Tải 10 Bài Problem And Solution Essay Bài Mẫu Tặng 200+ Đề Tài

5/5 - (1 bình chọn)

Bạn đang tìm kiếm các bài viết với các đề tài khác nhau trong dạng bài essay problem and solution. Đây là bài viết bạn không thể bỏ qua vì dưới đây Luận Văn Việt sẽ chia sẻ 10 problem and solution essay bài mẫu và 200++ đề tài phổ biến đang được quan tâm nhất hiện nay. 

10 Bài Problem And Solution Essay Bài Mẫu

1. Bài problem and solution essay bài mẫu về food hay nhất

Topic: More and more people are deciding to eat healthy food and exercise regularly. What are the reasons for this trend? What can be done to encourage more people to eat healthier and exercise?

2 điểm cần lưu ý khi viết về đề tài solution and problem essay trên:

 • Về vấn đề: bạn cần nêu ra nguyên nhân dẫn đến những sự thay đổi trong thói quen ăn uống của mọi người. Trong bài ví dụ thì là do sự tiếp cận dễ dàng với thông tin y tế, sự nhận thức của mọi người về sức khỏe của họ,…
 • Về giải pháp: Dù đã có những thay đổi tích cực nhưng vẫn cần thúc đẩy xu hướng này như ăn uống thích hợp, tập thể dục, chính phủ đưa thêm nhiều thông tin để giới trẻ nâng cao nhận thức về sức khỏe của bản thân,…

2. Bài problem and solution essay bài mẫu về du lịch

Topic: Many people believe that international travel is bad for their country. What is the reason? Solution to change negative attitudes?

2 điểm cần lưu ý khi viết về đề tài solution and problem essay trên:

 • Về vấn đề, bạn cần nêu ra được nguyên nhân khiến người dân địa phương có thái độ thù địch đối với du lịch quốc tế như ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của họ, 
 • Về giải pháp, cần nêu ra những hỗ trợ tích cực đến với dân bản địa như hỗ trợ kinh doanh, giúp người dân được hưởng lợi từ du lịch và tăng cường giao lưu văn hóa.

3. Bài solution and problem essay bài mẫu về nguồn tài nguyên thiên nhiên

Topic: The world’s natural resources are consumed at an increasing rate. What is the cause of this condition? What are the solutions?

2 điểm cần lưu ý khi viết về đề tài solution and problem essay trên:

 • Về vấn đề: bạn có thể khai thác nội dung dựa trên những quan điểm gồm sự phụ thuộc của con người vào tài nguyên, mức tiêu thụ cao do dân số đông,…
 • Về giải pháp: nội dung không thể thiếu khi trong bài này đó là việc giảm thiểu nhu cầu sử dụng và đặc biệt là sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế.

4. Bài problem and solution essay bài mẫu về dân số 

Topic: In developed countries, life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest a number of solutions that can be taken to reduce the impact of an aging population.

2 điểm cần lưu ý khi viết về đề tài solution and problem essay trên:

 • Về vấn đề: một số vấn đề của việc dân số già đó là nhà nước sẽ nhận được thuế ít hơn, phải dành nhiều tài chính để chăm sóc sức khỏe người dân hơn,… tất cả những vấn đề đó gây áp lực lên toàn thể xã hội.
 • Về giải pháp: các giải pháp có thể được thực hiện như tăng độ tuổi nghỉ hưu, khuyến khích kết hôn sớm,….

5. Bài problem and solution essay bài mẫu về social

Topic: Overall there is an increase in antisocial behavior and disrespect for others. What is the cause and solution?

2 điểm cần lưu ý khi viết về đề tài solution and problem essay trên:

 • Về vấn đề: một số vấn đề dẫn đến việc chống đối xã hội như do phải sống trong môi trường bạo lực và phân biệt đối xử; thiếu sự giáo dục và quan tâm từ bố mẹ, những người xung quanh,…
 • Về giải pháp: dựa trên những vấn đề được đưa ra, bạn có thể cung cấp các giải pháp như bố mẹ cần quan tâm con cái hơn, chính phủ cần có những hành động thiết thực chấm dứt sự phân biệt đối xử,…

6. Bài problem and solution essay bài mẫu về sự nóng lên toàn cầu

Topic: There is growing evidence that man-made activities are causing global temperatures to rise. What causes human-caused temperature rise? How should we solve this problem?

2 điểm cần lưu ý khi viết về đề tài solution and problem essay trên:

 • Về vấn đề: sự nóng lên toàn cầu đang ảnh hưởng rất nhiều đến con người bắt nguồn từ sự ô nhiễm trầm trọng trong sinh hoạt của con người, từ các nhà máy xả khí thải, từ các phương tiện lưu thông hằng ngày,…
 • Về giải pháp: có rất nhiều giải pháp khi bạn thực hiện viết chủ đề này như là nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề môi trường, chính phủ ra các chính sách hạn chế khai thác nguồn tài nguyên,…

7. Bài problem and solution essay bài mẫu về phương tiện truyền thông

Topic: Today the media should put more good news in their publications. Do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and give any relevant examples from your own knowledge or experience. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

2 điểm cần lưu ý khi viết về đề tài solution and problem essay trên:

 • Về vấn đề: phương tiện truyền thông mang lại những thông tin hữu ích dù là tốt hay xấu, giúp cảnh báo những tình huống xấu sẽ xảy ra trong tương lai nhưng lại khiến mọi người sợ hãi nhiều hơn,…
 • Về giải pháp: thường xuyên cập nhật những thông tin tích cực để mang lại những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng,…

8. Bài problem and solution essay bài mẫu về play game

Topic: Nowadays, many people have wide access to computers and a large number of children play computer games. What are the harmful effects of children playing computer games? What can be done to reduce the harmful effects of children playing computer games?

2 điểm cần lưu ý khi viết về đề tài solution and problem essay trên:

 • Về vấn đề: chơi điện tử có thể gây ra rất nhiều những nguy hiểm cho trẻ nhỏ như là vấn đề về sức khỏe, vấn đề về bạo lực trong game, giảm thiểu việc thực hiện các hoạt động ngoài trời,… Đây là những nội dung bạn có thể thực hiện trong bài viết của mình.
 • Về giải pháp: một số giải pháp được đưa ra như là bố mẹ, người lớn cần kiểm soát các hoạt động của trẻ nhỏ khi tham gia các trò chơi, chính phủ nên có những hành động cụ thể ngăn chặn những game xấu, bạo lực,…

9. Bài solution and problem essay essay bài mẫu về cuộc sống tại thành phố

Topic: More and more people are migrating to cities in search of a better life, but city life can be extremely difficult. Explain some of the difficulties of living in the city. How can the government make urban life better for everyone?

2 điểm cần lưu ý khi viết về đề tài solution and problem essay trên:

 • Về vấn đề: sống trong thành phố lớn rất tiện lợi nhưng có thể gây ra một vài khó khăn như là phải chi trả cho nhà ở cao hơn, tỉ lệ tội phạm cao hơn, chất lượng không khí kém,…
 • Về giải pháp: các cấp chính phủ có thể dành tiền để xây dựng cơ sở vật chất và nhà ở xã hội; dịch chuyển các khu công nghiệp về các vùng nông thôn,…

10. Bài problem and solution essay bài mẫu về social

Topic: Despite the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this the case? What can be done about this?

2 điểm cần lưu ý khi viết về đề tài solution and problem essay trên:

 • Về vấn đề: nạn đói trên thế giới là do biến đổi khí hậu khiến mất mùa, thiếu lương thực ở nhiều nơi; nhưng cuộc xung đột chiến tranh khiến người dân bị ảnh hưởng và phải đi tị nạn ở nhiều nơi,…
 • Về giải pháp: tương ứng với những vấn đề ở trên, giải pháp được đưa ra để khắc phục là dự đoán những thay đổi của thời tiết để tránh ảnh hưởng đến mùa màng; chính phủ cần phải kiểm soát các cuộc xung đột,…

11. 100 đề tài problem and solution essay hay nhất

 1. The surge in antisocial behaviors and decline in respect for others: origins and potential solutions
 2. Challenges confronting urban dwellers in modern metropolises and government initiatives to enhance rural life
 3. The ramifications of increasing life expectancy in developed nations: implications for individuals and society, and measures to mitigate aging effects
 4. Navigating the struggles of urban existence: exploring urban living hardships and approaches to enhance urban life
 5. The escalation of digital addiction and its societal implications
 6. Addressing the decline in civic engagement and community participation
 7. Exploring the deterioration of empathy in the digital age
 8. Balancing technological advancements with ethical considerations
 9. Reviving traditional values in the face of modern challenges
 10. The modern dilemma of privacy invasion in the digital era
 11. Fostering interpersonal connections in an increasingly digital world
 12. Strategies to cultivate a more respectful and inclusive society
 13. Navigating the nuances of urban life: a deep dive into city dwellers’ challenges
 14. Exploring urbanization’s effects on mental health and well-being
 15. The role of green spaces in alleviating urban stress
 16. Solutions to mitigate traffic congestion in megacities
 17. Reimagining affordable housing solutions for urban populations
 18. Air quality concerns and potential solutions in urban environments
 19. The paradox of social isolation in urban settings: causes and solutions
 20. Aging infrastructure in urban centers: challenges and remedies
 21. Empowering communities through local initiatives in urban areas
 22. Sustainable urban development: balancing growth and environmental preservation
 23. Urban food security challenges and strategies for enhancing access
 24. Tackling educational disparities in urban schools: policies and interventions
 25. Economic disparities in cities: approaches to bridge the wealth gap
 26. Urban employment shifts and preparing the workforce for the future
 27. Strategies for reducing stress in urban professionals’ lives
 28. Promoting cultural diversity and inclusion in urban spaces
 29. The significance of public transportation in relieving urban congestion
 30. Green urban initiatives: transforming cities into eco-friendly hubs
 31. Empowering youth in urban communities: education and opportunity
 32. Preserving historical heritage amid rapid urbanization
 33. The urban-rural divide: strengthening connections and collaboration
 34. Innovations in waste management to combat urban pollution
 35. Building resilient cities: disaster preparedness and urban planning
 36. The role of technology in improving urban mobility
 37. Fostering social cohesion and combating loneliness in cities
 38. Gentrification’s impact on urban diversity and social equity
 39. Urban crime prevention strategies: community policing and beyond
 40. Sustainable water management in urban environments
 41. Harnessing urban creativity: promoting arts and culture
 42. Affordable healthcare access in urban areas: challenges and solutions
 43. Empowering women in urban settings: gender equality initiatives
 44. Balancing economic growth and environmental protection in cities
 45. Revitalizing urban spaces: the role of public art and design
 46. Smart cities of the future: benefits and ethical considerations
 47. Education revolution in urban areas: embracing technology in learning
 48. Promoting mental health awareness and support in urban communities
 49. Sustainable urban agriculture: feeding cities of tomorrow
 50. Redefining urban education for the digital age
 51. The rise of homelessness in urban centers: causes and interventions
 52. Urbanization’s impact on indigenous communities: challenges and resilience
 53. Economic empowerment of marginalized groups in urban areas
 54. Aging infrastructure and the need for urban renewal
 55. Promoting active transportation in cities: benefits and barriers
 56. The role of urban planning in addressing climate change
 57. Technology and the future of urban workspaces
 58. Urban noise pollution: implications and noise control measures
 59. The evolution of urban architecture: blending modernity and tradition
 60. Addressing food deserts in urban neighborhoods: access to fresh produce
 61. The digital divide in urban communities: bridging the technology gap
 62. Promoting social entrepreneurship in urban economies
 63. Urban transportation transformation: electric vehicles and beyond
 64. Community gardens and urban agriculture: benefits and challenges
 65. Elderly care and support in urban environments
 66. The gig economy in cities: opportunities and challenges
 67. Responsible consumption and waste reduction in urban lifestyles
 68. Resilience strategies for urban communities in the face of disasters
 69. Equitable access to education in urban settings: closing the achievement gap
 70. Sustainable fashion in urban lifestyles: reducing environmental footprint
 71. Promoting diversity and inclusion in urban workplaces
 72. Innovations in urban energy efficiency and renewable sources
 73. The role of civic engagement in strengthening urban communities
 74. Emerging technologies in urban security and surveillance
 75. Urban mobility and sustainable transportation solutions
 76. Promoting healthy lifestyles in urban environments
 77. Social housing initiatives in urban centers: challenges and progress
 78. Artificial intelligence and the future of urban governance
 79. Empowering youth leadership in urban communities
 80. Cultural preservation in urban redevelopment projects
 81. Digital divide and educational equity in urban schools
 82. Promoting affordable healthcare services in urban areas
 83. Addressing e-waste challenges in urban electronics consumption
 84. Green building initiatives: sustainable architecture in urban settings
 85. The role of urban green infrastructure in climate resilience
 86. Promoting local businesses and entrepreneurs in urban economies
 87. Technology and urban accessibility: creating inclusive cities
 88. Combating air pollution in urban environments
 89. Innovations in urban waste management and recycling
 90. Reviving public spaces in urban design
 91. Preserving cultural heritage amid urban development
 92. Advancing urban mobility: autonomous vehicles and beyond
 93. The role of urban community centers in fostering connections
 94. Sustainable water solutions in urban design and planning
 95. Green roofs and vertical gardens: urban biodiversity initiatives
 96. Equitable urban development: bridging socioeconomic gaps
 97. Urban education technology: bridging the digital divide in schools
 98. The sharing economy’s impact on urban lifestyles
 99. Promoting urban resilience through green infrastructure
 100. Urban design for aging populations: creating age-friendly cities
 101. Addressing homelessness through supportive housing programs
 102. Inclusive urban transportation systems: accessibility for all
 103. Revitalizing abandoned urban spaces: creative reuse and transformation
 104. Empowering urban youth through arts and culture programs

Bài viết đã chia sẻ với bạn đọc 10 bài mẫu problem and solution essay kèm 200++ đề tài cập nhật mới nhất. Hy vọng những chia sẻ của Luận Văn Việt đã giúp bạn cải thiện được kỹ năng viết essay của mình. Hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật những kiến thức mới nhất bạn nhé!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan