Kho 50+ mẫu, đề tài LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ mới nhất 2023

4.6/5 - (28 bình chọn)

Đề cương là công cụ giúp bạn hình dung một cách tổng quát nhất về đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế mà bạn đang thực hiện để bạn biết mình cần phải làm gì, phải nghiên cứu vấn đề ra sao. Bài viết dưới đây, Luận Văn Việt sẽ hướng dẫn bạn cách làm đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế một cách chi tiết.

Mục lục Ẩn
luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

1. [TRỌN BỘ] 50+ đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế ấn tượng nhất

Trước khi đi vào cách làm đề cương, mời bạn tham khảo danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế. Nếu bạn đã chọn được đề tài cho mình, bạn có thể bỏ qua phần này và đọc phần tiếp theo:

1.1. 20+ đề tài luận văn quản lý kinh tế mới nhất

 1. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng X chi nhánh Y
 2. Xây dựng các phương pháp quản lý kinh tế cho các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025
 3. Vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 4. Vai trò của Quản lý kinh tế trong nền kinh tế hiện nay
 5. Vai trò của pháp luật trong việc phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam
 6. Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam
 7. Thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam
 8. Đề tài ngành quản lý kinh tế đầu tư: thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Khu Công nghệ cao X
 9. Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện X, tỉnh Y
 10. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng X – Thực trạng và giải pháp
 11. Quản lý về phát triển kinh tế biển ở các Tỉnh miền Trung
 12. Quản lý về phát triển kinh tế biển – Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam
 13. Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh X
 14. Quản lý nợ xấu tại Ngân Hàng X – Chi nhánh…
 15. Quản lý nhà nước về thị trường viễn thông ở Việt Nam
 16. Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh X
 17. Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh X
 18. Quản lý Nhà nước về Du lịch trên địa bàn X
 19. Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố X
 20. Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty X.

Tham khảo ngay 5+ mẫu luận văn thạc kinh tế chính trị đạt điểm cao được Luận Văn Văn tổng hợp dành riêng cho bạn hoàn toàn miễn phí!

đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
các đề tài luận văn ngành quản lý kinh tế

1.2. 20+ các đề tài luận văn ngành quản lý kinh tế nâng cao

 1. Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh X
 2. Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố X, tỉnh Y
 3. Đề tài ngành quản lý kinh tế đầu tư: Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh X
 4. Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận X, thành phố Y
 5. Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố X
 6. Phát triển du lịch tỉnh X
 7. Phát triển Doanh nghiệp tư nhân ở thị xã X, tỉnh Y
 8. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp về tình hình Quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Tỉnh X
 9. Phân tích thực trạng áp dụng công cụ quản lý kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn Tỉnh X
 10. Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng X
 11. Đề tài thạc sĩ quản lý kinh tế đầu tư: Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư tới tăng trưởng kinh tế tỉnh X
 12. Nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
 13. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện X, tỉnh Y
 14. Nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất nông nghiệp tại các Tỉnh miền Tây
 15. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng X
 16. Nâng cao chất lượng dịch vụ mặt đất tại Cảng hàng không X
 17. Nâng cao chất lượng dịch vụ để phát triển thị trường Bảo hiểm
 18. Nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện Tỉnh X
 19. Đề tài thạc sĩ quản lý kinh tế đầu tư: Lý luận chung về Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
 20. Hoàn thiện công tác Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế Tỉnh X

Một trong những chủ đề hot trong luận văn kinh tế nâng cao là chính sách tài khoá. Tuyệt vời! Luận Văn Việt đã tổng hợp sẵn 5+ mẫu luận văn chính sách tài khóa việt nam cùng 20+ đề tài hoàn toàn miễn phí! 

1.3. 20+ đề tài luận văn ngành quản lý kinh tế có lượt tải cao nhất

đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

1. Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế

2. Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh X

3. Hoàn thiện công tác Quản lý nhà nước về thị trường viễn thông ở Việt Nam

4. Hoàn thiện công tác Quản lý ngân sách cấp huyện của Tỉnh X

5. Hoàn thiện công tác Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện X, Tỉnh Y

6. Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện X, tỉnh Y

7. Hoàn thiện công cụ tạo động lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ Trường Cao đẳng X

8. Đề tài ngành quản lý kinh tế đầu tư: Hoàn thiện chính sách huy động vốn cho đầu tư đổi mới công nghệ tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

9. Hỗ trợ người nghèo nông thôn tỉnh X tiếp cận thị trường

10. Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận X, thành phố Y

11. Giải pháp vận dụng tính nghệ thuật của quản lý kinh doanh vào các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

12. Giải pháp Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

13. Giải pháp giúp Việt Nam ứng phó việc chống bán phá  giá hàng hóa trong thương mại Quốc tế

14. Đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu trong tình hình mới

15. Đánh giá công tác Quản lý sự phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện X, Tỉnh Y

16. Bán phá giá và những giải pháp đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Đề tài hot trong luận văn kinh tế là kinh tế phát triển. Bạn có thể tham khảo thêm với hơn 20 đề tài cùng 5+ mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển đạt điểm 9/10 ngay nhé!

2. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế chi tiết

2.1 PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nêu một cách ngắn gọn tại sao bạn lại lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế này, tên đề tài nghiên cứu. Bạn nên dẫn dắt từ thực tiễn để đi đến hướng nghiên cứu cho luận.

Phần này, bạn chỉ được viết trong khoảng từ 1-2 trang.

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trình bày các mục tiêu chính mà đề tài nghiên cứu của bạn hướng đến thực hiện. Chỉ ra xem đề tài của bạn nghiên cứu theo hướng thực tiễn hay lý luận.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài thạc sĩ quản lý kinh tế của bạn là gì?

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Có những đề tài mang tính vĩ mô có phạm vi nghiên cứu rất rộng. Bạn nên khoanh vùng nội dung nghiên cứu ở mảng lý luận cụ thể để dàng nghiên cứu. Nêu rõ phạm vi về không gian và thời gian thực hiện nghiên cứu của bạn.

4. Phương pháp nghiên cứu

Trình bày các phương pháp nghiên cứu chính mà bạn dự kiến sẽ sử dụng để nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ luận văn kinh tế này của mình.

5. Kết cấu của Luận văn

2.2 PHẦN 2: NỘI DUNG

Chương 1. Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu

Bao gồm các nội dung: 

 • Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu
 • Các nhân tố ảnh hưởng
 • Các chỉ tiêu đánh giá 
 • Kết luận chương 1

Chương 2: Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

Bao gồm các nội dung:

 • Trình bày thực trạng vấn đề nghiên cứu
 • Đánh giá ưu điểm và hạn chế của thực trạng vấn đề nghiên cứu
 • Nêu nguyên nhân của những mặt ưu điểm và hạn chế đó
 • Kết luận chương 2

Chương 3: Giải pháp giải quyết các vấn đề tồn tại

Bao gồm các nội dung:

 • Trình bày bối cảnh chung của vấn đề nghiên cứu
 • Phân tích bối cảnh, thực tiễn kết hợp với những cơ sở lý luận ở chương 1 để đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề phù hợp.
 • Đề xuất ý kiến với các sở ban ngành và cơ quan có liên quan nhằm cải thiện những bất cập còn tồn tại khi nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế của mình.
 • Kết luận chương 3

2.3 PHẦN 3: KẾT LUẬN

Tóm tắt lại nội dung của bài nghiên cứu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế của mình. Đưa ra một số kiến nghị phù hợp mang tính cá nhân hóa nhằm giải quyết các mặt hạn chế còn tồn tại.

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

Trong quá trình làm bài luận văn thạc sĩ sẽ còn gặp rất nhiều vấn đề khác nhau. Rất nhiều người tìm đến viết thuê luận văn cao học. Trong đó nổi lên là đơn vị Luận Văn Việt với kinh nghiệm 17 năm, hơn 500 CTV trong và ngoài nước, cam kết bảo mật, đúng hạn 100% và giá cạnh tranh nhất thị trường chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng!

3. [MIỄN PHÍ] 10+ mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế đạt điểm 9/10

Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, dưới đây là 10 mẫu luận văn thạc sĩ được đánh giá cao, đạt điểm 9/10 mà bạn có thể tham khảo và download miễn phí

3.1. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Quản lý nguồn nhân lực tại công ty điện

Tên đề tài: 

 • Quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc

Nội dung chính:

 • Bao gồm thông tin tổng quát về công ty TNHH MTV thí nghiệm diện miền Bắc. Đặc biệt, trong bài luận nhấn mạnh về cơ chế quản lý nguồn nhân lực tại đơn vị.
 • Phân tích thực trạng hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV. Tác giả đã sử dụng nhiều dẫn chứng bằng con số và tư liệu hiện thực. 
 • Đề xuất, đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại đơn vị. 
mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
luận văn ngành quản lý kinh tế

Tải file mau-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-so-1.docs

3.2. Mẫu luận văn quản lý kinh tế: Quản lý chi thường xuyên ngân sách quận

Tên đề tài:

 • Quản lý thường xuyên ngân sách tại Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Nội dung chính:

 • Cung cấp nhận thực lý luận về hoạt động quản lý ngân sách và vai trò của hoạt động này trong quá trình vận hành các cơ quan, tổ chức.
 • Nghiên cứu tình hình kinh tế – xã hội, đặc biệt là hoạt động quản lý ngân sách tại Quận Nam Từ Liêm từ đó rút ra đặc điểm, thực trạng.
 • Dựa trên kết quả nghiên cứu, xây dựng giải pháp hợp lý hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại Quận Nam Từ Liêm. 
mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
luận văn quản lý kinh tế

Tải file mau-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-so-1.docs

3.3. Mẫu luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về đất đai

Tên đề tài:

 • Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Giang

Nội dung chính:

 • Phân tích, xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động quản lý nhà nước, vai trò của hoạt động quản lý nhà nước về đất đai. 
 • Thông qua tìm hiểu, áp dụng phương pháp nghiên cứu chỉ ra đặc điểm, thực trạng của hoạt động quản lý nhà nước về đất đai tại TP. Hà Giang.
 • Xây dựng định hướng hoạt động và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai tại TP. Hà Giang. 
mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
luận văn chuyên ngành quản lý kinh tế

Tải file mau-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-so-1.docs

3.4. Mẫu luận văn ngành quản lý kinh tế: Quản lý ngân sách cấp huyện 

Tên đề tài:

 • Quản lý ngân sách cấp huyện của Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Nội dung chính:

 • Luận văn đã nêu lên các vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước cũng như khẳng định tầm quan trọng của quản lý ngân sách nhà nước.
 • Tìm hiểu và đưa ra thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp huyện của Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) giai đoạn từ năm 2021. 
 • Thông qua các kết quả nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện, phát triển công tác quản lý ngân sách cấp huyện tại đơn vị nghiên cứu. 
mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế

Tải file mau-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-so-1.docs

3.5. Mẫu luận văn thạc sĩ về quản lý kinh tế: Nâng cao chất lượng lao động

Tên đề tài:

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Nội dung chính:

 • Cung cấp hệ thống cơ sở lý luận chặt chẽ, đầy đủ về công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
 • Phân tích thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chứng tại Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An.
 • Thông qua phân tích thực trạng, phát triển một số đề xuất góp phần hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ tại địa phương phục vụ cho yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế


Tải file mau-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-so-1.docs

3.6. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp

Tên đề tài:

 • Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung chính:

 • Tổng quan các vấn đề lý luận về quản lý thuế giá trị gia tăng. Bao gồm các vấn đề: Định nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng, kinh nghiệm.
 • Khái quát tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó rút ra thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn. 
 • Đề xuất giải pháp hữu hiệu góp phần hoàn thiện và phát triển công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại địa phương. 
mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
luận văn về quản lý kinh tế

Tải file mau-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-so-1.docs

3.7. Mẫu luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về du lịch số 1

Tên đề tài:

 • Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung chính:

 • Cung cấp nhận thức lý luận về quản lý nhà nước về du lịch.
 • Phân tích, đưa ra thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Kết hợp với phân tích tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh)
 • Xây dựng các giải pháp nhằm phát triển công tác quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương. 
mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
luận văn về quản lý kinh tế

Tải file mau-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-so-1.docs

3.8. Mẫu luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về du lịch số 2

Tên đề tài:

 • Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Hà Nội

Nội dung chính:

 • Luận văn cung cấp hệ thống lý luận về du lịch và công tác quản lý nhà nước về du lịch đầy đủ, chi tiết. 
 • Đi từ phân tích đặc điểm, tình hình kinh tế – xã hội tại Hà Nội, kết hợp cùng quan sát, tìm hiểu thực tế đưa ra thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch tại Hà Nội.
 • Từ các kết quả nghiên cứu, đưa ra 6 giải pháp góp phần phát triển công tác quản lý nhà nước về du lịch tại thủ đô. Đồng thời, tác giả cũng chia sẻ một số đề xuất và định hướng
mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

Tải file mau-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-so-1.docs

3.9. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước

Tên đề tài:

 • Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Tỉnh Hà Nam

Nội dung chính:

 • Cung cấp cơ sở lý luận (khái niệm, vai trò) của hoạt động đầu tư công. Trong tác phẩm, tác giả cũng tổng hợp một số tài liệu tham khảo trong và ngoài nước về nội dung liên quan. 
 • Nêu ra thực trạng công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Tỉnh Hà Nam. 
 • Thông qua các kết quả trên, xây dựng các giải pháp nhằm hoạt thiện hoạt động quản lý đầu tư công tại Tỉnh Hà Nam, nhất là hoạt động đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
luận văn quản lý kinh tế

Tải file mau-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-so-1.docs

3.10. Mẫu luận văn kinh tế về hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân

Tên đề tài:

 • Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của tổng cục thuế

Nội dung chính:

 • Luận văn xây dựng cơ sở lý luận chắc chắn về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Tác giả đã định nghĩa các thành phần và nhấn mạnh đặc điểm, vai trò của chúng. 
 • Phân tích và nghiên cứu thực tiễn, đưa ra thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của tổng cục thuế. 
 • Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của tổng cục thuế. 
mẫu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế
luận văn quản lý kinh tế

Tải file mau-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-so-1.docs

Tham khảo thêm: 50+ Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế 100% Miễn Phí

Bài viết trên đã cung cấp đến bạn đọc các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế ấn tượng. Thêm vào đó là hướng dẫn viết các phần trong đề cương và 10 mẫu luận văn tham khảo. Để biết thêm thông tin về dạng luận văn này, mời truy cập trang web Luanvanviet.com hay liên hệ qua hotline: 0915 686 999 hoặc địa chỉ email: luanvanviet.group@gmail.com!

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Xem thêm: Kho đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế mới nhất 2022 […]

Bài viết liên quan