[Miễn Phí] 5 Mẫu Tiểu Luận Tranh Chấp Đất Đai Xuất Sắc Nhất 2022

4.6/5 - (5 bình chọn)

Đối với sinh viên ngành quản lý nhà nước, tiểu luận tranh chấp đất đai là bài tập bắt buộc và không ít sinh viên gặp khó khăn khi làm dạng bài này. Các mẫu tiểu luận xuất sắc và 20 đề tài về tranh chấp đất đai được đánh giá cao dưới đây sẽ là nguồn tham khảo giúp bạn giải quyết đề bài khó nhằn này.

1. Mẫu tiểu luận chuyên viên chính về đất đai: Giải quyết tranh chấp đất đai của cá nhân

Tên đề tài:

 • Giải quyết tranh chấp ranh đất giữa ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B tại thị trấn C, huyện D.

Tóm tắt ý chính: 

 • Luận văn tập trung vào giải quyết vấn đề liên quan đến tranh chấp đất giữa ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B tại thị trấn C, huyện D.
 • Trong quá trình giải quyết đã đưa ra được các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến sự việc và hậu quả. Từ đó đưa ra phương hướng giải quyết hợp lý cũng như các kiến nghị đối với các cấp cao hơn về việc này. 
MẪU TIỂU LUẬN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Giải quyết tranh chấp đất đai của cá nhân

Tải mẫu luận văn: Tại đây

2. Bài tiểu luận chuyên viên chính về đất đai: Giải pháp giải quyết khiếu nại hành chính 

Tên đề tài: 

 • Giải quyết tranh chấp – khiếu nại hành chính liên quan đến đất đai – Thực tiễn áp dụng pháp luật và một số giải pháp

Tóm tắt ý chính: 

 • Bài tiểu luận dựa trên những trên cơ sở lý luận để áp dụng vào giải quyết tình hình thực tế ở địa phương về việc bà PTL gửi đơn khiếu nại lên UBND xã để yêu cầu nhận tiền đền bù do nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư. 
 • Thông qua việc đánh giá tình huống đã đưa ra các phương án giải quyết và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại hành chính. 
MẪU TIỂU LUẬN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Bài tiểu luận chuyên viên chính về đất đai

Tải mẫu luận văn: Tại đây

3. Mẫu tiểu luận chuyên viên chính về đất đai: Giải quyết tranh chấp đất Lâm nghiệp

Tên đề tài: 

 • Giải quyết tranh chấp đất Lâm nghiệp giữa Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên với đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương 

Tóm tắt ý chính: 

 • Vấn đề giải quyết tranh chấp đất Lâm nghiệp giữa Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên với đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương là một vấn đề khó và phức tạp. 
 • Bài luận đã đi sâu vào làm sáng tỏ những vấn đề mang tính lý luận trong giải quyết tranh chấp đất đai. Qua việc phân tích và đánh giá thực trạng, bài tiểu luận đã nêu ra được những phương hướng giải quyết cụ thể cho những vấn đề còn tồn tại.

 

MẪU TIỂU LUẬN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Giải quyết tranh chấp đất Lâm nghiệp

Tải mẫu luận văn: Tại đây

 4. Mẫu tiểu luận tình huống chuyên viên chính về đất đai: Tranh chấp bất động sản thừa kế

Tên đề tài: 

 • Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Tóm tắt ý chính: 

 • Bài tiểu luận đã phân tích và chỉ ra những bước giải quyết chưa đúng đắn về việc giải quyết tranh chấp tài sản thừa kế chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa con nuôi và gia đình. 
 • Thông qua việc phân tích nguyên nhân và đánh giá hậu quả của vụ việc, bài luận đã đưa ra những phương án cùng với ưu, nhược điểm để giải quyết tình huống hợp tình hợp lý nhất.
MẪU TIỂU LUẬN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Mẫu tiểu luận tình huống chuyên viên chính về đất đai

Tải mẫu luận văn: Tại đây

Trong lần đầu hoàn thành một bài tiểu luận, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Để giải quyết đơn giản nhất, bạn nên nhờ đến sự giúp đỡ của những chuyên gia. Nổi bật lên là dịch vụ nhận làm bài tiểu luận của Luận Văn Việt với kinh nghiệm 18 năm, cùng 500 CTV chuyên viên trong và ngoài nước.

5. Mẫu tiểu luận chuyên viên chính về đất đai: Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật

Tên đề tài: 

 • Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay

Tóm tắt ý chính: 

 • Các vụ việc liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân ngày một nhiều. 
 • Mặc dù đường lối xét xử được các Tòa án nhân dân thực hiện và áp dụng đúng đắn và tương đối tốt tuy nhiên vẫn còn nhiều điều tiêu cực xảy ra và dẫn đến những bản án chưa chính xác, chưa khách quan. 
 • Dựa trên phân tích nguyên do và các hạn chế, bài tiểu luận đã đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật hiện nay. 
MẪU TIỂU LUẬN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Mẫu tiểu luận chuyên viên chính về đất đai

Tải mẫu luận văn: Tại đây

6. Tham khảo 20 đề tài tiểu luận về tranh chấp đất đai được đánh giá cao

Đề tài 1: Thực trạng việc giải quyết quyền sử dụng đất trong các vụ tranh chấp đất đai giữa mâu thuẫn giữa anh chị em trong gia đình về quyền thừa kế đất đai theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Đề tài 2: Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới quá trình giải quyết tranh chấp đất đai giữa các bên tham gia tại tòa án nhân dân.

Đề tài 3: Thực trạng hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn thị xã XX, tỉnh XX

Đề tài 4: Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố XX, tỉnh XX

Đề tài 5: Đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tranh chấp đất đai tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đề tài 6: Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn TP XX

Đề tài 7: Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại Quận XX – Thành phố XX

Đề tài 8: Xây dựng cơ cấu tổ chức giải quyết tranh chấp đất đai ở tỉnh XXXX

Đề tài 9: Phân tích và trình bày quyền sở hữu đất đai trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai được quy định theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

Đề tài 10: Một số hạn chế cần được khắc phục và nâng cao trong quá trình thực hiện giải quyết các vụ án mạng liên quan tới tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố XX.

Đề tài 11: Yêu cầu và đòi hỏi về tính liên minh chặt chẽ trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân các cấp hiện nay.

Đề tài 12: Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn Tòa án nhân dân quận XX, thành phố XX

Đề tài 13: Giải quyết tranh chấp đất đai về quyền sử dụng đất lâm nghiệp từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân huyện X, tỉnh XX

Đề tài 14: Thực trạng việc giải quyết các tranh chấp đất đai do mâu thuẫn từ các hộ gia đình trên địa bàn thành phố XX trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài 15: Những yếu tố và tác động của xã hội ảnh hưởng tới quá trình thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã hiện nay.

Đề tài 16: Phân tích và trình bày quá trình khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam về tố tụng dân sự đối với việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Đề tài 17: Tranh tra tình hình giải quyết tranh chấp đất đai và đề xuất hướng giải quyết trên địa bàn tỉnh XX.

Đề tài 18: Bảo đảm quyền công dân trong giải quyết các vụ việc liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai – từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh XX

Đề tài 19: Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới sự tiếp nhận xử lý phát trách nhiệm của các cán bộ cấp cao trong việc quản lý đất đai và cấp phép sử dụng đất công theo quy định của pháp luật.

Đề tài 20: Một số yếu tố ảnh hưởng tới việc giải quyết tranh chấp đất đai về quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm qua.

Trên đây là chia sẻ về 20 đề tài tiểu luận tranh chấp đất đai cũng như 5 mẫu tiểu luận chuẩn chỉ nhất. Hy vọng bài viết giúp bạn có thể kỹ năng để hoàn thành tốt bài tiểu luận của mình.

4/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan