20+ đề tài, 6 mẫu luận văn báo cáo tài chính hợp nhất [TRỌN BỘ]

5/5 - (1 bình chọn)
20+ đề tài, 6 mẫu luận văn báo cáo tài chính hợp nhất [TRỌN BỘ]
20+ đề tài, 6 mẫu luận văn báo cáo tài chính hợp nhất [TRỌN BỘ]

Để có được một bài luận văn chất lượng, bạn cần lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp. Bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào, đặc biệt là luận văn hợp nhất báo cáo tài chính cần phải tạo được cho hội đồng bảo vệ sự thu hút trong tên đề tài, cũng như chất lượng trong bài viết. Chính vì vậy, bạn cần tham khảo những bài luận văn đạt điểm cao để rút ra những kinh nghiệm phù hợp. Dưới đây là tổng hợp các đề tài luận văn về báo cáo tài chính hợp nhất hay nhất, mới nhất được tổng hợp trên cả nước. 

1. 20+ đề tài luận văn báo cáo tài chính hợp nhất điểm 10 toàn quốc

20+ đề tài luận văn báo cáo tài chính hợp nhất điểm 10 toàn quốc
20+ đề tài luận văn báo cáo tài chính hợp nhất điểm 10 toàn quốc

Đề tài 1

 • Nguyên nhân, biện pháp khắc phục và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong báo cáo tài chính hợp nhất tại Ngân hàng X.

Đề tài 2

 • Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty du lịch X – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện. 

Đề tài 3

 • Hoàn thiện lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn X. 

Đề tài 4

 • Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tổng hợp tại các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tại khu vực Y. 

Đề tài 5

 • Các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tổng hợp tại Công ty TNHH X.  

Đề tài 6

 • Quan hệ giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng – Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. 

Nếu thấy đề tài về ngành ngân hàng thú vị và phù hợp với bản thân, bạn hãy tham khảo thêm 20+ đề tài luận văn về ngân hàng được đánh giá cao.

Đề tài 7

 • Đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19 và một số khuyến nghị. 

Đề tài 8

 • Các yếu tố tác động đến sự thay đổi giá cổ phiếu giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán Z. 

Đề tài 9

 • Tác động của công bố thông tin lợi nhuận đến giá cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán.

Đề tài 10

 • Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp. 

Đề tài 11

 • Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tại doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. 

Đề tài 12

 • Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và những giải pháp nâng cao khả năng quản lý tài chính. 

Đề tài 13

 • Khoản nợ doanh nghiệp và việc lựa chọn hình thức đòi nợ phù hợp, hiệu quả – Nguyên nhân và biện pháp thi hành.

Đề tài 14

 • Phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ trong pháp luật phá sản của một số nước – Áp dụng vào thực tiễn nền kinh tế Việt Nam.

Đề tài 15

 • Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp – Một số giải pháp nâng cao công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Đề tài 16

 • Vận dụng mô hình kế toán động và tĩnh trong hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay – Một số giải pháp đối mới trong việc cải tiến mô hình. 

Đề tài 17

 • Áp dụng kế toán trách nhiệm xã hội – Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam. 

Đề tài 18

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán ở Việt Nam. 

Đề tài 19

 • Vai trò thông tin kế toán quản trị chiến lược đối với các chức năng của quản trị chiến lược. 

Đề tài 20 

 • Áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong việc trình bày báo cáo tài chính công tại Việt Nam. 

Ngoài 20 đề tài trên, Luận Văn Việt cũng rất tâm huyết với 20+ đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng được tổng hợp từ những bài điểm cao nhất tại các khoá từ 2018 – 2021.

2. [MIỄN PHÍ] 6 mẫu luận văn báo cáo tài chính hợp nhất độc đáo nhất

2.1. Mẫu luận văn số 1

Tên đề tài

 • Hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty PISICO 

Người thực hiện

 • Bùi Phạm Tú Uyên – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt nội dung các chương

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Chương 2: Thực trạng công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty PISICO. 
 • Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty PISICO. 

Ảnh

Hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty PISICO Hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty PISICO 

Link tải 

https://drive.google.com/file/d/1ZtzGGyQ5mhyLuk1yO_aNGLI4pHxkPvi9/view?usp=sharing 

2.2. Mẫu luận văn số 2

Tên đề tài

 • Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt Nam 

Người thực hiện

 • Nguyễn Thị Thanh Loan – Trường Đại học Ngoại thương 

Tóm tắt nội dung các chương

 • Chương 1: Lý luận chung về công tác lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt Nam. 
 • Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt Nam. 
 • Chương 3: Những giải pháp hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất ở Việt Nam. 

Ảnh

Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt Nam 
Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt Nam 

Link tải 

https://drive.google.com/file/d/1coK_DI4DZnbEztGgm6szCqFdKU-la6pS/view?usp=sharing 

2.3. Mẫu luận văn số 3

Tên đề tài

 • Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam theo mô hình công ty mẹ – công ty con. 

Người thực hiện

 • Trần Hoàng Giang – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt nội dung các chương

 • Chương 1: Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con trong pháp luật Việt Nam. 
 • Chương 2: Tình hình thực hiện chế độ báo cáo tài chính của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.
 • Chương 3: Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. 

Ảnh

Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

Link tải 

https://drive.google.com/file/d/1zVm0nV0Mnw8zqPuUdVZgDdkXUo6oxCbV/view?usp=sharing 

2.4. Mẫu luận văn số 4

Tên đề tài

 • Hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng. 

Người thực hiện

 • Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt nội dung các chương

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về báo cáo tài chính hợp nhất. 
 • Chương 2: Tình hình lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng. 
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng. 

Ảnh

Hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng. 
Hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty cổ phần Lạc Hồng. 

Link tải 

https://drive.google.com/file/d/18H43fbbdidLC6g5fF60aSaO4KtrYHTWy/view?usp=sharing 

Nếu bạn còn rất ít thời gian hoặc không có đủ điều kiện, kiến thức để hoàn thành bài luận văn tốt nhất có thể, hãy liên hệ tới dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế của Luận Văn Việt. Được thành lập từ 2007, 200+ CTV chất lượng cao, Giá cả cạnh tranh nhất thị trường, Chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng!

2.5. Mẫu luận văn số 5

Tên đề tài

 • Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất ở tổng công ty điện lực miền Trung. 

Người thực hiện

 • Nguyễn Thị Bích Yên – Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt nội dung các chương

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về lập báo cáo tài chính hợp nhất trong mô hình công ty mẹ – công ty con. 
 • Chương 2: Thực trạng công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất ở tổng công ty điện lực miền Trung. 
 • Chương 3: Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất ở tổng công ty điện lực miền Trung. 

Ảnh

Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất ở tổng công ty điện lực miền Trung. 
Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất ở tổng công ty điện lực miền Trung. 

Link tải 

https://drive.google.com/file/d/1v4UJvs2KKYAeUb__Df9V57zYhtYxiH7j/view?usp=sharing 

2.6. Mẫu luận văn số 6

Tên đề tài

 • Công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty CIENCO 5

Người thực hiện

 • Trần Thị Phương Linh – Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt nội dung các chương

 • Chương 1: Cơ sở lý thuyết về mô hình công ty mẹ – công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất. 
 • Chương 2: Thực tế công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty CIENCO 5. 
 • Chương 3: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty CIENCO 5. 

Ảnh

Công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty CIENCO 5
Công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty CIENCO 5

Link tải 

https://drive.google.com/file/d/1XtfNPQU91mpxC2_G9D0nICVBoo0Bo5VB/view?usp=sharing 

Sau khi đã hoàn thành bài luận văn, chắc chắn sắp tới bạn sẽ cần tham khảo các mẫu slide trình bày. Vậy còn chần chừ gì mà không click vào: slide luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng để tải ngay 10+ mẫu hoàn toàn miễn phí!

3. 4 lỗi cần tránh xa khi làm luận văn nếu muốn đạt điểm cao 

Làm luận văn là một công việc đòi hỏi người viết phải có tư duy, cẩn thận và tỉ mỉ. Do đó, không ít người mắc phải những lỗi rất phổ biến khiến chất lượng không được đảm bảo. Lưu ý những lỗi sau đây để bài luận văn của mình đạt điểm cao.

4 lỗi cần tránh xa khi làm luận văn nếu muốn đạt điểm cao 
4 lỗi cần tránh xa khi làm luận văn nếu muốn đạt điểm cao 

Dàn ý

Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn cần chuẩn bị cho mình một dàn ý khoa học, cụ thể. Điều này sẽ giúp cho bài luận văn lập báo cáo tài chính hợp nhất của bạn trở nên dễ hiểu, dễ truyền đạt được nội dung mà bạn hướng đến. 

Ngôn từ

Luận văn là một dàn bài nghiên cứu khoa học, mang tính học thuật. Do đó, bạn cần lựa chọn phong cách ngôn ngữ phù hợp, tránh sử dụng từ ngữ địa phương và văn nói. Ngôn ngữ báo chí hoặc khoa học pháp lý là một trong những văn phong được lựa chọn nhiều nhất khi viết đề tài luận văn báo cáo tài chính tổng hợp. 

Đạo văn

Luận văn được xem là một công trình nghiên cứu chứa rất nhiều “chất xám” của người nghiên cứu. Do đó, việc đạo văn là điều tối kỵ mà bất kỳ người viết nào cũng cần tránh. Bạn có thể kiểm tra đạo văn bằng một số phần mềm miễn phí trên internet để đảm bảo bài luận văn của mình hoàn chỉnh nhất. 

Chính tả

Những lỗi chính tả cơ bản là một trong những yếu tố gây ra sự khó chịu cho người chấm, cũng như hội đồng bảo vệ. Do đó, trước khi nộp luận văn hợp nhất báo cáo tài chính của mình, bạn cần đảm bảo rằng, bản cuối cùng đã không còn bất kỳ lỗi chính tả nào nữa. Trên đây là những mẫu luận văn báo cáo tài chính hợp nhất hay nhất, chất lượng nhất mà chúng tôi đã tổng hợp được. Hy vọng đây sẽ là nguồn tham khảo tuyệt vời để bạn có thể rút ra được những kinh nghiệm riêng cho bản thân. Chúc bạn đạt điểm cao trong bài luận văn của mình.

1/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan