Tài liệu chuyên ngành

 • Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha

   Lưu Hà Chi    02/04/2019

  Trong bài viết này, Luận Văn Việt sẽ chia sẻ với bạn cách chạy Cronbach’s Alpha một cách chi tiết nhất với ví dụ cụ thể để minh họa. Bài viết nằm trong loạt bài tin tức của nhóm dịch vụ spss. Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 1. Kiểm định sự […]

 • Những lý thuyết về tương quan Pearson trong SPSS và các tiêu chí

   Lưu Hà Chi    30/03/2019

  Tương quan Pearson giúp chúng ta thực hiện các thống kê cơ bản như ước lượng điểm (kiểm định mức ý nghĩa), giải thích (sự ảnh hưởng của biến độc lập đối với biến phụ thuộc), dự báo (thông qua mô hình hồi quy tuyến tính), ước lượng độ tin cậy và tính hợp lý […]

 • Phân tích khác biệt trung bình và phân tích sâu One-way ANOVA

   Lưu Hà Chi    30/03/2019

  Mục đích của kiểm định sâu One-way ANOVA và phân tích khác biệt trung bình. Hướng dẫn cách thực hiện phân tích ANOVA với các bước chi tiết.  Trong trường hợp bạn gặp khó khăn khi sử dụng phần mềm SPSS, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ với dịch vụ xử lý số […]

 • Tổng hợp những kiến thức về T – Test trong SPSS

   Lưu Hà Chi    30/03/2019

  Trong thống kê, có 3 loại T-Test thông dụng đó là: One-Sample T-Test, Independent Samples T-Test và Pair Sample T-Test. Trong bài viết này, Luận Văn Việt sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng của từng loại T-Test này. Trong trường hợp bạn gặp khó khăn khi sử dụng phần mềm SPSS, hãy liên […]

Chat Zalo
Zalo: 091.5686.999