Tăng trưởng kinh tế là gì? Biểu hiện, lợi ích và ảnh hưởng

Tăng trưởng kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một nền kinh tế bền vững và lành mạnh. Vậy tăng trưởng kinh tế là gì? Những tác động của tăng trưởng kinh tế đối với toàn xã hội ra sao? GDP đóng vai trò gì trong việc gia tăng sự giàu của một đất nước? Hãy cùng Luận Văn Việt tìm hiểu về khái niệm và lợi ích của tăng trưởng kinh tế trong bài viết bên dưới nhé.

hinh-anh-tang-truong-kinh-te-la-gi-1

1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế là gì?

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng sản xuất hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tế. Sự gia tăng tư liệu sản xuất, lực lượng lao động, công nghệ và vốn con người đều có thể góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Nó có thể được đo lường bằng giá trị danh nghĩa hoặc thực tế (điều chỉnh theo lạm phát).

Tăng trưởng kinh tế thường được đo bằng sự gia tăng tổng giá trị thị trường của hàng hóa và dịch vụ bổ sung được sản xuất, sử dụng các ước tính như GDP.

2. Những biểu hiện của tăng trưởng kinh tế

Trong kinh tế học, tăng trưởng thường được mô hình hóa dưới dạng hàm của vốn vật chất, vốn con người, lực lượng lao động và công nghệ. Các biểu hiện dễ thấy của tăng trưởng kinh tế như sau:

 • Gia tăng số lượng tư liệu sản xuất trong nền kinh tế

Việc bổ sung vốn vào nền kinh tế có xu hướng làm tăng năng suất lao động, các  công cụ mới hơn, tốt hơn và nhiều hơn, có nghĩa là người lao động có thể tạo ra nhiều sản lượng hơn trong một khoảng thời gian. 

 • Cải tiến công nghệ

Công nghệ được cải tiến cho phép người lao động tạo ra nhiều sản lượng hơn với cùng một kho tư liệu sản xuất, bằng cách kết hợp chúng theo những cách mới để có năng suất cao hơn. Giống như tốc độ tăng vốn, tốc độ tăng trưởng kỹ thuật phụ thuộc nhiều vào tốc độ tiết kiệm và đầu tư, vì tiết kiệm và đầu tư là cần thiết để tham gia vào nghiên cứu và phát triển.

 • Tăng lực lượng lao động

Một cách khác để tạo ra tăng trưởng kinh tế là tăng lực lượng lao động, nhiều công nhân hơn tạo ra nhiều hàng hóa và dịch vụ kinh tế hơn. Tăng lực lượng lao động cũng dẫn đến tăng lượng sản lượng phải tiêu dùng để cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người lao động mới.

 • Tăng vốn nhân lực

Người lao động trở nên thành thạo hơn trong các nghề thủ công của họ, nâng cao năng suất của họ thông qua đào tạo kỹ năng, thử và sai hoặc đơn giản là thực hành nhiều hơn. Tiết kiệm, đầu tư và chuyên môn hóa là những phương pháp nhất quán và dễ kiểm soát. 

hinh-anh-tang-truong-kinh-te-la-gi-2

3. Lợi ích của tăng trưởng kinh tế

Lợi ích của tăng trưởng kinh tế là gì? Đó là sự gia tăng GDP thực tế – sự gia tăng giá trị của sản lượng quốc gia, thu nhập và chi tiêu. Về cơ bản, lợi ích của tăng trưởng kinh tế là mức sống cao hơn – thu nhập thực tế cao hơn và khả năng giành nhiều nguồn lực hơn cho các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

 • Thu nhập trung bình cao hơn

Tăng trưởng kinh tế cho phép người tiêu dùng tiêu thụ nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn và hưởng mức sống tốt hơn. Tăng trưởng kinh tế trong Thế kỷ 21   là một yếu tố chính trong việc giảm mức độ nghèo đói tuyệt đối và giúp tăng tuổi thọ.

 • Giảm tỷ lệ thất nghiệp

Với sản lượng cao hơn và tăng trưởng kinh tế tích cực, các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng nhiều lao động hơn để tạo ra nhiều việc làm hơn, tỷ lệ thất nghiệp giảm đi.

 • Giảm đi vay của chính phủ

Tăng trưởng kinh tế tạo ra nguồn thu thuế cao hơn và ít phải chi tiền cho các khoản phúc lợi như trợ cấp thất nghiệp. Do đó tăng trưởng kinh tế giúp giảm đi vay nợ của chính phủ, đóng một vai trò trong việc giảm tỷ lệ nợ trên GDP.

 • Cải thiện dịch vụ công

Tăng trưởng kinh tế cao hơn dẫn đến nguồn thu thuế cao hơn và điều này cho phép chính phủ có thể chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ công, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe và giáo dục… Điều này có thể tạo ra mức sống cao hơn, chẳng hạn như tăng tuổi thọ, tỷ lệ biết chữ cao hơn và hiểu biết nhiều hơn về các vấn đề dân sự và chính trị.

 • Tiền có thể được chi cho việc bảo vệ môi trường

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, xã hội có thể dành nhiều nguồn lực hơn để thúc đẩy tái chế và sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo

 • Đầu tư

Tăng trưởng kinh tế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Đầu tư cao hơn làm tăng phạm vi tăng trưởng kinh tế trong tương lai – tạo ra một chu kỳ tăng trưởng kinh tế / đầu tư lành mạnh.

 • Tăng cường nghiên cứu và phát triển

Tăng trưởng kinh tế cao dẫn đến tăng lợi nhuận cho các công ty, tạo điều kiện cho chi tiêu nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế bền vững làm tăng niềm tin và khuyến khích các doanh nghiệp chấp nhận rủi ro và đổi mới.

hinh-anh-tang-truong-kinh-te-la-gi-3

 • Phát triển kinh tế

Yếu tố lớn nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế bền vững. Tăng trưởng kinh tế ở Đông Nam Á trong vài thập kỷ qua đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ nghèo đói tuyệt đối – tăng tuổi thọ.

 • Nhiều sự lựa chọn

Ở các nền kinh tế kém phát triển, một tỷ lệ lớn dân số làm nông nghiệp / canh tác tự cung tự cấp, tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện cho một nền kinh tế đa dạng hơn với người dân có thể làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, sản xuất và có nhiều lựa chọn hơn về lối sống.

4. Cách tính tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là cách tính tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt nhất. Nó tính đến toàn bộ sản lượng kinh tế của đất nước, bao gồm tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp trong nước sản xuất ra để bán, không quan trọng chúng được bán trong nước hay nước ngoài.

Ngân hàng Thế giới sử dụng tổng thu nhập quốc dân thay vì GDP để đo lường tăng trưởng, bao gồm thu nhập do công dân đang làm việc ở nước ngoài gửi về. Đây là một nguồn thu nhập quan trọng đối với nhiều quốc gia thị trường mới nổi như Mexico. So sánh GDP theo quốc gia sẽ đánh giá thấp quy mô nền kinh tế của các quốc gia này.

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

 • Tài nguyên thiên nhiên

Việc phát hiện ra nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn như dầu hoặc mỏ khoáng sản có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khi điều này thay đổi hoặc làm tăng cường khả năng sản xuất của quốc gia. Các tài nguyên khác bao gồm đất, nước, rừng và khí tự nhiên.

 • Vốn vật chất hoặc cơ sở hạ tầng

Tăng cường đầu tư vào vốn vật chất, chẳng hạn như nhà máy, máy móc và đường xá, sẽ làm giảm chi phí hoạt động kinh tế. Các nhà máy và máy móc tốt hơn có năng suất cao hơn lao động chân tay làm tăng sản lượng sản xuất.

 • Dân số hoặc lao động

Dân số ngày càng tăng có nghĩa là sự sẵn có của công nhân hoặc nhân viên tăng lên, lực lượng lao động cao hơn. Thế nhưng, một nhược điểm của việc có dân số đông là có thể dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao.

hinh-anh-tang-truong-kinh-te-la-gi-4

 • Vốn con người

Tăng đầu tư vào vốn con người có thể cải thiện chất lượng của lực lượng lao động. Sự gia tăng chất lượng này sẽ dẫn đến sự cải thiện về kỹ năng, khả năng và đào tạo, tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng kinh tế vì họ tạo ra năng suất cao hơn.

 • Công nghệ

Công nghệ có thể làm tăng năng suất với cùng mức lao động, do đó thúc đẩy tăng trưởng và phát triển, có nhiều khả năng dẫn đến tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Sự gia tăng này có nghĩa là các nhà máy có thể có năng suất cao hơn với chi phí thấp hơn.

 • Luật

Một khuôn khổ thể chung để điều chỉnh hoạt động kinh tế là các quy tắc và luật lệ. Hệ thống pháp luật nhà nước cũng có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.

Một quốc gia muốn phát triển, đời sống người dân ổn định và cải thiện điều đầu tiên chính là tìm cách để tăng trưởng kinh tế. Với những kiến thức về tăng trưởng kinh tế là gì ở trên, có lẽ đã giúp bạn hiểu tầm quan trọng của GDP là gì rồi. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì khi tìm hiểu vầ tăng trưởng kinh tế, bạn vui lòng liên hệ với trang Luận Văn Việt của chúng tôi qua số điện thoại: 0915 686 999 hoặc qua email: luanvanviet.group@gmail.com để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng.

Chúc các bạn thành công!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

0915686999
Zalo: 0915 686 999