Tài liệu

 • Bancassurance là gì? Lý thuyết căn bản về Bancassurance

   Nam Nguyen    11/05/2018

  Bancassurance là gì? Lý thuyết căn bản về Bancassurance 1/ Bancassurance là gì? Bancassurance bắt đầu xuất hiện và được sử dụng chính thức vào những năm 70 của thế kỷ 20 tại Pháp. Bancassurance được hiểu một cách đơn giản là sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm do ngân hàng cung ứng, hoặc […]

 • Cơ sở lý luận về hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản

   Nam Nguyen    10/05/2018

  Cơ sở lý luận về hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1/ Khái niệm và vai trò của vốn đầu tư xây dựng cơ bản a/ Khái niệm về vốn đầu tư xây dựng cơ bản Đầu tư theo nghĩa rộng là quá trình bỏ vốn bao gồm cả tiền, tài sản, […]

 • Sản phẩm là gì? Cấp độ các yếu tố cấu thành sản phẩm

   Nam Nguyen    08/05/2018

  Sản phẩm là gì? Cấp độ các yếu tố cấu thành sản phẩm 1/ Khái niệm sản phẩm là gì? Khi nói về sản phẩm thì người ta thường quy nó về một hình thức tồn tại vật chất cụ thể, những cái mà chúng ta có thể quan sát,cầm sờ vào nó được. Đối […]

 • Khái niệm xã hội hóa và các tác nhân xã hội hóa

   Nam Nguyen    08/05/2018

  Khái niệm xã hội hóa và các tác nhân xã hội hóa Do có sự liên quan giữa xã hội hóa với mặt văn hóa, mà có sự đảm bảo về tính liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, con người chỉ trở thành con người thông qua sự tương tác với […]