Top 10 Bài Tiểu Luận Quan Hệ Công Chúng & 135 Đề Tài Miễn Phí

5/5 - (1 bình chọn)

Tiểu luận về quan hệ công chúng là một phần quan trọng trong chương trình học sinh viên, tập trung vào nghiên cứu về vai trò trong doanh nghiệp, ảnh hưởng của công nghệ và mạng xã hội, quản lý tình huống khẩn cấp, tác động trong chính trị và xã hội, liên quan đến pháp luật, cũng như đánh giá hiệu suất và đo lường. Luận Văn Việt chia sẻ 10 mẫu tiểu luận quan hệ công chúng và 135 đề tài từ Luận Văn Việt để có nguồn tài liệu đa dạng và chất lượng cho bài tiểu luận của bạn.

Tiểu luận quan hệ công chúng

1. Tiểu luận quan hệ công chúng bản kế hoạch PR cho Walmart

Đề tài: “Bài tiểu luận môn quan hệ công chúng Bản kế hoạch PR cho Walmart”.

Mục lục tiểu luận

 1. Đặt vấn đề
 2. Nội dung bản kế hoạch PR
 3. Giới thiệu tổng quan về Walmart
 4. Phân tích tình thế
 5. Mục đích và mục tiêu
 6. Nhóm công chúng mục tiêu
 7. Chiến lược
 8. Chiến thuật
 9. Lịch trình
 10. Ngân sách
 11. Đánh giá

III. Bản đánh giá các thành viên trong nhóm

2. Tiểu luận quan hệ công chúng hoạt động PR trong việc phát triển sản phẩm và thương hiệu tại VTC

Đề tài: “Tiểu luận môn Quan hệ công chúng Hoạt động PR trong việc phát triển sản phẩm và thương hiệu tại Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC”.

Mục lục tiểu luận:

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………….3

NỘI DUNG……………………………………………………………..4

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN …………………………………………………….4

 1. Khái quát chung về Quan hệ công chúng (PR)…………………………………..4

1.Các định nghĩa: ………………………………………………………………………4

2.Đặc điểm của PR ………………………………………………………………………..6

3.Các công cụ của PR……………………………………………………………………7

 1. Đánh giá vai trò của PR:…………………………………………………………..8

2.Vai trò của PR trong các hoạt động kinh doanh:…………………………………9

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG PR TẠI ………………………….. 14

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VTC………………… 14

 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY VTC ……………………. 14

1.Giới thiệu chung:……………………………………………………………….. 14

 1. Sơ đồ tổ chức …………………………………………………………………………….. 15
 2. TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG PR TẠI TỔNG CÔNG TY VTC…………………. 17
 3. Các hoạt động cộng đồng ……………………………………………………….. 17
 4. Các ấn bản của doanh nghiệp:…………………………………………………………….. 18
 5. Phim ảnh:……………………………………………………………………………………. 18
 6. Trưng bày và triển lãm: ……………………………………………………………….. 18
 7. Các sự kiện đặc biệt: ……………………………………………………………. 19

III. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG PR CỦA TỔNG CÔNG T Y VTC……….. 20

 1. Những kết quả đạt được nhờ hoạt động P R:…………………………………. 20
 2. Những hạn chế trong các hoạt động PR: …………………………………………… 21

CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT NHẰM GIA TĂNG HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG PR TẠI TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VTC…………………. 22

1.Doanh nghiệp phải có đội ngũ PR chuyên nghiệp: ……………………………….. 22

 1. Thiết lập mục tiêu của các chương trình PR phải dựa vào tình hình thực tại của công ty: …… 22
 2. Quản lý các phương tiện truyền thông và sử dụng truyền thông hiệu quả: ……. 23
 3. Phải xác định nhóm công chúng mục tiêu của công ty và gửi đúng thông điệp đến nhóm công chúng đó:…………………………………………………………………………….. 24
 4. Đưa PR vào các phối thức tiếp thị: ……………………………………………….. 25
 5. Sử dụng những ý tưởng PR sáng tạo: ……………………………………. 26

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………. 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………. 28

3. Tiểu luận quan hệ công chúng và Truyền thông Ngôn ngữ “thời @” trên mạng và trên điện thoại di động

Đề tài: “Tiểu luận Quan hệ công chúng và Truyền thông Ngôn ngữ “thời @” trên mạng và trên điện thoại di động của học sinh, sinh viên”.

Giới thiệu tiểu luận: 

PHẦN MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………….2

Lí do chọn đề tài………………………………………………………………………………..2

 1. Nguyên nhân xuất hiện ngôn ngữ “thời @” …………………………………….3
 2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài…………………………………….4

3.1. Ý nghĩa khoa học:……………………………………………………………………4

3.2. Ý nghĩa thực tiễn ………………………………………………………………………………4

 1. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………………….4
 2. Bố cục đề tài ……………………………………………………………………………5

PHẦN NỘI DUNG………………………………………………………………………………..6

 1. VÀI NÉT CHUNG VỀ NGÔN NGỮ “THỜI @” …………………………………………6

1.1. Khái niệm ngôn ngữ …………………………………………………………………….6

1.2. Khái niệm ngôn ngữ “thời @”………………………………………………………………..6

1.3. Lịch sử hình thành …………………………………………………………………………….6

1.4. Ngôn ngữ “thời @” ở Việt Nam, quá trình phát triển. …………………………………..7

1.5. Ngôn ngữ “thời @” thường được sử dụng ở đâu?…………………………………………7

1.6. Những khác biệt so với tiếng Việt…………………………………………………………..7

 1. CÁC DẠNG BIẾN THÁI CỦA NGÔN NGỮ “THỜI @” ………………………………….8

2.1. Biểu hiện của biến đổi âm tiết………………………………………………………………….8

2.2. Biểu hiện qua việc kết hợp tiếng Việt và tiếng nước ngoài…………………………9

2.3. Biểu hiện qua việc thay ký tự và tạo ra ngôn ngữ mật mã …………10

2.4. Biểu hiện qua cách dùng tiếng lóng ……………………………………………..12

2.5. Biểu hiện qua việc “sáng tạo” ra những “thành ngữ- tục ngữ mới”……………….13

III. NGUYÊN NHÂN, TIỆN ÍCH VÀ NHỮNG HỆ LỤY KHI GIỚI TRẺ SÍNH NGÔN NGỮ “THỜI @” ……………………………………………….14

3.1. Nguyên nhân……………………………………………………………………………..14

3.2. Một vài tiện ích………………………………………………………………………15

3.3. Những hệ lụy khi sử dụng tràn lan ngôn ngữ “thời @” ………………………………16

 1. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CẦN THIẾT ĐỂ GIẢM THIỂU LỐI SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

“THỜI @” ………………………………………………………………………………………17

KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………19

PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………20

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………….20

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ………………………………………………………………….20

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU …………………………………………..23

4. Tiểu luận quan hệ công chúng và Truyền thông Văn hóa đọc trong đời sống sinh viên khoa PR trường ĐH Văn Lang

Đề tài: “Tiểu luận Quan hệ công chúng và Truyền thông Văn hóa đọc trong đời sống sinh viên khoa PR trường Đại học Văn Lang”.

Mục đích tiểu luận: Sách đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống tinh thần, mở cánh cửa tri thức và giáo dục giới trẻ. Tuy nhiên, đối mặt với sự cạnh tranh từ công nghệ và giải trí, việc kích thích đọc sách trong giới trẻ đang gặp thách thức. Giải pháp có thể là tạo sách hấp dẫn, đa dạng, và tích hợp công nghệ để thu hút sự chú ý và sự quan tâm của họ.

5. Tiểu luận quan hệ công chúng nâng cao hiệu quả của quan hệ công chúng đối với doanh nghiệp Việt Nam

Đề tài: “Tiểu luận quan hệ công chúng và đề xuất nâng cao hiệu quả của quan hệ công chúng đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”.

Mục lục tiểu luận: 

Lời mở đầu

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1

I.Khái quát chung về quan hệ công chúng (PR) : 1

1.Các định nghĩa: 1

1.1 Định nghĩa về công chúng: 1

1.2 Định nghĩa về quan hệ công chúng : 1

1.2.1 Các định nghĩa về quan hệ công chúng( PR- Public Relations) 1

1.2.2 Những nhận định rút ra từ các định nghĩa: 2

2.Đặc điểm của PR 2

2.1 Có đối tượng cụ thể: 2

2.2 Chi phí thấp: 3

2.3 Độ tin cậy cao: 3

2.4 Khó kiểm soát: 3

3.Các công cụ của PR 3

3.1 Các hoạt động cộng đồng: 3

3.2 Các ấn bản của doanh nghiệp: 4

3.3 Phim ảnh: 4

3.4 Trưng bày và triển lãm: 4

3.5 Các sự kiện đặc biệt: 4

II/Vai trò của PR trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: 5

1.Đánh giá vai trò của PR: 5

2.Vai trò của PR trong các hoạt động kinh doanh: 5

2.1 Phối hợp hoạt động với marketing: 6

2.2 Góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu: 7

2.3 Bảo vệ công ty trước những cơn khủng hoảng: 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN PR TẠI DOANH NGHIỆP

VIỆT NAM HIỆN NAY 10

 1. Thực trạng hoạt động PR tại các doanh nghiệp : 10

1.Thực trạng chung: 10

 1. Ví dụ hoạt động PR ở một số doanh nghiệp Việt Nam: 11

2.1 Tổng công ty sữa Việt Nam Vinamilk. 11

2.2 Công ty dệt may Thái Tuấn: 13

 1. Đánh giá chung về việc thực hiện PR tại các doanh nghiệp và triển vọng phát

triển trong tương lai: 14

 1. Những thành công của hoạt động PR của các doanh nghiệp : 14

2 .Những trở ngại và hạn chế đối với việc thực hiện PR tại các doanh nghiệp: 14

2.1 Hạn chế thứ nhất: Hầu như doanh nghiệp Việt Nam nhận thức sai lệch

về hoạt động PR 14

2.2 Hạn chế thứ hai: PR không được đầu tư thích đáng bởi các doanh

nghiệp trong nước 15

2.3 Hạn chế thứ ba: Doanh nghiệp Việt Nam thiếu bộ phận nhân sự PR

chuyên nghiệp 15

2.4 Hạn chế thứ tư: Doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu một hành lang pháp

lý để phát triển ngành PR 16

 1. Triển vọng phát triển PR trong những năm tới: 16

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT NHẰM GIA TĂNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PR

TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC TA HIỆN NAY 18

 1. Doanh nghiệp phải có bộ phận PR chuyên nghiệp: 18
 2. Thiết lập mục tiêu của các chương trình PR phải dựa vào tình hình thực tại của

công ty 19

 1. Quản lý các phương tiện truyền thông và sử dụng truyền thông hiệu quả: 19
 2. Phải xác định nhóm công chúng mục tiêu của công ty và gửi đúng thông điệp

đến nhóm công chúng đó: 20

 1. Đưa PR vào các phối thức tiếp thị: 21
 2. Sử dụng những ý tưởng PR sáng tạo: 22

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo và một số nguồn trích dẫn

Luận Văn Việt tự hào về việc cung cấp dịch vụ nhận làm bài tiểu luận chất lượng cao, đảm bảo trọn gói và với mức giá hợp lý. Chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn một cách chuyên nghiệp để hoàn thành tiểu luận của mình, đồng thời cam kết duy trì chất lượng cao và tuân thủ đúng thời hạn giao bài.

6. Tiểu luận quan hệ công chúng (PR)- Bài toán nhất thời hay mãi mãi

Đề tài: “Tiểu luận quan hệ công chúng (PR)- Bài toán nhất thời hay mãi mãi”.

Mục lục tiểu luận: 

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 5

PHẦN 2: NỘI DUNG 6

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý thuyết 6

1.1. Khái niệm quan hệ công chúng (PR) 6

1.2. Bản chất PR 7

1.3. Các giai đoạn của PR 7

1.4. Ưu điểm và nhược điểm của PR 7

1.4.1. Ưu điểm 7

1.4.2. Nhược điểm 7

1.5. Các bộ phận cấu thành cơ bản của hoạt động PR 8

1.5.1. Tư vấn xây dựng chiến lược tổng thể 8

1.5.2. Quan hệ báo chí, bao gồm 8

1.5.3. Tổ chức các sự kiện 9

1.5.4. Đối phó với các rủi ro 9

1.5.5. Các hoạt động tài trợ cộng đồng 9

1.5.6. Các hoạt động phi thương mại trực tiếp với khách hàng 9

1.5.7. Quan hệ PR đối nội 9

CHƯƠNG 2: Những hoạt động PR phổ biến hiện nay 10

2.1. Hoạt động tài trợ 10

2.2. Quan hệ báo chí 11

2.3. Tuyên truyền , quảng bá 11

2.4. Tin tức 12

2.5. Tổ chức sự kiện 13

2.6. Các công cụ nhận dạng 14

CHƯƠNG 3: Những hiệu quả đem lại cho doanh nghiệp sau khi thực hiện PR 15

1.1. Gây sự chú ý và tạo sự nhận thức cho khách hàng về sản phẩm, giúp doanh

nghiệp xây dựng hình ảnh và thương hiệu thành công nhất. 15

1.2. Hoạt động PR thành công giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng có thể dẫn

đến sụp đổ thương hiệu 18

1.3. Tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng 20

3.3.1. Đối với khách hàng bên ngoài mua sản phẩm của công ty 21

3.3.2. Đối với khách hàng nội bộ, bên trong doanh nghiệp 22

3.3.3. Đối với giới đầu tư 23

CHƯƠNG 4: Hạn chế của hoạt động PR 24

4.1. Hạn chế do bản chất của PR 24

4.1.1. Không đến được với một lượng rất lớn đối tượng trong một thời gian ngắn

như quảng cáo 24

4.1.2. Thông điệp không ấn tượng và khó nhớ 25

4.1.3. Khó kiểm soát vì nội dung thông điệp thường được chuyển tải qua góc

nhìn của bên thứ ba (nhà báo, nhân vật nổi tiếng, chuyên gia, sự kiện…) 26

4.2. Hạn chế do Doanh nghiệp 26

4.2.1. Doanh nghiệp nhận thức sai lệch về hoạt động PR 26

4.2.2. Doanh nghiệp không dành vốn đầu tư cho PR thích đáng 27

4.2.3. Không có bộ phận nhân sự PR chuyên nghiệp 27

4.2.4. Thiếu một hành lang pháp lý để phát triển 27

CHƯƠNG 5 : PR VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 28

5.1. Hoạt động PR làm tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp (VINAMILK) 28

5.1.1. Vài hoạt động PR của Vinamilk 28

5.1.2. Hiệu quả hoạt đông PR của Vinamilk 29

5.2. Hoạt động PR làm giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp 31

5.2.1. Tình hình khủng hoảng của TOYOTA 32

5.2.2. Hoạt động PR của TOYOTA 33

5.2.3. Kết quả hoạt động PR của TOYOTA 34

PHẦN 3: KẾT LUẬN 35

7. Tiểu luận quan hệ công chúng (PR) của tập đoàn Unilever tại Việt Nam

Đề tài: “Tiểu luận quan hệ công chúng Phân tích hoạt động quan hệ công chúng (PR) của tập đoàn Unilever tại Việt Nam”.

Mục lục tiểu luận

PHẦN 1. MỞ ĐẦU………..1 

PHẦN 2.NỘI DUNG CHÍNH……….2

 1. Một số lý luận………2
 2. Khái niệm tổng quan về PR……2 

1.1. Khái niệm về PR… 

1.2. Những hoạt động chủ yếu trong PR………4

1.3 Nhiệm vụ của người làm PR…..6

 1. Lập kế hoạch thực hiện PR………7
 2. Thực trạng hoạt động quan hệ với công chúng của tập đoàn unilever tại Việt Nam…9 

1.Giới thiệu sơ lược về unilever Việt Nam… 9 

2.Thực trạng hoạt động quan hệ với công chúng của unilever VN…11 

2.1. Hoạt động PR chủ động của tập đoàn unilever tại Việt Nam……11 

2.2. Hoạt động PR khi có những luồng thông tin xấu,dư luận xấu của tập đoàn unilever Việt Nam……17 

 1. Những thành công và hạn chế trong hoạt động quan hệ với công chúng của  tập đoàn unilever..20 

III. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quan hệ với công chúng của unilever Việt Nam…21 

PHẦN 3. KẾT LUẬN…23 

TÀI LIỆU THAM KHẢO…..24

8. Tiểu luận quan hệ công chúng – PR (Public relation) của NHTM cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank)

Đề tài: “Tiểu luận quan hệ công chúng hoạt động quan hệ công chúng – PR (Public relation) của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) – Thực trạng và giải pháp”.

Mục lục tiểu luận:

LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………. 4

CHƯƠNG 1: ……………………………………………………………………………………….. 4

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG……… 4 (PUBLIC RELATION – PR) TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG…………….. 4

1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về PR …………………………………………………….4

1.1.1. Khái niệm……………………………………………………………………………………4

1.1.1.1. Các định nghĩa về PR………………………………………………………………4

1.1.1.2.. Đối tượng PR ………………………………………………………………………..7

1.1.1.3.. Mục tiêu của PR…………………………………………………………………….7

1.1.2. Phân biệt PR với Marketing và quảng cáo………………………………………8

1.1.2.1 PR với Marketing …………………………………………………………………….8

1.1.2.2 PR với quảng cáo …………………………………………………………………….9

1.1.3. Quy trình hoạt động PR ………………………………………………………………11

1.1.3.1. Phân tích ……………………………………………………………………………..12

1.1.3.2. Thiết lập mục tiêu………………………………………………………………….12

1.1.3.3. Tìm hiểu công chúng và nội dung của thông điệp ……………………..13

1.1.3.4. Xây dựng chiến lược, chiến thuật…………………………………………….13

1.1.3.5. Lập khung thời gian và nâng cao chất lượng nguồn lực …………….14

1.1.3.6. Đánh giá và rà soát……………………………………………………………….15

1.1.4. Nội dung hoạt động PR……………………………………………………………….15

1.1.4.1. PR nội bộ……………………………………………………………………………..15

1.1.4.2. PR bên ngoài ………………………………………………………………………..16

1.2. Khái niệm PR trong ngân hàng…………………………………………………………19

1.2.1. Vai trò của PR trong hệ thống ngân hàng …………………………………….19

1.2.2. Các loại hình PR trong ngân hàng……………………………………………….22

1.2.2.1. PR bên trong ngân hàng ……………………………………………………….22

1.2.2.2. PR bên ngoài ngân hàng ………………………………………………………..23

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM ………………… 26

2.1. Vài nét về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam….26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ………………………………………………26

2.1.2. Các sản phẩm, dịch vụ chính……………………………………………………….27

9. Tiểu luận quan hệ công chúng (PR) tại công ty sông Thu

Đề tài: “Tiểu luận quan hệ công chúng Xây dựng chương trình quan hệ công chúng (PR) tại công ty sông Thu”.

Mục lục tiểu luận

10. Tiểu luận quan hệ công chúng luật hợp đồng thương mại quốc tế

Đề tài: “Tiểu luận quan hệ công chúng luật hợp đồng thương mại quốc tế”.

Kết luận tiểu luận: Trong quá trình kí kết hợp đồng, các rủi ro như thay đổi thị trường, thiên nhiên, và công nghệ là không tránh khỏi. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, pháp luật Việt Nam cần tiếp thu và lựa chọn các quy định tiên tiến từ pháp luật thế giới. Sự hiện đại hóa và cập nhật pháp luật hợp đồng sẽ giúp xóa bỏ nhược điểm, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp. Đặc biệt, cần bổ sung cụ thể về cơ chế hardship để đảm bảo công bằng và hiệu quả trong quá trình thực hiện hợp đồng.

8. 100 đề tài tiểu luận quan hệ công chúng 

Đề tài tiểu luận quan hệ công chúng

Dưới đây là một danh sách gồm 100 đề tài tiểu luận về quan hệ công chúng:

 1. Vai trò của quan hệ công chúng trong xây dựng hình ảnh doanh nghiệp.
 2. Ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quyết định mua của khách hàng.
 3. Sử dụng mạng xã hội trong chiến lược quan hệ công chúng.
 4. Công nghệ và xu hướng mới trong lĩnh vực quan hệ công chúng.
 5. Quản lý tình huống khẩn cấp: vai trò và chiến lược.
 6. Tác động của quan hệ công chúng đối với quan hệ lao động.
 7. Quan hệ công chúng và chiến lược truyền thông trong các tổ chức phi lợi nhuận.
 8. Ứng dụng của quan hệ công chúng trong ngành du lịch.
 9. Sự phát triển của truyền thông xã hội và tác động của nó đối với quan hệ công chúng.
 10. Hiệu quả của chiến lược quan hệ công chúng trong quảng bá sự kiện.
 11. Vai trò của quan hệ công chúng trong xây dựng uy tín cá nhân của nhân vật công chúng.
 12. Quan hệ công chúng và ảnh hưởng đối với quyết định bầu cử.
 13. Sự liên kết giữa quan hệ công chúng và tình dục học.
 14. Chiến lược quản lý kênh truyền thông trong quan hệ công chúng.
 15. Ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quan hệ cổ đông.
 16. Mối quan hệ giữa quan hệ công chúng và quảng cáo trong chiến lược truyền thông.
 17. Công nghệ blockchain và ứng dụng của nó trong quan hệ công chúng.
 18. Vai trò của quan hệ công chúng trong quản lý thông tin và truyền thông nội bộ.
 19. Phương tiện truyền thông truyền thống và sự tiện lợi của chúng trong quan hệ công chúng.
 20. Ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quan hệ với cộng đồng.
 21. Quan hệ công chúng và tác động của nó đối với hình ảnh quốc gia.
 22. Sự quan tâm của công chúng và cách quan hệ công chúng ảnh hưởng đến đó.
 23. Công nghệ AI và vai trò của nó trong tương lai của quan hệ công chúng.
 24. Đánh giá hiệu suất chiến lược truyền thông của quan hệ công chúng.
 25. Vai trò của quan hệ công chúng trong quảng bá các sự kiện thể thao.
 26. Tác động của quan hệ công chúng đối với tâm lý và hành vi của người tiêu dùng.
 27. Quan hệ công chúng và sự quản lý hình ảnh sau các sự cố.
 28. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và biến đổi số.
 29. Tầm quan trọng của quan hệ công chúng trong việc giải quyết xung đột và tranh cãi.
 30. Sự liên kết giữa quan hệ công chúng và quản lý rủi ro.
 31. Quan hệ công chúng và tác động của nó đối với quan hệ tình cảm với khách hàng.
 32. Sự thay đổi của quan hệ công chúng trong thời đại kỹ thuật số.
 33. Công nghệ VR và ứng dụng của nó trong trải nghiệm quan hệ công chúng.
 34. Ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quan hệ với cổ đông quốc tế.
 35. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và vấn đề đa dạng và bền vững.
 36. Mối quan hệ giữa quan hệ công chúng và quản lý thương hiệu.
 37. Sự đồng thuận của công chúng và vai trò của quan hệ công chúng trong việc tạo nên nó.
 38. Quan hệ công chúng và tác động của nó đối với quan hệ nhà nước và tư pháp.
 39. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và tiếp thị trực tuyến.
 40. Sự phát triển của quan hệ công chúng ở các khu vực kinh tế mới nổi.
 41. Tác động của quan hệ công chúng trong việc tạo dựng văn hóa tổ chức tích cực.
 42. Ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quyết định đầu tư của doanh nghiệp.
 43. Mối liên kết giữa quan hệ công chúng và hợp tác xã hội.
 44. Quan hệ công chúng và ứng dụng của nó trong quảng bá sản phẩm và dịch vụ.
 45. Sự tiếp cận của quan hệ công chúng đối với khách hàng thông qua các sự kiện đặc biệt.
 46. Tác động của quan hệ công chúng đối với quan hệ với cộng đồng quốc tế.
 47. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và vấn đề đa dạng và bền vững.
 48. Mối quan hệ giữa quan hệ công chúng và quản lý thương hiệu.
 49. Sự đồng thuận của công chúng và vai trò của quan hệ công chúng trong việc tạo nên nó.
 50. Quan hệ công chúng và tác động của nó đối với quan hệ nhà nước và tư pháp.
 51. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và tiếp thị trực tuyến.
 52. Sự phát triển của quan hệ công chúng ở các khu vực kinh tế mới nổi.
 53. Tác động của quan hệ công chúng trong việc tạo dựng văn hóa tổ chức tích cực.
 54. Ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quyết định đầu tư của doanh nghiệp.
 55. Mối liên kết giữa quan hệ công chúng và hợp tác xã hội.
 56. Quan hệ công chúng và ứng dụng của nó trong quảng bá sản phẩm và dịch vụ.
 57. Sự tiếp cận của quan hệ công chúng đối với khách hàng thông qua các sự kiện đặc biệt.
 58. Đánh giá hiệu suất chiến lược truyền thông của quan hệ công chúng.
 59. Vai trò của quan hệ công chúng trong quản lý và giải quyết khủng hoảng.
 60. Quan hệ công chúng và sự phát triển bền vững trong kinh doanh.
 61. Tác động của quan hệ công chúng đối với quyết định mua của người tiêu dùng.
 62. Quan hệ công chúng và vai trò của nó trong chính sách công cộng.
 63. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và ảnh hưởng của nó đối với quyết định của nhóm.
 64. Sự thay đổi của quan hệ công chúng trong ngành truyền thông truyền thống.
 65. Vai trò của quan hệ công chúng trong xây dựng hình ảnh cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp.
 66. Quan hệ công chúng và chiến lược quảng bá văn hóa.
 67. Ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quan hệ với cổ đông quốc tế.
 68. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và quản lý sự kiện.
 69. Mối quan hệ giữa quan hệ công chúng và quyết định đầu tư trong ngành tài chính.
 70. Tác động của quan hệ công chúng trong việc tạo dựng văn hóa tổ chức và tinh thần làm việc.
 71. Sự đồng thuận của công chúng và vai trò của quan hệ công chúng trong việc tạo ra và duy trì nó.
 72. Quan hệ công chúng và tác động của nó đối với quan hệ với cộng đồng quốc tế.
 73. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và vấn đề đa dạng và bền vững.
 74. Mối quan hệ giữa quan hệ công chúng và quản lý thương hiệu.
 75. Sự đồng thuận của công chúng và vai trò của quan hệ công chúng trong việc tạo nên nó.
 76. Quan hệ công chúng và tác động của nó đối với quan hệ nhà nước và tư pháp.
 77. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và tiếp thị trực tuyến.
 78. Sự phát triển của quan hệ công chúng ở các khu vực kinh tế mới nổi.
 79. Tác động của quan hệ công chúng trong việc tạo dựng văn hóa tổ chức tích cực.
 80. Ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quyết định đầu tư của doanh nghiệp.
 81. Mối liên kết giữa quan hệ công chúng và hợp tác xã hội.
 82. Quan hệ công chúng và ứng dụng của nó trong quảng bá sản phẩm và dịch vụ.
 83. Sự tiếp cận của quan hệ công chúng đối với khách hàng thông qua các sự kiện đặc biệt.
 84. Đánh giá hiệu suất chiến lược truyền thông của quan hệ công chúng.
 85. Vai trò của quan hệ công chúng trong quản lý và giải quyết khủng hoảng.
 86. Quan hệ công chúng và sự phát triển bền vững trong kinh doanh.
 87. Tác động của quan hệ công chúng đối với quyết định mua của người tiêu dùng.
 88. Quan hệ công chúng và vai trò của nó trong chính sách công cộng.
 89. Sự thay đổi của quan hệ công chúng trong ngành truyền thông truyền thống.
 90. Vai trò của quan hệ công chúng trong xây dựng hình ảnh cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp.
 91. Quan hệ công chúng và chiến lược quảng bá văn hóa.
 92. Ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quan hệ với cổ đông quốc tế.
 93. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và quản lý sự kiện.
 94. Mối quan hệ giữa quan hệ công chúng và quyết định đầu tư trong ngành tài chính.
 95. Tác động của quan hệ công chúng trong việc tạo dựng văn hóa tổ chức và tinh thần làm việc.
 96. Sự đồng thuận của công chúng và vai trò của quan hệ công chúng trong việc tạo ra và duy trì nó.
 97. Quan hệ công chúng và tác động của nó đối với quan hệ với cộng đồng quốc tế.
 98. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và vấn đề đa dạng và bền vững.
 99. Mối quan hệ giữa quan hệ công chúng và quản lý thông tin nội bộ.
 100. Sự ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quyết định đầu tư trong ngành công nghiệp.
 101. Chiến lược quan hệ công chúng và ứng dụng của nó trong quảng bá thương hiệu cá nhân.
 102. Sự kết hợp giữa quan hệ công chúng và chiến lược truyền thông trực tuyến.
 103. Nghiên cứu về quan hệ công chúng và tương tác với khách hàng trên mạng xã hội.
 104. Vai trò của quan hệ công chúng trong quản lý tình huống khẩn cấp và khắc phục sự cố.
 105. Sự đóng góp của quan hệ công chúng trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia tích cực.
 106. Quan hệ công chúng và ảnh hưởng của nó đối với quan hệ cổ đông tại thị trường chứng khoán.
 107. Tác động của quan hệ công chúng đối với quản lý và giải quyết xung đột tổ chức.
 108. Mối liên kết giữa quan hệ công chúng và quảng cáo trong việc xây dựng thương hiệu.
 109. Ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quyết định chính sách và định hình xã hội.
 110. Quan hệ công chúng và sự phát triển của doanh nghiệp xã hội.
 111. Tác động của quan hệ công chúng đối với quyết định đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài.
 112. Sự kết hợp giữa quan hệ công chúng và truyền thông nội dung video.
 113. Nghiên cứu về ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quyết định mua trực tuyến.
 114. Vai trò của quan hệ công chúng trong quản lý thương hiệu và chiến lược marketing.
 115. Sự thay đổi của quan hệ công chúng trong bối cảnh biến đổi số và thương mại điện tử.
 116. Quan hệ công chúng và tác động của nó đối với quyết định mua trong ngành thực phẩm và đồ uống.
 117. Tác động của quan hệ công chúng đối với hình ảnh và danh tiếng cá nhân của người nổi tiếng.
 118. Sự kết hợp giữa quan hệ công chúng và truyền thông trong sự kiện thể thao lớn.
 119. Ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với sự kiện và giáo dục nhân sự.
 120. Quan hệ công chúng và sự thay đổi trong quản lý thông tin và truyền thông doanh nghiệp.
 121. Tác động của quan hệ công chúng đối với quyết định mua của người tiêu dùng truyền thống.
 122. Mối liên kết giữa quan hệ công chúng và quản lý tình huống khẩn cấp trong y tế.
 123. Quan hệ công chúng và vai trò của nó trong quản lý vấn đề và thị trường quốc tế.
 124. Sự kết hợp giữa quan hệ công chúng và truyền thông trong lĩnh vực giáo dục.
 125. Nghiên cứu về tác động của quan hệ công chúng đối với quyết định mua của người tiêu dùng trực tuyến.
 126. Vai trò của quan hệ công chúng trong xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.
 127. Sự thay đổi của quan hệ công chúng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với cộng đồng trực tuyến.
 128. Quan hệ công chúng và tác động của nó đối với quyết định mua trong ngành du lịch và giải trí.
 129. Tác động của quan hệ công chúng đối với hình ảnh và uy tín trong ngành ngân hàng và tài chính.
 130. Mối liên kết giữa quan hệ công chúng và quản lý thông tin trong ngành công nghiệp sản xuất.
 131. Quan hệ công chúng và vai trò của nó trong quản lý thương hiệu cá nhân và sự nghiệp.
 132. Sự kết hợp giữa quan hệ công chúng và truyền thông trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
 133. Nghiên cứu về ảnh hưởng của quan hệ công chúng đối với quyết định mua trong ngành thời trang và làm đẹp.
 134. Vai trò của quan hệ công chúng trong quản lý tình huống khẩn cấp và giải quyết xung đột tổ chức.
 135. Sự thay đổi của quan hệ công chúng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với cộng đồng trực tuyến.

Hy vọng rằng với 10 mẫu tiểu luận quan hệ công chúng và 135 đề tài nghiên cứu từ Luận Văn Việt, bạn sẽ có thêm tài liệu và ý tưởng phong phú cho bài tiểu luận của mình. Mong rằng những thông tin hữu ích này sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên trong quá trình hoàn thành một cách xuất sắc các bài tiểu luận, giúp họ đạt được kết quả cao. Chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan