6 mẫu luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử “xịn” nhất 

4.5/5 - (2 bình chọn)

Giống như các bài luận văn khác, một bài luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử cũng đòi hỏi người làm cần phải đáp ứng được những tiêu chí chất lượng về cả nội dung lẫn hình thức trình bày thì mới có thể nhận được những điểm số cao từ hội đồng ban giám khảo. 

Do đó, Luận Văn Việt đã tổng hợp danh sách 6 mẫu luận văn thương mại điện tử ấn tượng nhất cho các bạn tham khảo. Đồng thời cung cấp một số các kinh nghiệm hữu ích mà bạn có thể sẽ cần đến trong quá trình làm bài. 

1. Trọn bộ 6 bài mẫu luận văn dịch vụ ngân hàng điện tử ấn tượng nhất 

1.1 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Tên đề tài: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Nghệ An.

Nội dung: Được chia ra thành 4 chương:

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.
 • Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
 • Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Nghệ An.
 • Chương 4: Giải pháp Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Nghệ An.

Mục đích: Bao gồm 4 mục đích chính:

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến việc phát triển dịch vụ
 • Ngân hàng điện tử trong các ngân hàng thƣơng mại.
 • Phân tích, đánh giá thực trạng việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Agribank Nghệ An trong thời gian qua.
 • Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Agribank Nghệ An trong thời gian tới.

Link tải miễn phí: Mẫu luận văn thạc sĩ dịch vụ phát triển ngân hàng điện tử 01

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nghệ An.
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử và Phát triển Nông thôn Việt Nam

1.2 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thăng Long

Tên đề tài: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thăng Long.

Nội dung: Được chia thành 4 chương:

 • Chương 1: Tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu.
 • Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thăng Long.
 • Chương 4: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thăng Long.

Mục đích: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietinbank- Chi nhánh Thăng Long để từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử cho chi nhánh. 

Link tải miễn phí: mẫu luận văn thạc sĩ dịch vụ phát triển ngân hàng điện tử 02  

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Ngoài dịch vụ ngân hàng điện tử, trong ngân hàng còn có một chủ đề rất được ưu chuộng đó là bảo hiểm nhân thọ. Tham khảo ngay 20+ cùng 6+ mẫu luận văn về bảo hiểm nhân thọ free 100%

1.3 Đa dạng hóa kênh giao dịch và dịch vụ ngân hàng điện tử tại TP Hồ Chí Minh

Tên đề tài: Đa dạng hóa kênh giao dịch và dịch vụ ngân hàng điện tử tại TP Hồ Chí Minh.

Nội dung: Được chia thành 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.
 • Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT tử tại Vietcombank Đà Nẵng.
 • Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank Đà Nẵng.

Mục đích: 

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.
 • Phân tích và đánh giá thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – CN Đà Nẵng.
 • Đề xuất các giải pháp, các kiến nghị nhằm phát triển nâng cao dịch vụ E-Banking trong thời gian đến.

Link tải miễn phí: mẫu luận văn thạc sĩ dịch vụ phát triển ngân hàng điện tử 03  

Đa dạng hóa kênh giao dịch và dịch vụ ngân hàng điện tử tại TP Hồ Chí Minh
Đa dạng hóa kênh giao dịch và dịch vụ ngân hàng điện tử tại TP Hồ Chí Minh

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng TMĐT tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Đà Nẵng

Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Đà Nẵng.

Nội dung: Được chia thành 4 chương:

 • Chương 1: Tổng quan về  lý thuyết khi nghiên cứu.
 • Chương 2: Mô hình và phương pháp nghiên cứu.
 • Chương 3: Kết quả nghiên cứu.
 • Chương 4: Kết luận.

Mục đích: 

 • Làm rõ về các cơ sở lý luận và áp dụng thực tiễn về việc ứng dụng thương mại điện tử trong SMEs.
 • Đánh giá thực trạng ứng dụng về thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Đà Nẵng từ năm 2017 cho đến nay và nghiên cứu các nhân tố có tác động đến ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Đà Nẵng.
 • Đề xuất các giải pháp nhằm ứng dụng và phát triển thương mại điện tử tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Đà Nẵng.

Link tải miễn phí: Mẫu luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 04 

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng TMĐT tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng TMĐT tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.5 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

Tên đề tài: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung: Được chia thành  3 chương chính:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển ngành dịch vụ ngân hàng điện tử.
 • Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ tại ngân hàng điện tử tại BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội.
 • Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội.

Mục đích: Đề xuất các phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV chi nhánh Đông Hà Nội.

Link tải miễn phí: mẫu luận văn thạc sĩ dịch vụ phát triển ngân hàng điện tử 05  

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tham khảo ngay bài viết: Tặng 20 đề tài + 6 mẫu luận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân 2022 để có thêm nhiều sự lựa chọn cho bài luận văn của mình!

1.6 Phát triển dịch vụ smart-banking của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Mỹ Phước

Tên đề tài: Phát triển dịch vụ smart-banking của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Mỹ Phước.

Nội dung: Được chia thành 3 chương:

 • Chương 1: Cở sở lý luận chung về hiệu quả dịch vụ Smart Banking tại ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ Smart- banking tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước.
 • Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ Smart- banking tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước.

Mục đích: 

 • Nghiên cứu về hiệu quả dịch vụ Smartbanking tại BIDV Mỹ Phước.
 • Khái quát chung về thực trạng dịch vụ Mobile Banking hiện nay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam qua phân tích các lợi ích, rủi ro, những chỉ tiêu đánh giá và những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả dịch vụ.
 • Từ đó phân tích thực trạng, rút ra những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế của dịch vụ Smart-banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước.
 • Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ Smart- banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Phước.

Link tải miễn phí: mẫu luận văn thạc sĩ dịch vụ phát triển ngân hàng điện tử 06  

Phát triển dịch vụ smart-banking của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Phát triển dịch vụ smart-banking của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2. “Bỏ túi” 3 lưu ý cần biết khi tiến hành chọn đề tài luận văn 

Việc chọn đề tài đóng một vai trò quan trọng trong thành công của một bài luận văn thương mại điện tử. Do đó, để có được một bài luận văn hay và ấn tượng, bạn chú ý đến những điểm sau đây khi chọn đề tài.

Chọn đề tài mà bạn cảm thấy mình hứng thú nhất

 • Bạn cần phải trau chuốt cho bài luận văn của mình mỗi ngày trong một khoảng thời gian dài và liên tục, vì vậy, bạn sẽ dễ nản chí nếu như đề tài bạn chọn không giúp bạn cảm thấy hứng thú. 
 • Cách tốt nhất để thực hiện bài luận văn hiệu quả là hãy chọn một chủ đề mà bạn có đam mê lớn với nó. 
3 lưu ý cần biết khi tiến hành chọn đề tài luận văn 
3 lưu ý cần biết khi tiến hành chọn đề tài luận văn 

Chọn đề tài mà bạn cảm thấy mình có kiến thức về nó nhiều nhất và có khả năng thực hiện nó

 • Đừng phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc nhất thời khi quyết định chọn đề tài luận văn thương mại điện tử của bạn. 
 • Hãy suy nghĩ thật kĩ, bởi vì bạn sẽ phải thực hiện dự án luận văn của mình với rất nhiều thử thách và chông gai. 
 • Trong những lúc gặp khó, kiến thức vững vàng của bạn về đề tài mà bạn chọn sẽ giải quyết được vấn đề. 

Chọn đề tài có tính mới mẻ 

 • Dĩ nhiên, những vấn đề mới lạ sẽ thôi thúc sự tò mò từ hội đồng thẩm định. 
 • Đừng quá rập khuôn vào những khuôn mẫu đã được thực hiện trước đây. Thay vào đó, hãy sáng tạo theo cách của bạn và đề cập đến những vấn đề mới mẻ hơn. Điều đó sẽ giúp bài luận văn của bạn được đánh giá cao hơn. 

3. Hé lộ 5 kinh nghiệm bổ ích giúp bài luận văn thạc sĩ dễ dàng đạt điểm cao

Muốn bài luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của bạn có thể chiếm được ấn tượng tốt với hội đồng ban giám khảo. Ngoài nội dung chặt chẽ, bạn cũng cần phải lưu ý một số các hình thức trình bày thông thường dưới đây. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng các yêu cầu sẽ thay đổi tuỳ theo thầy cô hoặc trường. 

Hé lộ 5 kinh nghiệm bổ ích giúp bài luận văn thạc sĩ dễ dàng đạt điểm cao
Hé lộ 5 kinh nghiệm bổ ích giúp bài luận văn thạc sĩ dễ dàng đạt điểm cao

3.1 Trình bày trên giấy A4

Bài luận văn được trình bày trên giấy A4, bao gồm các phần: 

 • Trang bìa chính
 • Trang bìa phụ 
 • Bản sao các quyết định khi làm luận văn: Giao đề tài, giấy thay đổi đề tài (nếu có), giấy giao nhiệm vụ
 • Lời cam đoan 
 • Lời cảm ơn 
 • Mục lục
 • Danh sách ký hiệu, chữ viết tắt có trong bài làm được sắp xếp theo thứ tự ABC
 • Danh mục bảng biểu (nếu có)
 • Danh mục hình vẽ, đồ thị (nếu có)
 • Nội dung chính 
 • Kết luận, kiến nghị
 • Danh mục công trình khoa học đã công bố
 • Tài liệu tham khảo 
 • Phụ lục (nếu có)
Trình bày trên giấy A4
Trình bày trên giấy A4

3.2 Nội dung thông tin bài luận văn trên trang bìa

Trên trang bìa luận văn phải được trình bày rõ ràng với các thông tin theo thứ tự sau: 

 • Tên đề tài (Yêu cầu: Viết chữ in hoa)
 • Chuyên ngành (Ngành học của người thực hiện bài luận văn được công nhận)
 • Họ tên (Tên người thực hiện, viết in hoa)
 • Mã số (Mã số sinh viên)
 • Giảng viên hướng dẫn (Tên giáo viên hướng dẫn, ghi rõ về học vị)
 • Tháng, năm (Thời điểm hoàn thiện và nộp luận văn)
Nội dung thông tin bài luận văn trên trang bìa
Nội dung thông tin bài luận văn trên trang bìa

3.3 Định dạng văn bản trên Word

 • Phông chữ: Dưới 120 trang không bao gồm phần phụ lục 
 • Cỡ chữ: mã UNICODE, định dạng Time New Roman 
 • Giãn dòng: 13 hoặc 14 
 • Căn lề: 1,5 lines
 • Căn lề trang: Lề trên 3,5cm, lề dưới 3,5cm, lề phải 2cm và lề trái 3,5cm 
 • Đánh số trang: Đầu mỗi trang và căn giữa
Định dạng văn bản trên Word
Định dạng văn bản trên Word

3.4 Một số yêu cầu khác của bài luận văn

 • Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc
 • Bài làm sạch sẽ, không được tẩy xóa
 • Đóng cứng trang bìa, có in chữ dễ nhìn
Một số yêu cầu khác của bài luận văn
Một số yêu cầu khác của bài luận văn

3.5 Trích dẫn tài liệu tham khảo thương mại điện tử

Tài liệu tham khảo để làm bài luận văn cần được liệt kê chi tiết để giáo viên có thông tin kiểm tra. Phần tài liệu được trình bày dưới đây: 

 • Sắp xếp theo từng ngôn ngữ riêng (Tiếng Anh riêng, tiếng Việt riêng)
 • Tài liệu trích dẫn được trình bày theo form mẫu (Tên tác giả, năm xuất bản, tên tác phẩm, nhà xuất bản và nơi xuất bản)
 • Tài liệu được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái, có đánh số đầu mỗi tài liệu và đặt ở đầu bài để người đọc tiện theo dõi 
Trích dẫn tài liệu tham khảo thương mại điện tử
Trích dẫn tài liệu tham khảo thương mại điện tử

Nếu vẫn chưa lựa chọn được đề tài ưng ý, bạn đừng bỏ qua mẫu về luận văn cho vay mua ô tô đang rất tiềm năng, ngày càng được nhiều bạn lựa chọn.

4. Top 10 đề tài luận văn thạc sĩ thương mại điện tử được đánh giá cao

 1. Luận văn Thương mại điện tử: Xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến
 2. Thương mại điện tử và vai trò của nó trong xã hội ngày nay
 3. Thương mại điện tử trong hệ thống thương mại quốc tế dưới sự điều chỉnh của tổ chức WTO từ góc nhìn của các nước đang phát triển
 4. Giải pháp giúp doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam trong việc ứng dụng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để nâng cao hiệu quả E – Marketing vận dụng với Bizspace.vn
 5. Khai phá dữ liệu trong thương mại điện tử – xây dựng hệ thống khuyến cáo sản phẩm
Top 10 đề tài luận văn thạc sĩ thương mại điện tử được đánh giá cao
Top 10 đề tài luận văn thạc sĩ thương mại điện tử được đánh giá cao
 1. Phân tích một số mô hình kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử B2B (B2B E – Marketplace) trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam
 2. Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam
 3. Nghiên cứu một số mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử Việt Namba
 5. Phát triển thương mại điện tử toàn cầu – Thương mại điện tử trong khuôn khổ WTO
0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan