Kế toán

 • Thuế là gì? Các đặc trưng cơ bản của thuế

   Lưu Hà Chi    22/06/2018

  Cho đến nay trong các sách báo kinh tế trên thế giới vẫn chưa có thông nhất tuyệt đối về khái niệm thuế. Đứng trên các góc độ khác nhau theo các quan điểm của các nhà kinh tế khác nhau thì có định nghĩa về thuế khác nhau. Bài viết xin giới thiệu 1 […]

 • Tiền lương là gì? Bản chất và chức năng của tiền lương

   Lưu Hà Chi    21/06/2018

  Luận Văn Việt chuyên dịch vụ dịch vụ viết luận văn thuê chuyên nghiệp xin chia sẻ bài viết về Tiền lương là gì? Bản chất và chức năng của tiền lương. Tổng hợp 50 đề tài luận văn kế toán dễ đạt điểm cao Tiền lương là gì? Bản chất và chức năng của tiền lương […]

 • Cơ sở lý luận về hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản

   Lưu Hà Chi    10/05/2018

  Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ làm đồ án thuê tại Hà Nội sẽ giới thiệu chi tiết về đề tài: “Cơ sở lý luận về hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản” 1/ Khái niệm và vai trò của vốn đầu tư xây dựng cơ bản a/ Khái niệm về vốn […]

 • Khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền

   Lưu Hà Chi    03/05/2018

  Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ giá luận văn thạc sĩ xin chia sẻ bài viết về khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền 1, Khái niệm hạch toán vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền […]

Chat Zalo
Zalo: 091.5686.999