Tải 10 Bài Luận Văn Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp & 100 Đề Tài

Đánh giá

Để tạo ra một luận văn thạc sĩ có chất lượng xuất sắc, việc đầu tiên và quan trọng nhất là chọn một đề tài thú vị và hấp dẫn. Trong bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ 10 bài mẫu luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, kèm theo danh sách 100 đề tài luận văn mới nhất, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm nguồn cảm hứng cho bài luận văn của mình.

Luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

1. Luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp dưới giác độ tài chính

Đề tài: “Tìm hiểu dưới giác độ tài chính quy trình mua bán – sáp nhập doanh nghiệp”

Nội dung chuyên đề được chia thành ba phần chính như sau:

Chương I – Tổng quan về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Chương II – Quy trình mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Chương III – Tổng quan về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

2. Luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp dưới sự điều chỉnh pháp luật

Đề tài: “Sự điều chỉnh pháp luật về thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp – Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam”.

Mục tiêu của luận văn này là tạo ra một hệ thống rõ ràng để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề cơ bản về hoạt động M&A, học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế và đánh giá thực trạng M&A tại Việt Nam. Cuối cùng, luận văn sẽ đề xuất các giải pháp để cải thiện khung pháp lý và thị trường cho M&A tại Việt Nam.

3. Luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp theo quy định của luật cạnh tranh

Đề tài: “Quy định của luật cạnh tranh đối với hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam”.

Nội dung của luận văn này sẽ tập trung vào việc phân tích các quy định của pháp luật về cạnh tranh liên quan đến hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời, luận văn cũng sẽ thực hiện phân tích một số giao dịch mua bán và sáp nhập đáng chú ý. Từ những nghiên cứu và phân tích này, tác giả sẽ đưa ra các đề xuất nhằm cung cấp sự bổ sung cho Luật Cạnh tranh của Việt Nam.

4. Luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp về phản ứng của giá cổ phiếu đối với thông báo mua lại cổ phần

Đề tài: “Phản ứng của giá cổ phiếu đối với thông báo mua lại cổ phần của các doanh nghiệp – Bằng chứng tại Việt Nam”

Mục tiêu của luận văn:

 • Thứ nhất, hành vi giá cổ phần xung quanh ngày thông báo chương trình mua lại cổ phần;
 • Thứ hai, thành quả giá trong dài hạn của chương trình mua lại cổ phần (24 tháng sau tháng thông báo mua lại cổ phần);
 • Thứ ba, kiểm tra các giả thuyết làm động cơ của việc mua lại cổ phần của các công ty niêm yết.

Dịch vụ viết thuê luận văn cao học Kinh tế tại Luận Văn Việt là giải pháp chất lượng cho các bạn đang gặp khó khăn hoặc không có thời gian hoàn thành bài luận văn. Chúng tôi cam kết cung cấp các bài luận văn chuyên nghiệp và hỗ trợ hết mình trong quá trình hoàn thành luận văn của bạn.

5. Luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Đề tài: “Mua bán – sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề như sau:

 • Giải thích các khái niệm và lý thuyết có liên quan đến hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp, được gọi chung là M&A.
 • Phân tích thực trạng hoạt động M&A tại Việt Nam trong giai đoạn gần đây, nhằm đánh giá các lợi ích và hạn chế mà Việt Nam đã trải qua trong quá trình phát triển hoạt động M&A.
 • Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy và nâng cao hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam.

6. Luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất ngân hàng ở Việt Nam

Đề tài: “Hoàn thiện pháp luật về mua lại và sáp nhập, hợp nhất ngân hàng ở Việt Nam”

Mục tiêu tổng quát của luận văn là nghiên cứu và đánh giá hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời đề xuất giải pháp để tối ưu hóa lợi ích từ M&A và đóng góp vào phát triển lĩnh vực ngân hàng và thị trường tài chính Việt Nam.

7. Luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp theo định hướng hình thành tập đoàn TCNH tại Việt Nam

Đề tài: “Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng theo quy định hướng hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại Việt Nam”

Mục tiêu của luận văn:

 • Hiểu rõ lý luận và khái quát về sáp nhập và mua lại trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Phân tích tình hình sáp nhập và mua lại ngân hàng tại Việt Nam gần đây.
 • Đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động này và hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

8. Luận văn về mua bán sáp nhập doanh nghiệp theo kinh nghiệm của Thái Lan và bài học cho Việt Nam

Đề tài: “Chính sách thúc đẩy hoạt động mua lại và sáp nhập kinh nghiệm của Thái Lan và bài học cho Việt Nam”

Nội dung chính luận văn về kế toán: 

 • Xác định vấn đề chung và chính sách ảnh hưởng đến hoạt động M&A.
 • Phân tích M&A tại Thái Lan và các chính sách hỗ trợ.
 • Nghiên cứu thực trạng M&A tại Việt Nam, so sánh với Thái Lan và đề xuất kinh nghiệm để cải thiện hoạt động M&A tại Việt Nam.

9. Luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp về thái độ đối với công việc của nhân viên sau quá trình sáp nhập

Đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với công việc của nhân viên sau quá trình sáp nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam”

Mục tiêu chung của đề tài là đề xuất các chính sách cụ thể dựa trên kết quả nghiên cứu, nhằm cải thiện thái độ và tình hình làm việc của nhân viên sau quá trình sáp nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam.

10. Luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động mua lại cổ phiếu của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Nội dung chính: Luận văn tập trung vào việc nghiên cứu các yếu tố có tác động đến hoạt động mua lại cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu là xác định mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố và dựa trên điều này, đề xuất các giải pháp phù hợp để cải thiện hiệu quả hoạt động mua lại cổ phiếu của các doanh nghiệp này.

11. 100 đề tài luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Đề tài luận văn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Dưới đây là 100 đề tài luận văn liên quan đến mua bán và sáp nhập doanh nghiệp:

 1. Ước tính tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với giá cổ phiếu.
 2. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của quá trình sáp nhập và mua bán doanh nghiệp.
 3. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với nhân sự và quản lý.
 4. Tầm quan trọng của tiến trình đánh giá doanh nghiệp trong quyết định mua bán.
 5. Hiệu suất tài chính của doanh nghiệp sau sáp nhập và mua bán.
 6. Phân tích quy trình phê duyệt và quản lý rủi ro trong sáp nhập và mua bán.
 7. Nghiên cứu trường hợp về sáp nhập và mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam.
 8. Tầm quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp.
 9. Vai trò của ngân hàng đầu tư trong quá trình sáp nhập và mua bán doanh nghiệp.
 10. Tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với ngành công nghiệp.
 11. Quản lý thay đổi văn hóa tổ chức sau sáp nhập và mua bán doanh nghiệp.
 12. Phân tích chiến lược tài chính và thuế trong sáp nhập và mua bán.
 13. Tác động của sáp nhập và mua bán đối với quyền sở hữu trí tuệ.
 14. So sánh giữa sáp nhập và mua bán doanh nghiệp tại các thị trường phát triển và đang phát triển.
 15. Tầm quan trọng của phân phối lợi ích trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp.
 16. Phân tích tình hình pháp lý và quy định liên quan đến sáp nhập và mua bán doanh nghiệp.
 17. Hiệu suất tài chính của doanh nghiệp trước và sau sáp nhập.
 18. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với cổ đông.
 19. Tầm quan trọng của việc quản lý dự án trong quá trình sáp nhập và mua bán.
 20. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với phân phối thị trường.
 21. Nghiên cứu về các chiến lược tài chính trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp.
 22. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp.
 23. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với hệ thống thông tin.
 24. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với nguồn vốn.
 25. Hiệu suất kinh doanh sau sáp nhập và mua bán doanh nghiệp.
 26. Tầm quan trọng của việc chọn đối tác trong quá trình sáp nhập và mua bán.
 27. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với chi phí sản xuất.
 28. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý tài sản.
 29. Tầm quan trọng của việc thương lượng và đàm phán trong quá trình sáp nhập và mua bán.
 30. Phân tích sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
 31. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý thương hiệu.
 32. Tầm quan trọng của việc đánh giá và lựa chọn nguồn nhân lực trong sáp nhập và mua bán.
 33. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình sản xuất.
 34. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý rủi ro tài chính.
 35. Tầm quan trọng của việc đánh giá và phân loại tài sản trong quá trình sáp nhập và mua bán.
 36. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý mối quan hệ khách hàng.
 37. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với chiến lược tiếp thị.
 38. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý quỹ đất trong sáp nhập và mua bán.
 39. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình nghiên cứu và phát triển.
 40. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý khối lượng sản xuất.
 41. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý nợ và tài trợ trong quá trình sáp nhập và mua bán.
 42. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý quan hệ công cộng.
 43. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình sản xuất bền vững.
 44. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý khả năng tài chính trong sáp nhập và mua bán.
 45. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 46. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình kiểm toán và phân tích tài chính.
 47. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý rủi ro hợp pháp trong sáp nhập và mua bán.
 48. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý chất lượng sản phẩm.
 49. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình quản lý dự án.
 50. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong sáp nhập và mua bán.
 51. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý tài sản thương hiệu.
 52. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình thương lượng và đàm phán.
 53. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong sáp nhập và mua bán.
 54. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý quy trình sản xuất.
 55. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý rủi ro tài chính.
 56. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý quỹ đất trong sáp nhập và mua bán.
 57. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý quy trình nghiên cứu và phát triển.
 58. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý khối lượng sản xuất.
 59. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý nợ và tài trợ trong sáp nhập và mua bán.
 60. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý quan hệ công cộng.
 61. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý sản xuất bền vững.
 62. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý khả năng tài chính trong sáp nhập và mua bán.
 63. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 64. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình kiểm toán và phân tích tài chính.
 65. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý rủi ro hợp pháp trong sáp nhập và mua bán.
 66. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý chất lượng sản phẩm.
 67. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình quản lý dự án.
 68. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong sáp nhập và mua bán.
 69. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý tài sản thương hiệu.
 70. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình thương lượng và đàm phán.
 71. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong sáp nhập và mua bán.
 72. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý quy trình sản xuất.
 73. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý rủi ro tài chính.
 74. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý quỹ đất trong sáp nhập và mua bán.
 75. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý quy trình nghiên cứu và phát triển.
 76. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý khối lượng sản xuất.
 77. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý nợ và tài trợ trong sáp nhập và mua bán.
 78. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý quan hệ công cộng.
 79. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý sản xuất bền vững.
 80. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý khả năng tài chính trong sáp nhập và mua bán.
 81. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 82. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình kiểm toán và phân tích tài chính.
 83. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý rủi ro hợp pháp trong sáp nhập và mua bán.
 84. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý chất lượng sản phẩm.
 85. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình quản lý dự án.
 86. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong sáp nhập và mua bán.
 87. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý tài sản thương hiệu.
 88. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quy trình thương lượng và đàm phán.
 89. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong sáp nhập và mua bán.
 90. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý quy trình sản xuất.
 91. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý rủi ro tài chính.
 92. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý quỹ đất trong sáp nhập và mua bán.
 93. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý quy trình nghiên cứu và phát triển.
 94. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý khối lượng sản xuất.
 95. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý nợ và tài trợ trong sáp nhập và mua bán.
 96. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý quan hệ công cộng.
 97. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý sản xuất bền vững.
 98. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý khả năng tài chính trong sáp nhập và mua bán.
 99. Phân tích tác động của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 100. Sự ảnh hưởng của sáp nhập và mua bán doanh nghiệp đối với quản lý tài chính cá nhân của nhân viên.

Dưới đây là danh sách 100 đề tài luận văn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cùng với 10 bài mẫu mà chúng tôi đã chọn lọc. Chúng tôi hy vọng rằng nguồn thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình hoàn thành luận văn của mình. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn. Ngoài ra, trang web Luận Văn Việt còn cung cấp nhiều bài viết khác liên quan đến chủ đề này, hãy tham khảo thêm để nâng cao chất lượng bài luận văn của bạn.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan