15 Bài Luận Văn Kinh Tế Quốc Tế & 210 Đề Tài Hay Nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Nhắc đến lĩnh vực kinh tế quốc tế, chúng ta nói đến các hoạt động giao dịch, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia, cá nhân hoặc tổ chức kinh tế. Đây là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm của sinh viên trong việc nghiên cứu và thực hiện các đề tài luận văn chuyên ngành kinh tế quốc tế. Dưới đây là danh sách hơn 210+ đề tài đa dạng và mới lạ cùng với 15 bài mẫu luận văn kinh tế quốc tế mới nhất để bạn tham khảo

Luận văn kinh tế quốc tế
Mục lục Ẩn

1. Luận văn kinh tế quốc tế về mức độ phát triển ngành dịch vụ Logistics của Việt Nam hiện nay

Đề tài: “Luận văn Kinh tế quốc tế Phân tích các yếu tố thúc đẩy thị trường Logistics và nhận định về mức độ phát triển ngành dịch vụ Logistics của Việt Nam hiện nay”

Mục đích luận văn chính: Luận văn này tập trung vào những khía cạnh cơ bản của ngành Logistics, xem xét các yếu tố đóng góp vào sự phát triển của ngành này hiện nay, đánh giá tình hình phát triển của Logistics tại Việt Nam và đề xuất những giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của ngành Logistics tại Việt Nam một cách bền vững.

2. Luận văn kinh tế quốc tế về hành vi tiêu dùng hàng thời trang tái chế Levi’s® của thế hệ gen Z Việt Nam

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng hàng thời trang tái chế Levi’s® của thế hệ gen Z Việt Nam”.

Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể:

 • Tổng quan về các lý thuyết quan trọng về hành vi tiêu dùng và các mô hình đánh giá hành vi này.
 • Xây dựng mô hình phân tích để đánh giá yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng thời trang tái chế, đặc biệt với thương hiệu Levi’s® và thế hệ Gen Z tại Việt Nam.
 • Trình bày các đặc điểm quan trọng của hành vi tiêu dùng thời trang tái chế mà thế hệ Gen Z tại Việt Nam thể hiện, đặc biệt trong việc tiêu dùng sản phẩm của thương hiệu Levi’s®.
 • Đề xuất các khuyến nghị cụ thể dựa trên kết quả phân tích yếu tố tác động để thương hiệu Levi’s® có thể phát triển và thúc đẩy tiêu thụ thời trang tái chế hiệu quả hơn, đồng thời củng cố vị thế của họ trên thị trường.

3. Luận văn kinh tế quốc tế về hoạt động kinh doanh quốc tế của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)”.

Mục đích chính: 

 • Lý luận về yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh doanh nghiệp: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích tình hình yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh quốc tế của Viettel: Đánh giá tình hình hiện tại của Viettel và các yếu tố đang tác động đến hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty.
 • Đề xuất giải pháp phát triển kinh doanh quốc tế của Viettel: Dựa trên nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để phát triển và cải thiện hoạt động kinh doanh quốc tế của Viettel.

4. Luận văn kinh tế quốc tế sử dụng thư tín dụng chứng từ UPAS trong thanh toán quốc tế tại NH TMCP Hàng Hải (MSB)

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thư tín dụng chứng từ UPAS trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)”

Mục tiêu của luận văn:

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thư tín dụng chứng từ UPAS trong thanh toán Quốc tế tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)
 • Kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thanh toán quốc tế bằng L/C UPAS tại MSB

5. Luận văn kinh tế quốc tế xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh thực thi EVFTA

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế Chính sách xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh thực thi EVFTA”

Mục tiêu luận văn: Luận văn sẽ tập trung vào phân tích chính sách xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đến EU, đặc biệt trong bối cảnh thực thi EVFTA, và đề xuất giải pháp để cải thiện chính sách này.

Các bạn chưa thể hoàn thành luận văn thạc sĩ đúng hạn do không có thời gian, nguồn tài liệu tham khảo còn hạn chế, không phải thế mạnh…Đừng lo lắng, Luận Văn Việt cung cấp dịch vụ viết luận văn thuê cho các bạn đạt kết quả cao nhất, chất lượng nhất. Hãy tham khảo ngay!

6. Luận văn kinh tế quốc tế về xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh EVFTA

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh EVFTA”

Nhiệm vụ luận văn: Luận văn tập trung vào phân tích cam kết trong Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và EU và đánh giá cơ hội và thách thức đối với việc xuất khẩu cà phê từ Việt Nam vào EU. Sau đó, đề xuất giải pháp và khuyến nghị để tối ưu hóa giá trị xuất khẩu cà phê sang thị trường EU.

7. Luận văn kinh tế quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV) giai đoạn 2021 – 2025

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Giải pháp chuyển đổi số tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV) giai đoạn 2021 – 2025”

Mục đích của luận văn:

 • Tập trung vào việc tìm hiểu các lý luận cơ bản về chuyển đổi số và tại sao nó quan trọng.
 • Đánh giá tình hình chuyển đổi số trên các kênh hoạt động của BIDV, bao gồm thành công và hạn chế, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế.
 • Dựa trên phân tích, đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao quá trình chuyển đổi số tại BIDV và cải thiện hiệu suất kinh doanh.

8. Luận văn kinh tế quốc tế giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành dịch vụ ăn uống (F&B) ở Việt Nam

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành dịch vụ ăn uống (F&B) ở Việt Nam”

Nội dung chính: 

 • Trình bày các phương pháp phổ biến để quản lý và xử lý rác thải nhựa, bao gồm chôn lấp, thiêu huỷ và tái chế.
 • Đề xuất các công nghệ và biện pháp tái chế rác thải nhựa mà hiệu quả hơn so với các phương pháp hiện tại, như chuyển đổi chất thải nhựa thành nguồn nhiên liệu, khí hoá nhựa phế thải, và sử dụng vi sinh vật để xử lý rác thải nhựa.
 • Đề xuất các giải pháp và chính sách mà Chính phủ có thể thực hiện để cải thiện các phương pháp quản lý và xử lý rác thải nhựa.

9. Luận văn kinh tế quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Kiểm soát rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”

Nội dung chính: Luận văn sẽ tập trung vào đánh giá tình hình rác thải nhựa trong ngành dịch vụ ăn uống tại Việt Nam, phân tích cơ hội và thách thức, và đề xuất giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa từ các bên trong ngành.

10. Luận văn kinh tế quốc tế về chuyển đổi số của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Kinh nghiệm chuyển đổi số của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”

Nội dung luận văn sẽ tập trung vào nghiên cứu kinh nghiệm chuyển đổi số của các nước để đưa ra các hàm ý chính sách cho Việt Nam, bao gồm cả cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp, nhằm cung cấp góc nhìn đa chiều và hỗ trợ các điều chỉnh và bổ sung cần thiết cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

11. Luận văn kinh tế quốc tế nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH KEN Logistics

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH KEN Logistics”

Mục tiêu nghiên cứu:

 • Hệ thống hóa về xây dựng khung lý thuyết về năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực Logistics.
 • Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH KEN Logistics
 • Đề xuất các giải pháp cụ thể để cải thiện năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH KEN Logistics.

12. Luận văn kinh tế quốc tế về hoạt động xuất nhập khẩu của ngành xi măng Việt Nam giai đoạn 2016-2021

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Phân tích hoạt động xuất nhập khẩu của ngành xi măng Việt Nam giai đoạn 2016-2021”

Nội dung chính: 

 • Tập trung vào việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động xuất khẩu xi măng của Việt Nam trong giai đoạn nêu trên.
 • Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị cụ thể để nâng cao hoạt động xuất khẩu xi măng của Việt Nam trong ngữ cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

13. Luận văn kinh tế quốc tế về hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Khách sạn Hilton Đà Nẵng

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Khách sạn Hilton Đà Nẵng”

Nội dung luận văn sẽ tập trung vào hệ thống hóa lý luận về quản trị nguồn nhân lực, sau đó phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Khách sạn Hilton Đà Nẵng. Cuối cùng, sẽ đề xuất các giải pháp để cải thiện quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn.

14. Luận văn kinh tế quốc tế cải tiến quy trình dịch vụ tại một số NH Quốc tế trong bối cảnh đại dịch

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Việc vận dụng thẻ điểm cân bằng để cải tiến quy trình dịch vụ tại một số ngân hàng quốc tế trong bối cảnh đại dịch và bài học cho Ngân hàng TMCP Quân đội”

Nội dung luận văn bao gồm việc làm rõ lý luận về dịch vụ và quy trình dịch vụ tại Ngân hàng TMCP, nghiên cứu việc áp dụng thẻ điểm cân bằng trong cải tiến quy trình dịch vụ của một số Ngân hàng TMCP, thiết kế nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu và đánh giá kết quả. Từ đó đề xuất giải pháp áp dụng thẻ điểm cân bằng để cải tiến quy trình dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Quân đội một cách hiệu quả hơn.

15. Luận văn kinh tế quốc tế về công nghệ Blockchain trong thanh toán quốc tế

Đề tài: “Luận văn Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Xu hướng ứng dụng công nghệ Blockchain trong thanh toán quốc tế theo phương thức thư tín dụng chứng từ – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các Ngân hàng TMCP Việt Nam”

Nội dung luận văn bao gồm việc làm rõ khái niệm Blockchain, phân tích hoạt động của nó, nghiên cứu trường hợp sử dụng Blockchain trong ngành ngân hàng toàn cầu, đánh giá tình hình tại Việt Nam và thách thức mà các ngân hàng TMCP Việt Nam đang đối diện. Cuối cùng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để cải thiện hoạt động và uy tín của ngân hàng TMCP Việt Nam trong việc sử dụng Blockchain cho các quan hệ thanh toán bằng LC.

16. 180 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về xuất sắc

Đề tài luận văn kinh tế quốc tế

16.1. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về xu hướng thương mại

Dưới đây là 20 đề tài luận văn kinh tế quốc tế về thương mại quốc tế và xu hướng thương mại:

 1. Các hệ thống thanh toán quốc tế và tác động của chúng đối với thương mại quốc tế.
 2. Các khía cạnh xã hội và văn hóa của thương mại quốc tế: Tác động lên các giá trị và quan điểm xã hội.
 3. Các nguy cơ và cơ hội của thương mại quốc tế trong bối cảnh đối phó với dịch bệnh như COVID-19.
 4. Hiệu ứng của Thoả thuận CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) trên thương mại và kinh tế các quốc gia thành viên.
 5. Khả năng của các quốc gia phát triển trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội tăng trưởng kinh tế.
 6. Những thách thức và cơ hội của thương mại quốc tế trong thời đại của chuỗi cung ứng toàn cầu.
 7. Sự phát triển của thị trường đối tác thương mại và tác động của nó lên thương mại quốc tế.
 8. Tác động của biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường lên chính sách thương mại quốc tế.
 9. Tác động của Brexit lên thương mại và quan hệ thương mại giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu.
 10. Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc đối với kinh tế thế giới.
 11. Tác động của cuộc cách mạng chính sách thương mại của Mỹ đối với quan hệ thương mại toàn cầu.
 12. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lên thương mại quốc tế và tạo ra cơ hội mới.
 13. Tác động của cuộc cách mạng năng lượng và sự phát triển của năng lượng tái tạo lên thương mại quốc tế.
 14. Tác động của tình hình chính trị và địa lý lên thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng.
 15. Tầm quan trọng của các biện pháp chống bảo hộ thương mại và tác động của chúng đối với thương mại quốc tế.
 16. Tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền trong thương mại quốc tế.
 17. Thương mại công bằng và vấn đề lao động trong thương mại quốc tế: Tác động và hướng phát triển.
 18. Thương mại điện tử và xu hướng tiêu dùng trực tuyến đối với thương mại quốc tế.
 19. Thương mại và phát triển bền vững: Cách các quốc gia có thể đảm bảo rằng thương mại đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững.
 20. Thương mại và quan hệ kinh tế giữa các nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (RCEP).

16.2. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về Chính sách tiền tệ và tài chính quốc tế

Dưới đây là 20 đề tài luận văn kinh tế quốc tế về Chính sách tiền tệ và tài chính quốc tế:

 1. Chính sách tiền tệ và tài chính của Cộng đồng Tiền tệ và Tài chính quốc tế (IMF) và vai trò của IMF trong quản lý khủng hoảng tài chính.
 2. Chính sách tiền tệ và tài chính trong bối cảnh của sự thay đổi chính trị và chiến lược quốc tế.
 3. Chính sách tiền tệ và tài chính trong khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và hậu quả của nó đối với kinh tế thế giới.
 4. Chính sách tiền tệ và tài chính trong ngữ cảnh của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc và tác động lên thị trường toàn cầu.
 5. Chính sách tiền tệ và tài chính trong việc đảm bảo an ninh tài chính quốc tế và phòng ngừa tội phạm tài chính.
 6. Chính sách tiền tệ và tài chính trong việc đối phó với đợt suy thoái kinh tế sau đại dịch COVID-19.
 7. Chính sách tiền tệ và tài chính và sự phát triển của thị trường ngoại hối ảo và tiền điện tử.
 8. Khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng tài chính trong các nền kinh tế đang phát triển và tác động lên sự ổn định toàn cầu.
 9. Quản lý nợ công quốc gia và tác động của nó lên ổn định tài chính toàn cầu.
 10. Quản lý rủi ro tài chính toàn cầu và vai trò của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (BIS).
 11. Quản lý vốn trong thị trường mới nổi và tác động lên sự phát triển kinh tế của họ.
 12. Tác động của biến đổi khí hậu và sự biến đổi khí hậu đối với quản lý rủi ro tài chính quốc tế.
 13. Tác động của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đối với kinh tế khu vực đồng euro.
 14. Tác động của chính sách tiền tệ và tài chính đối với lạm phát và thất nghiệp quốc tế.
 15. Tác động của chính sách tiền tệ và tài chính đối với tỷ giá hối đoái và thương mại quốc tế.
 16. Tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với các ngân hàng quốc tế và chính sách tiền tệ.
 17. Tác động của sự tăng trưởng nợ doanh nghiệp đối với tài chính toàn cầu và rủi ro thị trường.
 18. Tác động của thất bại của các ngân hàng lớn đối với ổn định tài chính quốc tế và chính sách phòng ngừa.
 19. Tầm quan trọng của Hiệp định Basel III về vốn ngân hàng và tác động của nó lên tài chính toàn cầu.
 20. Tình hình tài chính toàn cầu và tác động của biến đổi khí hậu và rủi ro môi trường.

16.3. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển kinh tế

Dưới đây là 20 đề tài luận văn kinh tế quốc tế về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển kinh tế:

 1. Chính sách đối ngoại và tác động của chúng lên FDI và phát triển kinh tế.
 2. FDI và nguồn lực tự nhiên: Tác động của khai thác tài nguyên và môi trường.
 3. FDI và tác động đối với phát triển hạ tầng trong các nước đang phát triển.
 4. FDI và tác động đối với tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu của các quốc gia đang phát triển.
 5. FDI và tác động đối với việc cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo trong các nước đang phát triển.
 6. FDI và tác động lên các ngành công nghiệp địa phương và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong các thị trường địa phương.
 7. FDI và tác động lên hệ thống tài chính và ngân hàng đối với phát triển kinh tế.
 8. FDI và tác động lên sự phát triển của các khu vực kinh tế đặc biệt trong các nước đang phát triển.
 9. FDI và tác động lên việc cải thiện quy trình kinh doanh và môi trường kinh doanh trong các nước đang phát triển.
 10. Quản lý FDI và tác động của chính sách và quy định đối với phát triển kinh tế trong các nước đang phát triển.
 11. Quản lý rủi ro và ổn định trong việc thu hút và duy trì FDI cho các nước đang phát triển.
 12. Sự ảnh hưởng của FDI đối với sáng tạo công nghệ và tăng cường năng lực sản xuất trong các nước tiêu biểu.
 13. Tác động của các chính sách thuế và khuyến mãi đối với FDI và phát triển kinh tế.
 14. Tác động của FDI đối với lao động và chất lượng cuộc sống của người lao động trong các nước đang phát triển.
 15. Tác động của FDI đối với phát triển bất động sản và thị trường bất động sản trong các thành phố đang phát triển.
 16. Tác động của FDI đối với phát triển kỹ thuật số và kinh tế số trong các quốc gia đang phát triển.
 17. Tác động của FDI đối với phát triển năng lượng tái tạo và môi trường trong các nước đang phát triển.
 18. Tác động của FDI đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở các nước đang phát triển.
 19. Tác động của FDI đối với thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.
 20. Tầm quan trọng của FDI trong việc xây dựng khả năng nghiên cứu và phát triển công nghệ trong các quốc gia đang phát triển.

16.4. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế toàn cầu và phân phối thu nhập

Dưới đây là 20 đề tài luận văn kinh tế quốc tế về Toàn cầu hóa và Phân phối thu nhập:

 1. Bất bình đẳng thu nhập toàn cầu và tác động lên sức kháng xã hội và sự ổn định chính trị.
 2. Bất bình đẳng thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục toàn cầu.
 3. Chính sách toàn cầu và tác động của chúng lên phân phối thu nhập trong các quốc gia đang phát triển.
 4. Phân phối thu nhập toàn cầu và vai trò của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc và IMF.
 5. Quản lý bất bình đẳng thu nhập toàn cầu: Tầm quan trọng của chính sách thuế và chính sách xã hội.
 6. Quản lý rủi ro toàn cầu và tác động lên phân phối thu nhập.
 7. Sự biến đổi trong phân phối thu nhập toàn cầu: Tác động của thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng.
 8. Sự biến đổi trong thị trường lao động toàn cầu và tác động lên mức lương và thu nhập.
 9. Tác động của biến đổi khí hậu và môi trường đối với phân phối thu nhập toàn cầu.
 10. Tác động của FDI và đầu tư quốc tế đối với phân phối thu nhập trong các quốc gia đang phát triển.
 11. Tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 lên phân phối thu nhập và việc làm toàn cầu.
 12. Tác động của toàn cầu hóa đối với thu nhập của công nhân và tầng lớp lao động trong các ngành công nghiệp khác nhau.
 13. Tác động của toàn cầu hóa và thương mại công bằng đối với phân phối thu nhập toàn cầu.
 14. Tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và các hiệp định thương mại đối với việc giải quyết vấn đề bất bình đẳng thu nhập toàn cầu.
 15. Toàn cầu hóa và bất bình đẳng thu nhập giữa các quốc gia giàu và nghèo.
 16. Toàn cầu hóa và bất bình đẳng thu nhập giữa các thế hệ: Tác động lên tài sản và cơ hội.
 17. Toàn cầu hóa và bất bình đẳng thu nhập ở các khu vực đô thị và nông thôn.
 18. Toàn cầu hóa và bất bình đẳng thu nhập: Tác động lên sự chênh lệch thu nhập trong các quốc gia.
 19. Toàn cầu hóa và tác động lên thu nhập của các tầng lớp trung lưu và tầng lớp trung bình trong các nước.
 20. Toàn cầu hóa và thu nhập của phụ nữ: Tác động lên bất bình đẳng giới trong việc kiếm tiền và quản lý tài chính.

16.5. 30 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về Chính sách thương mại và tác động của biến đổi khí hậu

Dưới đây là 30 đề tài luận văn kinh tế quốc tế về Chính sách thương mại và tác động của biến đổi khí hậu:

 1. Chính sách thương mại và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với ngành công nghiệp du lịch và hàng không.
 2. Chính sách thương mại và biến đổi khí hậu ở các quốc gia đang phát triển: Cơ hội và thách thức trong việc xây dựng nền kinh tế xanh.
 3. Chính sách thương mại và biến đổi khí hậu trong ngữ cảnh của nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng.
 4. Chính sách thương mại và biến đổi khí hậu trong việc đảm bảo tham gia bền vững vào thị trường toàn cầu.
 5. Chính sách thương mại và biến đổi khí hậu trong việc đối phó với di cư và tác động của di cư đối với thị trường lao động toàn cầu.
 6. Chính sách thương mại và biến đổi khí hậu trong việc xây dựng tầm nhìn và cam kết đối với một tương lai bền vững.
 7. Chính sách thương mại và biến đổi khí hậu: Cách mà các quốc gia có thể hợp tác để đối phó với biến đổi khí hậu.
 8. Chính sách thương mại và biến đổi khí hậu: Cách mà các thỏa thuận thương mại có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát biến đổi khí hậu.
 9. Chính sách thương mại và tác động của biến đổi khí hậu đối với phân phối các nguồn tài nguyên hiếm hoi.
 10. Chính sách thương mại và tác động của biến đổi khí hậu đối với quản lý tài chính quốc tế và nguồn vốn đầu tư.
 11. Chính sách thương mại và tác động của biến đổi khí hậu lên cơ hội kinh doanh và đổi mới sản phẩm.
 12. Chính sách thương mại và tác động của biến đổi khí hậu lên nguồn vốn và đầu tư nước ngoài.
 13. Chính sách thương mại và tác động của biến đổi khí hậu lên quản lý rủi ro toàn cầu và việc đảm bảo ổn định tài chính.
 14. Hiệu ứng biên giới của biến đổi khí hậu và tác động của chúng lên cơ cấu thương mại quốc tế.
 15. Tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 16. Tác động của biến đổi khí hậu đối với thương mại và cơ hội xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm.
 17. Tác động của biến đổi khí hậu đối với tình hình an ninh và ổn định toàn cầu và vai trò của chính sách thương mại trong đảm bảo an ninh.
 18. Tác động của biến đổi khí hậu lên chuỗi cung ứng toàn cầu và quyền kiểm soát thương mại.
 19. Tác động của biến đổi khí hậu lên tài chính quốc tế và rủi ro tài chính toàn cầu.
 20. Tác động của chính sách thương mại và biến đổi khí hậu đối với nguồn lực nước và quản lý tài nguyên tự nhiên.
 21. Tác động của chính sách thương mại và khuyến mãi thương mại công bằng đối với phát triển công nghệ xanh.
 22. Tác động của chính sách thương mại và thuế quan về hàng hoá có liên quan đến biến đổi khí hậu.
 23. Tác động của thương mại quốc tế lên thay đổi mô hình sử dụng năng lượng và quản lý phát thải khí nhà kính.
 24. Tác động của thương mại và biến đổi khí hậu đối với tình hình lao động và mô hình lao động toàn cầu.
 25. Thương mại và phát triển công nghệ xanh: Cách thúc đẩy sự chuyển đổi công nghiệp và cải thiện môi trường.
 26. Thương mại và tác động của biến đổi khí hậu đối với bất động sản và thị trường bất động sản toàn cầu.
 27. Thương mại và tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế của các quốc gia đảo quốc và ven biển.
 28. Thương mại và tác động của biến đổi khí hậu đối với thảm họa thiên nhiên và sự phát triển bền vững.
 29. Thương mại và tác động của biến đổi khí hậu lên sự thay đổi trong mô hình sản xuất và tiêu dùng toàn cầu.
 30. Thương mại và vấn đề tác động của thay đổi khí hậu đối với nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu.

16.6. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về Kinh tế số và tác động của công nghệ

Dưới đây là 20 đề tài luận văn kinh tế quốc tế về Kinh tế số và tác động của công nghệ:

 1. Cách mạng Công nghiệp 4.0 và tác động của công nghệ trong việc xây dựng đô thị thông minh và bền vững.
 2. Cách mạng Công nghiệp 4.0 và tác động của năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường đối với thương mại và phát triển quốc tế.
 3. Cách mạng Công nghiệp 4.0 và tác động của năng suất công nghiệp đối với thương mại và đầu tư quốc tế.
 4. Cách mạng Công nghiệp 4.0 và tác động đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại quốc tế.
 5. Kinh tế số và tác động của big data và phân tích dữ liệu đối với quyết định kinh doanh và chiến lược quốc tế.
 6. Kinh tế số và tác động của blockchain và tiền điện tử đối với ngân hàng và tài chính quốc tế.
 7. Kinh tế số và tác động của công nghệ thực tại ảo và mở rộng đối với thương mại và giáo dục quốc tế.
 8. Kinh tế số và tác động của công nghệ trong việc cải thiện quy trình kinh doanh và môi trường kinh doanh quốc tế.
 9. Kinh tế số và tác động của e-commerce và thương mại điện tử đối với thị trường toàn cầu.
 10. Kinh tế số và vai trò của công nghệ trong giảm thiểu lãng phí và tăng cường hiệu quả tài chính trong các ngành công nghiệp quốc tế.
 11. Kinh tế số và vai trò của công nghệ trong phát triển các thị trường mới nổi và đang phát triển.
 12. Kinh tế số và vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong cải thiện hiệu suất sản xuất và quản lý nguồn nhân lực.
 13. Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với tạo ra và mất việc làm toàn cầu.
 14. Tác động của công nghệ trong việc đảm bảo tính bình đẳng và tiếp cận công bằng trong kinh tế toàn cầu.
 15. Tác động của IoT (Internet of Things) và kết nối thiết bị đối với quản lý hệ thống hạ tầng và vận tải toàn cầu.
 16. Tác động của kinh tế số đối với bảo mật thông tin và quản lý rủi ro toàn cầu.
 17. Tác động của kinh tế số đối với quản lý tài chính quốc tế và hệ thống thanh toán toàn cầu.
 18. Tác động của kinh tế số đối với sự thay đổi trong mô hình tiêu dùng và thị trường hàng hóa và dịch vụ quốc tế.
 19. Tác động của kinh tế số đối với thị trường lao động toàn cầu và mô hình làm việc từ xa.
 20. Tác động của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đối với sản xuất và cạnh tranh quốc tế.

16.7. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu

Dưới đây là 20 đề tài luận văn kinh tế quốc tế về Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu:

 1. Chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của chính sách và quy định quốc tế đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 2. Chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của công nghệ thông tin và IoT đối với quản lý chuỗi cung ứng.
 3. Chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của đổi mới sản phẩm và dịch vụ đối với mô hình kinh doanh quốc tế.
 4. Chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của đối thoại và tương tác xã hội đối với thương mại quốc tế và quyền người lao động.
 5. Chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của sự tập trung của các tập đoàn lớn đối với thị trường toàn cầu và các nhà cung cấp nhỏ hơn.
 6. Chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của thương mại công bằng và bền vững đối với phát triển kinh tế toàn cầu.
 7. Chuỗi cung ứng toàn cầu và vai trò của hợp tác quốc tế và các hiệp định thương mại đối với quản lý chuỗi.
 8. Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của biến đổi khí hậu đối với nguồn cung cấp và vận chuyển nguyên liệu.
 9. Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu và vai trò của logictics và vận chuyển trong thương mại quốc tế.
 10. Tác động của biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường lên quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 11. Tác động của chuỗi cung ứng toàn cầu đối với quản lý tài chính và nguồn vốn đầu tư trong môi trường toàn cầu hoá.
 12. Tác động của chuỗi cung ứng toàn cầu đối với việc tạo giá trị và sáng tạo trong sản phẩm và dịch vụ.
 13. Tác động của chuỗi cung ứng toàn cầu lên việc phát triển khu vực kinh tế đặc biệt và khu vực đô thị toàn cầu.
 14. Tác động của chuỗi cung ứng toàn cầu lên việc xây dựng khả năng đáp ứng khẩn cấp và phục hồi sau thảm họa.
 15. Tác động của sự biến đổi công nghiệp và kỹ thuật số đối với quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 16. Tác động của sự biến đổi trong công nghệ và tự động hóa đối với quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu và lao động trong ngành sản xuất.
 17. Tác động của sự biến đổi về quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền đối với quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 18. Tầm quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu trong việc đảm bảo an ninh thực phẩm và y tế quốc tế.
 19. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng toàn cầu và cách quản lý rủi ro hiệu quả trong môi trường đa dạng và phức tạp.
 20. Thách thức và cơ hội của quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh thương mại quốc tế không chắc chắn.

16.8. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về Tài chính quốc tế và ổn định tài chính

Dưới đây là 20 đề tài luận văn kinh tế quốc tế về Tài chính quốc tế và ổn định tài chính:

 1. Chính sách tiền tệ và tài chính quốc tế và tác động của chúng lên quản lý nguồn vốn đầu tư toàn cầu.
 2. Chính sách tiền tệ và tài chính quốc tế và tác động của chúng lên sự biến động của tỷ giá hối đoái toàn cầu.
 3. Chính sách tiền tệ và tài chính quốc tế và tác động của chúng lên sự phát triển của các thị trường tài chính mới nổi.
 4. Chính sách tiền tệ và tài chính quốc tế và tác động của chúng lên sự phát triển và ổn định tài chính trong các quốc gia đang phát triển.
 5. Chính sách tiền tệ và tài chính quốc tế: Tác động đối với ổn định tài chính trong các nước đang phát triển.
 6. Tác động của biến đổi khí hậu và thách thức môi trường đối với ổn định tài chính toàn cầu.
 7. Tác động của sự biến đổi trong công nghệ và tiền điện tử đối với tài chính quốc tế và sự ổn định.
 8. Tác động của tài chính quốc tế đối với bảo mật thông tin và quản lý rủi ro toàn cầu.
 9. Tác động của tài chính quốc tế đối với quản lý tài chính quốc gia và tình hình tài chính công.
 10. Tác động của tài chính quốc tế đối với sự phát triển và ổn định của các thị trường mới nổi.
 11. Tác động của tài chính quốc tế đối với thị trường bất động sản và thị trường tài sản toàn cầu.
 12. Tác động của tài chính quốc tế đối với tình hình lao động và mô hình lao động toàn cầu.
 13. Tác động của thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu đối với ổn định tài chính trong các quốc gia.
 14. Tài chính quốc tế và tác động của biến đổi khí hậu và môi trường đối với tài sản và đầu tư quốc tế.
 15. Tài chính quốc tế và tác động của chu kỳ kinh tế toàn cầu đối với ổn định tài chính.
 16. Tài chính quốc tế và tác động của đổi mới sản phẩm và dịch vụ đối với mô hình kinh doanh quốc tế.
 17. Tài chính quốc tế và tác động của nợ công và nợ tư nhân đối với ổn định tài chính toàn cầu.
 18. Tài chính quốc tế và tác động của quản lý rủi ro tài chính đối với sự ổn định trong các thị trường tài chính toàn cầu.
 19. Tài chính quốc tế và vai trò của các ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính quốc tế trong đảm bảo ổn định tài chính.
 20. Tài chính quốc tế và vai trò của tổ chức quốc tế như IMF và Ngân hàng Thế giới trong bảo vệ ổn định tài chính.

16.9. 20 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về Người di cư lao động quốc tế

Dưới đây là 20 đề tài luận văn kinh tế quốc tế về Người di cư và tác động của họ đối với thương mại và lao động quốc tế:

 1. Chính sách di cư và tác động của chúng lên phát triển kinh tế và quản lý lao động toàn cầu.
 2. Chính sách di cư và tác động của chúng lên quyền con người và quyền người di cư trong xã hội quốc tế.
 3. Chính sách di cư và tác động của chúng lên tình hình an ninh và ổn định chính trị toàn cầu.
 4. Chính sách di cư và vai trò của các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc trong quản lý di cư toàn cầu.
 5. Người di cư và tác động của họ đối với thương mại quốc tế và thương mại biên giới.
 6. Người di cư và tác động của họ lên khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe toàn cầu.
 7. Người di cư và tác động của họ lên quản lý rủi ro và quản lý khủng hoảng toàn cầu.
 8. Người di cư và vai trò của họ trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động lên thương mại quốc tế.
 9. Người di cư và vai trò của họ trong phát triển các thị trường mới nổi và đang phát triển.
 10. Người di cư và vai trò của họ trong việc xây dựng đô thị thông minh và bền vững.
 11. Những ảnh hưởng của người di cư đối với mức lương và điều kiện làm việc của công nhân trong các quốc gia tiếp nhận.
 12. Tác động của chính sách di cư đối với quản lý tài chính quốc tế và hệ thống thanh toán toàn cầu.
 13. Tác động của người di cư đối với nguồn cung cấp lao động và năng lực nhân sự trong các quốc gia đang phát triển.
 14. Tác động của người di cư đối với quản lý tài chính và tiền tệ toàn cầu trong các quốc gia tiếp nhận.
 15. Tác động của người di cư đối với sự biến đổi trong thị trường nhà ở và bất động sản toàn cầu.
 16. Tác động của người di cư đối với sự thay đổi trong mô hình tiêu dùng và thị trường hàng hóa và dịch vụ quốc tế.
 17. Tác động của người di cư đối với thị trường lao động và mô hình làm việc toàn cầu.
 18. Tác động của người di cư đối với thương mại công bằng và bền vững đối với phát triển kinh tế toàn cầu.
 19. Tác động của người di cư đối với thương mại và phân phối thu nhập toàn cầu.
 20. Tác động của người di cư đối với tình hình giáo dục và nguồn nhân lực trí tuệ trong các quốc gia đón nhận.

16.10. 20 đề tài luận văn kinh tế quốc tế về Chính sách thương mại và tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0

Dưới đây là 20 đề tài luận văn kinh tế quốc tế về Chính sách thương mại và tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0:

 1. Chính sách thương mại và tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với nguồn nhân lực và mô hình lao động toàn cầu.
 2. Chính sách thương mại và tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với quản lý tài chính của các quốc gia đang phát triển.
 3. Chính sách thương mại và tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với quản lý tài chính quốc tế và nguồn vốn đầu tư.
 4. Chính sách thương mại và tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với thương mại công bằng và bền vững.
 5. Chính sách thương mại và tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với thương mại quốc tế.
 6. Chính sách thương mại và tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với tình hình an ninh và ổn định toàn cầu.
 7. Chính sách thương mại và vai trò của công nghệ thực tại ảo và mở rộng trong thương mại quốc tế.
 8. Chính sách thương mại và vai trò của công nghệ trong việc đảm bảo tính bình đẳng và tiếp cận công bằng trong kinh tế toàn cầu.
 9. Chính sách thương mại và vai trò của IoT (Internet of Things) và kết nối thiết bị trong quản lý thương mại quốc tế.
 10. Chính sách thương mại và vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong thương mại quốc tế.
 11. Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và quản lý thương mại quốc tế.
 12. Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với quản lý tài chính quốc tế và hệ thống thanh toán toàn cầu.
 13. Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với thương mại và cơ hội xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm.
 14. Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với thương mại và phát triển các thị trường mới nổi.
 15. Tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 16. Tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với mô hình tiêu dùng và thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu.
 17. Tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với quản lý rủi ro và an ninh thông tin trong thương mại quốc tế.
 18. Tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với thương mại điện tử và thương mại trực tuyến toàn cầu.
 19. Tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với thương mại và quản lý tài chính quốc tế.
 20. Tác động của sự biến đổi công nghiệp 4.0 đối với thương mại và quản lý tài sản và đầu tư quốc tế.

Lựa chọn đề tài luận văn kinh tế quốc tế là quyết định quan trọng để thành công trong nghiên cứu của bạn. Dưới đây là danh sách hơn 210+ đề tài luận văn kinh tế quốc tế miễn phí và 15 bài mẫu luận văn để bạn tham khảo và chọn đề tài phù hợp. Hy vọng danh sách này sẽ giúp bạn tìm được đề tài thú vị cho luận văn của mình.

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan