Nam Nguyen    02/03/2018

Mục đích và vai trò tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

Mục đích và vai trò tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Mục Lục1. Mục đích tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán2. Những điều kiện và yêu cầu đối với công ty chứng khoán khi tiến hành hoạt động tự doanh chứng khoán– Điều kiện để thực hiện hoạt động […]

Mục đích và vai trò tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

1. Mục đích tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

Mục đích chính của tự doanh chứng khoán là thu được lợi nhuận. Thông thường lợi nhuận thu về tự doanh chứng khoán là rất lớn, chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận của các công ty chứng khoán.

Đối với các công ty chứng khoán , những tổ chức kinh doanh trên thị trường vốn, phạm vi và quy mô kinh doanh phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn và mức dự trữ đảm bảo khả năng thanh toán. Hoạt động tự doanh làm cho công ty chứng khoán nắm giữ số lượng chứng khoán rất lớn, chứng khoán lại là một công cụ có khả năng thanh khoản cao và mang lại lợi nhuận lớn.

Mục đích và vai trò tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

Mục đích và vai trò tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

Chính vì có nguồn chứng khoán dự trữ lớn, khả năng thanh toán của các công ty chứng khoán được đảm bảo ổn định hơn. Nhờ nguồn chứng khoán dự trữ, các công ty chứng khoán có thể vay vốn từ các trung tâm thanh toán và lưu ký chứng khoán, các ngân hàng hay các công ty chứng khoán khác để mở rộng kinh doanh. Nguồn vốn lớn có thể tạo ra hạn mức giao dịch lớn cho các hợp đồng giao dịch có khối lượng lớn.

Nắm giữ lượng chứng khoán lớn còn tạo điều kiện cho công ty chứng khoán triển khai một số nghiệp vụ mới trên cơ sở được pháp luật cho phép như bán khống hay hợp đồng quyền chọn…

Công ty chứng khoán thực hiện hoạt động tự doanh không chỉ nhằm đạt lợi nhuận cao, củng cố tiềm lực tài chính thêm vững mạnh, mà còn để tạo ra thương hiệu mạnh trên thị trường.

2. Những điều kiện và yêu cầu đối với công ty chứng khoán khi tiến hành hoạt động tự doanh chứng khoán

– Điều kiện để thực hiện hoạt động tự doanh

Vốn và con người là hai điều kiện cơ bản để thực hiện hoạt động tự doanh chứng khoán.

+ Về vốn, để thực hiện hoạt động tự doanh chứng khoán các CTCK thường phải đảm bảo đủ một số vốn pháp định nhất định theo quy định của pháp luật. Việc quy định mức vốn trên nhằm đảm bảo các công ty thực sự có vốn và dùng vốn của chính mình để kinh doanh.Theo pháp luật Việt Nam, cụ thể tại Điều 18 khoản 1 Nghị định 14/2007/NĐ-CP có quy định về vốn pháp định đối với hoạt động tự doanh chứng khoán là 100 tỷ đồng.

+ Về con người, đây chính là yếu tố quyết định sự thành công của hoạt động tự doanh. Kinh doanh chứng khoán là một lĩnh vực chịu sự chi phối của yếu tố con người và thông tin. Nhân viên tự doanh phải có trình độ chuyên môn, khả năng tự quyết cao và tính nhạy cảm trong công việc, đặc biệt khi dùng một số vốn lớn để kinh doanh thì đồng thời cũng phải làm việc được dưới áp lực lớn, và có tinh thần trách nhiệm cao. Tại một số nước, nhân viên tự doanh phải hội đủ một số tiêu chuẩn nhất định như kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành, có bằng thạc sỹ và một số chứng chỉ chuyên môn nhất định.

– Các yêu cầu đối với công ty chứng khoán

Hoạt động tự doanh là một hoạt động quan trọng của công ty chứng khoán và có ảnh hưởng đến các hoạt động khác cũng như phần nào tạo ra một tác động khá rõ trên thị trường nên công ty chứng khoán phải tuân thủ một số yêu cầu khi thực hiện hoạt động tự doanh

+ Tách biệt quản lý: Các công ty chứng khoán phải có sự tách biệt giữa nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ môi giới để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong hoạt động. Công ty phải có đội ngũ nhân viên riêng để thực hiện hoạt động tự doanh, hoàn toàn tách biệt với nhân viên môi giới. Bên cạnh đó, công ty chứng khoán phải đảm bảo quản lý riêng tài sản của khách hàng và của công ty.

+ Ưu tiên khách hàng: công ty chứng khoán phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên khách hàng khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh. Điều đó có nghĩa là lệnh giao dịch của khách hàng phải được xử lý trước lệnh tự doanh của công ty. Nguyên tắc này đảm bảo sự công bằng cho khách hàng trong quá trình giao dịch chứng khoán. Do có tính đặc thù về khả năng tiếp cận thông tin và chủ động trên thị trường nên các công ty chứng khoán có thể dự đoán trước được diễn biến của thị trường và sẽ mua hoặc bán tranh của khách hàng nếu không có nguyên tắc trên.

+ Góp phần bình ổn thị trường: do đặc thù của thị trường chứng khoán đặc biệt là các thị trường chứng khoán mới nổi, bao gồm chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân, thiếu chuyên nghiệp.

Điều này dễ gây ra những biến động bất thường, gây bất ổn cho thị trường chứng khoán. Vì thế rất cần đến các nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp làm tín hiệu hướng dẫn đầu tư cho toàn bộ thị trường, hơn nữa, với khả năng chuyên môn cao và tiềm lực tài chính dồi dào, các công ty chứng khoán có thể thông qua hoạt động tự doanh góp phần lớn trong việc điều tiết giá cả, cung cầu trên thị trường chứng khoán.

Thông thường, đây là một quy định bắt buộc với các công ty chứng khoán trong hệ thống pháp luật nhiều nước và là một nguyên tắc nghề nghiệp do các hiệp hội chứng khoán đặt ra và các công ty chứng khoán phải tuân thủ trong quá trình hoạt động.

3. Vai trò tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

– Đối với Công ty chứng khoán:

Hoạt động tự doanh mang lại lợi nhuận cho công ty chứng khoán. Đây là vai trò quan trọng của hoạt động tự doanh đối với công ty, lợi nhuận từ hoạt động tự doanh chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong tổng lợi nhuận của một công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán sẵn có khả năng chuyên môn, thông tin và đặc biệt là nguồn vốn lớn, nên hầu hết đều triển khai hoạt động tự doanh . Tuy không được ổn định như nghiệp vụ môi giới chứng khoán và là hoạt động tiêu tốn nhiều nhân lực cũng như nguồn tài chính, đồng thời cũng chứa rất nhiều rủi ro nhưng hoạt động tự doanh nhiều khi mang lại cho công ty chứng khoán  những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Hoạt động tự doanh hỗ trợ các nghiệp vụ khác phát triển.Tự doanh là hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho nghiệp vụ bảo lãnh phát hành. Giữa hai nghiệp vụ này có mối quan hệ rất chặt chẽ. Ngoài ra với các nghiệp vụ khác như tư vấn, môi giới…, hoạt động tự doanh cũng có những hỗ trợ đáng kể về thông tin, nhận định hay quan hệ khách hàng… Triển khai hoạt động tự doanh cũng góp phần đa dạng hóa hoạt động, giảm thiểu rủi ro tổng thể cho các công ty chứng khoán .

Hoạt động tự doanh góp phần phát triển khách hàng. Trong quá trình hoạt động tự doanh, mối quan hệ giữa công ty và các khách hàng được củng cố, từ đó nảy sinh nhiều mối quan hệ tốt đẹp khác, tạo điều kiện phát triển cơ sở khách hàng chung của cả công ty chứng khoán .

Hoạt động tự doanh giúp các công ty chứng khoán nắm bắt sát sao tình hình thị trường. Để thực hiện hoạt động tự doanh, các công ty phải theo sát sự biến động của thị trường. Cũng chính từ các thông tin này cộng với sự nhìn nhận, đánh giá chủ quan mà các công ty chứng khoán  đưa ra được chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn hoạt động.

– Đối với thị trường chứng khoán:

Hoạt động tự doanh góp phần tăng quy mô đầu tư trên thị trường. Tuỳ thuộc vào quy mô và chiến lược đầu tư, mỗi công ty chứng khoán có một hạn mức giao dịch cổ phiếu, trái phiếu nhất định trên thị trường. Tuy nhiên, dù ít hay nhiều thì lượng vốn mà các công ty chứng khoán đổ vào thị trường cũng là những con số không nhỏ so với các nhà đầu tư cá nhân riêng lẻ. Điều đó sẽ giúp tăng quy mô giao dịch trên thị trường.

Hoạt động tự doanh góp phần nâng cao chất lượng đầu tư trên thị trường. công ty chứng khoán  là một tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư theo quy trình và phân tích bài bản. Do đó, càng nhiều công ty chứng khoán thực hiện hoạt động tự doanh cổ phiếu thì phong cách đầu tư theo số đông trên thị trường sẽ dần bị thay thế bởi một cách thức đầu tư có suy tính và phân tích. Có như vậy, thị trường mới phát triển ổn định và bền vững.

Hoạt động tự doanh góp phần bình ổn giá cả thị trường. Các công ty chứng khoán hoạt động nhằm góp phần bình ổn giá cả thị trường. Trong trường hợp này, hoạt động tự doanh được tiến hành bắt buộc theo luật định.

Luật các nước đều quy định các công ty chứng khoán phải dành một tỷ lệ % nhất định các giao dịch của mình (ở Mỹ là 60%) cho hoạt động bình ổn thị trường. Theo đó, các công ty chứng khoán có nghĩa vụ mua vào khi giá chứng khoán bị giảm và bán ra khi giá chứng khoán lên nhằm giữ giá chứng khoán ổn định.

Những vai trò tự doanh chứng khoán trên đây vô cùng quan trọng, chính vì vậy, hoạt động tự doanh chứng khoán rất được coi trọng và ưu ái.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm khóa luận, luận án hãy liên hê với chúng tôi để được hỗ trợ:

+ Báo giá làm luận văn thạc sĩ

Dịch vụ viết courcework

Nhận làm thuê báo cáo

Mục đích và vai trò tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán
Rate this post