[TRỌN BỘ] 50+ Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế 100% Miễn Phí

4.7/5 - (6 bình chọn)

Luận văn thạc sĩ kinh tế là bài luận có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các sinh viên theo học ngành này. Việc lựa chọn được một đề tài luận văn hay, phù hợp cùng nguồn tham khảo uy tín sẽ giúp quá trình làm bài luận diễn ra trôi chảy và có được kết quả tốt nhất. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế hay và mới nhất. 

Mục lục Ẩn

1. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế về chi trả bảo hiểm tiền gửi FREE DOWNLOAD

Tên đề tài: Chi trả bảo hiểm tại bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam. 

Nội dung chính: Luận văn mẫu ngành kinh tế gồm 3 chương 

 • Chương 1: Cơ sở khoa học về chi trả bảo hiểm tiền gửi. 
 • Chương 2: Thực trạng chi trả bảo hiểm tại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 
 • Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện chi trả bảo hiểm tại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

2. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế về an ninh tài chính đối với hoạt động của ngân hàng thương mại

Tên đề tài: An ninh tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập. 

Nội dung: Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế gồm 3 chương chính: 

 • Chương 1: Những vấn đề chung cơ bản về ngân hàng thương mại. 
 • Chương 2: Nhận định về an ninh tài chính trong hoạt động của các NHTM Việt Nam.
 • Chương 3: Các giải pháp đảm bảo an ninh tài chính đối với các NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

3. Mẫu luận văn kinh tế về ứng dụng hiệp ước Basel II vào hệ thống quản trị rủi ro

Tên đề tài: Ứng dụng hiệp ước Basel II vào hệ thống quản trị rủi ro

Nội dung luận văn mẫu ngành kinh tế gồm 3 chương chính

 • Chương 1: Basel II trong quản trị rủi ro của ngân hàng. 
 • Chương 2: Nghiên cứu việc ứng dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các NHTM ở Việt Nam. 
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng Basel II trong quản trị rủi ro tại các NHTM ở Việt Nam.  

4. Mẫu luận văn về xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp FREE DOWNLOAD

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

Nội dung luận văn mẫu ngành kinh tế gồm 3 chương: 

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tác nghiệp và kiểm toán nội bộ. 
 • Chương 2: Thực trạng hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 
 • Chương 3: Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

5. Luận văn mẫu ngành kinh tế về nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc

Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long. 

Nội dung luận văn mẫu ngành kinh tế gồm 5 chương chính 

 • Chương 1: Tổng quan nghiên cứu 
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết 
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 
 • Chương 4: Kết quả nghiên cứu 
 • Chương 5: Kết luận và một số hàm ý nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại BIDV Chi nhánh Vĩnh Long.

6. Mẫu luận văn ngành kinh tế về triển công nghệ thông tin FREE DOWNLOAD

Tên đề tài: Phát triển công nghệ thông tin trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

Nội dung: Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế này gồm 3 chương chính:

 • Chương 1: Công nghệ thông tin và vai trò của nó trong nền kinh tế hiện đại. 
 • Chương 2: Thực trạng phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam 
 • Chương 3: Những quan điểm định hướng và một số giải pháp chiến lược cho phát triển CNTT Việt Nam

7. Mẫu luận văn kinh tế xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc số 2

Tên đề tài: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Nội dung: 5 chương chính: 

 • Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 
 • Chương 4: Kết quả nghiên cứu  
 • Chương 5: Kết luận và một số hàm ý nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

8. Mẫu luận văn thạc sĩ ngành kinh tế về chính trị nhà nước FREE DOWNLOAD

Tên đề tài: Tín dụng nhà nước ở Việt Nam 

Nội dung: 3 chương chính 

 • Chương 1: Tín dụng nhà nước trong nền kinh tế thị trường: Cơ sở lý luận và thực tiễn. 
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng nhà nước ở Việt Nam thời gian qua
 • Chương 3: Quan điểm và giải pháp phát triển tín dụng nhà nước ở Việt Nam 

9. Mẫu luận văn kinh tế về tác động của việc gia nhập tổ chức WTO 

Tên đề tài: Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. 

Nội dung: 3 chương chính: 

 • Chương 1: Tác động của tổ chức thương mại WTO đến hoạt động xuất khẩu của các quốc gia 
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong tiến trình gia nhập WTO. 
 • Chương 3: Những giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam trở thành thành viên WTO. 

10. Mẫu luận văn kinh tế: hoàn thiện công tác lập kế hoạch ngân sách tại công ty

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch ngân sách tại tổng công ty cổ phần dệt Hòa Thọ. 

Nội dung: Gồm 3 chương

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về lập kế hoạch ngân sách. 
 • Chương 2: Thực trạng về công tác lập kế hoạch ngân sách tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. 
 • Chương 3: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch ngân sách tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. 

11. Mẫu luận văn về phát triển hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất

Tên đề tài: Phát triển hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 

Nội dung: 3 chương chính

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận đến việc phát triển hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 
 • Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 
 • Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 

12. Mẫu luận văn kinh tế: hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai. 

Nội dung: 3 chương chính

 • Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su của ngân hàng thương mại. 
 • Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai. 
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai. 

13. Mẫu luận văn giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp 

Tên đề tài: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Đà Nẵng. 

Nội dung:  3 chương 

 • Chương 1: Lý luận cơ bản về mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp. 
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng. 
 • Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng. 

14. Mẫu luận văn kinh tế về mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt 

Tên đề tài: Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. 

Nội dung: 3 chương 

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. 
 • Chương 2: Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 
 • Chương 3: Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. 

15. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế về giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng 

Tên đề tài: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP kỹ thương Đà Nẵng. 

Nội dung: 3 chương 

 • Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về hạn chế rủi ro tín dụng 
 • Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Đà Nẵng. 
 • Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP kỹ thương Đà Nẵng. 

16. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế về phân tích hiệu quả hoạt động

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng chính sách xã hội Quảng Nam 

Nội dung: 3 chương

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực 
 • Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng chính sách xã hội Quảng Nam 
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam. 

19. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế về phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng 

Tên đề tài: Phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng. 

Nội dung: 3 chương

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ bảo lãnh ngân hàng và phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. 
 • Chương 2: Thực trạng và khả năng phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng. 
 • Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng. 

20. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng NN & PTNT

Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 

Nội dung: 3 chương

 • Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. 
 • Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 
 • Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. 

21. Mẫu luận văn ngành kinh tế về kiểm soát thu chi ngân sách FREE DOWNLOAD

Tên đề tài: Kiểm soát thu chi ngân sách tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng. 

Nội dung: 3 chương

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kiểm soát thu chi ngân sách tại đơn vị sự nghiệp có thu. 
 • Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát thu chi ngân sách tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng. 
 • Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thu chi ngân sách tại Trung Tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng. 

22. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế về phân tích hiệu quả tài chính 

Tên đề tài: Phân tích hiệu quả tài chính tổng công ty hàng không Việt Nam. 

Nội dung: 3 chương

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp và phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp. 
 • Chương 2: Phân tích hiệu quả tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam. 
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam. 

Ngoài ra, bạn có thể download luận văn thạc sĩ kinh tế của Luận Văn Việt tổng hợp dưới đây để bổ sung thêm kiến thức cũng như cách trình bày bài luận văn của mình.

23. Các bước xây dựng 1 bài luận văn thạc sĩ kinh tế hoàn chỉnh

Để có thể xây dựng và hoàn thiện 1 bài luận văn thạc sĩ kinh tế không phải là 1 điều đơn giản. Nhưng nếu bạn biết cách, chia nhỏ từng phần ra để hoàn thành và biết cách sắp xếp thời gian thì bạn cũng dần hoàn thiện thôi.

Lưu ý:  Trong quá trình nghiên cứu bạn rất dễ bị mất phương hướng nếu bạn không có kế hoạch các bước và phương pháp nghiên cứu rõ ràng trước đó. Bạn có thể thay đổi một vài ý tưởng trong quá trình nghiên cứu nhưng bạn vẫn cần những ý tưởng nền tảng đi đúng nội dung trọng tâm cho luận văn của mình.

6 bước làm cơ bản làm bài luận văn thạc sĩ kinh tế

Bước 1: Lựa chọn và đặt tên đề tài luận văn

Bước 2: Xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu

 • Xây dựng đề cương
 • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu

Bước 3: Nộp và xin ý kiến giảng viên hướng dẫn về đề cương

Bước 4: Tìm kiếm, thu thập tài liệu, lập danh mục tư liệu

Bước 5: Viết luận văn

 • Lời nói đầu
 • Viết các chương
 • Kết luận của luận văn

Bước 6: Bảo vệ luận văn

 • Viết tóm tắt luận văn
 • Bảo vệ trước Hội đồng

Hinh-anh-luan-van-thac-si-kinh-te-2

Cách chọn đề tài luận văn thạc sĩ ngành kinh tế

Việc tìm một đề tài luận văn trong lĩnh vực bạn theo học mà trước giờ chưa được nghiên cứu kỹ càng.

Đề tài khiến người chấm điểm vô cùng hứng thú khi đọc một đề tài đưa ra những lập luận của mình về chủ đề đó chứ không phải những thông tin có sẵn.

Đề tài luận văn của mình sử dụng những kiến thức và kỹ năng mà bạn đã tiếp thu được trong suốt quá trình học và khiến giáo viên hướng dẫn và hội đồng phản biện đánh giá một cách chuyên nghiệp và thuyết phục.

Đối với luận văn thạc sĩ kinh tế do là 1 ngành khá tổng hợp. Phương pháp chọn đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quản trị kinh doanh hiếm khi cụ thể là một doanh nghiệp bởi vì nghiên cứu ở cấp cử nhân có lẽ phần lớn đã nghiên cứu ở đơn vị nhỏ.

Thế nên ở luận văn cao học, nếu bạn chọn cụ thể một doanh nghiệp thì nên chọn doanh nghiệp quy mô khá lớn, tránh công ty kiểu gia đình. Nên chọn đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế, quản trị kinh doanh thì sẽ chọn những đối tượng rộng: Khu vực Asian, kinh tế Việt Nam, vùng, tỉnh.

Ví dụ:

 • Các yếu tố tác động đến sự trung thành công việc của nhân viên tại công ty FPT
 • So sánh quy trình quản trị nhân sự giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Bình Dương.
 • Còn luận văn thạc sĩ kinh tế vĩ mô ví dụ: Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế khu vực Miền Trung giai đoạn 2015-2020
 • Đối với ngành Logistics ví dụ như: Phân tích quy trình quản trị cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn…
 • Ngành quản trị thương hiệu như thì nên chọn đề tài: Đánh giá nhận dạng thương hiệu Top 10 doanh nghiệp có vốn lớn nhất tại Việt Nam.

Bài viết trên đã tổng hợp những đề tài luận văn thạc sĩ  kinh tế mới nhất. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện bài luận thì hãy liên hệ với đơn vị Hỗ trợ luận văn Luận Văn Việt thông qua số điện thoại 0915 686 999 hoặc email luanvanviet.group@gmail.com. Đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan