. Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong phát triển doanh nghiệp gia đình.
 137. Sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của doanh nghiệp xã hội.
 138. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý đổi mới sản phẩm.
 139. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về an toàn lao động và quản lý môi trường.
 140. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 141. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý chuỗi cung ứng và quản lý quy trình.
 142. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý dự án công nghệ thông tin.
 143. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý hình ảnh thương hiệu cá nhân của nhân viên.
 144. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý rủi ro tài chính trong môi trường biến đổi.
 145. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý sự đổi mới sản phẩm và dịch vụ toàn cầu.
 146. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý sự đổi mới sản phẩm và dịch vụ toàn cầu.
 147. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý tài nguyên loài người và quản lý sản phẩm và dịch vụ toàn cầu.
 148. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý thương hiệu cá nhân và quản lý sự đổi mới công nghệ.
 149. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý tri thức.
 150. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý triển khai chiến lược.
 151. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quy trình làm việc.
 152. Sự quản lý và duy trì văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp mới thành lập.
 153. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý đầu tư xã hội và quản lý trách nhiệm xã hội.
 154. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sáng tạo.
 155. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý đổi mới công nghệ và quản lý triển khai dự án công nghệ thông tin.
 156. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý đổi mới sản phẩm và dịch vụ và quản lý thay đổi về quản lý tri thức.
 157. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý đổi mới sản phẩm và dịch vụ.
 158. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý sự thay đổi về quản lý khách hàng.
 159. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc thu hút và giữ chân tài năng.
 160. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý sự thay đổi trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.
 161. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong môi trường cạnh tranh.
 162. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về mô hình tài chính trong doanh nghiệp xã hội.
 163. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý dự án công nghệ thông tin và quản lý thay đổi về quản lý hệ thống thông tin.
 164. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý dự án quốc tế và sự đa dạng văn hóa.
 165. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý hệ thống thông tin và công nghệ.
 166. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý hình ảnh thương hiệu công ty và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 167. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý rủi ro tài chính trong môi trường biến đổi.
 168. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý sự đổi mới công nghệ và quản lý thay đổi về mô hình tài chính.
 169. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý sự đổi mới công nghệ.
 170. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý thương hiệu và quản lý hình ảnh công ty.
 171. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý triển khai chiến lược và quản lý rủi ro tài chính.
 172. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý triển khai chiến lược và quản lý thay đổi về chính trị môi trường.
 173. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý tương tác xã hội và quan hệ công chúng.
 174. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về tạo lập giá trị cho khách hàng và xây dựng lòng trung thành.
 175. Xây dựng và duy trì môi trường làm việc hỗ trợ sáng tạo trong văn hóa doanh nghiệp.
 176. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên khái niệm về trách nhiệm môi trường và quản lý tự động hóa.
 177. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên khái niệm về trách nhiệm xã hội và báo cáo bền vững.
 178. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc của công bằng và cơ hội trong doanh nghiệp toàn cầu.
 179. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc của đoàn kết và làm việc nhóm.
 180. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc của phát triển bền vững và quản lý thay đổi mô hình kinh doanh.
 181. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc của phát triển bền vững.
 182. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về mô hình kinh doanh và mô hình tài chính.
 183. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý chuỗi cung ứng và quản lý triển khai dự án quốc tế.
 184. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý quyền sở hữu trí tuệ và quản lý mô hình kinh doanh.
 185. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý sự đổi mới công nghệ và quản lý tự động hóa.
 186. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý tương tác với chính phủ.
 187. Sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với tạo dựng và duy trì lòng trung thành của khách hàng.
 188. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý đổi mới công nghệ trong môi trường công nghiệp 4.0.
 189. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý hình ảnh thương hiệu công ty và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 190. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về môi trường tự nhiên và sự phát triển bền vững.
 191. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý sự đổi mới sản phẩm và dịch vụ toàn cầu.
 192. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý triển khai chiến lược và quản lý chính trị quốc tế.
 193. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về tạo lập giá trị cho cộng đồng và quản lý sự thay đổi về quản lý hình ảnh thương hiệu cá nhân của nhân viên.
 194. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên khái niệm về trách nhiệm xã hội và quản lý triển khai chiến lược bền vững.
 195. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc của công bằng và cơ hội trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
 196. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc của đoàn kết và làm việc nhóm trong môi trường đa quốc gia.
 197. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý dự án quốc tế và quản lý tương tác xã hội.
 198. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý rủi ro tài chính và quản lý sự đổi mới công nghệ.
 199. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý sự đổi mới công nghệ và quản lý chất lượng sản phẩm.
 200. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quản lý triển khai dự án quốc tế và quản lý tương tác với chính phủ.
 201. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với quản lý sự thay đổi về quy trình làm việc và nâng cao hiệu suất.
 202. Sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với phát triển và quản lý mô hình kinh doanh trong thời đại số hóa.
 203. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý đổi mới sản phẩm và dịch vụ trong môi trường kinh doanh đa văn hóa.
 204. Sự tương tác giữa văn hóa doanh nghiệp và quản lý hình ảnh thương hiệu cá nhân của nhân viên và quản lý triển khai chiến lược bền vững.
 205. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về môi trường tự nhiên và quản lý sự đổi mới sản phẩm và dịch vụ.
 206. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu và quản lý triển khai dự án công nghệ thông tin.
 207. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý thương hiệu công ty và quản lý hình ảnh thương hiệu cá nhân của nhân viên.
 208. Văn hóa doanh nghiệp và quản lý thay đổi về quản lý triển khai chiến lược tiếp cận thị trường toàn cầu.
 209. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc của công bằng và cơ hội trong môi trường đa quốc gia.
 210. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc của trách nhiệm xã hội và báo cáo bền vững.
 211. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ưu tiên sáng tạo và đổi mới trong công nghệ và sản phẩm.

Luận Văn Việt hy vọng rằng với 14 bài mẫu tiểu luận văn hóa doanh nghiệp và 200 đề tài đa dạng, bạn sẽ dễ dàng tìm cho mình đề tài phù hợp. Bằng cách sử dụng tài liệu tham khảo này, bạn có thể trình bày và phân tích thông tin về văn hóa doanh nghiệp từ nhiều góc độ khác nhau và đưa ra những quan điểm và kết luận cụ thể về vấn đề này. Chúc bạn thành công trong quá trình nghiên cứu và viết tiểu luận của mình!

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan