Tài liệu

 • Khái niệm và mô hình hành vi người tiêu dùng

   hant    22/03/2018

  Khái niệm và mô hình hành vi người tiêu dùng 1. Hành vi người tiêu dùng là gì? Để hiểu về hành vi tiêu dùng ta đi vào hai khái niệm: Người tiêu dùng và hành vi tiêu dùng – Người tiêu dùng là người mua sắm hàng hóa dịch vụ để phục vụ cho […]

 • Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

   hant    22/03/2018

  Để thống nhất cách trình bày báo cáo thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp, Khoa Hướng dẫn cách trình bày báo cáo tốt nghiệp, báo cáo thực tập đúng fomt chuẩn với đầy đủ các bước. Mẫu báo cáo tốt nghiệp ngành kế toán nguyên vật liệu, quản trị kinh doanh, công ty xây dựng, […]

 • Mẫu lời nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp chuẩn

   hant    22/03/2018

  Lời nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp là văn bản hành chính về nhận xét của đơn vị thực tập trong thời gian sinh viên, nghiên cứu sinh đi thực tập tại cơ quan, công ty, doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành thời gian thực tập, sinh viên phải bảng đánh giá […]

 • Các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

   hant    21/03/2018

  Quản lý nhà nước về kinh tế là gì? Các phương pháp pháp quản lý nhà nước về kinh tế 1. Quản lý nhà nước về kinh tế là gì? Quản lý nhà nước về kinh tế là sự quản lý của Nhà nước đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân bằng quyền […]