Lưu Hà Chi    17/02/2018

Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp

Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp xin chia sẻ bài viết về phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp. Top 50 đề tài luận văn Marketing, khóa luận Marketing Mục Lục1. Môi trường marketing là gì?2. Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp2.1 Môi trường marketing vĩ mô2.2. […]

Luận Văn Việt Group chuyên dịch vụ chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp xin chia sẻ bài viết về phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp.

Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp tại luận văn việt

Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp tại luận văn việt

1. Môi trường marketing là gì?

Môi trường marketing là tổng hợp các yếu tố, các lực lượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động marketing của họ. Các yếu tố này luôn vận động biến đổi tạo nên những điều kiện kinh doanh mới cho mỗi doanh nghiệp.

Vì vậy, muốn đưa ra các quyết định marketing thành công, doanh nghiệp tất yếu phải nhận diện, phân tích và dự đoán được tác động của những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh đến từng hoạt động marketing. Nói cách khác, sự thành công của mỗi quyết định marketing phụ thuộc vào mức độ thích ứng của nó trước những ảnh hưởng của tất cả các yếu tố môi trường.

Ví dụ, việc quyết định thời điểm chính xác để thâm nhập và rút khỏi thị trường thường dựa trên một sự phân tích về xu hướng vận động của thị trường và môi trường marketing. Sơ đồ 1 mô tả doanh nghiệp trong môi trường marketing của nó.

Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp

Ngoài dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Luận Văn Việt, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm báo cáo thuê, nhận chạy mô hình spss , viết thuê assignment , thuê viết tiểu luận giá rẻ

2. Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp

Philip Kotler đã chia các yếu tố môi trường marketing thành 3 nhóm tùy theo mức độ

và phạm vi ảnh hưởng tới quyết định marketing của doanh nghiệp. Đó là:

2.1 Môi trường marketing vĩ mô

Môi trường marketing vĩ mô là những yếu tố và lực lượng mang tính chất xã hội rộng lớn có tác động đến thị trường và hoạt động marketing của doanh nghiệp cũng như tác động đến tất cả các yếu tố của môi trường marketing vi mô. Những yếu tố và lực lượng này vận động hoàn toàn khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của các doanh nghiệp thậm chí của các quốc gia.

Có 6 yếu tố thuộc môi trường marketing vĩ mô:

  • Nhân khẩu
  • Kinh tế
  • Chính trị – luật pháp
  • Công nghệ
  • Tự nhiên
  • Văn hóa – xã hội

Phạm vi ảnh hưởng của những yếu tố này bao trùm lên thị trường và tất cả các yếu tố môi trường marketing vi mô và hoạt động marketing với nhiều mức độ và chiều hướng khác nhau. Các doanh nghiệp nghiên cứu các yếu tố này để có chính sách và biện pháp thích ứng chứ khó thay đổi được chúng.

Mục đích nghiên cứu các yếu tố vĩ mô đối với doanh nghiệp là để dự báo được xu hướng vận động trong tương lai của các yếu tố này, dự báo được tác động của các yếu tố này đến thị trường và ngành kinh doanh trong tương lai, đánh giá được cơ hội và nguy cơ của doanh nghiệp trong kinh doanh trên thị trường sản phẩm này, từ đó giúp doanh nghiệp điều chỉnh chính sách và biện pháp marketing cho phù hợp.

2.2. Môi trường marketing ngành hay cạnh tranh

Các yếu tố của mô trường ngành chính là các doanh nghiệp và cá nhân khác có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định marketing của các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh, bao gồm các nhà cung cấp, các đối thủ cạnh tranh, các nhà phân phối, các tổ chức xã hội, khách

hàng…

Các lực lượng này ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định marketing của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải nghiên cứu các yếu tố môi trường vi mô nhằm các mục tiêu:

  • Học tập được những kinh nghiệm tốt của họ, hiện nay phương pháp lấy chuẩn nghĩa là học đối thủ cạnh tranh giỏi nhất trên thị trường về từng mặt hoạt động để cải thiện hoạt động đó trong doanh nghiệp đang ngày càng trở nên quan trọng
  • Có thể sử dụng hoạt động của họ trong quá trình làm marketing trên thị trường (ví dụ sử dụng các nhà phân phối trong hệ thống phân phối sản phẩm).
  • Đánh giá được mạnh, yếu của các yếu tố vi mô để tìm ra khả năng tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt của doanh nghiệp trên thị trường. Ví dụ nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để tìm ra lợi thế trong cạnh tranh của doanh nghiệp – cơ sở để lựa chọn chiến lược marketing.

2.3. Môi trường marketing nội bộ

Đây là những yếu tố nội tại của doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nguồn lực dành cho hoạt động marketing, đến chất lượng các quyết định marketing của họ. Các yếu tố này bao gồm: các cổ đông, ban lãnh đạo, người lao động, công đoàn, các

phòng ban chức năng khác, đặc biệt là mối quan hệ làm việc giữa các yếu tố này.

Các quyết định marketing phụ thuộc nhiều vào sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các chức năng quản trị khác và toàn bộ nhân viên của doanh nghiệp. Phân tích các yếu tố nội bộ sẽ giúp cho các nhà quản trị marketing phát hiện được những điểm mạnh, điểm yếu, khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp có thể dành cho hoạt động marketing. Hiện nay, hoạt động marekting nội bộ nhằm đạt được sự ủng hộ cao nhất của mọi bộ phận và nhân viên trong doanh nghiệp đang trở thành điều kiện then chốt để hoạt động marketing của doanh nghiệp có hiệu quả.

Phân tích và dự báo những yếu tố môi trường marketing bên ngoài giúp cho các nhà quản trị marketing phát hiện ra những cơ hội và đe doạ đối với doanh nghiệp. Các quyết định marketing phải khai thác được cơ hội, tránh được nguy cơ. Phân tích những yếu tố nội bộ để xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp – điều kiện để thực hiện chiến lược và biện pháp marketing. Phần lớn các phân tích môi trường marketing sẽ được tập hợp trong phân tích SWOT – cơ sở để lựa chọn chiến lược marketing.

Xem thêm thông tin khác:

Nguồn: luanvanviet.com

Các tìm kiếm liên quan khác: môi trường marketing của doanh nghiệp, môi trường vi mô và vĩ mô trong marketing, môi trường vĩ mô ảnh hướng đến marketing, môi trường marketing, môi trường marketing là gì, môi trường marketing ảnh hướng đến doanh nghiệp, phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, môi trường vi mô và vĩ mô của doanh nghiệp, phân tích môi trường marketing, môi trường marketing vi mô, môi trường marketing của doanh nghiệp là gì,