Kho 50+ mẫu, đề tài LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ mới nhất 2022

4.6/5 - (26 bình chọn)

Đề cương là công cụ giúp bạn hình dung một cách tổng quát nhất về đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế mà bạn đang thực hiện để bạn biết mình cần phải làm gì, phải nghiên cứu vấn đề ra sao. Bài viết dưới đây, Luận Văn Việt sẽ hướng dẫn bạn cách làm đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế một cách chi tiết.

Hinh-anh-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-1

1. Kho 50+ đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế mới nhất 

Trước khi đi vào cách làm đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, mời bạn tham khảo danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế. Nếu bạn đã chọn được đề tài cho mình, bạn có thể bỏ qua phần này và đọc phần tiếp theo:

1.1 Tham khảo 20 mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế mới nhất

 1. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng X chi nhánh Y
 2. Xây dựng các phương pháp quản lý kinh tế cho các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025
 3. Vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 4. Vai trò của Quản lý kinh tế trong nền kinh tế hiện nay
 5. Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Vai trò của pháp luật trong việc phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam
 6. Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam
 7. Thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam
 8. Đề tài ngành quản lý kinh tế đầu tư: thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Khu Công nghệ cao X
 9. Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện X, tỉnh Y
 10. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng X – Thực trạng và giải pháp
 11. Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Quản lý về phát triển kinh tế biển ở các Tỉnh miền Trung
 12. Quản lý về phát triển kinh tế biển – Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam
 13. Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh X
 14. Quản lý nợ xấu tại Ngân Hàng X – Chi nhánh…
 15. Quản lý nhà nước về thị trường viễn thông ở Việt Nam
 16. Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh X
 17. Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh X
 18. Quản lý Nhà nước về Du lịch trên địa bàn X
 19. Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố X
 20. Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty X.
Hinh-anh-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-3

1.2 Kho 20 mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế nâng cao

 1. Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh X
 2. Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố X, tỉnh Y
 3. Đề tài ngành quản lý kinh tế đầu tư: Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh X
 4. Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận X, thành phố Y
 5. Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố X
 6. Phát triển du lịch tỉnh X
 7. Phát triển Doanh nghiệp tư nhân ở thị xã X, tỉnh Y
 8. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp về tình hình Quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Tỉnh X
 9. Phân tích thực trạng áp dụng công cụ quản lý kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn Tỉnh X
 10. Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng X
 11. Đề tài thạc sĩ quản lý kinh tế đầu tư: Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư tới tăng trưởng kinh tế tỉnh X
 12. Nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
 13. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện X, tỉnh Y
 14. Nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất nông nghiệp tại các Tỉnh miền Tây
 15. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng X
 16. Nâng cao chất lượng dịch vụ mặt đất tại Cảng hàng không X
 17. Nâng cao chất lượng dịch vụ để phát triển thị trường Bảo hiểm
 18. Nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện Tỉnh X
 19. Đề tài thạc sĩ quản lý kinh tế đầu tư: Lý luận chung về Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
 20. Hoàn thiện công tác Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế Tỉnh X

Xem thêm: Hướng dẫn cách làm đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế chi tiết

1.3. Cập nhật 15+ đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế có lượt tải cao nhất

1. Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế

2. Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh X

3. Hoàn thiện công tác Quản lý nhà nước về thị trường viễn thông ở Việt Nam

4. Hoàn thiện công tác Quản lý ngân sách cấp huyện của Tỉnh X

5. Hoàn thiện công tác Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện X, Tỉnh Y

6. Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện X, tỉnh Y

7. Hoàn thiện công cụ tạo động lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ Trường Cao đẳng X

8. Đề tài ngành quản lý kinh tế đầu tư: Hoàn thiện chính sách huy động vốn cho đầu tư đổi mới công nghệ tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

9. Hỗ trợ người nghèo nông thôn tỉnh X tiếp cận thị trường

10. Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận X, thành phố Y

11. Giải pháp vận dụng tính nghệ thuật của quản lý kinh doanh vào các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

12. Giải pháp Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

13. Giải pháp giúp Việt Nam ứng phó việc chống bán phá  giá hàng hóa trong thương mại Quốc tế

14. Đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu trong tình hình mới

15. Đánh giá công tác Quản lý sự phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện X, Tỉnh Y

16. Bán phá giá và những giải pháp đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Hinh-anh-luan-van-thac-si-quan-ly-kinh-te-2

2. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế chi tiết

2.1 PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nêu một cách ngắn gọn tại sao bạn lại lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế này, tên đề tài nghiên cứu. Bạn nên dẫn dắt từ thực tiễn để đi đến hướng nghiên cứu cho luận.

Phần này, bạn chỉ được viết trong khoảng từ 1-2 trang.

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trình bày các mục tiêu chính mà đề tài nghiên cứu của bạn hướng đến thực hiện. Chỉ ra xem đề tài của bạn nghiên cứu theo hướng thực tiễn hay lý luận.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài thạc sĩ quản lý kinh tế của bạn là gì?

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Có những đề tài mang tính vĩ mô có phạm vi nghiên cứu rất rộng. Bạn nên khoanh vùng nội dung nghiên cứu ở mảng lý luận cụ thể để dàng nghiên cứu. Nêu rõ phạm vi về không gian và thời gian thực hiện nghiên cứu của bạn.

4. Phương pháp nghiên cứu

Trình bày các phương pháp nghiên cứu chính mà bạn dự kiến sẽ sử dụng để nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ luận văn kinh tế này của mình.

5. Kết cấu của Luận văn

2.2 PHẦN 2: NỘI DUNG

Chương 1. Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu

Bao gồm các nội dung: 

 • Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu
 • Các nhân tố ảnh hưởng
 • Các chỉ tiêu đánh giá 
 • Kết luận chương 1

Chương 2: Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

Bao gồm các nội dung:

 • Trình bày thực trạng vấn đề nghiên cứu
 • Đánh giá ưu điểm và hạn chế của thực trạng vấn đề nghiên cứu
 • Nêu nguyên nhân của những mặt ưu điểm và hạn chế đó
 • Kết luận chương 2

Chương 3: Giải pháp giải quyết các vấn đề tồn tại

Bao gồm các nội dung:

 • Trình bày bối cảnh chung của vấn đề nghiên cứu
 • Phân tích bối cảnh, thực tiễn kết hợp với những cơ sở lý luận ở chương 1 để đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề phù hợp.
 • Đề xuất ý kiến với các sở ban ngành và cơ quan có liên quan nhằm cải thiện những bất cập còn tồn tại khi nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế của mình.
 • Kết luận chương 3

2.3 PHẦN 3: KẾT LUẬN

Tóm tắt lại nội dung của bài nghiên cứu luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế của mình. Đưa ra một số kiến nghị phù hợp mang tính cá nhân hóa nhằm giải quyết các mặt hạn chế còn tồn tại.

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

3. Download mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế – MIỄN PHÍ

Ngoài các đề tài luận văn ở trên, bạn có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ những mẫu đề tài luận văn thạc sĩ quản lý  kinh tế đầy đủ được Luận Văn Việt tổng hợp dưới đây để tham khảo thêm về cách làm cũng như cách trình bày luận văn của mình.

download-buttom-lvv

Trên đây là hướng dẫn cách làm đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế chi tiết và các đề tài tham khảo. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hoàn thành bài luận văn của mình một cách xuất sắc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ Dịch vụ luận văn Luận Văn Việt qua hotline 0915 686 999, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp đỡ và hỗ trợ bạn.

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Xem thêm: Kho đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế mới nhất 2022 […]

Bài viết liên quan

0915686999