Tài liệu

 • 4 CÁCH TRÍCH DẪN TRONG BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

   Linh Nguyen    18/09/2018

  Mặc dù viết mới nhưng không phải 100% nội dung trình bày đều phải là do người viết nghĩ ra, việc sử dụng ý tưởng và từ ngữ của các tác giả khác cũng rất cần thiết và giúp luận văn có thêm luận cứ thuyết phục hơn khi kế thừa được kết quả nghiên […]

 • Mẫu đề cương luận văn thạc sỹ tại trường đại học kinh tế

   Linh Nguyen    07/09/2018

  Luận Văn Việt xin chia sẻ mẫu đề cương luận văn thạc sỹ tại trường đại học kinh tế nhằm giúp các bạn viết đề cương đúng chuẩn, đúng yêu cầu. I. Trang bìa và trang 1 của Đề cương luận văn                  II. Trang 2 trang nhận xét của người hướng dẫn […]

 • Lời mở đầu luận văn thạc sĩ luật kinh tế về khấu trừ và hoàn thuế GTGT

   Linh Nguyen    07/09/2018

  Luận Văn Việt xin chia sẻ luận văn thạc sĩ luật kinh tế đề tài: “Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Việt Nam” nhằm làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất của thuế Giá trị gia tăng (GTGT); khấu trừ, hoàn thuế GTGT và các quy định pháp luật về thuế GTGT, […]

 • 1 số vấn đề cơ bản của quản trị kênh phân phối

   Linh Nguyen    30/08/2018

  1. Quản trị kênh phân phối Hầu hết doanh nghiệp thiết kế các kênh phân phối của mình theo từng yêu cầu riêng lẻ, mà chưa gắn kết với các đối tác trong hệ thống kênh phân phối cũng như với người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng. Vì vậy, doanh nghiệp cần có một […]