Tải Miễn Phí 14 Bài Luận Văn Marketing Mix + 160 Đề Tài

Đánh giá

Trong bài viết này, Luận Văn Việt chia sẻ hơn 160+ đề tài luận văn về marketing mix đa dạng và mới lạ để bạn lựa chọn theo sở trường và mục tiêu nghiên cứu của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng cập nhật 14 bài mẫu luận văn Marketing Mix mới nhất dưới dạng file doc và pdf miễn phí, giúp bạn dễ dàng tham khảo và tiếp cận nguồn tài liệu phong phú.

Luận văn marketing mix

1. Luận văn marketing mix sản phẩm Tràng Phục Linh Plus

Đề tài: “Chính sách Marketing Mix của sản phẩm Tràng Phục Linh Plus tại Công ty TNHH thực phẩm chức năng LOHHA”

Mục đích luận văn chính: 

 • Hệ thống hóa Marketing Mix cho sản phẩm Trang Phục Linh Plus.
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, và hạn chế của chính sách hiện tại.
 • Xác định nguyên nhân gây ra thực trạng đó.
 • Đề xuất giải pháp để cải thiện chính sách Marketing Mix.
 • Góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty TNHH TPCN LOHHA.

2. Luận văn marketing mix sản phẩm thép thanh vằn

Đề tài: “Giải pháp Marketing-mix cho dòng sản phẩm thép thanh vằn của công ty TNHH NatSteelVina”.

Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau:

 • Tổng hợp lý luận về Marketing Mix cho sản phẩm thép thanh vằn.
 • Phân tích thực trạng hoạt động Marketing cho sản phẩm tại công ty, bao gồm tồn tại, hạn chế, khó khăn, và nguyên nhân gây ra thực trạng.
 • Đề xuất giải pháp để tăng sản lượng tiêu thụ của sản phẩm thép thanh vằn và góp phần vào mục tiêu chiến lược của công ty TNHH NatSteelVina.

3. Luận văn marketing mix về hoàn thiện hoạt động marketing mix cho Agribank Nam Sài Gòn

Đề tài: “Hoàn thiện hoạt động marketing mix cho Agribank Nam Sài Gòn”.

Mục đích chính: 

 • Phân tích thực trạng kinh doanh của ANSG.
 • Nghiên cứu và phân tích tình hình Marketing Mix hiện tại của ANSG.
 • Đề xuất giải pháp để cải thiện Marketing Mix, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của ANSG.

4. Luận văn marketing mix tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

Đề tài: “Giải pháp cải thiện hoạt động marketing mix tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á”

Mục tiêu của luận văn:

 • Nghiên cứu và hệ thống hoá lý luận cơ bản về marketing ngân hàng để làm cơ sở phân tích và đánh giá hoạt động marketing mix tại Ngân hàng Việt Á.
 • Sử dụng lý thuyết và lý luận đã đề cập để phân tích, đánh giá thực trạng marketing mix tại Ngân hàng Việt Á.
 • Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động marketing mix, hỗ trợ sự phát triển ổn định của Ngân hàng Việt Á trong tương lai.

Các bạn chưa thể hoàn thành luận văn thạc sĩ đúng hạn do không có thời gian, nguồn tài liệu tham khảo còn hạn chế, không phải thế mạnh…Đừng lo lắng, Luận Văn Việt sẽ nhận viết luận văn thạc sĩ cho các bạn đạt kết quả cao nhất, chất lượng nhất. Hãy tham khảo ngay!

5. Luận văn marketing mix nhằm huy động vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đề tài: “Giải pháp marketing mix nhằm huy động vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam”

Mục tiêu luận văn:

 • Phân tích yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến huy động vốn của VCB.
 • Đánh giá thực trạng hoạt động marketing mix trong việc huy động vốn của VCB gần đây.
 • Đề xuất giải pháp marketing mix để tăng huy động vốn tại VCB trong tương lai.

6. Luận văn marketing mix thương hiệu cà phê hòa tan Đo lường tại thị trường TP Hồ Chí Minh

Đề tài: “Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố Marketing Mix lên các thành phần cấu thành nên giá trị thương hiệu cà phê hòa tan Đo lường tại thị trường TP Hồ Chí Minh”

Mục tiêu luận văn:

 • Kiểm định mô hình thang đo về thành phần cấu thành giá trị thương hiệu trong thị trường cà phê hòa tan.
 • Xây dựng và kiểm định mô hình thang đo sự ảnh hưởng của yếu tố marketing mix lên thành phần giá trị thương hiệu.
 • Đề xuất chiến lược Marketing Mix dựa trên kết quả kiểm định để hỗ trợ doanh nghiệp cà phê hòa tan trong việc xây dựng thương hiệu của họ.

7. Luận văn marketing mix tại Ngân hàng liên doanh Việt – Nga

Đề tài: “Nghiên cứu hoạt động Marketing mix tại Ngân hàng liên doanh Việt – Nga”

Mục đích của luận văn:

 • Hệ thống hóa lý thuyết về Marketing Mix và Marketing Mix trong ngân hàng.
 • Đánh giá hoạt động Marketing tại Ngân hàng liên doanh Việt – Nga.
 • Đề xuất giải pháp cải thiện công tác Marketing Mix tại Ngân Hàng Việt Nam để đạt được mục tiêu nghiên cứu.

8. Luận văn marketing mix cho sản phẩm sữa tươi của Công ty cổ phần sữa Việt Nam

Đề tài: “Marketing – mix cho sản phẩm sữa tươi của Công ty cổ phần sữa Việt Nam”

Nội dung chính: Đề xuất giải pháp cải thiện chính sách Marketing Mix (4P) cho sản phẩm sữa tươi của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing trong tương lai.

9. Luận văn marketing mix cho hệ thống hợp canh trồng rau nuôi cá tự động Enjoy Aquaponics

Đề tài: “Marketing Mix cho hệ thống hợp canh trồng rau nuôi cá tự động Enjoy Aquaponics của Công ty Enjoy Life Việt Nam”

Nội dung chính: 

 • Hệ thống hóa lý luận về Marketing Mix cho sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp đô thị để có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực này.
 • Phân tích thực trạng hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm Enjoy Aquaponics tại công ty, bao gồm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế, và nguyên nhân.
 • Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Marketing Mix cho sản phẩm, hỗ trợ công ty Cổ phần Enjoy Life Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược và tầm nhìn của họ.

10. Luận văn marketing mix tại công ty cổ phần Thiên Bằng

Đề tài: “Marketing Mix tại công ty cổ phần Thiên Bằng”

Nội dung chính: 

 • Phân tích và đánh giá đúng thực trạng của hoạt động Marketing Mix tại công ty cổ phần Thiên Bằng.
 • Dựa vào kết quả phân tích đánh giá đề xuất các giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện hoạt động Marketing Mix của công ty cổ phần Thiên Bằng.

11. Luận văn marketing mix trong xuất khẩu hàng gia công may mặc tại các Cty Việt Nam

Đề tài: “Marketing mix trong xuất khẩu hàng gia công may mặc tại các Cty Việt Nam vào thị trường chung Châu Âu”

Nội dung chính: 

 • Áp dụng lý thuyết Mar-Mix vào thực tế để đánh giá ưu và nhược điểm cũng như tồn tại và hạn chế của việc sử dụng Mar-Mix trong hoạt động xuất khẩu của Công ty May 10.
 • Tổng hợp và đề xuất các biện pháp cải thiện hoạt động Mar-Mix xuất khẩu tại Công ty May 10, nhằm làm rõ luận cứ khoa học về việc áp dụng Mar-Mix.

12. Luận văn marketing mix chi nhánh Công ty cổ phần bia Sài Gòn Miền Đông tại Bình Phước

Đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing mix chi nhánh Công ty cổ phần bia Sài Gòn Miền Đông tại Bình Phước”

Nội dung chính: 

 • Trình bày cơ sở lý luận về Marketing trong hoạt động kinh doanh.
 • Phân tích thực trạng hoạt động Marketing Mix tại Chi nhánh Bia Sài Gòn Miền Đông tại Bình Phước.
 • Đề xuất giải pháp để cải thiện Marketing Mix tại Chi nhánh này.

13. Luận văn marketing mix trong kinh doanh tại sân golf Long Biên – Hà Nội

Đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing – Mix trong kinh doanh tại sân golf Long Biên – Hà Nội”

Nội dung chính: 

 • Hệ thống cơ sở lý luận về Marketing Mix trong kinh doanh.
 • Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại sân golf Long Biên – Hà Nội.
 • Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động Marketing Mix tại sân golf Long Biên để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

14. Luận văn marketing mix tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Đức

Đề tài: “Vận dụng marketing mix tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Đức”

Nội dung chính: 

 • Nghiên cứu và phân tích thực trạng Marketing Mix tại Công ty TNHH Việt Đức dựa trên lý luận cơ bản về Marketing Mix.
 • Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả hoạt động Marketing Mix và nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty.

15. 100 đề tài luận văn marketing mix về xuất sắc

Đề tài luận văn marketing mix

Dưới đây là danh sách 100 đề tài luận văn liên quan đến Marketing Mix:

 1. Ước tính tác động của sản phẩm trong Marketing Mix đối với lợi nhuận doanh nghiệp.
 2. Nghiên cứu về việc sử dụng giá cả làm phần của chiến lược Marketing Mix.
 3. Phân tích tác động của sự phân phối sản phẩm trong Marketing Mix đối với tăng trưởng doanh số bán hàng.
 4. Mối quan hệ giữa quảng cáo và Marketing Mix: Sự ảnh hưởng và tương tác.
 5. Tầm quan trọng của việc hiểu cơ cấu sản phẩm trong Marketing Mix đối với sự thành công của doanh nghiệp.
 6. Tiếp thị trải nghiệm và Marketing Mix: Nghiên cứu trường hợp các thương hiệu nổi tiếng.
 7. Sự va chạm giữa Marketing Mix và chiến lược thương hiệu.
 8. Phân tích chiến lược giá cả và Marketing Mix của các công ty công nghệ hàng đầu.
 9. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm dịch vụ trong ngành khách sạn và du lịch.
 10. Nghiên cứu về việc sử dụng chiến lược tiếp thị nói riêng và Marketing Mix nói chung để thúc đẩy tiêu dùng “xanh”.
 11. Hiểu sâu hơn về việc sử dụng Marketing Mix trong các thị trường đa quốc gia.
 12. Tác động của yếu tố thời gian trong Marketing Mix đối với sự lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 13. Ước tính tác động của phân loại khách hàng trong việc xây dựng Marketing Mix.
 14. Marketing Mix trong ngành thể thao và giải trí: Nghiên cứu trường hợp các sự kiện lớn.
 15. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và phân phối đối với sản phẩm thực phẩm và đồ uống.
 16. Nghiên cứu về tác động của Marketing Mix trên quyết định mua sắm trực tuyến.
 17. Sử dụng Marketing Mix để nắm bắt thị trường người tiêu dùng trẻ.
 18. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và phát triển sản phẩm mới.
 19. Ước tính tác động của chương trình khuyến mãi và ưu đãi đối với lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 20. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để xây dựng thương hiệu cá nhân.
 21. Tầm quan trọng của sự hiểu biết về đối thủ cạnh tranh trong việc xây dựng Marketing Mix.
 22. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược xuất khẩu của các doanh nghiệp.
 23. Tiếp thị xã hội và tương tác với Marketing Mix.
 24. Sự ảnh hưởng của văn hóa địa phương trong việc thiết lập Marketing Mix cho thị trường toàn cầu.
 25. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm thời trang.
 26. Tác động của việc sử dụng phân phối độc quyền trong Marketing Mix đối với sự thành công của sản phẩm.
 27. Sử dụng Marketing Mix để quản lý các sản phẩm bị hủy bỏ.
 28. Nghiên cứu về chiến lược giá cả trong Marketing Mix của các doanh nghiệp khởi nghiệp.
 29. Tầm quan trọng của việc đo lường hiệu suất Marketing Mix.
 30. Sự ảnh hưởng của sự thay đổi về giá cả trong Marketing Mix đối với lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 31. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để tạo ra trải nghiệm khách hàng độc đáo.
 32. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và quản lý chuỗi cung ứng.
 33. Tiếp thị số và Marketing Mix: Cách thương hiệu tận dụng kỹ thuật số.
 34. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ y tế.
 35. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Marketing Mix trong ngành công nghiệp ô tô.
 36. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và quảng cáo trực tuyến.
 37. Tác động của các yếu tố môi trường trong Marketing Mix đối với sự lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 38. Sử dụng Marketing Mix để tạo ra sự phát triển bền vững.
 39. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để quản lý thương hiệu trong thời kỳ khủng hoảng.
 40. Tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng trong Marketing Mix.
 41. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và quảng cáo truyền hình.
 42. Ước tính tác động của Marketing Mix đối với việc xây dựng hình ảnh thương hiệu.
 43. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm công nghệ cao.
 44. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phát triển thị trường mới.
 45. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa việc quản lý dự án tiếp thị.
 46. Nghiên cứu về tác động của Marketing Mix đối với quyết định mua sắm trong ngành thực phẩm hữu cơ.
 47. Tầm quan trọng của việc đo lường hiệu suất chiến dịch quảng cáo trong Marketing Mix.
 48. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phân loại sản phẩm.
 49. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp du lịch.
 50. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để tạo ra kinh nghiệm mua sắm trực tuyến thu hút.
 51. Tác động của việc sử dụng quà tặng và khuyến mãi trong Marketing Mix đối với lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 52. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược tiếp thị nói chung.
 53. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp giáo dục.
 54. Ước tính tác động của việc sử dụng các công cụ tiếp thị số trong Marketing Mix.
 55. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phát triển sản phẩm.
 56. Tầm quan trọng của việc tùy chỉnh Marketing Mix cho từng thị trường địa phương.
 57. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của việc sử dụng Marketing Mix trong các ngành công nghiệp dịch vụ.
 58. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa việc quản lý chi phí tiếp thị.
 59. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và quản lý dự án tiếp thị.
 60. Tác động của sự phân đoạn thị trường trong Marketing Mix đối với lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 61. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để xây dựng thương hiệu trong ngành công nghệ thông tin.
 62. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và phân phối đối với sản phẩm trong ngành công nghiệp thời trang.
 63. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp y tế.
 64. Ước tính tác động của Marketing Mix đối với quyết định mua sắm trực tuyến.
 65. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phát triển thương hiệu cá nhân.
 66. Tầm quan trọng của việc sử dụng Marketing Mix để tạo ra trải nghiệm khách hàng tích cực.
 67. Nghiên cứu về tác động của Marketing Mix đối với quản lý thương hiệu trong thời kỳ khủng hoảng kinh doanh.
 68. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược tiếp thị xã hội.
 69. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ cho thị trường người tiêu dùng trẻ.
 70. Ước tính tác động của sự thay đổi về giá cả trong Marketing Mix đối với lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 71. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược xuất khẩu trong doanh nghiệp đa quốc gia.
 72. Sử dụng Marketing Mix để quản lý các sản phẩm bị hủy bỏ.
 73. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp thể thao và giải trí.
 74. Tác động của việc sử dụng Marketing Mix trong các thị trường đa quốc gia.
 75. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và phân phối độc quyền.
 76. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa việc quản lý chi phí tiếp thị.
 77. Ước tính tác động của việc sử dụng quà tặng và khuyến mãi trong Marketing Mix.
 78. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và quản lý chuỗi cung ứng.
 79. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.
 80. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để tạo ra trải nghiệm khách hàng độc đáo trong ngành khách sạn và du lịch.
 81. Tác động của việc sử dụng Marketing Mix đối với lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng trong ngành thời trang.
 82. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phân loại khách hàng.
 83. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp ô tô.
 84. Ước tính tác động của Marketing Mix đối với việc xây dựng hình ảnh thương hiệu.
 85. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp giáo dục.
 86. Tác động của việc sử dụng Marketing Mix trong ngành công nghiệp y tế.
 87. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và quản lý dự án tiếp thị.
 88. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa việc quản lý chi phí tiếp thị số.
 89. Ước tính tác động của Marketing Mix đối với quyết định mua sắm trong ngành thực phẩm hữu cơ.
 90. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phát triển thị trường mới.
 91. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp thể thao và giải trí.
 92. Tác động của sự phân đoạn thị trường trong Marketing Mix đối với lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 93. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phát triển sản phẩm.
 94. Sử dụng Marketing Mix để tạo ra trải nghiệm khách hàng tích cực trong ngành khách sạn và du lịch.
 95. Nghiên cứu về tác động của Marketing Mix đối với quản lý thương hiệu trong thời kỳ khủng hoảng kinh doanh.
 96. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược tiếp thị xã hội.
 97. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ cho thị trường người tiêu dùng trẻ.
 98. Ước tính tác động của sự thay đổi về giá cả trong Marketing Mix đối với lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
 99. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược xuất khẩu trong doanh nghiệp đa quốc gia.
 100. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và quản lý chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp dược phẩm.
 101. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ blockchain.
 102. Tầm quan trọng của việc phân tích dữ liệu và quyết định trong việc điều chỉnh Marketing Mix.
 103. Nghiên cứu về tác động của Marketing Mix đối với sự tạo ra giá trị khách hàng.
 104. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược quản lý thương hiệu trong các doanh nghiệp gia đình.
 105. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp năng lượng sạch.
 106. Ước tính tác động của Marketing Mix đối với quyết định mua sắm trong lĩnh vực bất động sản.
 107. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và phân tích SWOT trong quyết định chiến lược tiếp thị.
 108. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần.
 109. Tác động của việc sử dụng Marketing Mix đối với quản lý dự án phát triển sản phẩm mới.
 110. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược mở rộng thị trường.
 111. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ IoT (Internet of Things).
 112. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp vận tải và logistics.
 113. Tầm quan trọng của việc sử dụng Marketing Mix để tạo ra trải nghiệm khách hàng tương tác.
 114. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phân loại sản phẩm trong ngành hàng tiêu dùng.
 115. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
 116. Ước tính tác động của Marketing Mix đối với quyết định mua sắm trực tuyến trong ngành thương mại điện tử.
 117. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phát triển thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực thời trang.
 118. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ VR (Virtual Reality).
 119. Tác động của việc sử dụng Marketing Mix đối với quản lý thương hiệu trong thời kỳ khủng hoảng kinh doanh trong ngành du lịch.
 120. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược tiếp thị xã hội trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.
 121. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ AI (Artificial Intelligence).
 122. Ước tính tác động của sự thay đổi về giá cả trong Marketing Mix đối với lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng trong ngành công nghiệp ô tô điện.
 123. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược xuất khẩu trong doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.
 124. Sử dụng Marketing Mix để quản lý các sản phẩm và dịch vụ mới trong lĩnh vực khởi nghiệp.
 125. Tầm quan trọng của việc sử dụng công cụ phân tích thị trường trong việc xác định Marketing Mix.
 126. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và quản lý dự án tiếp thị trong ngành công nghiệp thể thao và giải trí.
 127. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực thời trang bền vững.
 128. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp tiếp thị nội dung (content marketing).
 129. Tác động của việc sử dụng Marketing Mix đối với quyết định mua sắm trong ngành thời trang cao cấp.
 130. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phát triển thị trường quốc tế.
 131. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa.
 132. Tầm quan trọng của việc sử dụng nghiên cứu thị trường để điều chỉnh Marketing Mix.
 133. Nghiên cứu về tác động của Marketing Mix đối với sự xây dựng thương hiệu trong ngành công nghiệp thương mại điện tử.
 134. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phân loại sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ blockchain.
 135. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ Internet of Things (IoT).
 136. Ước tính tác động của Marketing Mix đối với quyết định mua sắm trong ngành thương mại điện tử.
 137. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phát triển thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
 138. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality).
 139. Tác động của việc sử dụng Marketing Mix đối với quản lý thương hiệu trong ngành công nghiệp công nghệ số.
 140. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược tiếp thị xã hội trong lĩnh vực công nghệ IoT (Internet of Things).
 141. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ AI (Artificial Intelligence).
 142. Ước tính tác động của sự thay đổi về giá cả trong Marketing Mix đối với lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng trong ngành công nghiệp ô tô tự lái.
 143. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược xuất khẩu trong doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.
 144. Sử dụng Marketing Mix để quản lý các sản phẩm và dịch vụ mới trong lĩnh vực công nghệ khởi nghiệp.
 145. Tầm quan trọng của việc sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để xác định Marketing Mix hiệu quả.
 146. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và quản lý dự án tiếp thị trong lĩnh vực công nghiệp thể thao và giải trí số.
 147. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực thời trang bền vững và công bằng.
 148. Nghiên cứu về việc sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực tiếp thị nội dung (content marketing).
 149. Tác động của việc sử dụng Marketing Mix đối với quyết định mua sắm trong ngành thời trang cao cấp và thượng lưu.
 150. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và quản lý dự án phát triển sản phẩm trong ngành công nghệ thông tin.
 151. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử.
 152. Tầm quan trọng của việc sử dụng phân tích dữ liệu khách hàng để tối ưu hóa Marketing Mix.
 153. Nghiên cứu về tác động của Marketing Mix đối với sự tạo ra giá trị khách hàng trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.
 154. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ blockchain.
 155. Ước tính tác động của Marketing Mix đối với quyết định mua sắm trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư.
 156. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược phát triển thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ Internet of Things (IoT).
 157. Sử dụng Marketing Mix để thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
 158. Tác động của việc sử dụng Marketing Mix đối với quản lý thương hiệu trong ngành công nghiệp công nghệ số và phần mềm.
 159. Mối quan hệ giữa Marketing Mix và chiến lược tiếp thị xã hội trong lĩnh vực công nghệ IoT (Internet of Things).
 160. Sử dụng Marketing Mix để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc lựa chọn đề tài luận văn trong lĩnh vực Marketing đóng vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định sự thành công của bài luận văn. Chọn đề tài phù hợp là chìa khóa để tạo ra một bài luận văn xuất sắc. Chúng tôi đã tổng hợp hơn 160+ đề tài kèm 14 bài mẫu luận văn Marketing Mix miễn phí dưới dạng file doc và pdf để bạn tham khảo. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này sẽ mang lại cho bạn nhiều ý tưởng hấp dẫn và giúp bạn thành công trong việc nghiên cứu luận văn của mình.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan