50+ đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị mới nhất

4.9/5 - (7 bình chọn)

Các bài luận văn thạc sĩ là những đề tài rất hay và có nhiều ý nghĩa đối với mỗi sinh viên cũng như cơ hội để mỗi bạn đào sâu thêm kiến thức và kỹ năng của mình. Các đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị hay nhất, có nhiều dấu ấn nhất, tạo ra nhiều giá trị nhất sẽ nhận được đánh giá rất cao. Một số đề tài hay bên dưới sẽ được Luận Văn Việt gửi đến các bạn trong bài viết sau.

1. Tổng quan về luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị 

Kinh tế chính trị là một ngành khoa học xã hội, tập trung nghiên cứu các mối quan hệ giữa cá nhân với chính phủ, sự tương tác giữa người dân với chính phủ và chính sách công. Lĩnh vực Kinh tế chính trị thường nghiên cứu các lý thuyết kinh tế như chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản xảy ra trong thế giới thực.

Các chương trình học của một số trường đại học về ngành Kinh tế chính trị sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và một cách hệ thống và hiện đại về những lĩnh vực Kinh tế chính trị.

Đối với sinh viên học hệ thạc sĩ, từ những bài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị này sẽ giúp cho sinh viên tăng thêm khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định và giảng dạy, giúp cho kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề của sinh viên tăng lên đáng kể. 

Thông thường, các bài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị này sẽ xoay quanh các vấn đề về kinh tế vĩ mô, kinh tế công, các chính sách kinh tế – xã hội, câu chuyện về làm việc độc lập, khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kinh tế chính trị.

2. Tổng hợp 50+ đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị

 1. Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở tỉnh Quảng Nam hiện nay.
 2. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này ở Việt Nam.
 3. Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác – Lênin để giải thích nguyên nhân của vấn đề tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và đưa ra một vài giải pháp.
 4. Vận dụng cặp phạm trù triết học nguyên nhân – kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị.
 5. Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau mười năm đổi mới đến nay.hinh-anh-luan-van-thac-si-kinh-te-chinh-tri-2
 6. Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam.
 7. Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam.
 8. Phân tích phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến đưa ra những giải pháp, những kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
 9. Khắc phục ảnh hư­ởng của lối sống thực dụng đối với học viên đào tạo sĩ quan ở Học viện Phòng không- Không quân hiện nay
 10. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị: Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của TNTG đối với chiến sĩ QKIII hiện nay
 11. Lực lượng vũ trang Quân khu 1 với việc thực  hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
 12. Nghiên cứu vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.
 13. Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay.
 14. Lực lượng vũ trang Quân khu VII với việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
 15. Môi trường dân chủ ở đơn vị cơ sở Quân khu II hiện nay
 16. Nâng cao giác ngộ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ chí Minh của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin hiện nay
 17. Nâng cao giác ngộ lý tưởng chiến đấu của  học viên sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành hiện nay
 18. Nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ cấp trung đoàn QĐND Lào hiện nay
 19. Nâng cao giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa của học viên đào tạo sĩ quan Biên phòng hiện nay
 20. Nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở huyện A, tỉnh B hiện nay
 21. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở các lữ đoàn tàu chiến đấu Hải quân hiện nay
 22. Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của hạ sĩ quan, binh sĩ ở đơn vị cơ sở Binh đoàn H­ương Giang hiện nay

Trong kinh tế chính trị không thể thiếu một chủ đề quan trọng đó là tài khoá. Bạn có thể tham khảo thêm hơn 20 đề tài luận văn chính sách tài khóa được cập nhật mới nhất!

 1. Nâng cao niềm tin về CNXHKH của học viên  các trường sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay
 2. Nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh A
 3. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị: Nâng cao tính chính trị – thực tiễn trong giáo dục và đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở HVCTQS 
 4. Nâng cao tính tích cực chính trị -xã hội của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân II hiện nay
 5. Nâng cao trình độ dân chủ chính trị của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân I hiện nay
 6. Nâng cao YTDC XHCN của hạ sĩ quan chiến sĩ ở Binh chủng Pháo binh hiện nay
 7. Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong xây dựng môi trư­ờng văn hoá ở Học viện Hải quân hiện nay
 8. Phát huy vai trò của QĐND Việt Nam trong đấu tranh chống truyền đạo trái phép trên địa bàn Tây Bắc hiện nayhinh-anh-luan-van-thac-si-kinh-te-chinh-tri-3
 9. Phát huy vai trò gia đình trong xây dựng nếp sống tôn trọng pháp luật của thế hệ trẻ ở nông thôn Hà Tây hiện nay
 10. Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nư­ớc ta ở tỉnh Đồng Nai hiện nay
 11. Phát huy vai trò Quân đội nhân dân Lào trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Trung Lào hiện nay
 12. Phát huy vai trò của QĐNDVN trong thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
 13. Phát huy vai trò đơn vị cơ sở trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta ở Quân khu II hiện nay
 14. Tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến lối sống sĩ quan trẻ Quân khu 1 hiện nay
 15. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị: Tác động của sự phân hoá giàu nghèo ở nước ta hiện nay đến xây dựng QĐND Việt Nam về chính trị
 16. Nâng cao trình độ văn hóa chính trị của cán bộ phân đội trong quân đội ta hiện nay
 17. Nâng cao vai trò của QĐND Lào trong đấu tranh chống chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch đối với cách mạng Lào hiện nay
 18. Nâng cao ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa của đội ngũ sĩ quan cấp phân đội ở Binh đoàn Hư­ơng Giang hiện nay
 19. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở phường A, Quận B, thành phố C hiện nay
 20. Vận dụng quy luật mâu thuẫn trong việc giải thích lý do Việt Nam lựa chọn mô hình kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa
 21. Lý luận chung về nền kinh tế thị trường. Cơ sở hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
 22. Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 23. Lý luận về quan hệ phân phối. Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối ở Việt Nam hiện nay
 24. Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn hiện nay
 25. Nhân Lực Tại Các Doanh Nghiệp Du Lịch Ở Tỉnh Ninh Bình Trong Hội Nhập Quốc Tế.
 26. Vai Trò Của Chính Quyền Cấp Tỉnh Đối Với Giảm Nghèo Bền Vững Vùng Miền Núi Tỉnh Nghệ An.
 27. Việt Nam làm thế nào để tồn tại và phát triển trong bối cảnh địa – kinh tế – chính trị hiện nay.
 28. Phân tích vai trò và tầm quan trọng của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 29. Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ kinh nghiệm ở một số nước trên Thế giới.
 30. Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị: Phát Triển Kinh Tế Làng Nghề Ở Bắc Ninh.
 31. Tăng Cường Vai Trò Quản Lý Của Nhà Nước Đối Với Đất Đai Trong Quá Trình Đô Thị Hóa.

Nếu bạn vẫn chưa lựa chọn được đề tài phù hợp, bạn có thể tham khảo thêm 20+ đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp được đánh giá cao!

hinh-anh-luan-van-thac-si-kinh-te-chinh-tri-4

3. Đề cương mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị

Đề cương Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: “Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam”

MỤC LỤC 

MỞ ĐẨU 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

CHƯƠNG 1: TÁC ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC QUỐC GIA 

1.1 Khái lược về Tổ chức Thương mại Thế giới WTO

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của WTO

1.1.1.1 Hoàn cảnh ra đời của WTO

1.1.2 Các vòng thương lượng GATT và sự thành lập WTO

1.1.2 Mục tiêu, chức năng và những nguyên tắc chủ yếu của WTO

1.1.2.1 Mục tiêu hoạt động của WTO

1.1.2.2 Các chức nãng của Tổ chức thương mại thế giới WTO 

1.1.2.3 Nguyên tắc chủ yếu của WTO

1.1.3 Các hiệp định của WTO

1.2 Vai trò của WTO đối với hoạt động xuất khẩu của các quốc gia 13 

1.2.1 Các tác động tĩnh

1.2.2 Các tác động mang tính động

1.2.3 Tác động của WTO đến các nước đang phát triển là thành viên

1.3 Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lừ khi gia nhập WTO

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH GIA NHẬP WTO 

2.1 Khái lược về quá trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam

2.2 Tác động của quá trình gia nhập WTO đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam 

2.2.1 Những tác động tích cực

2.2.1.1 Mở rộng quan hệ kinh tế thương mại, phát triển thị trường, tăng trưởng xuất khẩu

2.2.1.2 Thu hút đầu tư nước ngoài

2.2.1.3 Xây dựng và hoàn thiện pháp luật, hệ thống chính sách vĩ mô

2.2.2 Những thách thức đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

2.2.2.1 Sự gia tăng áp lực cạnh tranh khu vực và quốc tế đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

2.2.2.2 Những thách thức từ quá trình toàn cầu hoá kinh tế

2.2.2.3 Những thách thức do Việt Nam chưa là thành viên WTO

2.2.2.4 Những thách thức từ bên trong nền kinh tế

2.3 Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

2.3.1 Những thành tựu đã đạt được và nguyên nhân dẫn đến thành tựu

2.3.1.1 Những thành tựu 

2.3.1.2 Nguyên nhân đạt được những thành tựu

2.3.2 Những vấn đề đặt ra trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

2.3.2.1 Những khó khăn

2.3.2.2 Nguyên nhân của những bất cập

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU KHI VIỆT NAM TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN WTO 

3.1 Nhũng cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và tác động của việc thực hiện các cam kết tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

3.1.1 Những cam kết mà Việt Nam phải thực hiện khi gia nhập WT〇

3.1.2 Tác động của việc gia nhập WTO tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

4. Download mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị 

Bạn có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ các bài mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị Luận Văn Việt đã tổng hợp tại link dưới đây:

download-buttom-lvv

Ngoài các mẫu luận văn ở trên, bạn có thể tham khảo thêm Mẫu đề cương luận văn thạc sỹ của Đại học Kinh tế – Tài chính để hiểu hơn về bố cụ cũng như các trình bày cho bài luận văn của mình.

Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị thật sự là một chủ đề luận văn có ý nghĩa sâu sắc đến cộng đồng, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế chính trị. Hy vọng, với những chia sẻ trên của Luận Văn Việt đã thêm cho bạn nhiều gợi ý hay nhất cho bài luận văn sắp tới của mình. 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì khi tìm hiểu về luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0915 686 999 hoặc qua email: luanvanviet.group@gmail.com để được tư vấn hỗ trợ.

Chúc các bạn thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

2.5/5 (2 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan