Top 13 Bài Tiểu Luận Quản Trị Học & 100 Đề Tài 10đ

Đánh giá

Tiểu luận quản trị học bao gồm một loạt các đề tài nghiên cứu đa dạng, từ việc thiết lập cơ cấu tổ chức, lãnh đạo, đánh giá tài nguyên và hoạt động của tổ chức. Dưới đây, Luận Văn Việt xin chia sẻ 13 bài mẫu tiểu luận về quản trị học cùng với 100 đề tài nghiên cứu, được tuyển chọn cẩn thận và miễn phí cho các sinh viên. 

Tiểu luận quản trị học

1. Tiểu luận quản trị học về nghệ thuật tạo dựng quan hệ kinh doanh

Đề tài: “Tiểu luận quản trị học – Đề tài Guanxi – Nghệ thuật tạo dựng quan hệ kinh doanh”.

Mục lục tiểu luận:

Lời nói đầu…………………………………………………………….. Trang 1

Guanxi là gì?………………………………………………………………. Trang 3

Thách thức ở rào cản văn hóa……………………………………………………… Trang 3

Quan niệm của Microsoft về đào tạo các nhân tài………………………………… Trang 4

Tuyển dụng nhân viên vào Trung tâm của Microsoft……………………………. Trang 6

Hãy thấu hiểu nhân viên………………………………………………………….. Trang 9

Công thức của HongJian Zhang…………………………………………………… Trang 10

Bài học cho Việt Nam…………………………………………………………… Trang 15

Lời kết…………………………………………………………………. Trang 20

2. Tiểu luận quản trị học về chức năng hoạch định ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đề tài: “Tiểu luận Quản trị học Chức năng hoạch định ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Mục tiêu về tiểu luận

 • Đánh giá tình hình quản lý kế hoạch trong các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ hiện nay
 • Bằng cách phân tích sâu hơn, xác định sự tồn tại và nguyên nhân của các vấn đề, chúng ta có thể đề xuất một số giải pháp.

3. Tiểu luận quản trị học về chức năng kiểm tra trong quản trị

Đề tài: “Tiểu luận Quản trị học Chức năng kiểm tra trong quản trị”.

Mục lục tiểu luận: 

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2

1. Khái niệm kiểm tra 2

2. Phân loại kiểm tra 2

3. Mục đích của kiểm tra 3

4. Quy trình kiểm tra 4

5. Nguyên tắc khi tổ chức công tác kiểm tra 8

6. Bảy nguyên tắc quản trị của giáo sư Koontz và O’Donnell 9

II. NỘI DUNG 12

1. Chức năng kiểm tra có cần thiết trong doanh nghiệp? 12

2. Vận dụng kiểm tra trong quản lý của các doanh nghiệp tại Việt Nam 13

3. Hạn chế trong công tác kiểm tra ở các doanh nghiệp Việt Nam. 14

4. Công tác kiểm tra ở siêu thị Big C 15

4.1. Sơ lược về Big C 15

4.2 Mục tiêu kiểm tra ở Big C 16

4.3 Công tác kiểm tra ở Big C 17

4.5. Những thành tựu đạt được của Big C từ chức năng kiểm tra 21

4.6 Những hạn chế của Big C từ chức năng kiểm tra 21

5. Các giải pháp – hướng khắc phục công tác kiểm tra ở các doanh nghiệp tại

Việt Nam 24

KẾT LUẬN VÀ NHẬN XÉT 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

4. Tiểu luận quản trị học chủ đề doanh nghiệp cần làm gì để giữ được nhân viên giỏi

Đề tài: “Tiểu luận Quản trị học Doanh nghiệp cần làm gì để giữ được nhân viên giỏi”

Mục lục tiểu luận: 

I. MỞ ĐẦU………………………………………………………………………….1

1. Chân dung nhân viên giỏi……………………………………………………..1

2. Vai trò của nhân viên giỏi đối với doanh nghiệp ……………………….3

3. Tình hình nhân lực của các doanh nghiệp hiện nay ……………………..4

II. NGUYÊN NHÂN LÀM NHÂN VIÊN GIỎI RA ĐI……………………………..4

II.1. Nhóm nguyên nhân thuộc về yếu tố logic ……………………………………….. 5

II.2. Nhóm nguyên nhân thuộc yếu tố cảm xúc ……………………………… 5

III. NHỮNG GIẢI PHÁP DÀNH CHO NHÀ QUẢN TRỊ ……………………………….7

III.1. Yếu tố tạo nguồn…………………………………………………………… 7

III.2. Yếu tố giảm bất mãn……………………………………………………………… 8

III.3. Yếu tố động viên…………………………………………………………………. 9

III.4. Giữ chân nhân tài bằng các giá trị thuộc về trách nhiệm x ã hội của doanh nghiệp (CSR) là xu hướng phát triển……………..12

IV. KẾT LUẬN ………………………………………………………………………14

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………… 16

Dịch vụ viết thuê tiểu luận của Luận Văn Việt là đơn vị 18 năm kinh nghiệm đa ngành, được khách hàng tin tưởng chọn viết tiểu luận. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trên toàn quốc, cam kết đúng deadline với giá cả hợp lý.

5. Tiểu luận quản trị học về Quản trị nhóm

Đề tài: “Tiểu luận quản trị học về Quản trị nhóm”

Mục tiêu của công tác tổ chức:

 • Xây dựng và phát triển một nhóm làm việc hiệu quả.
 • Thúc đẩy và thể hiện nền văn hóa tổ chức mạnh mẽ.
 • Tối ưu hóa quá trình làm việc để đảm bảo tính khoa học.
 • Điều hành và điều chỉnh các hoạt động yếu kém của nhóm một cách kịp thời.
 • Tận dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên có sẵn.
 • Xây dựng khả năng thích nghi cho tổ chức trong mọi tình huống, bất kể thuận lợi hay khó khăn, cả bên trong và bên ngoài.

6. Tiểu luận quản trị học sự thay đổi và xung đột

Đề tài: “Tiểu luận Quản trị học Quản trị sự thay đổi và xung đột”

Phương pháp giải quyết xung đột trong bài tiểu luận: Sau khi lắng nghe và xác định vấn đề cốt lõi, người quản lý cần lựa chọn phương pháp giải quyết xung đột phù hợp nhằm giúp các cá nhân hiểu rõ vấn đề, phát triển tư duy tích cực, và thúc đẩy sự phát triển cá nhân cũng như của doanh nghiệp.

7. Tiểu luận quản trị học về sự cần thiết thay đổi tư duy của nông dân Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu

Đề tài: “Tiểu luận Quản trị học Sự cần thiết thay đổi tư duy của nông dân Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu”

Giới thiệu tiểu luận: Nông dân trẻ Việt Nam có tiềm năng, nhưng cần đào tạo kỹ năng kinh doanh, tư duy hiệu quả, và hợp tác để phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh thị trường biến đổi.

8. Tiểu luận quản trị học về truyền thông giao tiếp trong quản trị

Đề tài: “Tiểu luận Quản trị học Truyền thông giao tiếp trong quản trị”

Mục tiêu tiểu luận: 

 • Mục đích của việc lắng nghe bao gồm nắm bắt thông tin và thu thập thông tin cần thiết.
 • Lắng nghe cũng giúp xây dựng mối kết nối cảm xúc và quan hệ tốt với người khác.
 • Ngoài ra, việc lắng nghe có thể được sử dụng để giải quyết xung đột và mâu thuẫn.
 • Người biết lắng nghe thường thể hiện sự thông minh và sáng suốt, cũng như được tin tưởng trong việc tiếp nhận thông tin mới.

9. Tiểu luận quản trị học về văn hóa doanh nghiệp – yếu tố vàng cho sự thành công văn hóa doanh nghiệp

Đề tài: “Tiểu luận Quản trị học Văn hóa doanh nghiệp – yếu tố vàng cho sự thành công văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh”

Kết cấu tiểu luận: 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Trang

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TÀI CHÍNH

1.1. Khái niệm và vai trò của văn hóa doanh nghiệp ………………….. 1

1.1.1. Khái niệm ………………………………………………………………. 1

1.1.2. Phân loại ………………………………………………………………………………… 1

1.1.3. Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp ……………………………………….. 3

1.1.4. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp ……………………………………………… 4

1.2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp …………………………………………. 5

1.2.1. Các nhân tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp ………………. 5

1.2.2. Các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp …………………………………. 6

1.2.3. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hoạt động quản trị ……… 6

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

2.1. Văn hóa và một số nét đặc trưng văn hóa của doanh nghiệp Việt Nam .. 9

2.2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay ……….. 12

2.3. Văn hóa Doanh Nghiệp và sự thành công của Doanh Nghiệp …….. 14

CHƯƠNG 3: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOCHIMINH PC)

3.1. Sơ lược về HOCHIMINH PC …………………………………………….. 17

3.2. Sơ bộ hình ảnh của ngành điện ………………………………. 18

3.3. Phương án xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại HOCHIMINH PC …….. 18

3.4. Các bước thực hiện cụ thể ……………………………………………………. 19

3.5. Các hiệu quả đem lại ……………………………………. 20

KẾT LUẬN

10. Tiểu luận quản trị học Võ Quốc Thắng nhà quản trị tài ba

Đề tài: “Tiểu luận quản trị học Võ Quốc Thắng nhà quản trị tài ba”

Kết luận tiểu luận: Vai trò của người lãnh đạo đòi hỏi cân bằng nhiều nhiệm vụ khác nhau và quản lý mối quan hệ phức tạp, trong khi tuân thủ một chiến lược cốt lõi. Một nhà quản trị tài ba quyết định sự thành bại của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh và toàn cầu hóa. Jack Welch nói rằng khả năng lãnh đạo có yếu tố bẩm sinh và học hỏi, kết hợp thông minh và kinh nghiệm để đạt được thành công.

11. Tiểu luận quản trị học về yếu tố con người trong công tác quản trị

Đề tài: “Tiểu luận Quản trị học Yếu tố con người trong công tác quản trị”

Kết cấu tiểu luận: 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CÁC HỌC THUYẾT VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI TRONG

QUẢN TRỊ 2

1.1. Thuyết X và Y của Douglas McGregor 2

1.2. Quan niệm về con người của Edgar H. Schein 3

1.3. Quan điểm chung về bản chất con người 4

CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA YẾU TỐ CONG NGƯỜI VÀ CÁCH THỨC

QUẢN LÝ CON NGƯỜI HIỆU QUẢ 7

2.1. Vai trò của yếu tố con người trong tổ chức 7

2.2. Cách thức quản lý con người hiệu quả 8

KẾT LUẬN 11

TÀI LIỆU THAM KHẢO 12

12. Tiểu luận quản trị học về quán Cafe 7 Sinh Viên

Đề tài: “Tiểu luận quản trị học về quán Cafe 7 Sinh Viên”

Kết cấu tiểu luận: 

 • Hiểu rõ tình hình kinh doanh, bao gồm sự phân phối sản phẩm, xu hướng và nhu cầu của khách hàng.
 • Xây dựng chính sách kinh doanh phù hợp, nhằm tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh của quán.
 • Đánh giá khả năng tài chính và xác định các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.
 • Cung cấp dịch vụ giải khát và các dịch vụ thư giãn khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

13. Tiểu luận quản trị học về tính cách của văn hóa doanh nghiệp & những biện pháp giúp nhân viên mới hòa nhập

Đề tài: “Tiểu luận Quản trị học Tính cách của văn hóa doanh nghiệp & những biện pháp giúp nhân viên mới hòa nhập vào văn hóa doanh nghiệp”

Mục lục tiểu luận: 

Chương 1: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP…………………………………………2

1.1. Khái niệm: ……………………………………………………………..2

1.2. Vai trò: …………………………………………………………2

1.2.1. VHDN – Nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp:…………………..2

1.2.2. VHDN giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp:………..3

1.2.3. VHDN – Nguồn thông tin phản hồi cho việc ra quyết định quản trị:..3

1.3. Đặc trưng của VHDN: ………………………………………………..3

1.4. Đặc tính của VHDN:………………………………………………………………..4

1.5. Những hình thức của VHDN: ………………………………………………5

Chương 2: TÍNH CÁCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP…………………………6

2.1. Khái quát……………………………………………………………………6

2.2. Các loại tính cách VHDN…………………………………………………….6

2.2.1. Tính sáng tạo và sẵn sàng mạo hiểm………………………….6

2.2.2. Tính chú trọng chi tiết………………………………………………………9

2.2.3. Tính định hướng kết quả…………………………………………… 10

2.2.4. Tính định hướng vào con người………………………………………. 12

2.2.5. Tính định hướng vào tập thể ………………………………………….. 13

2.2.6. Tính nhiệt tình ……………………………………………………………. 14

2.2.7. Tính ổn định ……………………………………………………………… 14

Chương 3: BIỆN PHÁP GIÚP NHÂN VIÊN MỚI HÒA NHẬP VÀO VĂN

HÓA DOANH NGHIỆP …………………………………………………………………… 16

3.1. Tâm lý của nhân viên mới:…………………………………………….. 16

3.2. Lý do để thực hiện việc hướng dẫn nhân viên mới……………………….. 17

3.3. Biện pháp giúp nhân viên mới hòa nhập vào doanh nghiệp …………… 18

3.3.1. Tạo ấn tượng tốt đẹp ngày đầu làm việc………………………….. 18

3.3.2. Truyền đạt thông tin……………………………………………………….. 19

3.3.3. Tạo lập các mối quan hệ …………………………………………………… 19

3.3.4. Đưa ra quy trình đào tạo đơn giản………………………………………. 20

3.3.5. Tạo điều kiện nhân viên mới tham gia công việc ………………………….. 21

3.3.6. Hoạch định cho tương lai…………………………………………………… 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 23

14. 150 đề tài tiểu luận môn quản trị học

Đề tài tiểu luận môn quản trị học

Dưới đây là một danh sách 150 đề tài tiểu luận về quản trị học có thể tham khảo:

 1. Hiệu suất quản lý trong môi trường kinh doanh biến đổi.
 2. Quản lý đổi mới trong doanh nghiệp.
 3. Tái cơ cấu tổ chức và quản lý nhân sự hiệu quả.
 4. Ảnh hưởng của quản lý đối tác và quan hệ công chúng trên kết quả kinh doanh.
 5. Quản lý dự án: Chiến lược và triển khai.
 6. Quản lý chuỗi cung ứng trong kỷ nguyên số hóa.
 7. Nâng cao năng lực quản lý thông qua đào tạo và phát triển nhân viên.
 8. Khả năng quản lý cuộc họp hiệu quả.
 9. Đào tạo lãnh đạo tương lai.
 10. Quản lý biến đổi kỹ thuật số trong tổ chức.
 11. Lãnh đạo phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh.
 12. Quản lý sự thay đổi tổ chức.
 13. Chiến lược quản lý và phát triển thị trường quốc tế.
 14. Quản lý tài sản trí tuệ và sáng tạo trong doanh nghiệp.
 15. Cách thức xây dựng và duy trì môi trường làm việc tích cực.
 16. Quản lý tài chính cá nhân và đầu tư.
 17. Hiệu quả của quản lý dự án trong các lĩnh vực khác nhau.
 18. Tạo dựng nền tảng dựa trên dữ liệu cho quản lý kinh doanh.
 19. Quản lý đội nhóm đa quốc gia và đa văn hóa.
 20. Nghiên cứu về quản lý phức tạp và lãnh đạo trong các tổ chức phi lợi nhuận.
 21. Hiệu quả của quản lý thời gian và ưu tiên.
 22. Ảnh hưởng của quản lý chuỗi cung ứng đối với hiệu suất doanh nghiệp.
 23. Lãnh đạo và quản lý trong ngành công nghiệp dầu khí.
 24. Quản lý thay đổi và ứng phó với khủng hoảng tổ chức.
 25. Nâng cao quản lý tài chính và khả năng đầu tư trong môi trường không chắc chắn.
 26. Lãnh đạo và quản lý đội nhóm trong các tổ chức khởi nghiệp.
 27. Đào tạo quản lý và lãnh đạo trong ngành giáo dục.
 28. Khả năng quản lý và sáng tạo trong môi trường công nghệ cao.
 29. Chiến lược quản lý tài sản cho các tổ chức phi lợi nhuận.
 30. Đánh giá ảnh hưởng của quản lý truyền thống và quản lý phản ánh trong các tổ chức.
 31. Phân tích vai trò của quản lý chuỗi cung ứng trong ngành sản xuất.
 32. Chiến lược quản lý rủi ro và an toàn trong ngành công nghiệp.
 33. Quản lý nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức phi lợi nhuận.
 34. Ảnh hưởng của quản lý đối nội và đối ngoại đối với doanh nghiệp.
 35. Quản lý dự án và quản lý chi phí trong ngành xây dựng.
 36. Tích hợp quản lý sáng tạo và khởi nghiệp trong doanh nghiệp truyền thống.
 37. Nghiên cứu về quản lý rủi ro tài chính và đầu tư.
 38. Lãnh đạo và quản lý trong ngành dược phẩm và y tế.
 39. Quản lý và tối ưu hóa hoạt động sản xuất và dịch vụ.
 40. Hiệu quả của quản lý hệ thống thông tin và công nghệ thông tin.
 41. Chiến lược quản lý thương hiệu và tiếp thị trong môi trường kinh doanh số hóa.
 42. Quản lý dự án và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 43. Nghiên cứu về vai trò của quản lý tài chính trong phát triển doanh nghiệp.
 44. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức chính phủ và phi chính phủ.
 45. Quản lý thay đổi và sáng tạo trong doanh nghiệp gia đình.
 46. Đánh giá ảnh hưởng của quản lý môi trường và bền vững trong kinh doanh.
 47. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý thông tin và bảo mật dữ liệu.
 48. Hiệu quả của quản lý rủi ro trong lĩnh vực tài chính.
 49. Lãnh đạo và quản lý trong ngành du lịch và dịch vụ.
 50. Tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng trong lĩnh vực sản xuất sạch và bền vững.
 51. Quản lý hậu cần và vận chuyển trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
 52. Hiệu quả của quản lý dự án xanh và bền vững.
 53. Nghiên cứu về quản lý tiền lương và tạo lập giá trị trong tổ chức.
 54. Lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực công nghệ sinh học và y học.
 55. Quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng thực phẩm.
 56. Quản lý thay đổi và sáng tạo trong môi trường khởi nghiệp.
 57. Đánh giá ảnh hưởng của quản lý dự án trên hiệu suất và tạo giá trị.
 58. Nghiên cứu về vai trò của quản lý sự thay đổi tổ chức trong lĩnh vực công nghệ.
 59. Quản lý tài chính và rủi ro trong thị trường tài chính toàn cầu.
 60. Lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 61. Tích hợp quản lý nguồn lực nhân lực và tài chính.
 62. Hiệu quả của quản lý sáng tạo và phát triển sản phẩm.
 63. Quản lý chuỗi cung ứng và tối ưu hóa hiệu suất vận chuyển.
 64. Quản lý thương hiệu và tiếp thị trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
 65. Quản lý dự án và triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
 66. Đánh giá ảnh hưởng của quản lý tài chính cá nhân và đầu tư.
 67. Nghiên cứu về vai trò của quản lý thời gian và ưu tiên.
 68. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức phi lợi nhuận.
 69. Quản lý rủi ro và an toàn trong ngành sản xuất ô tô.
 70. Lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
 71. Quản lý và tối ưu hóa hoạt động sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực y tế.
 72. Ảnh hưởng của quản lý đối nội và đối ngoại đối với doanh nghiệp trong thị trường quốc tế.
 73. Hiệu quả của quản lý đầu tư và quản lý rủi ro tài chính.
 74. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức chính phủ và phi chính phủ.
 75. Tối ưu hóa quản lý môi trường và bền vững trong doanh nghiệp.
 76. Nghiên cứu về vai trò của quản lý thông tin và quản lý tri thức trong doanh nghiệp.
 77. Quản lý dự án và ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
 78. Lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 79. Quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp.
 80. Quản lý thay đổi và sáng tạo trong ngành công nghiệp thời trang và thời trang.
 81. Đánh giá ảnh hưởng của quản lý phát triển sản phẩm và tiếp thị.
 82. Hiệu quả của quản lý tài chính cá nhân và đầu tư trong ngành công nghệ thông tin.
 83. Quản lý chuỗi cung ứng và tối ưu hóa vận chuyển sản phẩm công nghiệp.
 84. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức phi lợi nhuận và chính trị.
 85. Tái cơ cấu tổ chức và quản lý nhân sự hiệu quả trong ngành công nghiệp phần mềm.
 86. Nghiên cứu về vai trò của quản lý sáng tạo và phát triển trong lĩnh vực tài chính.
 87. Lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất máy móc.
 88. Quản lý tài sản và bất động sản trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản.
 89. Quản lý dự án và ứng dụng trong lĩnh vực chăn nuôi và nông lâm nghiệp.
 90. Hiệu quả của quản lý rủi ro và an toàn trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
 91. Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp gia đình và công ty mẹ con.
 92. Đánh giá ảnh hưởng của quản lý thương hiệu và tiếp thị trong ngành công nghiệp dầu khí.
 93. Quản lý và tối ưu hóa hoạt động sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực xử lý nước và môi trường.
 94. Ảnh hưởng của quản lý tài chính cá nhân và đầu tư trong lĩnh vực y tế và y dược.
 95. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức y tế và chăm sóc sức khỏe.
 96. Tối ưu hóa quản lý môi trường và bền vững trong doanh nghiệp sản xuất sạch và môi trường.
 97. Nghiên cứu về vai trò của quản lý thông tin và quản lý tri thức trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
 98. Quản lý dự án và ứng dụng trong lĩnh vực phát triển thể thao và giải trí.
 99. Lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực phát triển năng lượng và điện lực.
 100. Quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng sản phẩm thể thao và giải trí.

Trong bài viết này, Luận Văn Việt đã cung cấp 100 đề tài tiểu luận quản trị học đa dạng và phong phú với hấp dẫn. Hy vọng rằng danh sách này sẽ giúp bạn tìm thấy đề tài phù hợp với quan tâm và mục tiêu nghiên cứu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tổng hợp 13 bài mẫu tiểu luận quản trị học để bạn tham khảo. Chúc bạn thành công trong hành trình nghiên cứu và viết tiểu luận của mình!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan