Tư liệu tham khảo

 • Luận văn Thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

   Linh Nguyen    30/08/2018

  I. LỜI CẢM ƠN LUÂN VĂN KẾ TOÁN Qua thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế, tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sỹ kế toán với đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Thiết bị và Vật […]

 • Bảng điều tra khảo sát các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên

   Linh Nguyen    29/08/2018

  Luận Văn Việt xin chia sẻ bảng câu hỏi điều tra khảo sát các yêu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại thành phố Hồ Chí Mính. DÀN BÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH: Dàn bài phỏng vấn nhà quản trị […]

 • Đề cương và mở đầu đề tài Luận văn Thạc sỹ quản trị nhân lực

   Linh Nguyen    29/08/2018

  Luận Văn Việt xin giới thiệu tới bạn đề cương và lời mở đầu đề tài luận văn: “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và vật liệu xây dựng V- Bộ công thương” cho các bạn cử nhân, cao học thạc sĩ quản trị nhân lực. […]

 • Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu hoạt động đầu tư tại tỉnh Cà Mau

   Linh Nguyen    28/08/2018

  Luận Văn Việt xin phép chia sẻ thêm 1 mẫu đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế: “Phân tích hiệu quả đầu tư của chính quyền tỉnh Cà Mau Việt Nam” I. MỤC LỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………………………………………………………………………….. v DANH MỤC BIỂU ĐỒ ………………………………………………………………………………………………………………………..vi DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT  […]