Top 20+ Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Hành Chính Công – 100% MIỄN PHÍ

4/5 - (1 bình chọn)

Nếu bạn đang tìm kiếm đề tài cho bài luận văn thạc sĩ hành chính công của mình thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây. Dưới đây sẽ là 20+ gợi ý đề tài cùng 7 mẫu luận văn xuất sắc mà Luận Văn Việt đã tổng hợp, mời bạn đọc tham khảo. 

1. Tổng hợp 20+ đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công tiêu biểu nhất

Đề tài 1: Quản lý của Nhà nước với các hoạt động tôn giáo ở tại Việt Nam hiện nay. 

Đề tài 2: Quản lý của Nhà nước với các hoạt động tình nguyện của thanh niên tại Việt Nam.

Đề tài 3: Quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng và chống ma tuý tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 

Đề tài 4: Nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức trong công tác thực thi giải quyết khiếu nại ở tỉnh X. 

Đề tài 5: Nâng cao năng lực của phó Chủ tịch UBND cấp huyện tại địa bàn tỉnh X. 

Đề tài 6: Quản lý của Nhà nước đối với văn hoá tại thành phố X. 

Đề tài 7: Chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao tại cơ quan hành chính thuộc Nhà nước huyện X, tỉnh Y.  

Đề tài 8: Nâng cao năng lực thực thi công vụ cho công chức hành chính tại UBND – HĐND tỉnh X. 

Đề tài 9: Giám sát của HĐND với các cơ quan hành chính thuộc Nhà nước tại tỉnh X.

Đề tài 10: Thể chế quản lý của Nhà nước với các cơ sở Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục. 

Đề tài 11: Thể chế quản lý của Nhà nước với các cơ sở Giáo dục Đại học thuộc Bộ Tài Chính. 

Đề tài 12: Hoạt động quản lý của Nhà nước đối với công tác vận hành thư viện tại các trường đại học. 

Nếu chưa lựa chọn được đề tài phù hợp, bạn có thể chuyển hướng qua chủ đề công tác xã hội. Với chuyên ngành này, Luận văn Việt cũng đã tổng hợp 20+ đề tài kèm 6+ mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội tiêu biểu toàn quốc, free download!

Tổng hợp 20+ đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công tiêu biểu nhất
Tổng hợp 20+ đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công tiêu biểu nhất

Đề tài 13: Cơ chế kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật tại chính quyền tỉnh X. 

Đề tài 14: Hiệu quả của công tác thanh tra hành chính thực tiễn tại huyện X, tỉnh Y. 

Đề tài 15: Tạo động lực làm việc cho nhân sự hành chính tại huyện X, tỉnh Y. 

Đề tài 16: Quản lý của Nhà nước về công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho công chức làm việc trong ngành thuế ở tỉnh X. 

Đề tài 17: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách của nhà nước tại thành phố X. 

Đề tài 18: Nâng cao năng lực của công chức thanh tra làm việc tại Sở tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh X. 

Đề tài 19: Ứng dụng của dịch vụ công trực tuyến trong công tác quản lý bộ Tài nguyên và môi trường. 

Đề tài 20: Nâng cao năng lực của nhân sự nữ làm việc tại vị trí quản lý thuộc cơ quan công quyền trên địa bàn tỉnh Y. 

Đề tài 21: Xử lý hành vi vi phạm hành chính về sử dụng và khai thác trong phạm vi đất dành cho đường đi bộ tại thành phố X. 

Đề tài 22: Cải cách hành chính của Nhà nước tới địa bàn tỉnh X. 

Đề tài 23: Quản lý, sử dụng ngân sách địa phương tại cơ quan hành chính Nhà nước tại tỉnh X. 

Đề tài 24: Quản lý tài sản công tại cơ quan thuộc Nhà nước ở tỉnh X. 

2. Mẫu luận văn thạc sĩ nghiên cứu về chất lượng dịch vụ hành chính công – TẢI FREE

Tên đề tài

 • Nghiên cứu các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ hành chính công tại Uỷ ban nhân nhân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Tóm tắt các chương

 • Khái quát về chất lượng dịch vụ và mô hình đo lường chất lượng dịch vụ hành chính công. 
 • Thiết kế nghiên cứu về chất lượng của dịch vụ hành chính công tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
 • Kết quả và đánh giá các nhân tố tác động tới chất lượng dịch vụ hành chính công ở UBND thành phố Kon Tum. 
Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Hành Chính Công
Mẫu luận văn thạc sĩ nghiên cứu về chất lượng dịch vụ hành chính công

TẢI MẪU MIỄN PHÍ

3. Mẫu luận văn thạc sĩ nghiên cứu hài lòng người dân về dịch vụ hành chính công – TẢI FREE

Tên đề tài

 • Sự hài lòng của người dân với dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai tại UBND huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.  

Tóm tắt các chương

 • Khái quát lý thuyết về dịch vụ hành chính công. 
 • Tình hình thực tế và đo lường mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Bình Chánh.
 • Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của người dân. 
Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Hành Chính Công
Mẫu luận văn thạc sĩ nghiên cứu hài lòng người dân về dịch vụ hành chính công

TẢI MẪU MIỄN PHÍ

4. Mẫu luận văn thạc sĩ về sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ hành chính công – TẢI FREE

Tên đề tài

 • Những nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của doanh nghiệp với dịch vụ hành chính công thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An. 

Tóm tắt các chương

 • Cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ hành chính công đối với khách hàng. 
 • Thực trạng hoạt động quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc tỉnh Long An và đo lường mức độ hài lòng của người dân. 
 • Kết quả nghiên cứu, đánh giá và giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của các doanh nghiệp với dịch vụ hành chính công. 
Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Hành Chính Công
Mẫu luận văn thạc sĩ về sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ hành chính công

TẢI MẪU MIỄN PHÍ

5. Mẫu luận văn thạc sĩ về cung ứng dịch vụ hành chính công – TẢI FREE

Tên đề tài

 • Cung ứng dịch vụ hành chính công tại Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.  

Tóm tắt các chương

 • Cơ sở khoa học về dịch vụ công và dịch vụ hành chính công
 • Ưu điểm, hạn chế, các nhân tố ảnh hưởng tới dịch vụ công ở UBND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 
 • Kết quả nghiên cứu, định hướng, giải pháp giúp hoàn thiện cung ứng dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 
Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Hành Chính Công
Mẫu luận văn thạc sĩ về cung ứng dịch vụ hành chính công

TẢI MẪU MIỄN PHÍ

Nếu bạn cảm thấy đề tài công tác xã hội chưa thực sự phù hợp, bạn có thể tham khảo qua 20+ mẫu luận văn thạc sĩ giảm nghèo bền vững đang được nhiều người lựa chọn.

6. Mẫu luận văn thạc sĩ về quản lý cung ứng dịch vụ hành chính công – TẢI FREE

Tên đề tài

 • Quản lý vấn đề cung ứng dịch vụ hành chính công ở bộ phận “Một Cửa” thuộc huyện Ninh Giang. 

Tóm tắt các chương

 • Cơ sở lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động quản lý cung ứng dịch vụ hành chính công ở bộ phận “Một Cửa. 
 • Thực trạng quản lý cung ứng dịch vụ hành chính công tại bộ phận “Một Cửa” của huyện Ninh Giang. 
 • Thách thức, giải pháp, đề nghị nhằm hoàn thiện quản lý cung ứng dịch vụ.  
Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Hành Chính Công
Mẫu luận văn thạc sĩ về quản lý cung ứng dịch vụ

TẢI MẪU MIỄN PHÍ

7. Mẫu luận văn thạc sĩ về phát triển nguồn nhân lực khu vực hành chính công – TẢI FREE

Tên đề tài

 • Phát triển nguồn nhân lực tại khu vực hành chính công ở thành phố Quảng Ngãi.  

Tóm tắt các chương

 • Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết phát triển nguồn nhân lực tại khu vực hành chính công. 
 • Thành công, hạn chế, cách chi trả ngân sách,…. cho công tác phát triển nguồn nhân lực ở khu vực hành chính công. 
 • Phương hướng, giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực thuộc khu vực hành chính công tại.
Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Hành Chính Công
Mẫu luận văn thạc sĩ về phát triển nguồn nhân lực khu vực

TẢI MẪU MIỄN PHÍ

8. Mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hành chính công – TẢI FREE

Tên đề tài

 • Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương.  

Tóm tắt các chương

 • Lý luận về hệ thống Kiểm soát nội bộ được áp dụng trong đơn vị sự nghiệp công.  
 • Thực trạng về hệ thống Kiểm soát nội bộ tại Ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính công thuộc tỉnh Bình Dương.
 • Nâng cao sự hữu hiệu của hệ thống Kiểm soát nội bộ tại Ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính công. 
Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Hành Chính Công
Mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

TẢI MẪU MIỄN PHÍ

Với 20+ gợi ý đề tài luận văn thạc sĩ hành chính công và 7 mẫu luận văn trên đây, Luận Văn Việt tin rằng bạn đọc đã có thêm được nguồn tham khảo hữu ích. Đừng quên tham khảo những kiến thức khác tại website của chúng tôi hoặc nhận hỗ trợ luận văn qua số Hotline 0915 686 999 nhé!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan