[TRỌN BỘ] 20+ Đề Tài, 7 Mẫu Tiểu Luận Chuyên Viên Ngành Y Tế 10/10

4.5/5 - (2 bình chọn)

Hiện nay, việc nâng cao công tác cán bộ, công chức và chuyên viên y tế đang được Đảng và Nhà nước chú trọng. Dưới đây là 20+ đề tài, mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế HAY NHẤT, MỚI NHẤT, ĐIỂM TỐT, đính kèm link TẢI KHÔNG MẤT PHÍ. Mong rằng sẽ giúp bạn trong quá trình thực hiện đề tài và đạt được kết quả cao. 

1. Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế số 1

Tên đề tài

 • Cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam. 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Khái quát chung: Khái niệm, Vai trò của y tế, Đặc điểm, Khu vực cung cấp dịch vụ y tế
 • Chương 2. Thực trạng cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta hiện nay. 
 • Chương 3. Nguyên nhân của việc cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta. 
 • Chương 4. Những định hướng và biện pháp khắc phục những khó khăn của ngành y tế. 
 • Kết luận và khuyến nghị 
Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế số 1
Tiểu luận chuyên viên chính lĩnh vực y tế số 1
TẢI MIỄN PHÍ

Tải mẫu luận văn tại đây

2. Mẫu tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm y tế số 2 

Tên đề tài

 • Xử lý vi phạm người cho mượn thẻ; người mượn thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang. 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Mô tả tình huống vi phạm người cho mượn thẻ; người mượn thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.
 • Chương 2. Xác định căn cứ và mục tiêu xử lý tình huống vi phạm người cho mượn thẻ; người mượn thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang. 
 • Chương 3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của tình huống vi phạm người cho mượn thẻ; người mượn thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang. 
 • Chương 4. Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án xử lý vi phạm người cho mượn thẻ; người mượn thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang
 • Kết luận và khuyến nghị. 
Mẫu tiểu luận chuyên viên chính lĩnh vực y tế số 2 
Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm y tế số 2
TẢI MIỄN PHÍ “]

3. Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế số 3

Tên đề tài

 • Đánh giá chất lượng dịch vụ bệnh viện công ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Cơ sở lý luận – Xây dựng chỉ tiêu đánh giá chất lượng.
 • Chương 2. Xác định trọng số – Cho điểm từng chỉ tiêu đánh giá – Xác định kết quả.
 • Chương 3. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện công ở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Kết luận và khuyến nghị. 
Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế số 3
Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế số 3
TẢI MIỄN PHÍ

4. Mẫu tiểu luận chuyên viên chính về y tế số 4

Tên đề tài

 • Xử lý hành chính về hành vi khám bệnh ngoài giờ vượt quá phạm vi chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Văn A tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Mô tả tình huống khám bệnh ngoài giờ vượt quá phạm vi chuyên môn.
 • Chương 2. Xác định mục tiêu và xử lý tình huống khám bệnh ngoài giờ vượt quá phạm vi chuyên môn. 
 • Chương 3. Phân tích nguyên nhân, hậu quả của tình huống khám bệnh ngoài giờ vượt quá phạm vi chuyên môn. 
 • Chương 4: Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống. 
 • Chương 5: Kế hoạch thực hiện phương án đã được lựa chọn. 
 • Kết luận và khuyến nghị 
Mẫu tiểu luận chuyên viên chính về y tế số 4
Mẫu tiểu luận chuyên viên chính về y tế số 4
TẢI MIỄN PHÍ

5. Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế số 5

Tên đề tài

 • Quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam.

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Những vấn đề lý luận và pháp luật của quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng. 
 • Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Nam. 
 • Chương 3. Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam. 
 • Kết luận và kiến nghị. 
Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế số 5
Mẫu tiểu luận chuyên viên chính lĩnh vực y tế số 5
TẢI MIỄN PHÍ

6. Mẫu tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm y tế số 6

Tên đề tài

 • Quản lý nhà nước về y tế cấp xã trên địa bàn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Lý luận chung quản lý nhà nước về y tế. 
 • Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về y tế cấp xã trên địa bàn huyện Ba Vì. 
 • Chương 3. Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về y tế cấp xã trên địa bàn huyện Ba Vì. 
 • Kết luận và kiến nghị. 
Mẫu tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm y tế số 6
Mẫu tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm y tế số 6
TẢI MIỄN PHÍ

7. Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế số 7

Tên đề tài

 • Thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và những vấn đề rắc rối khi đi khám, chữa bệnh. 

Tóm tắt các chương

 • Chương 1. Mô tả tình huống thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và những vấn đề rắc rối khi đi khám, chữa bệnh. 
 • Chương 2. Phân tích và giải quyết tình huống thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và những vấn đề rắc rối khi đi khám, chữa bệnh. 
 • Chương 3: Kết luận và khuyến nghị. 
Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế số 7
Mẫu tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm y tế số 7
TẢI MIỄN PHÍ

8. 20 đề tài tiểu luận chuyên viên ngành y tế đánh giá cao toàn quốc

Đề tài 1: Nâng cao tầm quan trọng của yếu tố đạo đức trong nhân cách đối với một người cán bộ, nhân viên ngành y học tại Việt Nam. 

Đề tài 2: Vai trò và tầm quan trọng của yếu tố nguồn nhân lực đối với sự phát triển của hệ thống các bệnh viện đa khoa tại Việt Nam hiện nay. 

Đề tài 3: Nguyên nhân và giải pháp trước tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực y tế tại các vùng nông thôn ở Việt Nam hiện nay. 

Đề tài 4: Đổi mới, nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế hiện nay. 

Đề tài 5: Phân tích những nguyên tắc vàng trong thái độ đối với bệnh nhân của đội ngũ cán bộ, nhân viên tại bệnh viện đa khoa tỉnh X. 

Đề tài 6: Thực trạng triển khai ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào công tác đánh giá năng lực chuyên môn của cán bộ y bác sĩ. 

Đề tài 7: Vai trò và tầm quan trọng của các chuyên viên điều dưỡng đối với ngành y học tại Việt Nam hiện nay. 

Đề tài 8: Xử lý hành vi vi phạm quy tắc hành nghề, đạo đức nghề nghiệp tại các bệnh viện công.

Đề tài 9: Những yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng, sàng lọc đội ngũ cán bộ, chuyên viên chính lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

Đề tài 10: Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá chất lượng đầu vào của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. 

20 đề tài tiểu luận chuyên viên ngành y tế đánh giá cao toàn quốc
20 đề tài tiểu luận chuyên viên ngành y tế đánh giá cao toàn quốc

Đề tài 11: Nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng trong công tác y tế tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

Đề tài 12: Nâng cao chất lượng đào tạo của đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà dựa trên tiêu chuẩn viên chức thuộc chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

Đề tài 13: Công tác kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của các y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Thành phố Hải Phòng.

Đề tài 14: Biện pháp khắc phục tình trạng thiếu đạo đức trong đối xử, thái độ của một bộ phận y bác sĩ hiện nay. 

Đề tài 15: Thực trạng công tác khám chữa bệnh của các y bác sĩ tại khu vực miền núi Việt Nam hiện nay. 

Đề tài 16: Giải pháp phòng chống vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay. 

Đề tài 17: Giải pháp chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Việt Nam. 

Đề tài 18: Quản lý nhà nước về y tế cấp xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. 

Đề tài 19: Thực trạng vấn đề xin nghỉ phép và nghỉ phép có thời hạn của cán bộ, nhân viên y tế ở Việt Nam hiện nay. 

Đề tài 20: Những yếu tố tác động tới việc nâng cao hệ thống y tế điện tử ở Việt Nam hiện nay. 

Trên đây là 20+ đề tài, mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế được chúng tôi sàng lọc và tuyển chọn kỹ lưỡng trên toàn quốc. Hy vọng rằng các bài tiểu luận về ngành y tế trên sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích và bổ trợ tốt cho khâu đặt vấn đề nghiên cứu.

 

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan