Nam Nguyen    13/06/2018

Mẫu đề cương chi tiết cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Bài viết này sẽ chia sẻ đến các bạn một số mẫu đề cương chi tiết và lời mở đầu cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, tham khảo ngay nhé! Mục Lục1/ Mẫu đề cương chi tiết cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản […]

Bài viết này sẽ chia sẻ đến các bạn một số mẫu đề cương chi tiết và lời mở đầu cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, tham khảo ngay nhé!

Mẫu đề cương chi tiết cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Mẫu đề cương chi tiết cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

1/ Mẫu đề cương chi tiết cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu số 1

Đề tài: Báo cáo Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê

a/ Lời mở đầu

Trong hoạt động kế toán tại bất kỳ doanh nghiệp nào thì công tác quản lý vốn bằng tiền và các khoản thanh toán luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị. Bởi vì việc quản lý vốn bằng tiền và các khoản thanh toán có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh, các quan hệ kinh tế của doanh nghiệp với thị trường cũng như ngay trong nội bộ đơn vị . Mặt khác cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta hiện nay, quan hệ kinh tế giữa các đơn vị ngày càng đa dạng và phong phú. Nó không đơn thuần chỉ là hàng đổi lấy tiền hoặc lấy tiền đổi hàng mà còn nảy sinh các quan hệ thanh toán bù trừ lẫn nhau, chiếm dụng vốn, cạnh tranh,… Những quan hệ này đòi hỏi phải có sự tin tưởng lẫn nhau và phải có những phương pháp quản lý sao cho đạt được sự an toàn tuyệt đối, tránh những rủi ro trong kinh doanh .

Trong hệ thống kế toán các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung, DNTN Thanh Khuê nói riêng thì kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán có vị trí đặc biệt quan trọng vì qua đó mọi chi phí phát sinh trong công ty đều phải xuất phát từ nguồn gốc vốn bằng tiền và khả năng phải thu, phải trả của công ty, đảm bảo chi phí đầu vào, vốn bỏ ra vừa đủ để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Mọi chi phí đầu vào cũng như thu nhập và chi phí đầu ra đều được tính đầy đủ, chính xác, đồng thời đòi hỏi công ty phải có một lượng vốn lưu động khả quan để có khả năng thực hiện tốt mọi kế hoạch đề ra, để đạt được kết quả cuối cùng vì trong điều kiện nền kinh tế thị trường với mục đích và nguyên tắc kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm bảo trang trải bù đắp mọi chi phí đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh và có lãi.

Mẫu đề cương chi tiết cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu số 1

Mẫu đề cương chi tiết cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu số 1

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp viết thuê luận văndịch vụ viết tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, dịch vụ chạy SPSS,… chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

b/ Đề cương chi tiết

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DNTN THANH KHUÊ

1.1 Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

1.1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp

1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của doanh nghiệp

1.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý

1.2.2 Tổ chức bộ máy sản xuất

1.3 Đánh giá kết quả quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm vừa qua

1.4 Phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BỘ PHẬN KẾ TOÁN DNTN THANH KHUÊ

2.1 Tổ chức công tác kế toán tại DNTN Thanh Khuê

2.2 Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

2.3 Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN & CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI DNTN THANH KHUÊ

3.1 Giới thiệu chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

3.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ

3.2.1 K ế toán tăng tiền mặt

3.2.2 K ế toán giảm tiền mặt

3.3 Kế toán tiền gởi ngân hàng

3.3.1 Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam

3.3.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (USD)

3.4 Kế toán các khoản thanh toán

3.4.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng

3.4.2 Kế toán các khoản phải trả người bán

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP

4.1 Nhận xét

4.1.1 Nhận xét chung về bộ máy kế toán tại DNTN Thanh Khuê

4.1.2 Nhận xét chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại DNTN Thanh Khuê

4.2 Kiến nghị và giải pháp

KẾT LUẬN

2/ Mẫu đề cương chi tiết cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu số 2

Đề tài: Kế toán các khoản phải thu- phải trả tại công ty TNHH SUCCESSFUL MAN

a/ Lời mở đầu

Hiện nay, trong cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đều phải đứng trước những thách thức to lớn, đòi hỏi phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện để phát huy những ưu điểm và ngành nghề kinh doanh của mình.Trong điều kiện đó muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần xác định mục tiêu hoạt động phù hợp với năng lực của mình, có phương án sản xuất và sử dụng nguồn vốn sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Muốn làm được điều đó thì trước hết các doanh nghiệp phải nắm vững được tình hình tài chính của mình.

Để biết được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hay không thì chúng ta xem xét tổng thể khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Tình hình thanh toán các khoản phải thu, phải trả là một trong những chỉ tiêu phản ánh khá sát thực chất lượng hoạt động tài chính của DN. Nếu hoạt động tài chính tốt DN sẽ ít công nợ, khả năng thanh toán dồi dào và đảm bảo doanh nghiệp sẽ ít đi chiếm dụng vốn. Ngược lại nếu hoạt động tài chính kém thì sẽ dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau, các khoản nợ phải thu, phải trả sẽ kéo dài. Điều này sẽ không tốt cho DN chủ động về vốn để đảm bảo quá trình SXKD và mang lại hiệu quả cao.

Xuất phát từ yêu cầu mong muốn được nghiên cứu sâu hơn về công tác kế toán các khoản phải thu phải trả gắn liền với một đơn vị cụ thể. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN, em đã chọn đề tài: “Kế toán các khoản phải thu- phải trả tại công ty TNHH SUCCESSFUL MAN” để làm chuyên đề tốt nghiệp.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: là các khoản phải thu- phải trả tại Công ty TNHH Successful Man. Với sự hạn chế về kiến thức và thời gian nên khi nghiên cứu trong phạm vi Công ty em chỉ mới dừng lại ở góc độ so sánh, xem xét, đánh giá tổng quan về tình hình tổ chức công tác kế toán các khoản phải thu – phải trả tại Công ty trong tháng 12 năm 2010.

* Mục đích nghiên cứu:

–  Tổng hợp cơ sở lý luận, phân tích kế toán các nghiệp vụ thanh toán.

– Thu thập, đánh giá tình hình tổ chức công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả  tại Công ty TNHH Successful Man.

– Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu – phải trả tại Công ty.

* Phương pháp và phạm vi nghiên cứu:

Trong quá trình làm đề tài, em đã sử dụng các phương pháp sau:

– Phương pháp quan sát, phương pháp thống kê, thu thập số liệu.

– Phương pháp nghiên cứu kế toán.

* Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Successful Man  mà cụ thể là công tác kế toán các khoản phải thu – phải trả tại Công ty.

* Tài liệu thu thập gồm: các sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ liên quan, báo cáo tài chính năm 2010, các thông tư của Bộ Tài Chính về chế độ kế toán hiện hành….

* Kết cấu của chuyên đề: Bố cục gồm 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán các khoản phải thu  – phải trả trong DN

Chương 2: Thực trạng tình hình kế toán các khoản phải thu  – phải trả tại Công ty TNHH Successful Man.

Chương 3: Một số nhận xét, đánh giá và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán  các khoản phải thu – phải trả tại Công ty TNHH Successful Man.

Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu tài liệu, được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo, sự giúp đỡ tạo điều kiện thực tập của Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Kế toán, nhưng do trình độ của bản thân còn hạn chế, thời gian tiếp cận thực tế tương đối ngắn nên chắc chắn chuyên đề còn nhiều thiếu sót. Mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy, cô và anh, chị ở phòng Kế toán để bản thân em nhận thức đúng hơn về tầm quan trọng của công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả trong DN.

b/ Đề cương chi tiết

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU – PHẢI TRẢ  TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Các khoản phải thu, phải trả trong doanh nghiệp

1.1.1. Các khoản phải thu

1.1.2. Các khoản phải trả

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán các khoản phải thu- phải trả

1.2. Kế toán các khoản phải thu, phải trả trong doanh nghiệp

1.2.1. Kế toán các khoản phải thu

1.2.1.1. Kế toán phải thu khách hàng

1.2.1.2.Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

1.2.1.3. Kế toán các khoản phải thu khác

1.2.1.4 Dự phòng nợ phải thu khó đòi

1.2.2. Kế toán các khoản phải trả trong DN

1.2.2.1. Kế toán khoản đi vay ngắn hạn

1.2.2.2. Kế toán các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

1.2.2.2.1. Kế toán phải trả cho người bán

1.2.2.2.2 Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

1.2.2.2.3Kế toán phải trả người lao động

1.2.2.2.4Kế toán các khoản phải trả và phải nộp khác

1.2.2.2.4 Kế toán các khoản phải trả khác

CHÖÔNG 2:THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI

COÂNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN

2.1.1 Quá trình hình thành công ty

2.1.1.1 Giới thiệu về công ty

2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2.1.1.3 Quy trình sản xuất tại công ty

2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban

2.1.2.3 Tổ chức bộ máy kế toántại công  ty Successful man

2.1.2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.1.2.3.2 Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty Successful Man

2.1.2.3.3 Giải thích sơ đồ bộ máy kế toán

2.1.2.3.4 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban

2.1.2.3.5 Đặc điểm về thị trường tiêu thụ

2.1.2.3.6.Hình thức kế toán tại công ty TNHH Successful Man

2.1.2.3.7 Nội dung công tác kế toán

2.1.2.3.8. Hình thức tổ chức kế toán

Sổ cái

Chứng từ gốc

Sổ quỹ

Chứng từ ghi sổ

Báo cáo tài chính

2.1.2.3.9. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Successful Man

2.2 Thực tế công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Cty TNHH SUCCESSFUL MAN

2.2.1. Kế toán các khoản phải thu tại công ty

2.2.1.1. Kế toán phải thu khách hàng

2.2.1.2. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

2.2.1.3. Kế toán các khoản phải thu khác

2.2.1.4 Nhận xét  các khoản phải thu

2.2.2. Kế toán các khoản phải trả

2.2.2.1. Kế toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty

2.2.2.2. Kế toán các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

2.2.2.2.1. Kế toán các khoản phải trả người bán tại công ty

2.2.2.2.2 Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

2.2.2.2.3 Kế toán phải trả người lao động

2.2.2.2.4 Kế toán các khoản phải trả , phải nộp khác tại công ty

2.2.2.2.5Nhận xét các khoản phải trả

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN

3.1.1Những ưu điểm

3.1.1.1 Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

3.1.1.2Về chứng từ kế toán

3.1.1.3 Về sổ sách kế toán

3.1.2 Những nhược điểm

3.1.2.1 Về kế toán các khoản phải thu khách hàng

3.1.2.2 Về các khoản phải trả người bán

3.1.2.3. Về kế toán phải trả người lao động

3.1.2.4 Về trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi

3.2 Một số giải pháp, ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu, phải trả tại Công ty

3.2.1 Đối với kế toán các khoản phải thu khách hàng

3.2.2 Đối với kế toán các khoản phải trả người bán

3.2.3 Đối với khoản phải trả người lao động

3.2.4 Về việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi

3.3 Một số giải pháp hỗ trợ khác

3.3.1 Hoàn thiện các phương thức thanh toán để quản lý tốt các khoản phải thu khách hàng

3.3.2 Việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán

3.3.3 Việc phân tích báo cáo

3.3.4 Việc nguồn nhân lực của công ty

KẾT LUẬN

Với 2 Mẫu đề cương chi tiết cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu số, hi vọng sẽ giúp bạn hoàn thành bài báo cáo tốt nhất.

Xem thêm các tin tức khác:

Khái niệm và các cách phân loại doanh thu

Mẫu lời mở đầu dành cho luận văn kế toán nguyên vật liệu

Tổng hợp 50 đề tài luận văn kế toán dễ đạt điểm cao

Lời mở đầu cho luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Mẫu đề cương chi tiết cho báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
Rate this post