Kế toán

 • Khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền

   Lưu Hà Chi    03/05/2018

  Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ giá thuê viết luận văn xin chia sẻ bài viết về khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền 1, Khái niệm hạch toán vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền […]

 • Vốn huy động là gì? Nguồn vốn huy động trong ngân hàng thương mại

   Lưu Hà Chi    27/04/2018

  Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ thuê làm đồ án tốt nghiệp xin chia sẻ bài viết về vốn huy động là gì? Nguồn vốn huy động trong ngân hàng thương mại. 1. Vốn huy động là gì? Vốn của ngân hàng được hình thành qua các nguồn khác nhau . Để bắt đầu hoạt động của […]

 • Thời gian hoàn vốn là gì? Công thức tính thời gian hoàn vốn

   Lưu Hà Chi    24/04/2018

  Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ giá làm luận văn thuê xin chia sẻ bài viết về thời gian hoàn vốn là gì? Công thức tính thời gian hoàn vốn 1. Thời gian hoàn vốn là gì? Thời gian hoàn vốn tiếng anh là Payback Peried. Thời gian hoàn vốn của một dự án là độ dài […]

 • Tổng quan về nguồn vốn của doanh nghiệp

   Lưu Hà Chi    14/04/2018

  Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ làm đồ án thuê tphcm xin chia sẻ bài viết về tổng quan về nguồn vốn của doanh nghiệp 1. Khái niệm về nguồn vốn của doanh nghiệp Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đầu tư […]