Trọn bộ 5 mẫu kèm 50 đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh chi tiết

5/5 - (1 bình chọn)
Trọn bộ 5 mẫu kèm 50 đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh chi tiết
Trọn bộ 5 mẫu kèm 50 đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh chi tiết

Việc lựa chọn một đề tài phù hợp là bước đầu tiên trong quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh. Một đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh ấn tượng sẽ là điểm cộng trong mắt giám khảo và tạp nền tảng cho bài luận chất lượng

1. Tổng hợp 5 mẫu luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh mới nhất

Dưới đây top 5 bài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh đã được Luận văn Việt chọn lọc. Các bạn hãy chọn một mẫu bài phù hợp với mình nhé.

1.1. Bài mẫu luận văn ngành ngôn ngữ anh 01

Tên của đề tài: AN INVESTIGATION INTO CLASSROOM INTERACTION IN ENGLISH SPEAKING CLASSES (AT A HIGH SCHOOL) (Nghiên cứu sự tương tác trong những giờ dạy kỹ năng nói tiếng Anh ở một trường trung học phổ thông)

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh 

Mục tiêu của đề tài luận văn ngôn ngữ anh là giải thích cho hai câu hỏi lớn sau:

 • 1) What are the predominant types of classroom interaction between teachers and students in English-speaking classes at Luong Phu High School?
 • 2) What was the correlation between the teacher‟s and the students‟ talk time and students‟ and teacher‟s characteristics during classroom interaction at Luong Phu High School?

Bấm tải bản tóm tắt đề tài tại đây

Bài mẫu luận văn 01
Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh 01

1.2. Bài mẫu luận văn ngành ngôn ngữ anh 02

Tên đề tài: USING PODCASTS TO IMPROVE THE 10TH GRADE STUDENTS’ LISTENING COMPREHENSION AT A HIGH SCHOOL: AN ACTION RESEARCH (Sử dụng “Podcasts” trong việc cải thiện khả năng nghe hiểu cho học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông)

Được thực hiện bởi: Nguyễn Hải Việt

Đề bài này được thực hiện nhằm giải thích cho 2 câu hỏi sau:

– How does a podcast application improve the students’ listening comprehension?

– What are the students’ opinions toward the use of podcasts to improve the students’ listening skills?

Bấm tải bản tóm tắt đề tài tại đây

Bài mẫu luận văn 02
Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh 02

1.3. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh 03

Tên đề tài THE EFFECT OF TASK-BASED LANGUAGE TEACHING ON WRITING SKILL OF GRADE 10 STUDENTS IN A HIGH SCHOOL 

(Hiệu quả của việc dạy học giao nhiệm vụ đối với kỹ năng viết của học sinh lớp 10 trung học phổ thông)

Người thực hiện: Thân Thu Thảo

Mục tiêu của đề tài nhằm để làm rõ 2 vấn đề sau:

 • Is there a statistically significant difference in writing achievement between task-based instructions and traditional teaching instructions?
 • What are teachers and students’ attitudes towards TBLT instructions?

Bấm tải bản tóm tắt đề tài luận văn ngôn ngữ anh tại đây

Bài mẫu luận văn 03
Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh 03

Các bạn chưa thể hoàn thành luận văn thạc sĩ đúng hạn do không có thời gian, nguồn tài liệu tham khảo còn hạn chế, không phải thế mạnh…Đừng lo lắng, Luận Văn Việt sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ thuê viết luận văn cam kết kết quả cao nhất, chất lượng nhất. Hãy tham khảo ngay!

1.4. Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh 04

Tên đề tài: THE EFFECT OF ENGLISH CLUBS ON ENHANCING THE STUDENTS’ SPEAKING SKILLS AT 915 GIA SANG LOWER SECONDARY SCHOOL 

(Ảnh hưởng của câu lạc bộ tiếng Anh trong việc nâng cao khả năng nói cho học sinh trường THCS 915 Gia Sàng

Đề tài được đưa ra nhằm trả lời cho 3 câu hỏi chính:

 • How are students’ speaking skill results improved?
 • What are students’ attitudes towards the English club?
 • How do teachers evaluate the use of English clubs in enhancing students’ English speaking skill?

Tác giả thực hiện: Nguyễn Thị LIên Hương

Bấm tải bản tóm tắt đề tài luận văn ngôn ngữ anh tại đây

Bài mẫu luận văn 04
Bài mẫu luận văn ngôn ngữ anh 04

1.5. Bài mẫu luận văn ngành ngôn ngữ anh 05

Đề tài được thực hiện bởi: Nguyễn Thu Trang

Tên đề tài: DIFFICULTIES IN ENGLISH READING SKILLS EXPERIENCED BY 6 TH  AND 7TH GRADERS AT TAN LONG SECONDARY SCHOOL IN THAI NGUYEN CITY

(Những khó khăn trong kỹ năng đọc bằng tiếng Anh đối với học sinh khối 6 và khối 7 tại trường cấp 2 Tân Long ở thành phố Thái Nguyên)

Mục tiêu của luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh nhằm làm rõ:

 • What are the difficulties that sixth and seventh students face in reading skill? 
 • What have teachers done to help their students enhance their reading skills?

Bấm tải bản tóm tắt đề tài luận văn ngôn ngữ anh tại đây

Bài mẫu luận văn 05
Bài mẫu luận văn 05

Ngành văn hoá học đang dần được các bạn lựa chọn nhiều trong thời đại 4.0 hiện nay. Cùng tham khảo ngay 20+ đề tài luận văn thạc sĩ ngành văn hóa học hoàn toàn miễn phí!

2. Danh sách 50+ đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh chọn lọc

Dưới đây là những đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành tiếng anh hay nhất mà bạn có thể tham khảo:

2.1. Tham khảo 15 đề tài luận văn ngành ngôn ngữ anh gây ấn tượng

 1. Using authentic tasks to promote Second major degree students’ engagement in speaking lessons in University
 2. The use of pair work in speaking lessons in large classes: An action research study on the first year non-English major students at University
 3. An evaluation of the textbook New Cutting Edge, Elementary for the first year non-English major students at University
 4. The effects of guided extensive reading on students’ vocabulary learning at  University
 5. An investigation into non-English major students’ participation in group work in EFL classrooms at University
 6. Teachers’ perspectives in the application of role play in teaching speaking to non-English major students at University
 7. The effects of guessing the meaning of unfamiliar words using contextual clues an action research study at University
 8. Students’ peer written feedback in paragraph writing skills among intermediate students at University
 9. Using QUIZLET in improving learning English vocabulary of students in X University
 10. Effects of using authentic materials on students’ reading motivation at a high school. 
 11. Using Total Physical Response to improve vocabulary for the pupils of grade 4 at X School
 12. Using podcasts to improve the 10 th graders students’ listening Comprehension at a high school
 13. The effect of task – based language teaching on writing of grade 10 students in a high school. 
 14. Using the synonym and antonym dictionary to broaden students’ vocabulary at a high school.
 15. An Investigation into classroom interaction in English Speaking classes at a high school

2.2. Mách bạn 15 đề tài luận văn ngôn ngữ anh đạt điểm cao

 1. A discourse analysis of English commercial advertisements
 2. A study of Politeness strategies in request by the characters in the novel “Harry Potter and The Chamber of Secrets”
 3. A study on visual aids in teaching and learning vocabulary in English classes at Primary School
 4. An investigation into English language learning strategies employed by non-English major students at University
 5. Using Total Physical Response to improve vocabulary for the pupils of grade 4 at Primary School.
 6. An investigation on non-English majored students’ attitudes on English language learning at College.
 7. Politeness strategies in sympathy expressions in English with reference to Vietnamese equivalents at University
 8. Syntactic and semantic features of English verb’Get’ with reference to their Vietnamese equivalents in the novel ‘Vanity fair’ by W.M.Thackeray at University
 9. English cohesive devices with reference to Vietnamese equivalence based on the bilingual selected short stories “The last leaf by O’Henry” at University
 10. Euphemisms in English and Vietnamese contemporary poems from a cultural perspective.
 11. A study on the use of framing devices in some Vietnamese and American front pages
 12. Using translation methods and procedures in teaching English-Vietnamese translation for students of Lang son College of Education
 13. Investigating the translation strategies for English-Vietnamese non-equivalence at word level in the media texts.
 14. A Critical Discourse Analysis of Hillary Clinton’s 2015 Presidential Campaign Launch Speech.
 15. A systemic functional linguistics analysis of English newspaper headlines.

2.3. 10 đề tài luận văn ngôn ngữ anh độc nhất 

 1. Investigating the translation of legal terminologies between English and Vietnamese in public security texts
 2. A study on pragmatic equivalence in the English Vietnamese translation of “ Conversation with God: An uncommon dialogue, Book 1” by Neal Donald Walsch
 3. Code mixing used on Facebook social network by EFL High School for Gifted Students (HNUE) Difficulties in Writing: from the perspective of grade 6 students in a local school 
 4. A survey on lower secondary school students’ motivation to take extra private courses in English
 5. Diversifying reading activities in English 8 textbook: An action research study in a secondary school in Ha Noi.
 6. Enhancing English speaking fluency for the first year students of faculty of English language in X University through role-play activity
 7. Philanthrocapitalist traces in TED Talk’s interview with Bill Gates on “How we must respond to the coronavirus pandemic” – A Critical Discourse Analysis
 8. Using portfolios to improve note- taking skills for consecutive interpreting among English-major students at ULIS: An action research project
 9. Teachers’ assessment of students’ projects in the upper-secondary English language classrooms in Hanoi
 10. A study on the implementation of constructivist approach to teach second- year students academic essays at a university in Hanoi

2.4. Tặng thêm bạn 10 đề tài luận văn ngành ngôn ngữ anh hay 2023

 1. Strategies used in translating rhetorical devices: A case of “The Secret Garden” and its Vietnamese version
 2. 2. Stylistic devices in President Joseph Robinette Biden‘s Inaugural Address
 3. An Investigation into The Use of L1 in English Classrooms at A Secondary School in Hanoi
 4. Students’ perspectives on teachers’ using L1&L2 in EFL classes: A case study at an Inter- level (lower and upper secondary) school in Hanam province
 5. A study on teacher’s politeness strategies in asking for student’s clarification
 6. Representation of gender through conversations in English textbook 10, 11,12: A Critical Discourse Analysis
 7. Apology strategies in English by young Vietnamese EFL learners and young Americans
 8. Conceptual metaphors used by Hillary Clinton in announcement speeches
 9. An initial investigation into some manifestations of conceptual metaphor in “as you like it” by William Shakespeare
 10. A study of cross-cultural transfer in the translation of English – Vietnamese subtitles in “How I met your mother” series season 1

3. Bật mí cách chọn đề tài luận văn ngành ngôn ngữ anh phù hợp

Kho đề tài luận văn ngành ngôn ngữ anh là rất nhiều, nhiều học viên thường gặp khó trong việc tìm và lên ý tưởng một đề tài phù hợp. Bạn hãy tham khảo một số những phương pháp sau:

Bật mí cách chọn đề tài luận văn thạc sĩ phù hợp
Bật mí cách chọn đề tài luận văn thạc sĩ phù hợp

Dựa vào những sở thích cá nhân của bạn

 • Đối với ngành học này bạn đam mê hay hứng thú với điều gì nhất? Hãy dựa vào câu hỏi đó để tìm cho mình một đề tài và phương án phù hợp nhất.

Dựa vào những chủ đề “hot” nhất thời gian gần đây

 • Hãy lướt qua các trang tin tức có liên quan đến chuyên ngành tiếng anh và cân nhắc lựa chọn vấn đề nóng hổi nhất làm đề tài luận văn của mình.

Tham khảo những gợi ý từ giảng viên, đồng nghiệp 

 • Bởi họ là những người vừa có chuyên môn lại có kinh nghiệm nên sẽ đưa ra cho bạn những ý tưởng đề tài đáng để thực hiện. 

Để có sự mới mẻ và thực tiễn trong đề tài, ngoài kiến thức đã tích luỹ được, bạn cần tham khảo từ nhiều nguồn để có nhiều lựa chọn cũng như có cái nhìn tổng quan. Do vậy, đừng bỏ lỡ 50+ đề tài luận văn thạc sĩ triết học hoàn toàn miễn phí từ Luận Văn Việt.

Luận văn việt đã tổng hợp 5 mẫu đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ anh được phân tích chi tiết cho bạn tham khảo. Cùng với đó là những gợi ý 50+ mẫu đề thực tế giúp các bạn dễ dàng lựa chọn đề làm bài luận của mình. Hãy liên hệ hotline: 0915 686 999 hoặc email luanvanviet.group@gmail.com để được hỗ trợ những dịch vụ chuyên nghiệm và tốt nhất dành cho bạn.

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan