Kho Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng: 25 đề tài + 7 mẫu

4.7/5 - (3 bình chọn)

Với mỗi học viên đang theo học khóa học thạc sĩ tại các trường đại học thì đều hiểu được vai trò của từng bài luận văn. Trong đó, tại chương trình học Kế toán – Ngân hàng thì bài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng đóng vai trò vô cùng quan trọng. 

Để đạt được điểm cao với dạng bài này, Luận Văn Việt xin giới thiệu với các bạn 25 đề tài và thêm 7 mẫu bài luận văn rủi ro tín dụng này nhé.

1. 25 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng ấn tượng nhất

Đề tài 1: Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng ABC.

Đề tài 2: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng BCA.

Đề tài 3: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng XYZ.

Đề tài 4: Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng khi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay tại ngân hàng CBA.

Đề tài 5: Đề xuất giải pháp về mô hình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng YZX.

Đề tài 6: Thực trạng về hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ZXY.

Đề tài 7: Đề tài quản trị rủi ro cho vay hộ nghèo tại ngân hàng ABC.

Đề tài 8: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các Ngân hàng BCA tại Việt Nam.

Đề tài 9: Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng CBA.

Đề tài 10: Đánh giá rủi ro tín dụng và biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng XYZ.

Đề tài 11: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng YZX.

Đề tài 12: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng ZXY.

Ngoài đề tài về quản trị rủi ro tín dụng, bạn có thể tham khảo thêm với 20+ đề tài luận văn kiểm soát nội bộ để có thêm ý tưởng lựa chọn đề tài.

25 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng ấn tượng nhất
25 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng ấn tượng nhất

Đề tài 13: Phòng ngừa – Hạn chế rủi ro tín dụng tại ABC.

Đề tài 14: Nâng cao năng lực trong quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng BCA.

Đề tài 15: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng CAB theo tiêu chuẩn Basel 2.

Đề tài 16: Quản trị rủi ro tài trợ về hoạt động tín dụng.

Đề tài 17: Tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng XYZ.

Đề tài 18: Đề xuất hướng quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng YZX.

Đề tài 19: Phân tích – Đề xuất một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại.

Đề tài 20: Vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ZXY chi nhánh A thành phố C.

Đề tài 21: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ABC để mở rộng đối tượng cho vay các DNNVV.

Đề tài 22: Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng cho vay với đối tượng Doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng BCA.

Đề tài 23: Kết quả quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng CAB.

Đề tài 24: Quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng doanh nghiệp khi vay vốn tại ngân hàng XYZ – Chi nhánh B.

Đề tài 25: Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng TMCP YZX.

Một ngành nữa cũng không kém phần quan trọng là nguồn nhân lực. Bạn có thể chuyển hướng sang chuyên ngành này. Đừng bỏ lỡ 20+ đề tài cùng 6+ mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực được đánh giá cao 2022!

2. Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng

Tên đề tài: 

 • Quản trị rủi ro tài chính tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn

Tóm tắt luận văn:

 • Đề tài luận văn thạc sĩ rủi ro tín dụng này sẽ giúp làm rõ những vấn đề xoay quanh việc quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.
 • Sẽ đưa ra những ưu điểm cũng như các mặt hạn chế để có thể giải quyết được những nhu cầu về mặt thực tế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng.
 • Dựa trên những phân tích sẽ đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng.
Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng
Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng

Tải mẫu luận văn: Tại đây

3. Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp

Tên đề tài:

 • Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam

Tóm tắt luận văn:

 • Hệ thống hóa một vài vấn đề về sự rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
 • Luận văn quản trị rủi ro tín dụng này đưa ra những phân tích và nghiên cứu thực trạng trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của doanh nghiệp.
 • Tổng hợp những đánh giá các kết quả về thực trạng cũng như nguyên nhân.
 • Đề xuất những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp
Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp

Tải mẫu luận văn: Tại đây

4. Luận văn quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp

Tên đề tài:

 • Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh sở giao dịch 2

Tóm tắt luận văn:

 • Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng này đưa ra những cơ sở lý luận trong quá trình quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.
 • Phân tích thực trạng trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng BIDV-CNSGD2 với khách hàng doanh nghiệp.
 • Đưa ra đánh giá và những giải pháp hoàn thiện việc quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng.
Luận văn quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp
Luận văn quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp

Tải mẫu luận văn quản trị rủi ro tín dụng: Tại đây

5. Luận văn thạc sĩ rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân 

Tên đề tài:

 • Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên

Tóm tắt luận văn:

 • Đối tượng chủ yếu trong bài luận văn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng này là các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể tại ngân hàng.
 • Đưa ra những thông tin trong hoạt động quản trị rủi ro đối với các khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
 • Cập nhật những thực trạng của công tác quản trị rủi ro tín dụng của khách hàng
 • Từ đó, bài luận văn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng này sẽ đưa ra những giải pháp, chính sách hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng.
Luận văn thạc sĩ rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân
Luận văn thạc sĩ rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân

Tải mẫu luận văn: Tại đây

Kinh Doanh quốc tế hiện đang là một ngành ngày càng hot và được rất nhiều bạn lựa chọn. Tham khảo ngay 20+ đề tài kèm 6+ mẫu luận văn kinh doanh quốc tế đang hot và đánh giá cao hiện nay!

6. Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng số 2

Tên đề tài:

 • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam

Tóm tắt luận văn quản trị rủi ro:

 • Tìm hiểu cũng như làm rõ các cơ sở lý luận về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.
 • Áp dụng những chuẩn mực Quốc tế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng và học tập những kinh nghiệm trên thế giới.
 • Xem lại thực tiễn của hoạt động qua những rủi ro, nguyên nhân và các biện pháp đã và đang được áp dụng tại NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam.
 • Dựa trên những thông tin của bài luận văn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng này sẽ đề xuất những biện pháp trong công tác quản trị rủi ro tín dụng.
Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng số 2
Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng số 2

Tải mẫu luận văn: Tại đây

7. Luận văn thạc sĩ: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng

Tên đề tài:

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tóm tắt luận văn:

 • Làm rõ những vấn đề về hệ thống lý luận trong hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng.
 • Nghiên cứu và khảo sát thực trạng của hoạt động tín dụng – quản trị RRTD tại ngân hàng Vietinbank.
 • Tìm ra những nguyên nhân và đưa ra các giải pháp hoàn thiện với tình hình hoạt động của ngân hàng trong quản trị RRTD.
 • Luận văn quản trị rủi ro tín dụng này nhằm hướng đến sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trong bối cảnh hiện nay.
Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng số 2
Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng số 2

Tải mẫu luận văn: Tại đây

8. Luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân số 2

Tên đề tài luận văn thạc sĩ rủi ro tín dụng:

 • Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Tóm tắt luận văn:

 • Trình bài lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng.
 • Đưa ra những phân tích thực tế từ công tác quản trị rủi ro tỉn dụng tại ngân hàng và đánh giá kết quả đạt được.
 • Đề xuất một số giải pháp thích hợp để tăng cường công việc quản trị rủi ro tại  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân số 2
Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân số 2

Tải mẫu luận văn: Tại đây

9. Luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng số 3

Tên đề tài: 

 • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam theo chuẩn mực của Hiệp ước Basel

Tóm tắt luận văn:

 • Mục đích đề tài luận văn thạc sĩ rủi ro tín dụng này nhằm làm rõ lý luận của RRTD và quản trị RRTD tại ngân hàng.
 • Phân tích về hoạt động tín dụng và các nguyên nhân dẫn đến RRTD tại ngân hàng TMCP.
 • Đánh giá kết quả và những hạn chế xuất hiện trong quản trị RRTD theo chuẩn mực Hiệp ước Basel.
 • Đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế và hoàn thiện công việc quản trị RRTD.
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng số 3
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng số 3

Tải mẫu luận văn: Tại đây

10. Yêu cầu cho một đề tài luận văn thạc sĩ đạt điểm cao

Khi làm khóa luận quản trị rủi ro tín dụng, học viên cần phải chuẩn bị thật kỹ càng. Từ nguồn tài liệu, đề tài, đến cách trình bày luận văn,… sao cho hợp lý và bắt mắt nhất. Dưới đây là một số yêu cầu quan trọng cần thiết để có được bài luận văn quản trị rủi ro tín dụng đạt điểm cao.

Yêu cầu cho một đề tài luận văn thạc sĩ đạt điểm cao
Yêu cầu cho một đề tài luận văn thạc sĩ đạt điểm cao

Cụ thể là: 

Khi xây dựng mục tiêu: 

 • Cần xác định rõ ràng mục đích của luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng. 
 • Làm rõ yêu cầu của đề tại luận văn để xây dựng mục tiêu cụ thể và thích hợp với đề tài.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Đưa ra được những thông tin cần thiết cho đề tài luận văn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng. Như giới hạn về mức độ nghiên cứu, về nội dung,…
 • Đối với một số ngành cũng cần phải giới hạn về thời gian và không gian của sự kiện, hay điều kiện thực hiện,…

Nét mới lạ:

 • Lựa chọn những đề tài nào đang mang tính chất cấp thiết và đang là chủ đề “nóng” của xã hội sẽ giúp bạn có được sự quan tâm.
 • Một luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro có thể có từ 3 – 5 nét mới để làm đề tài hấp dẫn và có tính thuyết phục cao.
 • Những nét mới lạ tập trung ở lý thuyết, phương pháp, bố cục luận văn và kết quả nghiên cứu đặt được sau phân tích.
 • Dẫn chứng những số liệu mới để kết quả của đề tại có tính thực tiễn cao.

Như vậy, với 25 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng và thêm 7 mẫu luận văn. Hy vọng sẽ giúp được mọi học viên hoàn thành khóa luận quản trị rủi ro tín dụng này với điểm số thật cao.

4/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan