20 đề tài, 5 mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục – MIỄN PHÍ

4.7/5 - (8 bình chọn)

Các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục rất quan tâm đến đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục, bởi vì nó thật sự rất quan trọng. Do đó, đầu tư thật nhiều sẽ giúp bài luận của bạn đạt kết quả cao nhất. Với các chia sẻ mà Luận Văn Việt gửi đến dưới đây, phần nào sẽ giúp bạn hoàn thiện bài luận của mình.

1. TRỌN BỘ 5 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục được đánh giá cao nhất 2023

1.1. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh

Tên đề tài

 • Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trường tiểu học Mai Động quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tên các chương

 • Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trường Tiểu Học
 • Chương 2: Thực Trạng Giáo Dục Đạo Đức Và Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Mai Động Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.
 • Chương 3: Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Mai Động Quận Hoàng Mai – Thành Phố Hà Nội.
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 1
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 1

TẢI MIỄN PHÍ

1.2. Mẫu luận văn thạc sĩ về biện pháp quản lý giáo dục đạo đức

Tên đề tài

 • Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

Tên Các Chương

 • Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở.
 • Chương 2: Thực Trạng Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum.
 • Chương 3: Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum.
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 2
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 2

TẢI MIỄN PHÍ

1.3. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông

Tên đề tài

 • Quản lý hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tên các chương

 • Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở.
 • Chương 2: Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.
 • Chương 3: Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 3
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 3

TẢI MIỄN PHÍ

1.4. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý công tác xã hội hoá giáo dục

Tên đề tài

 • Quản lý công tác xã hội hoá giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Tên các chương

 • Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học.
 • Chương 2: Thực Trạng Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thuộc Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.
 • Chương 3: Biện Pháp Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thuộc Huyện Tam Bình Tỉnh Vĩnh Long.
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 4
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 4

TẢI MIỄN PHÍ

1.5. Mẫu luận văn thạc sĩ về thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy

Tên đề tài

 • Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động  Giảng Dạy Ở Các Trường Tiểu Học Quận Thốt Nốt – Thành Phố Cần Thơ.

Tên các chương

 • Chương 1: Cơ Sở Lý Luận 
 • Chương 2:  Thực Trạng Về Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Ở  Các Trường Tiểu Học Quận Thốt Nốt, Cần Thơ.
 • Chương 3: Một Số Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Ở  Các Trường Tiểu Học Quận Thốt Nốt.
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 5
Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục số 5

TẢI MIỄN PHÍ

2. Chọn lọc 20 đề tài thạc sĩ quản lý giáo dục xuất sắc nhất

Đề tài 1: Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Trung ở trường Trung học phổ thông X

Đề tài 2: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Thư viện tại trường Đại học X

Đề tài 3: Quản lý tập thể sư phạm theo văn hóa tổ chức tại trường Trung học cơ sở X

Đề tài 4: Xây dựng văn hóa tập thể, hướng nghiệp tại trường dạy nghề X

Đề tài 5: Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS X

Đề tài 6: Các hoạt động quản lý giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh Trường Trung học phổ thông X

Đề tài 7: Các đề xuất cải tiến chương trình quản lý dạy học môn tiếng Anh tại Trường Trung học phổ thông X

Đề tài 8: Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập bậc đại học trong hệ  thống giáo dục mở tại Trường Đại học X

Đề tài 9: Các chương trình đổi mới trong phương pháp dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực thực hành ở Trường Trung học phổ thông X

Đề tài 10: Quản lý hoạt động của tổ chức chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực dạy học cho giáo viên theo hướng tiếp cận công nghệ khoa học mới ở trường Trung học phổ thông X

luan-van-thac-si-quan-ly-giao-duc-6

Đề tài 11: Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng tại Trường Cao đẳng X

Đề tài 12: Các chính sách quản lý hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học X

Đề tài 13: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trường Trung học phổ thông X trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài 14: Các biện pháp Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học X

Đề tài 15: Quản lý quá trình phát triển chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn AUN – QA tại Trường Đại học X

Đề tài 16: Đề xuất các chương trình phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học X

Đề tài 17: Quản lý đội ngũ giáo viên Trường Trung học phổ thông X trong nhu cầu đổi mới hiện nay

Đề tài 18: Phát triển đội ngũ cán bộ nữ quản lý Trường Trung học phổ thông X theo quan điểm bình đẳng giới

Đề tài 19: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức ở các trường trung học phổ thông X

Đề tài 20: Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông X trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Trên đây là 20 đề tài tiêu biểu nhất. Nếu bạn vẫn chưa lựa chọn được, hãy tham khảo thêm hơn 50+ đề tài quản lý giáo dục tiểu học hoàn toàn miễn phí!

3. Cấu trúc chuẩn của luận văn quản lý giáo dục

Dưới đây là mẫu đề cương tổng quát về luận văn quản lý giáo dục mà bạn có thể theo dõi, tham khảo để áp dụng cho bài luận của mình.

Phần 1: Mở đầu

Lời cảm ơn

Lý do chọn đề tài

Mục lục

Phần 2: Nội dung chính

Chương 1: Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

1.2. Các khái niệm cơ bản

 • Chương trình giáo dục
 • Phát triển chương trình giáo dục
 • Quản lý
 • Quản lý giáo dục
 • Quản lý phát triển chương trình giáo dục

1.3. Đặc điểm chương trình giáo dục theo cấp học đang phân tích

1.4. Lý luận về phát triển chương trình giáo dục

 • Chu trình phát triển chương trình giáo dục
 • Chu trình phát triển chương trình giáo dục cho

1.5. Quản lý phát triển chương trình giáo dục

 • Kế hoạch hóa phát triển chương trình giáo dục
 • Tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục
 • Chỉ đạo phát triển chương trình giáo dục
 • Kiểm tra, thanh gia phát triển chương trình giáo dục

1.6. Các yếu tố tác động tới quản lý phát triển chương trình giáo dục

 • Bối cảnh thế giới và trong nước
 • Yếu tố kinh tế – văn hóa – xã hội
 • Hệ thống giáo dục quốc dân
 • Chất lượng đội ngũ
 • Điều kiện cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG X

2.1. Đặc điểm hệ thống giáo dục tại trường X

 • Vị trí địa lý, năm thành lập
 • Quy mô

2.2. Sơ lược về các trường X

 • Quy mô trường lớp
 • Chất lượng giáo dục
 • Nhu cầu học tập của học sinh
 • Đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý

luan-van-thac-si-quan-ly-giao-duc-3

2.3. Thực trạng phát triển và quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường X

 • Nhận thức về việc phát triển chương trình giáo dục tại trường X
 • Thực trạng phát triển chương trình giáo dục tại trường X theo kết quả khảo sát
 • Thực trạng quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường X theo kết quả khảo sát
 • Đánh giá chung

Chương 3: Một số giải pháp phát triển chương trình giáo dục tại trường X

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp

 • Đảm bảo tính mục đích
 • Đảm bảo tính cân đối
 • Đảm bảo tính phù hợp
 • Đảm bảo tính toàn diện
 • Đảm bảo tính cá biệt
 • Đảm bảo tính thực tiễn
 • Đảm bảo tính hệ thống
 • Đảm bảo tính hiệu quả

3.2. Những giải pháp quản lý phát triển chương trình giáo dục trường X

 • Giải pháp 1
 • Giải pháp 2
 • Giải pháp 3

3.3. Kết quả khảo cứu về tính cần thiết, khả thi của các biện pháp

Phần 3: Kết luận

 • Kết luận
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

Bài luận văn hoàn chỉnh là điều chắc chắn bạn và mọi người đang hướng đến. Vậy đừng bỏ qua 20+ mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non tiêu biểu nhất 2022 ngay nhé!

Với những chia sẻ về luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục ở trên, hy vọng rằng bạn đã có thêm thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm cho bài luận sắp tới của mình. Luận Văn Việt chúc bạn gặt hái nhiều thành công trên chặng đường chinh phục tri thức ở phía trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm bài luận văn của mình, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0915 686 999 hoặc qua email: luanvanviet.group@gmail.com 

Xin cám ơn và hẹn gặp lại!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan