Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay nhất 2021

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là một bài tiểu luận quen thuộc và gần như là bắt buộc đối với mọi sinh viên thuộc các trường Đại học, Cao đẳng trên lãnh thổ Việt Nam. Hôm nay, Luận Văn Việt sẽ hướng dẫn bạn cách viết và chọn lọc những đề tài có điểm số cao nhất để bạn tham khảo.

Hinh-anh-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-4

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hiểu một các tổng quát nhất, nó là một bài viết ghi lại kết quả phân tích và giải quyết tình huống được đưa ra trong đề tài bài tiểu luận mà bạn lựa chọn. Đề tài này là các tình huống, sự vật, sự việc trong thực tiễn hoặc một tư tưởng nằm trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Độ dài của bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh phụ thuộc vào dạng bài và yêu cầu riêng của từng thầy cô, từng trường. Bài tiểu luận sẽ có độ dài ngắn hơn so với đề tài tốt nghiệp. 

Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh cần đưa ra vấn đề, tình huống cần giải quyết. Bạn sẽ dùng những kiến thức của mình, những tư tưởng Hồ Chí Minh đã được học để phân tích vấn đề, đưa ra quan điểm của riêng mình và các định hướng, phương pháp để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong thực tiễn. 

Yêu cầu mà bạn nhất định phải nhớ khi làm đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh đó là linh hồn của bài tiểu luận nằm ở hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, bạn phải biết cách biến những lý luận,  những tư tưởng của bác trở thành trọng tâm của bài tiểu luận.

Lưu ý khi lựa chọn đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Để có được một đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hợp lý và nhận được sự đánh giá cao của giảng viên, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Sự sẵn có của thông tin và tài liệu: Khi bắt đầu bắt tay vào lựa chọn đề tài bạn cần tìm kiếm và chuẩn bị cho mình luôn hệ thống tài liệu và thông tin liên quan. Đây là những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của bài tiểu luận.
 • Sự hỗ trợ của giảng viên và các chuyên gia: Đối với bài tiểu luận tốt nghiệp thì đây là một vấn đề không thể xem nhẹ. Một giáo viên hướng dẫn nhiệt tình, chuyên môn cao sẽ giúp cho bạn có những lời khuyên để có được các nước đi đúng đắn ngay từ những bước đầu.

Hinh-anh-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-2

 • Khả năng nghiên cứu thực tế: Một bài tiểu luận có tính ứng dụng thực tế và ví dụ cụ thể hoặc được nghiên cứu trực tiếp từ các sự việc, sự vật, tình huống có thật sẽ có tính thuyết phục cao rất nhiều. Bởi lẽ những tư tưởng của Bác được đúc kết và nhằm mục đích cuối cùng là ứng dụng giải quyết được vào các tình huống cụ thể trong thực tiễn
Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp hoặc có đề tài rồi nhưng không biết phát triển nội dung ra sao. Hãy để Dịch vụ viết tiểu luận thuê của chúng tôi thay bạn làm tốt việc đó.

Đề cương mẫu: Tiểu luận đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Tên đề tài: Tầm quan trọng của đường lối cách mạng cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

1. Chủ trương của Đảng về việc xây dựng, phát triển và bảo vệ chính quyền

1.1. Hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng Tám

1.1.2. Khó khăn tồn tại và các vấn đề nảy sinh

1.2. Chủ trương của Đảng về kháng chiến kiến quốc

1.2.1. Tình hình chính trị, văn hóa, xã hội Việt Nam lúc bấy giờ

1.2.2. Nội dung chi tiết của chủ trương..

1.3. Kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm rút ra.

1.3.1. Kết quả

1.3.2. Nguyên nhân thắng lợi

1.3.3. Ý nghĩa lịch sử

1.3.4. Bài học kinh nghiệm

2. Đường lối kháng chiến chống Pháp và chủ trương xây dựng chế độ dân chủ nhân dân

2.1. Hoàn cảnh diễn ra

2.1.1. Diễn biến tình hình lịch sử

2.1.2. Đặc điểm hoàn cảnh lúc bấy giờ

3. Tổng kết

3.1. Kết quả thực hiện đường lối của Đảng

3.2. Nguyên nhân thực hiện thắng lợi

3.3. Rút ra bài học cho hiện tại và tương lai

4. Kết luận

Hinh-anh-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-1

Chọn lọc 30 đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh có điểm số cao nhất

 1. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần dân tộc.
 2. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc.
 3. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và giáo dục.
 4. Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về chế độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
 5. Quan điểm của chủ tịch  Hồ Chí Minh về chính trị – pháp luật.
 6. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết vấn đề ruộng đất và nông dân.
 7. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
 8. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên Việt Nam.
 9. Ứng dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề hành chính và đạo đức.
 10. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và xây dựng con người.
 11. Tiểu luận đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam: Hoàn cảnh ra đời của Đảng.
 12. Quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 13. Tiểu luận đường lối Đảng cộng sản Việt Nam với vai trò của Nguyễn Ái Quốc.
 14. Ý nghĩa ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 15. Tiểu luận đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930).
 16. Tiểu luận đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam: So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên 2/1930 và Cương lĩnh chính trị tháng 10/1930.
 17. Ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng trong giai đoạn 1939 – 1945 của Đảng đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám.
 18. Ý nghĩa của Đường lối kháng chiến chống Mỹ (1965 – 1975).
 19. Tiểu luận đường lối Đảng cộng sản Việt Nam: Quan điểm của Đảng về hội nhập kinh tế.
 20. Quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
 21. Quan điểm của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam.
 22. Tiểu luận đường lối Đảng cộng sản Việt Nam: Vai trò của thanh niên trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 23. Phân tích đường lối của Đảng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội của hiện nay.
 24. Đường lối, tư tưởng của Đảng trong đối ngoại quốc tế.
 25. Ý nghĩa đường lối của Đảng Cộng sản trong thời kì chống Pháp cứu nước.
 26. Tiểu luận so sánh đường lối của Đảng trong cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10.
 27. Phân tích đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong chiến lược đối ngoại.
 28. Chủ trương của Đảng về giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.
 29. Phân tích quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội.
 30. Phân tích 3 nguyên tắc: Dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa trong “Đề cương văn hóa Việt Nam” năm 1943.

Bài viết hôm nay của Luận Văn Việt hy vọng sẽ giúp ích được cho quá trình làm bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh của bạn. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ 0915 686 999 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Chúc bạn thành công!

Nguồn: Luanvanviet.com

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

0915686999
Zalo: 0915 686 999