[MIỄN PHÍ] 30+ Tiểu Luận Tình Huống Lớp Chuyên Viên Đánh Giá Cao

5/5 - (1 bình chọn)

Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên là một trong những tiểu luận mà cán bộ công chức bắt buộc phải tham gia thực hiện khi theo học chương trình bồi dưỡng kiến thức. Dạng tiểu luận này đòi hỏi phải biết cách vận dụng kiến thức và kỹ năng thực tế để xử lý các tình huống thực tiễn. Dưới đây là 30+ tiểu luận tình huống được đánh giá cao mà Luận văn Việt gợi ý đến bạn. 

1. Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên trong giáo dục

Tên đề tài: Các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Nội dung các chương

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của công tác quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT
 • Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hòa Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
 • Chương 3: Các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hòa Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên trong giáo dục
Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên trong giáo dục

Tải mẫu luận văn:  Tại đây

2. Tiểu luận tình huống chuyên viên về ngân sách 

Tên đề tài: Phương án xử lý tình huống “Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão huyện A tham mưu chi Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương sai mục đích theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành”

Nội dung các chương:

 • Chương 1: Mô tả tình huống
 • Chương 2: Xác định mục tiêu xử lý tình huống
 • Chương 3: Phân tích nguyên nhân và hậu quả
 • Chương 4: Xây dựng phương án giải quyết và lựa chọn phương án
 • Chương 5: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện
 • Chương 6: Kết luận và kiến nghị
Tiểu luận tình huống chuyên viên về ngân sách
Tiểu luận tình huống chuyên viên về ngân sách

Tải mẫu luận văn:  Tại đây

3. Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước chuyên viên về giáo dục

Tên đề tài: Xử lý tình huống giáo viên không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyên môn trước khi lên lớp tại Trường Trung Cấp Nghề Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Nội dung các chương:

 • Chương 1: Mô tả tình huống
 • Chương 2: Phân tích tình huống
 • Chương 3: Xử lý tình huống
 • Chương 4: Kiến nghị và kết luận
Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước chuyên viên về giáo dục
Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước chuyên viên về giáo dục

Tải mẫu luận văn:  Tại đây

4. Tiểu luận xử lý tình huống lớp chuyên viên về giáo dục số 2

Tên đề tài: Giải quyết tình huống giáo viên không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường Tiểu học T, huyện Y, tỉnh Ninh Bình

Nội dung các chương:

 • Chương 1: Nội dung của tình huống
 • Chương 2: Phân tích tình huống
 • Chương 3: Xử lý tình huống
 • Chương 4: Kiến nghị và kết luận
Tiểu luận xử lý tình huống lớp chuyên viên về giáo dục số 2
Tiểu luận xử lý tình huống lớp chuyên viên về giáo dục số 2

Tải mẫu luận văn:  Tại đây

Luận Văn Việt tự hào về dịch vụ nhận làm tiểu luận thuê chất lượng cao, trọn gói và với mức giá hợp lý. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn hoàn thành tiểu luận của mình, cam kết đảm bảo chất lượng và tuân thủ thời hạn giao bài.

5. Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên về đoàn

Tên đề tài: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn trong tình hình mới và những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Nội dung các chương:

 • Chương 1: Một số vấn đề về lý luận công tác xây dựng đoàn và tập hợp, đoàn kết thanh niên
 • Chương 2: Kết quả công tác xây dựng đoàn và mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên trong nhiệm kỳ đại hội VIII
 • Chương 3: Xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên trong tình hình mới
Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên về đoàn
Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên về đoàn

Tải mẫu luận văn:  Tại đây

6. Tiểu luận xử lý tình huống lớp chuyên viên về thuế

Tên đề tài: Xử lý chay ỳ nợ tiền thuế của một số hộ ở xã C huyện B

Nội dung các chương: 

 • Chương 1: Mô tả tình huống
 • Chương 2: Xác định mục tiêu xử lý tình huống, cơ sở pháp lý để giải quyết tình huống
 • Chương 3: Phân tích nguyên nhân và hậu quả
 • Chương 4: Đề xuất phương án và các giải pháp giải quyết xây dựng các phương án
 • Chương 5: Lập kế hoạch để thực hiện phương án đã chọn 
Tiểu luận xử lý tình huống lớp chuyên viên về thuế
Tiểu luận xử lý tình huống lớp chuyên viên về thuế

Tải mẫu luận văn:  Tại đây

7. Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên về hành chính

Tên đề tài: Tài phán hành chính trong quản lý hành chính nhà nước 

Nội dung các chương:

 • Chương 1: Tình huống
 • Chương 2: Giải quyết tình huống
 • Chương 3: Những kiến nghị 
Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên về hành chính
Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên về hành chính

Tải mẫu luận văn:  Tại đây

8. Gợi ý 20 đề tài tình huống lớp chuyên viên điểm 10/10

Đề tài 1: Xử lý tình huống về vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện XX.

Đề tài 2: Tiểu luận tình huống Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Xử lý tình huống giải quyết khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai trên địa bàn quận A, thành phố XX.

Đề tài 3: Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Xử lý vi phạm pháp luật về vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh XX.

Đề tài 4: Xử lý tình huống về dạy thêm, học thêm trái quy định tại Trường Trung học cơ sở XX, huyện XX.

Đề tài 5: Giải quyết vấn đề kết hôn sớm ở nông thôn thuộc huyện XX.

Đề tài 6: Phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm

Đề tài 7: Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm non xã XX, huyện XX,  tỉnh XX.

Đề tài 8: Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Xử lý hiệu trưởng và kế toán vi phạm trong việc thu, chi ngân sách tại trường THCS

Đề tài 9: Giải quyết tình huống thay đổi, cải chính hộ tịch trên địa bàn huyện XX.

Đề tài 10: Các phương thức tuyển dụng mà một chuyên viên nhân sự nên biết

Gợi ý 20 đề tài tình huống lớp chuyên viên điểm 10/10
Gợi ý 20 đề tài tình huống lớp chuyên viên điểm 10/10

Đề tài 11: Xử lý tình huống cất nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 33 của TTCP ở xã XX, huyện XX.

Đề tài 12: Phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố XX.

Đề tài 13: Xây dựng khung năng lực tham vấn nghề nghiệp của chuyên viên tư vấn học đường trường trung cấp XX.

Đề tài 14: Các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT XX, XX, XX

Đề tài 15: Xử lý tình huống xử phạt hành chính và thu hồi giấy phép kinh doanh đối với điểm kinh doanh Karaoke hoạt động trái phép trong thời gian cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19

Đề tài 16: Xử lý tình huống về xử lý vi phạm pháp luật về điều tra, quản lý và sử dụng đất đai

Đề tài 17: Giải quyết vấn đề vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện An Phú.

Đề tài 18: “Kiềng ba chân” một giải pháp hữu hiệu trong giải quyết tình trạng chậm thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp

Đề tài 19: Xử lý tình huống về hành vi học hộ, thi hộ ở trường đào tạo cán bộ XX,  tỉnh XX

Đề tài 20: Kỹ năng đặt câu hỏi của chuyên viên tham vấn qua điện thoại trên địa bàn thành phố XX.

Với 30+ tiểu luận tình huống lớp chuyên viên đánh giá cao được gợi ý trên đây, hy vọng rằng bạn đã có được những tham khảo hữu ích cho bài tiểu luận của mình. Để tham khảo những bài viết hay khác, bạn có thể truy cập website của Luận văn Việt, liên hệ hotline 0915 686 999 hoặc email luanvanviet.group@gmail.com, đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Chúc bạn đạt được kết quả thật tốt. 

 

4/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan